Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки icon

Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки


Скачать 137.71 Kb.
НазваниеПро затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
страница1/3
Размер137.71 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

15.12.2004 N 626

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2004 р.

за N 1606/10205

  Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 N 53 від 05.02.2007 N 316 від 13.05.2009 )

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та Указів Президента України від 07.02.2003 N 91 "Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері" та від 17.12.2003 N 1455 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу", з метою посилення контролю за якістю лікарських засобів, що виробляються (виготовляються) в аптеках, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки (далі - Правила).

2. Установити, що Правила набувають чинності з 1 січня 2005 року. Правила застосовуються з 01.06.2006, окрім пункту 4.4 Правил, який застосовується з 01.01.2009.

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3. Органам державного контролю якості лікарських засобів (Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів та державним інспекціям з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) забезпечити контроль за виконанням вимог цих Правил суб'єктами господарської діяльності.

( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 316 від 13.05.2009 )

4. Управлінню ліцензування Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (Зброжек С.І.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Пасічника М.Ф.

Міністр ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

А.В.Підаєв Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

15.12.2004 N 626

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 2004 р.

за N 1606/10205

  ПРАВИЛА

  виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки

( Назва в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 ) ( У пункті 1.4 та за всім текстом цих Правил виключити слово "вироблені" у всіх відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 ) ( У пункті 3.6 та за всім текстом цих Правил слова "пляшки, банки та флакони" у всіх відмінках замінити словом "контейнери" згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та Указів Президента України від 07.02.2003 N 91 "Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері" та від 17.12.2003 N 1455 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу", на виконання Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1570, визначають основні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в аптеках.

1.2. Дія Правил поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності, які займаються виробництвом (виготовленням) лікарських засобів в умовах аптеки (далі - суб'єкти господарювання).

1.3. Основні терміни, які використовуються в цих Правилах:

- асистентська - окреме відповідно обладнане виробниче приміщення для виробництва (виготовлення) лікарських засобів в аптеці;

- асептичний блок - комплекс виробничих приміщень, до складу якого входять шлюз, асептична асистентська, приміщення для фасування, закупорювання та стерилізації ліків;

- валідація - документальне підтвердження того, що певна методика, процес, обладнання, діяльність або система дій приводять до очікуваного гарантованого результату;

- виготовлення лікарських засобів - виготовлення лікарських засобів (далі - ЛЗ) в аптеці за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛПЗ);

( Абзац п'ятий пункту 1.3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )( Абзац шостий пункту 1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

- виробничі приміщення - приміщення в аптеках, у яких виробляються (виготовляються), контролюються, пакуються, маркуються та зберігаються вироблені лікарські засоби;

- внутрішньоаптечна заготовка - концентровані розчини і напівфабрикати, що використовуються в аптеці для виготовлення готових ЛЗ, та ЛЗ, виготовлені за часто повторюваними прописами;

( Абзац восьмий пункту 1.3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

- внутрішньоаптечний контроль - комплекс запобіжних заходів та видів контролю, який здійснюється безпосередньо в аптеці;

- контамінація - забруднення концентрованих розчинів, напівфабрикатів та готових лікарських засобів;

- концентровані розчини (концентрати) - внутрішньоаптечна заготовка у недозованому вигляді, яка застосовується для виробництва (виготовлення) лікарських засобів з рідким дисперсійним середовищем, шляхом розведення чи в суміші з іншими лікарськими речовинами;

- лікарська форма - наданий лікарському засобу зручний для вживання стан, при якому забезпечується необхідний лікувальний ефект;

- напівфабрикати - недозований вид внутрішньоаптечної заготовки, попередньо виготовлені в аптеці суміші двох чи більше лікарських речовин, що взяті у співвідношеннях, які найчастіше зустрічаються у прописах на лікарські засоби. Використовуються самостійно після розфасування або в суміші з іншими інгредієнтами;

- серія лікарського засобу - визначена кількість однорідної продукції (лікарського засобу), виготовленої в умовах аптеки з певної кількості сировини відповідно до технологічної інструкції в єдиному технологічному процесі від одного завантаження в одиниці ємнісного обладнання;

( Абзац чотирнадцятий в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

- технологічна інструкція - внутрішній документ суб'єкта господарювання, що належить до категорії виробничих інструкцій, у якому визначено технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи виробництва лікарського засобу, методи контролю, і встановлює якісні та кількісні показники лікарського засобу, їх допустимі межі, вимоги до його упаковки, маркування, умов зберігання, терміну придатності;

( Абзац п'ятнадцятий із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )( Абзац шістнадцятий пункту 1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

- чисте приміщення (зона) - приміщення (зона), у якому контролюється концентрація завішених у повітрі часток і яке побудоване і використовується таким чином, щоб звести до мінімуму надходження, утворення і втримання цих часток усередині приміщення.

Зміст інших термінів цих Правил визначається чинним законодавством України.

1.4. Виготовлені в аптеках лікарські засоби повинні відповідати вимогам Державної Фармакопеї України (далі - ДФУ), чинних нормативно-правових документів МОЗ України та цим Правилам.

1.5 Кожна серія ЛЗ виготовляється відповідно до технологічної інструкції.

( Пункт 1.5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

1.6. У виробництві (виготовленні) лікарських засобів можуть використовуватися лише зареєстровані в Україні чи дозволені до застосування МОЗ України діючі (субстанції) і допоміжні речовини, матеріали первинної упаковки, які відповідають вимогам, визначеним нормативно-технічними документами (аналітично-нормативною документацією - АНД, ДФУ, технологічною інструкцією чи технічною документацією тощо).

Субстанції та допоміжні речовини (кожна серія, партія), які використовуються при виробництві (виготовленні) лікарських засобів в умовах аптеки, повинні супроводжуватися висновком щодо їх якості, виданим лабораторією, атестованою та/або акредитованою згідно з Порядком проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, який затверджений наказом МОЗ України від 14.01.2004 N 10, зареєстрованим у Мін'юсті України 30.01.2004 за N 130/8729 (далі - Порядок).

1.7. Виробництво (виготовлення) лікарських засобів здійснюється в умовах аптеки за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів за наявності ліцензії на виробництво лікарських засобів в умовах аптеки.

1.8. Виготовлені в аптеках лікарські засоби не підлягають державній реєстрації, а їх продаж іншим суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію (торгівлю) лікарських засобів, крім ЛПЗ, заборонено.

1.9. ЛЗ, виготовлені в аптеці, та внутрішньоаптечна заготовка підлягають внутрішньоаптечному контролю відповідно до цих Правил.

( Пункт 1.9 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

1.10. Результати контролю повинні бути зареєстровані в журналах за формами, що додаються. У всіх журналах повинні бути пронумеровані сторінки, журнали повинні бути прошнуровані, скріплені печаткою суб'єкта господарювання і завірені підписом керівника/завідувача аптеки.

( Пункт 1.11 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

^ 2. Нормативні посилання

При виробництві (виготовленні) лікарських засобів в аптеках суб'єкти господарювання повинні дотримуватися вимог:

Законів України:

"Про лікарські засоби" (із змінами);

"Про захист прав споживачів" (із змінами);

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (із змінами);

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (із змінами);

постанови КМУ N 610 від 26.04.2003 "Про затвердження Порядку відбору зразків лікарських засобів для державного контролю їх якості";

наказів МОЗ України:

від 15.05.2006 N 275 "Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів", зареєстрованого в Мін'юсті України 31 травня 2006 року за N 642/12516;

( Абзац дев'ятий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 53 від 05.02.2007 )

від 19.07.2005 N 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень", зареєстрованого в Мін'юсті України 20 липня 2005 року за N 782/11062 (із змінами);

( Абзац десятий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 53 від 05.02.2007 )

від 18.12.97 N 356 "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України" (із змінами та доповненнями), зареєстрованого в Мін'юсті України 03.02.98 за N 67/2507 ;

від 31.07.98 N 231 "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів", зареєстрованого в Мін'юсті України 17.08.98 за N 513/2953;

від 30.10.2001 N 436 "Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі" (зі змінами), зареєстрованого в Мін'юсті України 05.02.2002 за N 107/6395 ;

від 12.12.2001 N 497 "Про затвердження Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України" (із змінами), зареєстрованого в Мін'юсті України 28.12.2001 за N 1091/6282;

від 15.01.2003 N 8 "Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, що (лікарські засоби) реєструються в Україні та виготовляються в аптечних умовах за рецептами лікарів і замовленнями лікувально-профілактичних закладів" (із змінами), зареєстрованого в Мін'юсті України 29.01.2003 за N 69/7390;

спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 03.03.2009 N 44/27 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за N 298/16314;

( Абзац шістнадцятий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 316 від 13.05.2009 )

спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та МОЗ України від 20.02.2001 N 39/66 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", зареєстрованого в Мін'юсті України 13.03.2001 за N 224/5415;

ДФУ; ДФУ (доповнення 1);

цих Правил та інших нормативно-правових документів, що регулюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів.

^ 3. Загальні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

3.1. Суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, повинен:

забезпечити відповідність матеріально-технічної бази, наявність виробничих та допоміжних приміщень для виробництва (виготовлення) лікарських засобів та зберігання сировини, внутрішньоаптечної заготовки (концентратів, напівфабрикатів), готових лікарських засобів відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та вимог ДФУ чи інших чинних нормативних документів;

дотримуватися кваліфікаційних вимог до персоналу аптеки, який займається виробництвом (виготовленням) та контролем якості лікарських засобів;

дотримуватися санітарних норм і правил санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму та цих Правил;

забезпечити провадження всіх видів контролю якості виготовлених лікарських засобів;

мати план термінових дій для вилучення, у разі необхідності, з обігу виготовлених лікарських засобів з їх подальшою утилізацією чи знищенням, зокрема тих, термін придатності яких закінчився;

забезпечити належну схоронність виготовлених лікарських засобів;

призначити уповноважену особу;

забезпечити наявність та справність усіх засобів вимірювань шляхом їх калібрування та регулярної метрологічної повірки згідно із законодавством;

мати в наявності ДФУ, необхідну нормативну та технічну документацію, технологічні інструкції;

забезпечити розгляд рекламацій на виготовлені та реалізовані лікарські засоби, систематизацію повідомлень про побічні реакції та побічні дії лікарських засобів від лікувально-профілактичних закладів і амбулаторно-поліклінічних хворих для виявлення неякісних лікарських засобів і запобігання подібним випадкам.

3.2. Якщо це визначено лікарем у прописі, при виготовленні ЛЗ для перорального та зовнішнього застосування можуть використовуватися готові ЛЗ.

( Пункт 3.2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.3. Лікарські засоби для новонароджених:

3.3.1. Повинні виготовлятися в асептичних умовах масооб'ємним способом.

3.3.2. Розчини для внутрішнього застосування для новонароджених дітей готуються на стерильній воді очищеній або воді для ін'єкцій в асептичних умовах без додавання стабілізаторів та консервантів.

( Підпункт 3.3.3 пункту 3.3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4. Підготовка води при виробництві (виготовленні) лікарських засобів повинна здійснюватися у відповідності до вимог ДФУ (доповнення 1) до води очищеної та води для ін'єкцій:

3.4.1. Воду очищену слід одержувати з питної води, використовувати свіжоприготованою або протягом трьох діб з моменту її одержання за умови зберігання у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від сторонніх часток і мікробіологічних забруднень.

3.4.2. Воду для ін'єкцій одержують із води питної або води очищеної відповідно до вимог ДФУ. Вода для ін'єкцій, що використовується для виготовлення парентеральних ЛЗ, які в подальшому підлягають термічній стерилізації, повинна відповідати вимогам монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода для ін'єкцій "in bulk". Її слід використовувати свіжоприготовленою або зберігати не більше 24-х годин у закритих ємностях, які виготовлені з матеріалів, що не змінюють властивостей води і захищають її від механічних, мікробіологічних та інших контамінацій.

( Підпункт 3.4.2 пункту 3.4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.3. Для приготування внутрішньовенних інфузійних лікарських засобів, ін'єкційних лікарських засобів, що не підлягають термічній стерилізації, необхідно використовувати стерильну воду для ін'єкцій.

( Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

Для приготування очних крапель, що підлягають подальшій термічній стерилізації, необхідно використовувати воду, що відповідає вимогам монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода очищена в контейнерах".

( Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.4. Вода очищена (з кожного балона, а при подаванні води трубопроводом - на кожному робочому місці) повинна витримувати перевірку за показниками "Випробування на чистоту" монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода очищена "in bulk". Результати аналізів реєструються у відповідному журналі (рекомендовані форми яких наведені у додатках 1-2).

( Підпункт 3.4.4 пункту 3.4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.5. Забезпечення належних умов отримання води очищеної в аптеці контролюється органами державного контролю якості ЛЗ, зазначеними в розділі 8 цих Правил (далі - органи державного контролю). Відібрані посадовими особами органів державного контролю зразки води перевіряються в лабораторіях, атестованих чи акредитованих згідно з Порядком, за показниками: "Вміст загального органічного вуглецю" або "Речовини, що окиснюються", "Питома електропровідність", "Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів" та за показниками "Випробування на чистоту" монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода очищена "in bulk" один раз на квартал.

( Пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.5 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.6. Вода для ін'єкцій, призначена для виготовлення парентеральних, офтальмологічних ЛЗ, ЛЗ для новонароджених, що підлягають подальшій термічній стерилізації (з кожного балона, а при подаванні води трубопроводом - на кожному робочому місці), повинна перевірятися за показниками "Випробування на чистоту" відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода для ін'єкцій "in bulk" із встановленою для конкретної аптеки періодичністю. Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

( Пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.6 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.7. Забезпечення належних умов отримання води для ін'єкцій "in bulk" в аптеці контролюється органами державного контролю. Відібрані посадовими особами органів державного контролю зразки води перевіряються в лабораторіях, атестованих чи акредитованих згідно з Порядком, за показниками: "Вміст загального органічного вуглецю" або "Речовини, що окиснюються", "Питома електропровідність", "Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів", "Бактеріальні ендотоксини" та за показниками "Випробування на чистоту" монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода для ін'єкцій "in bulk" один раз на квартал.

( Пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.7 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.8. Вода для ін'єкцій стерильна (кожна серія), яка використовується для виготовлення стерильних ЛЗ, що не підлягають подальшій термічній стерилізації, повинна перевірятися за показниками "Випробування на чистоту" відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода для ін'єкцій стерильна, крім показників "Сухий залишок", "Стерильність", "Бактеріальні ендотоксини". Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

( Пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.8 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.9. Перевірка якості води для ін'єкцій стерильної за показниками "Випробування на чистоту" монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода для ін'єкцій стерильна", у тому числі за показниками "Сухий залишок", "Стерильність", "Бактеріальні ендотоксини", здійснюється вибірково один раз на квартал лабораторіями, атестованими чи акредитованими згідно з Порядком.

( Пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.9 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.10. Вода очищена в контейнерах (кожна серія) повинна перевірятися за показниками "Випробування на чистоту" відповідно до монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода очищена в контейнерах", крім показників "Сухий залишок", "Мікробіологічна чистота". Результати аналізів реєструються у відповідному журналі за рекомендованою формою.

( Пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.10 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.4.11. Контроль якості води очищеної в контейнерах за показниками "Випробування на чистоту" монографії ДФУ (доповнення 1) "Вода очищена в контейнерах" здійснюється вибірково один раз на квартал лабораторіями, атестованими або акредитованими згідно з Порядком.

( Пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.11 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.5. Усі діючі речовини (субстанції) (далі - лікарські речовини) повинні зберігатися до порушення цілісності в оригінальних контейнерах у зонах (приміщеннях) для зберігання, а після відкриття контейнерів - у спеціально відведених чистих зонах (приміщеннях), які можуть бути обладнані в асистентській кімнаті, - у штанглазах, які повинні бути чисті (вимиті та простерилізовані) і відповідно промарковані:

3.5.1. На всіх штанглазах з лікарськими речовинами, що містяться в приміщеннях зберігання, необхідно зазначати їх найменування, країну, назву виробника, номер серії заводу-виробника, номер сертифіката аналізу лабораторії, термін придатності, дату заповнення штанглаза та підпис особи, яка його заповнила.

3.5.2. На штанглазах з лікарськими речовинами, які містять вологу, слід зазначати відсоток вологи; на балонах з рідинами (водню пероксиду розчин, формальдегіду розчин, аміаку розчин тощо) - фактичний вміст діючої речовини.

( Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.5.3. На всіх штанглазах з лікарськими речовинами в асистентській кімнаті слід зазначати: їх найменування, країну, назву виробника, номер серії заводу-виробника, номер сертифіката аналізу лабораторії, термін придатності, дату заповнення, підписи осіб, які заповнили та перевірили ідентичність речовини.

( Підпункт 3.5.3 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.5.4. Штанглази з розчинами, настойками та рідкими напівфабрикатами при потребі забезпечуються нормальними краплемірами або піпетками. Число крапель у визначеному об'ємі визначається зважуванням та зазначається на штанглазі. Малі кількості рідких лікарських засобів, які в прописі зазначені в стандартних краплях, слід відмірювати емпіричним краплеміром (очною піпеткою), прокаліброваним за відповідною рідиною.

3.5.5. Повторне заповнення штанглазів слід проводити тільки після повного використання лікарської речовини та відповідної обробки штанглаза.

3.6. Увесь посуд, який використовується при виготовленні ЛЗ, обов'язково миється з використанням дозволених до застосування МОЗ України мийних засобів з попереднім замочуванням, стерилізується, закупорюється і зберігається в щільно закритих шафах. Термін зберігання стерильного посуду, який використовується при виготовленні нестерильних ЛЗ, становить не більше трьох діб.

Для пакування ін'єкційних, внутрішньовенних інфузійних ЛЗ слід використовувати контейнери і корки, які відповідають вимогам ДФУ та технічної документації на них.

( Пункт 3.6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.7. Виготовлення серій ЛЗ, внутрішньоаптечної заготовки в аптеках здійснюється згідно з технологічними інструкціями.

( Пункт 3.7 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.8. Відпускають лікарські засоби, виготовлені в аптеці, тільки після перевірки їх якості провізором-аналітиком чи провізором та надання дозволу на реалізацію уповноваженою особою, а у разі її відсутності, іншим персоналом, зазначеним у пункті 5.5.

( Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

3.9. При виготовленні (виробництві) лікарських засобів в умовах аптеки суб'єкт господарювання забезпечує:

3.9.1. Проведення вхідного контролю якості субстанцій, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин, а саме: перевірку наявності ліцензій у постачальника, сертифікатів якості виробника, реєстрації або дозволу МОЗ України, відсутності заборони органів державного контролю якості лікарських засобів на одержані серії, відповідності вимогам АНД за візуальними та органолептичними характеристиками, наявності висновку лабораторії щодо якості тощо.

3.9.2. Здійснення постійного контролю за змістом усіх рецептів і замовлень (вимог) ЛПЗ, що надходять в аптеку, з метою перевірки: правильності оформлення; сумісності інгредієнтів, що входять до складу лікарських засобів; відповідності прописаних доз віку хворого тощо; а також повідомлення (довільної форми) відповідного ЛПЗ про всі випадки виявлених порушень або помилок при виписуванні рецептів чи замовлень.

3.9.3. Дотримання санітарних норм та правил санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму та цих Правил.

3.9.4. Забезпечення належного зберігання виготовлених лікарських засобів.

3.9.5. Додержання вимог нормативно-технічних документів при виготовленні (виробництві) та контролі якості лікарських засобів в аптеці.

3.9.6. Мікробіологічний контроль з відбором проб повітря, води очищеної та води для ін'єкцій, змивів з устаткування та обладнання, рук та одягу персоналу, аптечного посуду, сировини та готових ЛЗ повинен проводитися в аптеці з виготовленням ЛЗ не менше двох разів на квартал. При цьому бактеріологічний контроль проб повітря, змивів з устаткування та обладнання, рук та одягу персоналу, аптечного посуду, води очищеної та води для ін'єкцій провадиться мікробіологічними підрозділами СЕС у рамках державного контролю чи лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком. Мікробіологічний контроль сировини та готових ЛЗ здійснюється лабораторіями, акредитованими або атестованими згідно з Порядком.

( Підпункт 3.9.6 пункту 3.9 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )( Підпункт 3.9.7 пункту 3.9 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 361 від 19.07.2005 )

  1   2   3

Похожие:

Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconПро затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
З змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я n 361 від 19. 07. 2005 n 53 від 05. 02. 2007 n 316 від 13. 05....
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconОрганізація відпуску ліків промислового виробництва та індивідуального виготовлення з аптек та їх структурних підрозділів
В аптечних закладах облік надходження і витрат деяких лікарських засобів здійснюється у вартісних та натуральних показниках. Вкажіть,...
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconПро затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів
...
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconПро затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів...
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconЗвіт звіт про фінансово-господарську діяльність накладна касова книга При виборі постачальника лікарських засобів для аптеки, використовують критерії вибору. Який критерій не впливає на вибір?
Під час прийому товару встановлена розбіжність між фактичною наявністю та кількістю вказаною в супровідних документах. Вкажіть, в...
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconФункціонування виробництва передбачає постійне відтворення основного капіталу, механізм якого включає три взаємопов’язані процеси: знос, амортизацію, заміщення. Амортизація – це процес поступового перенесення вартості основних засобів (зарахування її до витрат виробництва чи обігу) в міру їх зношува
Амортизація – це процес поступового перенесення вартості основних засобів (зарахування її до витрат виробництва чи обігу) в міру...
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconПро затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
З метою удосконалення організації роботи з документами, застосування сучасних засобів обробки інформації наказую
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconРегулювання обігу та контроль якості лікарських засобів
Тов «Примула» здійснює відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів. Який державний орган має право здійснювати...
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки iconНаказ №89 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 р за №284/20597
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы