Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, icon

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,


Скачать 133.78 Kb.
НазваниеПро затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
страница1/3
Размер133.78 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

19.07.2005 N 360

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за N 782/11062

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

( Додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я N 394-АДМ від 12.10.2005 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 539 від 20.10.2005 N 348 від 31.05.2006 N 440 від 04.07.2006 N 42 від 30.01.2007 N 525 від 17.09.2008 N 818 від 30.12.2008 )

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 N 918 (із змінами), з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я НАКАЗУЮ:

( Дію пункту 1 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 539 від 20.10.2005, N 348 від 31.05.2006 )

1. Затвердити:

1.1. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.

1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається.

1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, що додається.

1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я (додаток).

( Дію пункту 2 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 539 від 20.10.2005, N 348 від 31.05.2006 )

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 N 117 "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 171/380 (зі змінами).

( Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525 від 17.09.2008 )

3. Установити, що контроль за правилами виписування рецептів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення та Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та її територіальні підрозділи.

( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.

( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 ) ( Пункт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 539 від 20.10.2005 )

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.О.Рибчука.

Міністр

М.Є.ПоліщукДодаток до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360

^ ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я

Журнал обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів повинен бути пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою суб'єкта господарювання

------------------------------------------------------------------------------------

|Мі-|За- | Надходження |Над-|Види видатку | Видаток |

|ся-|ли- |---------------|ход-| |--------------------------------------|

|ць |шок | N |кі-| N |кі-|жен-| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|

| |на |до-|ль-|до-|ль-|ня | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

| |пер-|ку-|кі-|ку-|кі-|та | | | | | | | | | | | | | | |

| |ше |ме-|сть|ме-|сть|за- | | | | | | | | | | | | | | |

| |чис-|нта| |нта| |ли- | | | | | | | | | | | | | | |

| |ло |та | |та | |шок | | | | | | | | | | | | | | |

| |мі- |да-| |да-| |ра- | | | | | | | | | | | | | | |

| |ся- |та | |та | |зом | | | | | | | | | | | | | | |

| | ця | | | | |за | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |мі- | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |сяць| | | | | | | | | | | | | | |

|---+----+---+---+---+---+----+-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|Сі-| | | | | | |За амбулатор-| | | | | | | | | | | | | |

|че-| | | | | | |ною рецепту- | | | | | | | | | | | | | |

|нь | | | | | | | рою | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |-------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

| | | | | | | | Лікувальні | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |установи, ап-| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |течні пункти | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | тощо | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------

продовження

------------------------------------------------------------------------------------

| Видаток |Відат-| Усього |Залишок|Фак-|

|-----------------------------------------------------|ки за |за міся-| на |тич-|

|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|міся- | ць за |кінець |ний |

|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|ць за | усіма |місяця |за- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | кож- |видами | |ли- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |ним з |видатків| |шок |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |видів | | | |

|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--------+-------+----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------+--------+-------+----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів

і виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 19.07.2005 N 360 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за N 782/11062

^ ПРАВИЛА

виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

( У тексті Правил слова "та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 525 від 17.09.2008 )

1. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я за узгодженням з органами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

( Пункт 1.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково - круглою печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

Завіряти печаткою закладу охорони здоров'я або іншого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.

1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.

1.6. Рецепти обов'язково виписуються на:

- рецептурні лікарські засоби;

- безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

- лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3), зразок якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (із змінами), та виготовляються друкарським способом.

1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).

( Пункт 1.8 в редакції Наказу МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

1.9. Назва лікарського засобу, формоутворюючих та корегуючих речовин, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 2).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лікарський засіб приписано.

( Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.

1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом або кульковою ручкою з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.

( Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково завіряються його підписом та печаткою.

( Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1).

Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:

- призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;

- які підлягають предметно-кількісному обліку;

- призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на бланку ф-3.

( Абзац другий пункту 1.14 в редакції Наказу МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.

При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку "Хронічно хворому".

1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.

1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням".

1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.

( Пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 525 від 17.09.2008 )


1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці:

-----------------------------------------------------------------

Назва лікарського засобу | Граничнодопустима для

| відпуску кількість

| засобу на один Рецепт

-----------------------------------------------------------------

Амфепрамон (фепранон)

драже 0,025 г 50 драже

Бупренорфін

таблетки 0,2 мг 20 табл.

таблетки 0,4 мг 20 табл.

таблетки 2 мг 10-12 табл.

ампули 0,3 мг - 1 мл 20 амп.

ампули 0,6 мг - 2 мл 10 амп.

Дименоксадол (естоцин)

таблетки 5 мг, 15 мг,

30 мг, 60 мг 12 табл.

Морфіну гідрохлорид

таблетки 10 мг

ампули 1% - 1 мл 0,1 г (загальної кількості

морфіну у перерахунку на

безводну основу)

Натрію оксибутірат та

інші солі оксимасляної

кислоти

ампули 20% - 5, 10 мл 10 амп.

флакони 66,7% - 50 мл 1 флакон

Омнопон

ампули 1% - 1 мл 0,1 г (загальної кількості

морфіну, кодеїну, тебаїну в

перерахунку на безводну

основу)

Психотропні лікарські

засоби* 10-12 табл., 10 амп.

Тримеперидину гідрохлорид

ампули 1,2% - 1 мл 0,25 г (загальної кількості

тримеперидину в перерахунку

на безводну основу)

таблетки 25 мг 10 табл.

Триазолам (хальцион)

таблетки 0,25 мг 30 табл.

Етилморфіну гідрохлорид **

таблетки 10 мг, 15 мг 0,2 г (загальної кількості

етилморфіну в перерахунку

на безводну основу)

Просідол

таблетки 25 мг 10 табл.

ампули 1% - 1мл 0,25 г (загальної кількості

просідолу в перерахунку

на безводну основу)

Трамадол (міжнародна

непатентована назва)

капсули, таблетки 0,05 г 30 капс.,табл.

ампули 5% - 1 мл 10 амп.

ампули 5% - 2 мл 10 амп.

краплі 0,1 г в 1 мл 1 флакон 50 мл

свічки ректальні 0,1 г 20 свічок

Атропін та його солі 0,01 г

порошок

Тетракаїн порошок 1 г

Тригексифенідил 0,12 г

Атракурій 0,05 г

Векуроній 0,004 г

Піпекуроній 0,004 г

Рокуроній 0,05 г

Суксаметоній 0,1 г

Буторфанол (морадол тощо) 0,008 г

Дифенгідрамін (димедрол) 2,1 г

тверді твердіформи

Зопіклон 0,075 г

Клонідін (клофелін) 0,015 г

субстанція, рідкі форми

Метандієнон 0,05 г

Нандролон 0,05 г

Прометазин 0,5 г

---------------

* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті "За спеціальним призначенням", завіреної підписом, власною печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.

** У разі надходження цих лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

( Пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 525 від 17.09.2008, N 818 від 30.12.2008 )

1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

1.22.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

-----------------------------------------------------------------

Назва наркотичного засобу, | Граничнодопустима для

психотропної речовини, | відпуску кількість

прекурсору | у складі наркотичного

| (психотропного)

| комбінованого

| лікарського засобу на 1

| рецепт

-----------------------------------------------------------------

Кодеїн 0,2 г

Декстропропоксифен 0,6 г

Фенобарбітал 1 г

Ефедрину гідрохлорид 0,6 г

Псевдоефедрин 0,6 г

Фенілпропаноламін 0,6 г

Ерготамін 0,02 г

Ергометрин 0,002 г

(у перерахунку на безводну основу)

У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не більше 50 таблеток.

( Пункт 1.22.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

^ 2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки

2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.

( Пункт 2.1 в редакції Наказу МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські засоби (інгредієнти).

2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.

2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких - у мілілітрах, грамах, краплях.

2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко) або "statim" (негайно).

^ 3. Термін дії Рецепта

3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на спеціальних рецептурних бланках ф-3 - протягом п'яти днів з дня виписки.

( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

^ 4. Оформлення вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

4.1. Для забезпечення лікувально-діагностичного процесу або проведення наукових досліджень лікувально-профілактичні заклади або науково-дослідні установи можуть отримувати лікарські засоби, вироби медичного призначення з аптек та аптечних складів (баз) на вимогу-замовлення, яка містить інформацію про замовника (реквізити), його довірену особу, дату, торгову назву лікарського засобу, одиницю виміру, кількість упаковок замовлених та відпущених, тощо.

( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 від 04.07.2006, N 42 від 30.01.2007 )

4.2. При оформленні вимоги-замовлення для отримання з аптек та аптечних складів (баз) лікарських засобів, виробів медичного призначення вона завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, або суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини.

( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 42 від 30.01.2007 )

4.3. У вимозі-замовленні вказують торгову назву лікарського засобу, дозування, форму випуску (таблетки, ампули тощо), вид упаковки (коробки, флакони, туби тощо), загальну кількість.

( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006 )

4.4. Вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу, лікарські засоби, які належать до фармакологічних груп, що наведені в додатку 5, та лікарські засоби, наведені в таблиці п. 1.22 цих Правил, виписуються на окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів.

4.5. Вимоги-замовлення виписуються у трьох примірниках, а на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, вимоги-замовлення виписуються у чотирьох примірниках.

В аптеці (аптечному складі/базі) залишається один примірник вимоги-замовлення, крім вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку і залишаються у двох примірниках.

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

Додаток 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Прізвище, ім'я та по батькові

і вік хворого ___________________________________________________

Адреса хворого або номер медичної

карти амбулаторного хворого _____________________________________

Назва та кількість

виписаних лікарських засобів ____________________________________

Номер рецепта N _____ "___" _________ 20 ____ р.

(дата виписки рецепта)

лінія відриву

.................................................................

ФОРМА

рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з оплатою 50% і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

* Назва закладу Код закладу за ЗКУД

(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО

Медична документація ф-1

_________________________________________________________________

Номер рецепта N______

РЕЦЕПТ "____"________ 20 _ р.

(дорослий, дитячий - (дата виписки рецепта)

потрібне підкреслити)

_________________________________________________________________

За повну вартість Безоплатно Оплата 50%

_________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові

і вік хворого ___________________________________________________

Адреса хворого або номер медичної

карти амбулаторного хворого _____________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові

лікаря __________________________________________________________

_________________________________________________________________

I Rp:

I

I

_________________________________________________________________

I Rp:

I

I

_________________________________________________________________

I Rp:

I

I

_________________________________________________________________

Підпис та особиста печатка

лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом 1 місяця печатка лікувально -

профілактичного закладу

_________________________________________________________________

Пам'ятка лікарю

(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)

Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським способом або ставиться штамп.

Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко, чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.

На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування лікарського засобу, що вміщує отруйні або наркотичні лікарські засоби, або 1 - 3 найменування інших лікарських засобів.

Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.

Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі - в мілілітрах, грамах і краплях.

Спосіб вживання пишеться державною мовою відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР", забороняється обмежуватись загальними вказівками: "Внутрішнє", "Зовнішнє", "Відомо" і т. ін.


_______________________

Штамп аптеки

_______________________

__________________________

N лікарської форми

індивідуального виготовлення Перевірив Відпустив

___________________________________________________

Прийняв Виготовив

---------------

*) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії.

**) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (у тому числі й рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 440 від 04.07.2006, N 42 від 30.01.2007 )

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

Додаток 2 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

^ Найважливіші рецептурні скорочення

------------------------------------------------------------------

Скорочення на | Повне написання | Переклад

латинській мові | |

---------------------+------------------------+-------------------

1 | 2 | 3

------------------------------------------------------------------

__

aa ana по, порівну

ac. acid. acidum кислота

amp. ampulla ампула

aq. aqua вода

aq.pur. aqua purificata очищена вода

but. butyrum масло (тверде)

comp. compositus (a, um) складний

D. Da, Detur, Dentur видай, нехай буде

видано, нехай

будуть видані

D. S. Da Signa, Detur видай, познач

Signetur нехай буде видано,

позначено, видати

позначити

D. t. d. Da (Dentur)tales видай (видати)

doses таких доз

dil. dilutus розведений

div. in. p. aeq. divide in partes розділи на

aequales рівні частини

extr. extractum екстракт, витяжка

f. fiat(fiant) нехай утвориться

(утворяться)

gtt., gtts. gutta, guttae крапля, краплі

hb. herba трава

inf. infusum настій

in ampul. in ampullis в ампулах

in tab. in tabulettis в таблетках

linim. linimentum рідка мазь,

лімінент

liq. liquor рідина

M. pil. massa pilularum пілюльна маса

M. Misce, Misceatur змішай, нехай буде

змішано, змішати

N. numero числом

ol. oleum олія

pil. pilula пілюля

P. aeq. partes aequeles рівні частини

pulv. pulvis порошок

q. s. quantum satis скільки потрібно,

скільки необхідно

r., rad. radix корінь

Rp. Recipe візьми

Rep. Repete, Repetatur повтори, нехай

буде повторено

rhiz. rhizoma кореневище

S. Signa, Signetur познач, нехай буде

позначено

sem. semen насіння

simpl. simplex простий

sir. sirupus сироп

sol. solutio розчин

steril. aerilisa sterilisetur простерилізуй,

нехай буде

простерилізовано

supp. suppositorium свічка,

супозиторій

tab. tabuletta таблетка

t-ra., tct. tinctura настойка

ung. unguentum мазь

vitr. vitrum склянка

praecip. praecipitatus осаджений

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 525 від 17.09.2008 )

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

Додаток 3 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я

1. Наркотичні лікарські засоби.

2. Психотропні лікарські засоби.

3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними непатентованими назвами):

атропін та його солі (порошок),

кетамін,

тетракаїн (порошок),

тригексифенідил,

атракурій,

векуроній,

піпекуроній,

рокуроній,

суксаметоній,

буторфанол (морадол тощо),

дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),

зопіклон,

клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми),

метандієнон,

нандролон,

прометазин.

4. Комбіновані лікарські засоби (тверді форми), які містять трамадол, ефедрин, псевдоефедрин (крім лікарських засобів, які містять більше ніж дві діючі речовини).

Примітки:

1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки транспортних засобів, у які входить розчин буторфанолу тартрату для ін'єкцій 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.

2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій спільно з об'єднаннями (підприємствами) "Фармація" дозволяється, при потребі, розширювати даний перелік, а керівникам лікувально-профілактичних закладів - установлювати у відділеннях предметно-кількісний облік і інших лікарських засобів.

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 42 від 30.01.2007, N 525 від 17.09.2008, N 818 від 30.12.2008 )

Заступник голови Державної

служби лікарських засобів і

виробів медичного призначення

Ю.В.Підпружников

( Додаток 4 вилучено на підставі Наказу МОЗ N 440 від 04.07.2006 ) Додаток 5 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

  1   2   3

Похожие:

Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconПро затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів...
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconОрганізація відпуску ліків промислового виробництва та індивідуального виготовлення з аптек та їх структурних підрозділів
В аптечних закладах облік надходження і витрат деяких лікарських засобів здійснюється у вартісних та натуральних показниках. Вкажіть,...
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconПро затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів
...
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, icon«Сучасні інформаційні технології навчання»
Призначення пристроїв пк (призначення, структура І класифікація технічних засобів інформаційних систем)
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconПро затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
З змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я n 361 від 19. 07. 2005 n 53 від 05. 02. 2007 n 316 від 13. 05....
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconВимоги до арматурних виробів технічні вимоги за гост 10922–90
Зварені арматурні і закладні вироби варто виготовляти, а зварні з'єднання арматури і закладних виробів виконувати відповідно до вимог...
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconТема: Засоби індивідуального і колективного захисту
Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, характеристика та правила користування. Виготовлення найпростіших...
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconТема 10. Центральний банк І його роль в економіці 10 Призначення, статус та основи організації центрального банку
Головне призначення ЦБ це управління грошовим оборотом з метою забезпечення неінфляційного розвитку економіки
Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, iconПро призначення відповідальних за пожежну безпеку
На виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної безпеки в Україні, а також з метою підтримання необхідного рівня...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы