Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія icon

Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія


Скачать 32.91 Kb.
НазваниеПредмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія
Размер32.91 Kb.
ТипДокументы

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ НОЗОЛОГІЇ. ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ.


Базисні поняття ( визначення )


Патфізіологія ( загальна ) – вчення про загальні закономірності патологічних процесів, які лежать в основі будь-якої хвороби, її причини, механізми розвитку та найбільш характерні процеси.


Нозологія – вчення про хворобу.


Анамнез –медична біографія хворого ( за розпитуванням ).


Діагноз – розпізнавання хвороби та її визначення ( назва ).


Реанімація – сукупність методів лікування термінальних станів ( клінічної смерті ).


^ Екзитус – летальний кінець.


«Хибне коло» - ланцюг патологічних змін, що пов’язані між собою причинно-наслідковими відносинами так, що один із наслідків патологічного процесу стає причиною подальшого розвитку цього процесу.


^ ПАТОГЕННА ДІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


1. Базисні поняття ( визначення )


Травма – порушення цілісності тканини або органів унаслідок дії зовнішнього ( екзогенного ) фактора.


Шок – екстремальний стан організму у відповідь на дію надзвичайного за силою та тривалістю фактора.


^ Функція- дія організму, органа, клітини, субклітинних структур, органел, молекул.


Геодинаміка – рух крові по судинах.


Колапс – гостро виникаюче різке ослаблення кровообігу ( наприклад, колапс судин ).


2.

^ Променева хвороба – патологічні зміни клітин і судин кісткового мозку та інших органів і тканин організму при загальному ( тотальному ) опроміненні променями високої енергії ( космічні, рентгенівські, гамма-промені, альфа- і бета –частинки, нейтрони, протони та ін.)


Іонізуюча радіація – це такі види променів високої енергії, що здатні проникати в середовище, що опромінюється, ( проникаюча радіація ), викликати іонізацію і, діючи на атоми речовини, перетворювати їх у електрично заряджені іони.


Радіація- випромінювання ( променевипускання радіоактивних джерел ).


^ Радіорезистентність – стійкість до радіації.


Радіопротектори – речовини, що послаблюють дію радіації.


3.

Галюцинація – обман відчуттів.


Дегенерація – переродження, виродження.


Кумуляція – посилення дій лікарських речовин після тривалого призначення їх малих доз.


Психопатизація – розвиток дисгармонії емоційно-вольових властивостей особистості внаслідок хвороби.


^ Ейфорія – підвищений радісний блаженний настрій ( у алкоголіків, наркоманів, токсикоманів, при гірській хворобі та ін. ).


Прострація – повний занепад сил ( із байдужим ставленням до оточуючих ).


Толерантність – стійкість організму до дії патогенних факторів і подразників.


^ РОЛЬ СПАДКОВОСТІ В ПАТОЛОГІЧНІЙ ФІЗІОЛОГІЇ.


Базисні поняття ( визначення )


Генетика – наука про спадковість і мінливість організму.


Генотип – спадкоємна основа, сукупність усіх спадкових факторів певного організму, закладена в генах.


^ Домінантний ( мутантний )переважний, пануючий, що виявляється в потомстві у будь-якому випадку.


Каріотип – відмінна ознака ядра.


Мутація – кількісні чи якісні зміни організму, передані в процесі реплікації генотипу від клітини і від покоління до покоління.


Рецесивний – схований ( латентний ), що віддаляється і виявляється тільки в гомозиготному стані.


^ РЕАКТИВНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПАТОЛОГІЧНІЙ ФІЗІОЛОГІЇ. АЛЕРГІЯ.


Базисні поняття ( визначення )


Алергія – стан патологічно підвищеної реакції організму на речовини антигенної і гептенної природи, що пов’язаний із перебудовою імунної системи і супроводжується розпадом функцій органів-мішеней.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ.


Базисні поняття ( визначення )

1.

Глікозаміноглікани ( мукополісахариди ) – це високомолекулярні полісахариди, до складу яких входять амін оцукри, залишки глюкуронової кислоти, сіалових кислот, аніони сірчаної та оцтової кислоти.


Глюкопротеїди – нефібрилярні компоненти основної речовини. Які складаються з білкового стрижня і ковалентно зв’язаних з ним вуглеводних компонентів.


Колаген – невід’ємна частина міжклітинної речовини. Структурно-функціональна роль колагену, його участь у метаболізмі залежать від взаємозв’язку з глікозаміногліканами, глюкопротеїдами, а також із гормонами.


Сполучна тканина –це комплекс клітин, волокон і основної речовини, які об’єднуються спільністю походження і функцій, які виконують.


Фібробласти – основні клітини сполучної тканини.


2.

^ Ревматичні хвороби, або колагенози – системні захворювання сполучної тканини.


Ревматизм – інфекційно-алергічне захворювання з переважним ураженням серця і судин, хвилеподібним перебігом, періодами загострення 9 атаки ) і стихання ( ремісії ).


^ Ревматоїдний артрит – хронічне ревматичне захворювання, основу якого складає прогресуюча дезорганізація сполучної тканини оболонок і хряща суглобів, що призводить до їх деформації.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ.


Базисні поняття ( визначення )


Дегенерація –переродження, виродження.


Декомпозиція, чи фанероз – процес розпаду складних хімічних сполук, з яких складаються клітинні та міжклітинні структури.


Дистрофія – порушення живлення клітин ( тканин ), тобто порушення комплексу механізмів. Які в нормальних фізіологічних умовах забезпечують метаболізм та збереження структури клітин і тканин.


Спотворений синтез – процес, при якому в клітинах чи в міжклітинній речовині утворюються аномальні, тобто не властиві цим клітинам чи тканинам, речовини.


Інфільтрація- надходження з крові до клітини властивих їй речовин, але в більшій кількості, ніж у нормі.


Трансформація –процес, при якому в силу певних причин замість продуктів одного виду обміну утворюються речовини, властиві іншому виду обміну.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ.


1.

Базисні поняття ( визначення )


Геодинаміка – рух крові в організмі.


Дилатація – розширення ( наприклад, просвіту судин ).


^ Організація ( тромбу )- розсмоктування з заміщенням сполучною тканиною.


Ембол – частка, яка в нормальних умовах у крові та лімфі відсутня.


2.

Ангіоспазм – звуження або закриття просвіту судин, унаслідок дії на нервово-м’язовий апарат артерійної стінки різних емоційних, біологічних, хімічних та інших чинників.


Гіперемія – почервоніння.


Компресія – здавлювання артерій.


Обтурація - закриття просвіту судин.


Суспензійна стабільність крові – постійне збереження суспензії клітин крові у рідкій її частині.


Тургор - напруження.


ЗАПАЛЕННЯ


^ Основні поняття ( визначення )


Альтерація –пошкодження.


Дегрануляція – втрата зернистості.


Макрофаги – блукаючі, активно фагоцитуючі клітини, багаті на органели для внутрішньоклітинного перетравлення увібраного матеріалу і синтезу антибактеріальних та інших біологічно активних речовин ( інтерферон, лізоцим та ін. ).


Мікрофаги – клітини крові – поліморфно-ядерні лейкоцити, фагоцитуючі мікроорганізми.


Медіатори – ( модулятори ) запалення – « посередники».


Фібробласти – найчисленніша група клітин сполучної тканини, різних за ступенем диференціювання, які характеризуються перш за все здатністю синтезувати білки ( колаген, еластин ).


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ТКАНИННОГО РОСТУ.


Базисні поняття ( визначення )


Дегенерація – виродження, погіршення біологічних ознак організму.


Кахексія - надмірне виснаження організму.


Онкологія – вчення про пухлини.


Тканинна атипія – відміність пухлин від нормальних тканин за формою та розміром клітин, будовою тканини, хімічним складом та обміну речовин.


Експлантація – експериментальний метод вирощування тканини тваринного або рослинного організму у штучних живильних середовищах.


^ ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН.


Базисні поняття ( визначення )


Анаболізм – ферментативний синтез клітинних компонентів, що відбувається зі споживанням енергії.


Асиміляція – засвоєння живильних речовин.


Дисиміляція – розщеплення живильних речовин.


Катаболізм – сукупність хімічних реакцій розпаду складних органічних речовин в організмі.


Метаболізм – обмін речовин в організмі.


^ ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС.


Базисні поняття ( визначення )


Пірогени – біологічно активні речовини, що викликають підвищення температури тіла ( гарячку ).


^ Гіперпіретична гарячка – підвищення температури тіла вище 400 С.


Вірулентність – ступінь чи міра патогенності.


Токсичність ( мікробів ) – здатність накопичувати і виділяти токсини ( отруйні продукти ).


Інвазивність ( агресивність ) – здатність мікробів до проникнення в тканини й органи і поширення в них.


ГОЛОДУВАННЯ.


Базисні поняття ( визначення )


Анаболізм – ферментний синтез компонентів клітини, які відповідають за утворення енергії.


Асиміляція – засвоєння організмом поживних речовин, які надходять іззовні.


Дисиміляція – розщеплення, розпад складних органічних сполук, які входять до складу органів і тканин.


Катаболізм - ферментативне розщеплення органічних речовин, які утворюють тканини організму і надходять з їжею, з виділенням енергії.


Метаболізм – обмін речовин в організмі.


^ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ВІТАМІНІВ.


Базисні поняття ( визначення )


Анаболізм – ферментативний синтез компонентів клітини, відповідальних за утворення енергії.


Асиміляція – засвоєння організмом поживних речовин, які потрапляють іззовні.


Гіповітаміноз – недостатній вміст або потрапляння в організм вітамінів.


Гіпервітаміноз – надлишок вмісту або потрапляння в організм вітамінів.


Дисиміляція – розщеплення, розпад складних органічних сполук, які входять до складу органів і тканин.


Катаболізм – ферментативне розщеплення органічних речовин, які утворюють тканини організму і потрапляють з їжею, з виділенням енергії.


Метаболізм – обмін речовин в організмі.


ГІПОКСІЯ.


Базисні поняття ( визначення )


Гіпоксія – зменшення вмісту кисню в тканинах; кисневе голодування; порушення утилізації кисню тканинами.


Гіпоксемія – нестача кисню в крові.


Утилізація – використання, вживання з користю.


Ейфорія – стан підвищено-веселого настрою.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ.


Базисні поняття ( визначення )

1.

Лейколіз – руйнування лейкоцитів.


Лейкемічний провал – про нього говорять тоді, коли в периферійній крові переважають бластні клітини, присутня невелика кількість зрілих лейкоцитів і практично відсутні проміжні форми дозрівання.


Лейкопенія – зменшення загальної кількості лейкоцитів ( нижче за 5,0 х 109/л)


Пікноз – набрякання ядра.


2.

Коагуляція – згортання.


Мегалобласти – червоні кров’яні тільця ембріонального типу кровотворення.


Мелена – кров у калі.


Тромбоцитопатія – якісна неповноцінність тромбоцитів при нормальному або зниженому їх вмісті.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВООБІГУ.


Базисні поняття ( визначення )


1.

Автоматизм – здатність органів, тканин і окремих клітин ритмічно діяти без очевидного зв’язку із зовнішніми спонукальними причинами.


Іррадіація – поширення у сусідні ділянки, наприклад, болю або запалення.


Міокардит – запалення серцевого м’яза.


Тахікардія – прискорене серцебиття.


2.

Атеросклероз – хронічне захворювання, яке характеризується ураженням стінок артерій м’язового і м’язово-еластичного типу, в основі якого лежать порушення білкового і жирового обміну ( передусім холестерину ), і виявляється насичуванням судинної стінки білками і ліпідами з подальшим розвитком реактивних змін навколо цих відкладень.


Барорецепторний: спазм судин – підвищення АТ – парабіотичне гальмування барорецепторів – гіпертонія розгальмування внаслідок відключення депресорних механізмів – спазм судин.


Нирковий: спазм судин – ішемія нирок – викид реніну – спазм судин.


Хеморецепторний: спазм судин – підвищення чутливості хеморецепторів до адреналіну ( малі дози катехоламінів, які викликають сильну реакцію,- спазм судин ).


Ендокринний: спазм судин – ішемія передньої долі гіпофіза – гіперпродукція АКТГ – викид мінералокортикоїдів – спазм судин.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ.


Базисні поняття ( визначення )


Періодичне дихання – вид дихання, при якому дихальні рухи змінюються дихальними паузами – апное.


^ Обструктивна дихальна недостатність – форма дихальної недостатності, яка пов’язана з порушенням прохідності дихальних шляхів.


Рестриктивна дихальна недостатність – форма дихальної недостатності, пов’язана з порушенням розтяжності альвеолярної тканини.


Сурфактант – поверхнево-активна речовина, що вистилає внутрішню стінку альвеол.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ.


Базисні поняття ( визначення )


Ахілія – відсутність виділення шлункового соку.


Ахлоргідрія – відсутність соляної кислоти в шлунковому соку.


Ахолія – відсутність надходження жовчі в кишечник.


Гастрин – гормон, що продукується слизовою оболонкою і стимулює через кров діяльність шлункових залоз.


Гіперсалівація – збільшення секреції слинних залоз, збільшення слинотечі.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ.


Базисні поняття ( визначення )


Ахолія – відсутність надходження жовчі в кишечник.


Білірубін – жовчний пігмент.


Гепатит – загальна назва запальних захворювань печінки.


Гепатози – хвороби печінки, які характеризуються її дистрофією внаслідок первинного порушення обміну речовин гепатоцитів.


Гіпохолія – зменшення надходження жовчі в кишечник.


Гліконеогенез – утворення глікогену з речовин, що містять цукор ( із жирів, білків ).


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ.


Базисні поняття ( визначення )


Анурія – припинення виділення сечі нирками.


Гематурія – виділення сечі з домішкою еритроцитів.


Гідронефроз – розтягнення ниркової миски водянистою рідиною внаслідок порушення відтоку сечі.


Гіперурикемія – підвищення в крові концентрації сечової кислоти та її солей.


Гломерулонефрит – запальний процес. Який локалізується у ниркових клубочках.


Нефроз – переродження нирок.


^ ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ.


Базисні поняття ( визначення )


Адреналектомія – оперативне видалення надниркових залоз.


Гормон – біологічно активна речовина, що є продуктом секреції ендокринних залоз.


^ Ліберини ( рилізинг-фактори ) – нейрогормони ( гормони гіпоталамуса ), що стимулюють секрецію гормонів передньої частини гіпофіза ( аденогіпофіза ).


Селективна дія – вибіркова дія.


Статини – нейрогормони ( гормони гіпоталамуса ), що гальмують секрецію гормонів гіпофіза.


ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.


Базисні поняття ( визначення )


Міастенія – м’язова слабкість.


Невроз – функціональне порушення емоційної сфери.


Парез – неповний параліч.


Параплегія – параліч нижніх або верхніх кінцівок.


Психопатія – дисгармонія емоційно-вольових властивостей особистості.


Психіка – особлива властивість високоорганізованої живої матерії ( мозку ) виражати об’єктивну дійсність; духовна організація людини.

Похожие:

Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconПредмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія
Патфізіологія ( загальна ) – вчення про загальні закономірності патологічних процесів, які лежать в основі будь-якої хвороби, її...
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconТема 1 Предмет і завдання загальної психології План
...
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconРозділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття
Поняття урбанізації з’явилося тисячоліття тому разом з виокремленням міських поселень І довгий час стосувалося тільки міст, згідно...
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія icon2. Поняття про військово-польову хірургію (впх). Основні принципи та завдання
Організація надання першої меддопомоги пораненим на полі бою. Індивідуальні та групові засоби медоснащення. Медоснащення санітара...
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconКалендарно-тематичний план лекцій
Поняття про інфекційний процес та інфекційну хворобу. Грві. Клінічні особливості та профілактика грипу
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconТема уроку
Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський...
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconТема уроку
Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський...
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconЗавдання контрольних модульних робіт з патологічної фізіології для студентів фвм
Які алергічні реакції сповільненого типу використовуються у ветеринарній практиці ?
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconКримінальне право україни
Поняття, предмет, принципи кримінального права. Поняття кримінального закону, його риси та значення
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconПовідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
...
Предмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія iconТема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види
Тема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види Поняття, ознаки й види правовідносин
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы