Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? icon

Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя?


Скачать 228.08 Kb.
НазваниеПравославне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя?
страница1/7
Размер228.08 Kb.
ТипПитання
  1   2   3   4   5   6   7

ПРАВОСЛАВНЕ СПОВІДАННЯ ВІРИ

Кафоличної і Апостольської Східної Церкви.

Питання 1. Що має Православно - Кафоличнийй Християнин робити,

щоб осягнути вічне життя?

Відповідь. Правильно вірити і чинити добрі діла. Бо хто має і те й інше,

той є добрим Християнином, який твердо надіється на вічне спасіння, як каже

Святе Писання: Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки

вірою? (Як. 2, 24). І нижче: Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл

мертва. (Як. 2, 26). Те ж саме говорить в іншому місці і св. Павло: маючи віру

і добру совість, яку деякі відкинули, і зазнали загибелі у вірі. (1Тим. 1, 19). І в

іншому місці: такими, що зберігають таїнство віри в чистій совісті. (1Тим.

3, 9).

Питання 2. Чи Християнин повинен cпочатку вірити, а тоді робити

добрі діла в житті?

Відповідь. Так, тому що: без віри догодити Богові неможливо. як св.

Павло вчить: бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і

тим, хто шукає Його, дає винагороду. (Євр. 11, 6). Отже, щоб Християнин

угодний був Богу, і вчинки його були приємні Йому, спочатку, він повинен

мати віру в Бога; а тоді, відповідно до віри, формувати своє життя.

Питання 3. У чому полягають ці дві речі?

Відповідь. У трьох Богословських чеснотах, а саме: в Вірі, Надії та

Любові. Тому й розділимо Православне Сповідання Віри на три частини. У

першій частині будемо говорити про члени Віри; в другій - про Надію,

молитву Господню і блаженства; а в третій - про Божі заповіді, що містять в

собі Любов до Бога і до ближнього.


^ ЧАСТИНА ПЕРША.

ПРО ВІРУ


Питання 4. Що таке Віра?

Відповідь. Віра ж, за словами блаженного Павла, є здійснення

очікуваного і впевненість у невидимому. Через неї були засвідчені древні.

(Євр. 11, 1-2). Або так: Апостольська Правословно-Кафолична Віра полягає

у віруванні серцем і сповідуванні устами єдиного Бога в Трійці, за вченням

того ж Павла: бо серцем вірують для праведности, а устами сповідують для

спасіння. (Рим. 10, 10). Крім цього, Православний Християнин повинен без

сумніву приймати за правильне (VI Собор., прав. 28), що всі члени Віри Кафолицької і Православної Церкви були передані їй від Господа нашого Ісуса

Христа, через Його Апостолів, пояснені і затверджені Вселенськими

Соборами, і вірувати в них, як наказує Апостол: Отже, браття, стійте і

тримайтеся передань, яких ви навчилися чи то словом, чи то посланням

нашим. (2 Сол. 2, 15). І в іншому місці: Хвалю вас, браття, що все моє

пам'ятаєте і дотримуєте передання так, як я передав вам. (1 Кор. 11, 2). З

цих слів видно, що члени Віри отримують важливість і твердість свою

частинно від Святого Письма і частинно від Церковного передання і навчання

Соборів і Святих Отців. Святий Діонісій, пояснюючи це, говорить таким

чином: «Сутність нашої Ієрархії становлять дані Богом слова. Ми розуміємо

під цим, як ті найцінніші слова, які від Божественних наших

Священнозвершителів даровані нам у Священних і Богословських книгах;

так і ті, які від інших Святих перейняли наші Наставники через

нематеріальне навчання, яке повідомлялось безпосередньо з уст в уста,

подібно як у небесній Ієрархії, хоча за сприяння усного тілесного слова, але

проте менш речовим чином, без письма» (Церк. Священнонач., гл.1). Тобто

догмати є двоякого роду: одні передані письмово і містяться в Богословських

книгах Святого Писання; інші передані усно Апостолами; і були вияснені

Соборами і Святими Отцями. На цих, двоякого роду, догматах грунтується

наша Віра, яку слід, не тільки зберігати в таємниці серця; але і вустами

проголошувати, і сповідувати без страху і сумніву, як каже Святий

Псалмопівець: “Я вірував і тому говорив” - і ми віруємо, тому й говоримо,

(Пс. 115, 1; 2 Кор. 4, 13).


Питання 5. Скільки членів Кафоличної і Православної Віри?

Відповідь. Членів Кафоличної і Православної Віри, за символом

Першого Нікейського і Другого Константинопольського Соборів, -

дванадцять. У них так ясно викладено все, що належить до нашої Вірі, що ми

ні більше, ні менше, і не інакше повинні вірити, а згідно з розумінням тих

Отців. Втім, деякі з цих членів ясні і зрозумілі самі по собі; а інші містять в

собі щось таємне, які треба розуміти по інакшому.

Питання 6. Який перший член Віри?

Відповідь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і

землі, всього видимого і невидимого (Собор. 1).

Питання 7. Яке навчання міститься в цьому члені Віри?

Відповідь. Цей член Віри містить в собі двояке вчення: по-перше, щоб

кожен вірував і сповідував, що Бог один є (Втор. 6, 4), в Трійці Святій

славимий, і що в Божестві початком і коренем Сина і Святого Духа, є Отець.

По-друге, вчить, що цей Троїчний Бог створив з нічого все видиме й

невидиме, як свідчить Псалміст : Бо Він сказав - і сталося, Він повелів - і

створилося. (Пс. 32, 9).

Питання 8. Яке треба мати поняття про Бога?

Відповідь. Потрібно вірити, що Бог є один у Святій Трійці, за словом

Писання: один Бог і Отець усіх, Який над усіма, і через усіх, і в усіх нас. (Еф.

4, 6); що Він, будучи благий і преблагий, хоч Сам у Собі найдосконаліший і

найславніший, створив з нічого світ для того, щоб і інші істоти,

прославляючи Його, брали участь в Його доброті. Втім, що таке Бог в

сутності Своїй, того не може знати ні одне творіння, не тільки видиме, а й

невидиме, тобто ні самі Ангели; тому що абсолютно немає ніякого

порівняння між Творцем і творінням. Але, для нашого благочестя досить і

того, як свідчить Кирило Єрусалимський, «якщо ми знаємо, що маємо Бога

єдиного, Бога сущого і вічного, що Він постійно подібний Самому Собі, і є

той самий» (Оголош. 6) і що, крім Нього немає іншого Бога, як говорить Сам

цей Бог через Пророка: Я перший і Я останній, і, крім Мене, немає Бога (Іс.

44, 6). І Мойсей, звертаючись до Ізраїльського народу, так говорить: Слухай,

Ізраїлю: Господь, Бог наш, Господь єдиний є (Втор. 6,4).


Питання 9. Коли Бог один, то чи не треба думати, що і Особою один?

Відповідь. Немає ніякої потреби. Бог один по природі і в сутності, а в

Особах Він Троїчний, як це виявляється з вчення Самого Спасителя нашого,

Який сказав Апостолам Своїм: Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи

їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, (Мф. 28,19). Ці слова ясно показують,

що в одному Божестві три Особи: Отець, Син і Дух Святий. Отець, Котрий

перед віками народжує Сина із Своєї істоти, дає походження Духу Святому;

Син, народжений від Отця перед віками, і одноістотний Йому; Дух Святий,

який від вічності походить від Отця, одноістотний Отцю і Сину. Це

пояснюючи, Св. Дамаскин так говорить: «Син і Святий Дух відносяться до

Єдиного, тобто до Отця.» (кн. 1, гл. II). І в іншому місці він пише: «Син має

буття від Отця, через народження; Дух Святий теж від Отця, але не через

народження, а через походження.» (гл. 10). І Григорій Богослов (на слова

Апостола до Римлян: Бо все від Нього, Ним і для Нього (Рим. 11, 36), так

говорить “перше, тобто від Нього, повинно відноситися до Отця, друге - до

Сина, третє - до Духа Святого”. З цього видно, що в Божестві є Троїчність.

Але, при цьому ми однаково і без будь-якої різниці і винятку, хрестимось в

ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Тому, якщо, є Отець в єстві, то, так само, є і

Син і Святий Дух. Поскільки, Отець в єстві є Бог істинний і вічний, Творець

всього видимого і невидимого: то, такий же є і Син, і Святий Дух; а тому

Вони одноістотні по відношенні один до одного, за вченням Євангелиста

Івана, який говорить: Бо троє свідчать на небі: Отець, Слово і Святий Дух;

і Ці Троє - єдине. (1 Ін. 5, 7). У цих словах виключається тільки те, що, Отець

в Божестві є причиною Сина і Святого Духа; що ці дві Особи мають своє

буття від Нього, а Сам Він ні від кого. Так навчені ми від самої вічної Істини,

Ісуса Спасителя нашого; так прийняли від Святих Апостолів; так, і не інакше, вчили, передали і утвердили Вселенські і Помісні Собори і учителі Церкви.

Те ж саме містить Православна і Кафолична Церква наша. За цю віру Святі

мученики пролили кров свою, і вважали за краще померти за неї, чим

зректися її. Так і ми повинні вірувати від усього серця нашого, не маючи

сумніву, і зберігаючи цю віру твердо й непохитно, навіть, коли необхідно

буде, померти за неї, в надії придбати собі спасіння за допомогою наших

добрих діл, за які отримаємо вічну нагороду на небі.


Питання 10. Чи можна зрозуміти таїнство Святої Трійці трохи ясніше?

Відповідь. Ніяким способом не можна цілком пояснити це таїнство, і

окремо уявити в нашому розумі, яким чином Бог є один в Істоті, і в Трьох

Особах. І, що ніякий приклад недостатний, щоб пояснити це. Про те Сам Бог,

названий іменем Єгова, свідчить устами Пророка: До кого уподібните Мене, і

з ким порівняєте, і з ким звірите, щоб ми були подібні? (Іс. 46, 5). Так що

ніякий розум не тільки людський, але й Ангельский не може осягнути, і не

може висловити Його. Отже, треба сказати з Апостолом: руйнуємо задуми і

всяке звеличування, що повстане проти пізнання Бога, і беремо в полон

всякий помисел на послух Христу, (2 Кр. 10, 4-5). Ми твердо віримо, що Бог

Отець, існуючий від вічності, і до того ж ні від кого не походить, народжує

Сина, і дає походження Духу Святому. Афанасій Великий викладає це в

символі своєму докладно. Віруючи таким чином, ми нічого далі не

досліджуємо: тому, що досліджувати й випробовувати Боже величчя

забороняє Писання: Понад міру важкого для себе не шукай, і що понад сили

твої, того не випробовуй. Що заповідано тобі, про те розмірковуй; бо не

потрібно тобі те, що приховано. При багатьох заняттях твоїх, про зайве не

піклуйся. (Сир. 3, 21-23). Досить для нас, що Святе Писання Старого Завіту,

говорячи про єдиного Бога, показує нам Троїчність Істот: І сказав Бог:

створімо людину за образом Нашим [і] за подобою Нашою (Бут. 1, 26 ). І ще:

ось, Адам став як один з Нас… (Бут. 3, 22). І ще: зійдемо ж і змішаймо там

мову їхню, так щоб один не розумів мови іншого. (Бут. 11, 7 ). Те саме ясно

доводить і Пророк: І взивали вони один до одного і говорили: Святий, Святий,

Святий Господь Саваоф! уся земля повна слави Його! (Іс. 6, 3). І Псалміст

сказав: Словом Господнім сотворено небеса, і духом уст Його – вся сила їх.

(Пс. 32, 6). Про це багато разів говорить і Святе Письмо і учителі Церкви.

Питання 11. Які існують властивості Божі?

Відповідь. Як Бог незбагненний, так і властивості Його незбагненні.

Втім, поскільки ми можемо набувати знання із Святого Писання і від

Вчителів Церкви, то можемо і думати про них і говорити. І так маємо знати,

що одні властивості Божі є особисті, а інші - суттєві.

Питання 12. Які існують особисті властивості Божі?

Відповідь. Особисті Божі властивості є ті, якими Особи Святої Трійці так відрізняються одна від одної, що одна Особа не може бути іншою. Тобто,

Особа Отця не являється Особою Сина; бо Отець не народжений ні від кого, а

Син народжений від Отця, за сутністю, перед віками, як каже Писання: Із

утроби раніше віків Я породив Тебе. (Пс.109, 3). І так: Отець, Син і Дух

Святий, не народжений, народжений і такий, що походить - відрізняють в

Божестві Особи, а не істоту, яка неподільна сама по собі, а відокремлюється

тільки від творіння. То ж, народжене і не народжене, не може бути однією

особою. Так само слід мислити і про Духа Святого: Він походить від істоти і

природи Отця без початку, тобто вічно, і є одноістотним з Отцем і Сином. Але

відрізняється від Отця особистою властивістю: тому що від Нього походить;

відрізняється також і від Сина: тому, що Він має буття від Отця не

народженням, як Син, а походженням від Того ж Отця. Син і Дух Святий

мають одну істоту: тому що обидві ці Особи від однієї Отчої природи. Вони

одноістотні з Отцем, тому що від Його істоти походять. Про це Григорій

Богослов так каже: «Син і Дух Святий мають те спільне, що і одне і друге з

цих двох Осіб є від Отця. Властивість же Отця є та, що Він не народжений;

Сина,- що Він народжений; Духа Святого, -що Він походить.» (Слово 23).

Понад це, особиста властивість Сина, полягає у справі втілення; бо ні Отець,

ні Дух Святий не приймали цього стану. Ось, яким чином Свята Католицька і

Апостольська Церква вчить нас вірувати і сповідувати єдиного Бога по

природі в трьох Особах! Про це дивись в діяннях, Першого Нікейського і

Другого Константинопольського, Вселенських Соборів.

Питання 13. Які суттєві властивості Божі?

Відповідь. Суттєві властивості Божі, це ті, які в рівній мірі належать

Отцю, Сину і Святому Духу, а саме: бути Богом, бути вічним, безпочатковим,

безконечним, добрим, всемогутнім, всенаповнюючим, безконечним, знаючим

про все таємне і явне; коротше кажучи, крім тих особистих якостей, про які

ми говорили вище, тобто бути не народженим або Отцем і причиною; бути

народженим, або Сином і Словом втіленим; бути, таким що походить, або

Духом Святим, - все що говориться про Бога, являється властивістю

Божественної природи, і в рівній мірі належить Трьом Особам, без будь-якої

різниці.


Питання 14. Чому в першому члені Віри опущені інші властивості, і

згадані тільки: Всемогутнього?

Відповідь. Тому, що це слово точніше виражає властивість Бога. Бо ні

одна створена істота не може бути названою всемогутньою з двох причин.

По-перше, тому, що вона має своє буття не сама від себе, але від Творця

свого; по-друге, тому, що вона не може зробити жодної речі з того, що не

існує і ніякого буття не має. І те й інше належить тільки всемогутньому Богу.

А що Бог Всемогутній, це Сам Він каже в Одкровенні: Я є Альфа й Омега,

початок і кінець, говорить Господь, Який є і був і гряде, Вседержитель. (Одкр. 1, 8). Те ж говорить і Архангел: бо не буває безсилим у Бога ніяке

слово. (Лк. 1, 37). Утім, це вседержительство і всемогутність Бога

визначається власним Його хотінням і велінням; а тому Він робить не все те,

що може, але тільки те, що захоче, як каже Псалміст: Бог наш на небесах [і на

землі ],все, що захотів створив. (Пс. 113, 11). Він міг створити велику

кількість світів, таких як цей, але не схотів. При тому маємо знати, що ця

всемогутність Божа тісно пов'язана з досконалістю, і віддалена від всього

недосконалого або немічного, як це показує наступний приклад. Бог не може

бути ні злим, ні грішити, ні брехати, або відректися від Себе, як каже Павло

(2 Тим. 2, 13; Євр. 6, 18), бо ж це є недосконалість. Якби Бог міг бути злим,

чи грішив, або відрікався від Себе Самого, то Він не був би Всемогутнім: бо

ж такі властивості самі по собі мають ознаки недосконалості. Отже, Бог є

Всемогутній згідно з Його волею й досконалою добротою, як оспівує Його

Псалміст: Хто Бог великий, як Бог [наш]?! Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти

показав між народами силу Твою. (Пс. 76, 14-15). Нарешті, Він називається

Всемогутнім або Вседержителем тому, що все складається з Його влади, і що

Він створив світ без всякої перешкоди і без жодних зусиль, але Єдиним

бажанням Своїм.

Питання 15. Якщо Бог необмежений і всюдисущий, то чому сказано,

що Він живе на небі й, переважно в деяких, відомих місцях на землі?

Відповідь. Це говориться не тому, що ніби-то небо, чи Сіон, або інше

якесь місце могло вміщати в собі нематеріальне і безтілесне Божество - Бог

не займає ніякого місця а, Сам для Себе є місце. Але, поскільки Він діє в цих

місцях особливим чином, і поскільки дії і благодать Його є там очевидніші і

масштабніші, то говориться, що Він живе в них. Наприклад: “На небі,” як

каже Святий Дамаскін (кн. 1, гл. 16), “тому що там Ангели, які творять волю

Його і повсякчас славлять Його. На землі: бо на ній у тілі жив з людьми. У

Святій Церкві: бо ж в ній переважним чином дається благодать Його вірним, і

проповідується слава Його. Таким чином всяке місце, в якому, яким-небудь

чином відкривається благодать Божа, називається місцем Його”.

Питання 16. Якщо, за твоїми словами, одному тільки Богові властиво

знати все, таємне і явне, то яким же чином знають те й люди - Пророки і

Ангели?

Відповідь. Бог знає всі таємниці і глибини людей і Ангелів Сам від

Себе, і не тільки тоді, коли вони мислять, а й перед створенням світу, як каже

Писання: очі Господа у десять тисяч крат світліші за сонце і дивляться на

всі путі людські, і проходять у місця таємні. (Сир. 23, 27-28). І в іншому

місці: бо Господь знає усяке відання і прозирає знання віку, звіщаючи минуле і

майбутнє і відкриваючи сліди потаємного; (Сир. 42, 18-19). І Іван в

Апокаліпсисі: Я є Той, Хто випробовує серця й утроби; і воздам кожному з

вас за ділами вашими. (Одкр. 2, 23). Але Ангели і люди, якщо вони

дізнаються інколи про таємне майбутнє, дізнаються вони через Божественне об’явлення, як свідчить Писання: Він відкриває глибоке і таємне, (Дан. 2, 22).

Так Бог відкрив Єлисею, що раб його Гехазі таємно взяв срібло від Неємана

(4 Цар. 5, 26); і Петру, Апостолу, про Ананія та Сапфіру (Діян. 5, 11). Таке ж

бачення мали і всі Пророки.

Питання 17. Чи немає інших властивостей, які характерні, виключно,

для Бога?

Відповідь. Властивості Божі незліченні; та й ті, про які, як корисні для

спасіння, ми досі говорили, достатньо вже показують, яке поняття маємо ми

мати про Бога. Отже, залишивши інші властивості, віруймо твердо і

безсумнівно, що Бог є єдиний у трьох Особах, Всемогутній, Всюдисущий і

Всезнаючий, незмінний по суті, і Вічний.

Питання 18. У цьому члені використане слово Творця: чи справді Бог є

Творець всіх речей?

Відповідь. Без всякого сумніву, Бог є Творець всіх видимих і

невидимих створінь. Перш за все Він створив Своєю думкою з нічого всі

небесні Сили, як прекрасних співців слави Своєї, і Він створив розумний світ,

який, за даною йому благодаттю, знає Бога, і завжди у всьому відданий волі

Його. Після того, створений Богом з нічого, цей видимий і матеріальний світ.

На останок Бог створив людину, яка складається з нематеріальної і розумної

душі і фізичного тіла, щоб з однієї, а саме, таким чином сформованої людини,

видно вже було, що Він же є Творець і обох світів, і не матеріального і

матеріального. По цій причині людина називалася малим світом: бо вона

носить на собі образ усього великого світу (Дамаск. Богослов. Кн. 2, гл. 3, 12)

Питання 19. Поскільки Бог створив насамперед Ангелів, то яке ми

повинні мати про них поняття?

Відповідь. Ангели є духи, приведені Богом з небуття в буття для того,

щоб вони прославляли Його, і служили Йому, і, крім того, служили в цьому

світі людям, провадили їх до Царства Божого. Вони призначені ще для

збереження міст, царств, областів, монастирів, церков і людей, як духовних,

так і світських. На це маємо приклад у книзі Діянь Апостольських, де

написано: Ангел же Господній уночі відчинив двері в'язниці і, вивівши їх,

сказав: “Ідіть і, ставши у храмі, говоріть до народу всі ці слова життя”.

(Діян. 5, 19-20). І ще: І ось постав ангел Господній,і світло осяяло в’язницю,і,

штовхнувши в бік Петра, він розбудив його і сказав: «Встань швидше». І

впали ланцюги з його рук. І сказав йому ангел: «Підпережись і взуйся». Він

зробив так. Потім говорить йому: «Вдягни одяг твій та йди за мною».

(Діян.12, 7-8). І трохи пізніше: Тоді Петро, опам’ятавшись, сказав, «Тепер я

бачу воістину, що Господь послав ангела Свого і звільнив мене від руки

Іродової та від усього, чого чекав народ юдейський».(вір.11). Вони також

охороняють і малолітніх дітей, як навчає Спаситель наш: бо кажу вам, що

ангели їхні на небесах повсякчас бачать лице Отця Мого Небесного. (Мт. 18, 10). Вони приносять, до величності Божої, молитви і милостині наші, і інші
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconПравославне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя?
Собор., прав. 28, що всі члени Віри Кафолицької і Православної Церкви були передані їй від Господа нашого Ісуса
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconПроблема смерті та безсмертя
Людина може поховати питання про сенс життя на дні власної «душевної могили», але тоді і життя її не відбудеться
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconПитання 13 Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення
Телефон останнім часом став чи не найважливішим засобом комунікації. Ми не уявляємо свого життя без телефону вдома, ні на роботі....
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconЗадачі для підготовки до модульної роботи №1
З’ясувати при яких  система а має єдиний розв’зок, б не має розв’язків, в має два розв’язки
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? icon44 правила українського націоналіста
Українського Націоналізму й наказує Тобі: Встань і борись! Слухай і вір, здобувай і перемагай, щоб Україна була знову могутня, як...
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconУ 2005 році громадянка України В., що проживала у м. Бєлгород (Росія) звернулась до місцевого суду у м. Бєлгород з позовом про розірвання шлюбу із своїм чоловіком К., що проживає у Харкові (Україна). Її чоловік К
Питання: на право якої держави має спиратися суд у м. Бєлгород? Норми яких міжнародних угод, регулюючих відносини між суб’єктами...
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconЦерковь Рождества Христова
Из «опись церковного имущества видимирской церкви кончанской волости боровичского уезда 14 мая 1926 года (по церкви Святой Троицы...
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? icon«КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ –ПОМІСНА УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА»ІСТОРИКО-КАНОНІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ АРХІЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУУКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУЗ метою роз’яснення позиції Української Православної Церкви Київського Патріархату щодо канонічного статусу нашої Церкви, її поглядів
Церкви в Україні та утвердження єдиної Помісної Української Православної Церкви, на підставі Священного Писання та Священного Передання,...
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconТема Історія політичної думки
Згідно з древніми міфами земна організація життя має божественне походження та є відображенням загальносвітового космічного порядку....
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconЗакон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама Питання Засоби реклами Питання Елементи засобів реклами Питання Теле- та радіореклама Питання Реклама в пресі
Питання Закон України «Про рекламу та рекламну діяльність» Питання Неналежна реклама
Православне сповідання віри кафоличної І Апостольської Східної Церкви. Питання Що має Православно Кафоличнийй Християнин робити, щоб осягнути вічне життя? iconТема Класифікація страхування
Без такої впорядкованості неможливо організувати складну справу, виробити методологію наукових досліджень, побудувати навчальний...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы