Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику icon

Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику


Скачать 86.15 Kb.
НазваниеПрограма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику
Размер86.15 Kb.
ТипПрограма

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


педагогічної практики

(педагогічний компонент)

для студентів

Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(педагогічний модуль)


Головна мета виконання завдання з педагогіки: оволодіння студентами основними функціями педагогічної діяльності класного керівника і формування професійних якостей педагога; навчити студентів цілеспрямовано здійснювати навчально-виховну роботу в закріпленому класі; ввести студента в коло реальних проблем професійної діяльності класного керівника, ознайомити із багатогранним змістом та обсягом його роботи.

Зміст провідного завдання з педагогіки: студенти IV курсу виконують обов’язки помічника класного керівника в одному з класів школи, де проходять педагогічну практику.

Завдання1. Ознайомлення з психолого-педагогічними особливостями школи, педагогічного колективу, колективу закріпленого класу, діяльності класного керівника;

Завдання 2. На основі діагностування та аналізу виховного процесу та рівня вихованості учнів в закріпленому класі скласти власний індивідуальний план виховної роботи на період педагогічної практики.

Завдання 3. Окреслення не менше трьох проблемних педагогічних ситуацій, їх аналіз та формулювання і розв’язання педагогічних задач.

Завдання 4. Брати активну участь у конструюванні, здійсненні, діагностуванні виховного процесу в закріпленому класі; постійно аналізувати педагогічну діяльність, брати участь у роботі семінарів, методичних об’єднань, збирати матеріал з теми науково-дослідної роботи (курсової роботи).

Підготувати та провести один заліковий захід. Як правило, заліковим для студентів IV курсу є підготовка і проведення виховного заходу у формі години спілкування (етичної бесіди).

Завдання 5. Підготувати звітну документацію щодо виконання завдань з педагогіки.

Перелік звітної документації:

 • Індивідуальний план навчально-виховної роботи студента.

 • Конспект залікового виховного заходу з самоаналізом.

 • Звіт про виховну роботу.^ ПРОГРАМА (ЗМІСТ) ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ НА ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ СТУДЕНТІВ ІУ КУРСУ

Завдання визначають весь зміст, програму організації виховної роботи в закріпленому класі для проходження практики, який ми розкриваємо нижче із запропонованими термінами виконання його окремих пунктів. Вказівка термінів сприятиме більшій організованості з боку студентів.^ Основні види діяльності і форми роботи

Форма звітності

Терміни виконання

1

2

3

4

І. Організаційна робота

1

взяти участь в настановчій і підсумковій конференціях педагогічної практики.

 • обговорення організаційних питань;

 • виступ на підсумковій конференції з коротким аналізом своєї виховної роботи в школі результатами науково-педагогічного дослідження (узгодженого з методистом);

настановча конференція- до початку практики;

підсумкова конференція- після перевірки звітів студентів.

(в десятиденний термін по закінченню практики)

2

здати колоквіум по змісту, напрямках, формах, методах діяльності класного керівника. (питання у методиста з педагогіки)

 • вивчити рекомендовану літературу;

 • ознайомитися з планом роботи класного керівника;

 • проаналізувати відповідність плану вимогам;

 • скласти структуру індивідуального плану роботи на основі плану навчально-виховної роботи класного керівника в закріпленому класі;

перший тиждень педагогічної практики

3.

педагогічні наради з методистом із педагогіки (консультації) протягом всієї практики.

 • короткі усні звіти студентів про виконану роботу протягом тижня; обговорення “складних” питань;

 • рекомендується проводити семінари на 30-40 хвилин по темах, визначених самими студентами.

один раз в тиждень, день обирається довільно, можна використовувати дні консультацій методиста з педагогіки.

4.

підготовка звітної документації

 • індивідуальний план навчально-виховної роботи;

 • конспект залікового заходу;

 • звіт про виховну роботу;

здати на останньому тижні практики.

II. Виховна робота

1.

ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника в закріпленому класі і складання на його основі індивідуального плану.

 • індивідуальний план за схемою

у перші дні практики

2.

знайомство з класом, обговорення плану роботи

 • бесіди з учнями

перший тиждень практики

3.

відвідування, аналіз виховних заходів, класних годин.

 • докладний запис в щоденнику, аналіз їх із студентами-практикантами (школи) і класним керівником.

Постійно

4.

визначити тему, форму і терміни проведення одного залікового виховного заходу з урахуванням запланованих класним керівником, вимог поточного моменту (свят, визначних дат і т.п.) та власних інтересів учнів.

 • консультація з класним керівником і методистом з педагогіки.

Не пізніше 2-го тижня

5.

підготовка і проведення залікового заходу.

 • консультація

 • складання плану підготовки, проведення, аналізу виховного заходу

 • корегування плану і складання докладного конспекту.

план-конспект повинен бути схвалений класним керівником та методистом з педагогіки не пізніше, ніж за 2 дні до проведення заходу.

6.

активна участь у всій виховній роботі школи, класу. Проведення класних годин з тематичними повідомленнями.

 • консультація;

 • індивідуальні плани;

 • усний звіт методисту;

 • детальний опис педагогічних ситуацій.

постійно

7.

проведення роботи з батьками:

а) участь в батьківських зборах, в індивідуальних бесідах класного керівника;

б) участь в батьківському всеобучі (за планом класного керівника); • консультація з методистом і класним керівником
 

з 3-го тижня практики

 

 

 

з 2-3 тижня практики

 

 

8.

методична робота:

а) відвідини засідань методичних об’єднань класних керівників, міських МО;

б) консультація з методистом, класним керівником;

в) самоосвіта
 • записи в щоденнику.
 • співбесіди
 • записи, конспекти рекомендованої літератури, усний звіт.

за планом

школи

 

протягом практики

 


 

Примітка: Підготовка до залікового заходу повинна починатися вже з першого тижня, а можливо ще і до початку практики (підбір матеріалу та ін.); ця робота вимагає хороших знань, зацікавленості і уміння захопити школярів.

  Студенти повинні вести різноманітну і цілеспрямовану роботу із всім класом, повинні навчитися спостерігати за всіма учнями, організувати фронтальні види виховної роботи і в кінці практики написати звіт про виховну роботу.

Практиканту необхідно на основі програми практики, плану класного керівника, попереднього вивчення учнів класу визначити основні завдання і зміст своєї виховної роботи з класом, теми, форми і методи проведення окремих видів виховної роботи з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів, особливостей класного колективу, інтересів учнів, а також інтересів і можливостей самого студента.

Однією з типових помилок педпрактики є те, що студенти надмірно захоплюються проведенням бесід, читацьких конференцій, не приділяючи достатньої уваги організації різноманітної діяльності дітей (суспільно-корисній, трудовій і т. п.) Необхідно прагнути поєднання різних методів виховання, застосування різноманітних форм виховної роботи.

Студенти повинні вести повсякденну роботу з активом класу і школи, допомагати в плануванні роботи, реалізації планів, підведенні підсумків, аналізі здійснення всієї виховної роботи.

Разом з фронтальною і груповою роботою з учнями практиканти проводять і індивідуальну роботу з тими, хто вимагає особливої уваги: з тими, що відстають в навчальній роботі, недисциплінованими і неорганізованими школярами, з учнями, що виявляють підвищену цікавість до певної галузі знань. Тим самим майбутні вчителі вчаться здійсненню індивідуального підходу до школярів, опановують методами і прийомами індивідуальної роботи з дітьми.

У програму практики включається також участь в перевірці учнівських щоденників, в оформленні документації класного керівника. (Все вище зазначене необхідно відобразити в індивідуальному плані студента.)

Всі студенти, обов’язково взаємо відвідують окремі виховні заходи у своїх колег практикантів. Це може бути будь-яка форма роботи: етична бесіда, диспут, класні збори, усний журнал, конференція. По закінченню проводять колективне обговорення в якому можуть брати участь студенти-практиканти, класний керівник, організатор позакласної і позашкільної виховної роботи, викладачі педагогіки, психологи, методисти.

У ході колективного обговорення практикант розкриває тему, мету, місце даної форми в системі виховної роботи класу, методику його підготовки (складання плану підготовки і проведення заходу, розподіл доручень між учнями класу, активність учнів, методи керівництва і контролю за роботою школярів), показує трудності, успіхи і невдачі в проведенні виховного заходу. Студенти, присутні на відкритому виховному занятті, аналізують позитивні і негативні сторони в його проведенні: відповідність змісту заняття і методики його проведення віковим особливостям учнів, аналізують рівень їх вихованості і розвитку, дисциплінованість і активність школярів; роль, позиція, активність, емоційність, впливовість, педагогічна техніка того хто проводив захід. (Ці аспекти необхідно відобразити в самоаналізі виховного заходу)

Враховуючи обговорення викладач педагогіки дає загальну оцінку проведеному заходу, відповідність його підготовки цілям і завданням виховання учнів; позитивні і негативні моменти; рекомендації по подальшому вдосконаленню виховної роботи з учнями.

Успішному проходженню педагогічної практики, свідомому і цілеспрямованому оволодінню педагогічним досвідом сприяє ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень. В ньому практиканти щоденно відображають дані необхідні для виконання завдань, передбачених програмою практики (аналіз спостережень, бесід, вивчення документацій; різноманітні педагогічні ситуації тощо). Матеріали щоденника використовуються для підготовки звіту про виховну роботу.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ПЕДАГОГІКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

  Педагогічна практика студентів починається із знайомства з школою і класними колективами, за якими вони закріплені.

Завдання 1. Ознайомитися з школою, класним керівником, учнями закріпленого класу і педагогічним колективом.

Потрібні відомості вони одержують у ході бесіди з адміністрацією, класним керівником, учителями, а також вивчаючи шкільну документацію (план навчально-виховної роботи, програму розвитку школи, план роботи класного керівника, класний журнал і т.д.) Одержані відомості повинні стати основою для планування своєї діяльності, як помічника класного керівника під час практики.

При знайомстві зі школою необхідно звернути увагу на наступні моменти і відобразити їх в своєму щоденнику психолого-педагогічних спостережень:

Тип навчального закладу ________________________________________

Кількість і контингент учнів _____________________________________

Кадровий склад _________________________________________________

Режим роботи школи _____________________________________________

Концепція розвитку школи __________________ _____________________

Основні завдання навчально-виховного процесу _____________________

Особливості системи виховної роботи і традиції _____________________

Дитячі громадські організації, органи самоврядування _______________

Матеріальна база ________________________________________________

Особливості соціуму мікрорайону __________________________________

З бесіди з класним керівником, працюючи з документацією, студент повинен з'ясувати особливості класу і учнів, також основні напрями в роботі класного керівника, контингент сімей учнів, інтереси і рівень якості знань учнів. Вивчення щоденників, зошитів учнів, а також безпосереднє спостереження за ними на уроках різних вчителів дає повнішу картину про педагогічний і психологічний стан класу. Основні параметри, за характером яких можна судити про клас і які потрібно відобразити у звіті, наступні:

Стадія розвитку колективу ____________

Рівень дисципліни і працездатності __________

Зацікавленість в навчанні (зацікавлені в навчанні, не зацікавлені, активні, пасивні) ___

Найбільш дисципліновані і недисципліновані учні ________

Найбільш ерудовані ___________________________

Найвідповідальніші ________________________

Лідери класу _________________________

Характер взаємин в класному колективі ________________

Психологічна атмосфера в колективі ____________________

Сфера інтересів ___________________

Труднощі і проблеми в роботі ____________________

Під час відвідування уроків студенти повинні прослідкувати реалізацію вчителем виховних завдань уроку:

- чи використовує вчитель виховний потенціал уроку?

- яка ступінь залучення учнів в активну пізнавальну діяльність?

- чи є оцінка знань учнів виховуючим чинником?

- як формує вчитель особистісне відношення до знань?

- чи домінує позитивний емоційний стан на уроці?


Завдання 2. Планування виховної роботи на період практики.

Для успішної професійної роботи як помічника класного керівника студент повинен мати чіткий план роботи, який складається відповідно до плану виховної роботи класного керівника, і доповнюється власними заходами студента, для забезпечення досягнення поставленої мети і завдань. На першому тижні студенти складають і затверджують у методистів індивідуальний план проходження практики.

Основна функція класного керівника – здійснювати в своєму класі виховну роботу. А виховна робота – робота творча. Успіх її залежить від багатьох чинників, зокрема, і від знання педагогом індивідуальних особливостей своїх вихованців, від педагогічної майстерності, від можливостей вихованців, нарешті, від уміння складати лаконічний, цілеспрямований, дієвий і творчий план роботи. Він повинен бути глибоким по смислу і конкретним за змістом. Робота над планом починається з визначення основних завдань виховного процесу на даний відрізок часу. У ньому враховуються вікові особливості учнів і специфіка класу, одержують віддзеркалення різні напрями діяльності класного керівника.

Від студентів не вимагається єдиної форми плану, він може мати різну схему відповідно до плану класного керівника, що працює в цьому класі. Але в плані повинні бути наступні основні пункти:

І. Мета і завдання виховної роботи з класом на час практики;

II. Зміст виховання:

1. Пізнавальна діяльність (розумове виховання);

2. Ціннісно-орієнтовна діяльність (моральне виховання);

3. Трудова діяльність (трудове виховання)

4. Суспільно-корисна діяльність (громадянське виховання);

5. Творча діяльність (естетичне виховання);

6. Спортивно-оздоровча діяльність (фізичне виховання);

7. Діяльність по профілю класу.

ІІІ. Методична робота:

1. Вивчення учнів, класного колективу, ходу навчально-виховного процесу.

2. Диференційований і індивідуальний підходи до учнів.

3. Взаємодія з малим педагогічним колективом.

4. Робота з батьками учнів.

При цьому слід враховувати вікові особливості учнів, їх інтереси і інші відомості, одержані при знайомстві з школою і класом. Всі справи, заплановані класним керівником, які доводяться на період практики, вписуються в план, а також ті справи, які студент організовує і проводить за своєю ініціативою. В кінці кожного тижня слід відзначати виконані і невиконані справи, вказати причину невиконання. Такий план зручний для дослідження ходу виховного процесу, який стає керованим завдяки динамічності, варіативності і творчості педагога і дітей. В кінці практики студент повинен провести педагогічний аналіз по виконаній роботі: виявити, що вийшло і завдяки чому? Що не вийшло, чому? Що слід було б передбачити в плані? Зробити висновки і пропозиції для подальшої роботи.


Довідка: Технологія складання плану виховної роботи як програми життєдіяльності класу

 • Збирання інформації про класний колектив і окремих учнів.

 • Складання характеристики класу.

 • Ознайомлення з планом роботи школи; відбір тих загальношкільних заходів та суспільно корисних справ, в яких клас повинен взяти участь.

 • Формування конкретних завдань виховної роботи на навчальний рік, продумування системи колективних справ і заходів, співвідношення їх з віковими та індивідуальними особливостями школярів.

 • Обговорення плану з колегами, батьками, учнями, уповноваженими дитячих організацій.

 • Обговорення і затвердження на класних зборах, розподіл доручень.

План роботи класного керівника ширше і різноманітніше, ніж план життєдіяльності колективу класу, бо містить і індивідуальну роботу з учнями, з їхніми батьками, вчителями.


Індивідуальний план роботи (зразок)

(перша сторінка)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Груповий методист Методист з педагогіки

_____________ П.І.П ______________________ П.І.П.


- П.І.П студента, факультет, група;

- місце проходження практики, адреса;

- інформаційні дані: груповий керівник, методист по педагогіці, методист по психології, директор школи, заступник директора по виховній роботі, класний керівник.


(друга сторінка)

- розклад уроків, розклад дзвінків;


(третя сторінка)

- список класу (П.І.П учнів, адреса, батьки, доручення, інтереси, захоплення);

- завдання педагогічної практики.


(далі  в довільній формі)

1. Короткий аналіз та висновки ознайомлення з системою навчально-виховної роботи школи:

- навчально-матеріальною базою школи;

- діяльністю педагогічного колективу;

- методичним об'єднанням класних керівників.


2. Короткий аналіз вивчення:

- системи планування навчально-виховного процесу школи, класу;

- учнів і колективу класу;

- системи навчальної і позаурочної роботи по предмету;

- системи позакласної виховної роботи;

3. Мета та завдання виховної роботи з класом на період проходження практики.

 4. План навчально-виховної роботи (щоденний)

Дата

Зміст навчальної роботи

Відмітка про виконання

Зміст виховної роботи

Відмітка

про виконання

5.02.09

Понеділок

1.

2.

3.

4.

5.
1.

2.

3.

4.

5.
6.02.09

ВівторокУ змісті виховної роботи відобразити всі напрямки (вивчення учнів; формування колективу; реалізація завдань морального, громадянського, розумового, фізичного, трудового, естетичного, екологічного виховання; взаємодія з батьками, громадськістю тощо), форми та методи виховної роботи (індивідуальні, групові, фронтальні):

І. Організаційна робота.

Знайомство з школою, класом: взяти участь в бесідах з адміністрацією, вчителями, класним керівником про особливості навчально-виховного процесу школи, концепції розвитку школи, про основні завдання навчально-виховної роботи школи, класу; виявити особливості соціуму мікрорайону, контингент учнів, між особистісні відносини в колективі, ставлення до навчання, рівні вихованості, мотиви, інтереси, захоплення учнів. Знайомство із структурою і педагогічним забезпеченням учнівського самоврядування тощо.


ІІ. Змістова часина напрямків виховної роботи

 1. взяти участь в підготовці чи проведенні загальношкільної справи _________________________________ (моральне виховання)

 2. організувати чи підготувати учнів до участі в ______________

_______________________________(розумове виховання)

 1. розпочати підготовку чи провести екскурсію (куди, на яку тему) (трудове виховання)

 2. розпочати підготовку чи провести годину спілкування на тему: __________________________________(громадянське виховання)

 3. провести (свято, вечір, конкурс) _______________________________

 4. взяти участь в спортивних змаганнях школи: _____________

_______________________________ (фізичне виховання).

 1. провести індивідуальну бесіду з ________________________, щодо ____________.

 2. відвідати виховний захід ____________________________

 3. перевірити щоденники та проаналізувати____________________

 4. провести навчання з активом, щодо____________________

 5. ознайомитися з особливостями діяльності органів самоврядування.

 6. Тощо.ІІІ. Методична робота:

 1. для вивчення учнів, класного колективу чи особливостей ходу навчально-виховного процесу провести анкетування, чи вивчення документації, тощо.

 2. взяти участь у нараді класних керівників.

 3. ознайомитися з планами роботи інших класних керівників тощо.

 4. підготуватися до участі в батьківських зборах.


Завдання 3. Окреслення не менше трьох проблемних педагогічних ситуацій, їх аналіз та формулювання і розв’язання педагогічних задач.

Виявлення педагогічних проблемних ситуацій, формулювання і рішення педагогічних задач є одним з важливих методів формування професійного мислення студентів.

Педагогічна діяльність – це розв’язання низки педагогічних проблем або, як ще кажуть, педагогічних ситуацій. Педагогічна ситуація – це фрагмент педагогічної діяльності, що містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнем вихованості окремого учня (чи колективу). Такі ситуації виникають спонтанно в навчально-виховному процесі (хтось чогось не зрозумів, хтось помилився, здійснив негарний непродуманий вчинок) або спеціально створюються вчителем (з виховною метою) чи учнем (навмисне).

Для педагога важливо усвідомити педагогічну ситуацію і сформулювати свою педагогічну мету. Як і всяка діяльність, педагогічна розпочинається з постановки мети (педагогічної задачі). У кожній педагогічній ситуації учителю треба, пам’ятаючи про загальну мету, розв’язувати ще й негайні завдання, тактичні й оперативні: швидко відреагувати, дати певні настанови, виробити доцільні засоби впливу, організувати діяльність.

В процесі професійного рішення педагогічних задач студенти вчаться управляти педагогічними проблемами, знаходити вихід з важкої ситуації. Тому дається завдання – скласти умову і рішення педагогічної задачі з ситуації, яка мала місце під час практики в діяльності вчителя, іншого студента або своїй власній.

Педагогічне завдання складається з умови і питання. В умові описується педагогічна проблема, що виникла під час практики. Умова повинна включати необхідні і достатні для вирішення завдань дані. До них відносяться:

 • передумови і обставини (внутрішні та зовнішні), при яких відбувається дія;

 • вік учнів; які вікові та індивідуальні особливості учнів проявляються в їх діях;

 • об'єкти і суб'єкти виховання, дії учасників, від яких залежить рішення ситуації: ситуація очима учня (учнів) та вчителя;

 • місце педагогічної ситуації в цілісному педагогічному процесі;

При описі ситуації не указуються прізвища учнів, а також прізвища вчителів. В той же час дані повинні бути достатніми, щоб зрозуміти суть проблеми. Питання педагогічного завдання є одне або декілька питань-пропозицій.

Алгоритм рішення педагогічної задачі

 • детальна розробка проекту рішення (висунення гіпотези: вибір напрямів дій педагога, видів діяльності, загальних методів виховання; прогнозування їх результативності; розгляд різних варіантів дій педагога та їх виховний потенціал (впливовість);

 • його практичну реалізацію (послідовність методів виховання, прийоми та засоби для їх реалізації);

 • аналіз результату (зміни, які відбулися в учасників);


Завдання 4 . Підготовка, проведення, самоаналіз залікового виховного заходу (Колективної творчої справи).

Під час практики студент проводить різні форми виховної роботи (тематичні класні години, свята, змагання, КВК, розвиваючі і пізнавальні ігри, дискусії і т.д.) Один виховний захід він представляє як заліковий (рекомендується година спілкування). Будь-яка форма виховної роботи повинна переслідувати триєдину мету: пізнавальну, виховну, розвиваючу. Ефективність виховного заходу залежить від того, наскільки повно реалізуються ці цілі. Практикант повинен прагнути до того, щоб будь-яка справа, що проводиться ним, була творчою і колективною. При цьому рекомендується керуватися основними принципами організації колективної творчої справи, розробленими І.П. Івановим.

Підготовку залікового заходу практиканти мають розпочинати з аналізу педагогічної ситуації (заплановані заходи класним керівником; діагностування рівня вихованості учнів їх морально-етичної освіченості, ставлень, інтересів, прагнень, поглядів, переконань, світоглядних цінностей, моральних звичок тощо; аналіз традицій школи, класу; свята, визначні дати на період практики; свої інтереси, сфери обізнаності, рівень сформованості елементів педагогічної техніки тощо).

Аналіз педагогічної ситуації дозволить здійснити цілепокладання (визначитися з цілями і завданнями) і перейти до прогнозування і конструювання виховного заходу (планування). Практиканту необхідно попередньо визначитися з: темою; формою проведення; метою (виховна; пізнавальна; розвиваюча); завданнями; обладнанням і оформленням приміщення; необхідними джерелами інформації. І тільки після цього розпочати безпосередню підготовку заходу.

Тема повинна бути лаконічною, цікавою і точно відображати зміст. Мета формулюється як загальний напрям роботи, а завдання повинні бути направлені на усвідомлення сутності моральних норм, формування почуттів, ставлень, поглядів, переконань, загальної спрямованості особистості, розвиток особистісних якостей учнів, інтересів, здібностей, між особистісних взаємин в класі тощо.

До обладнання відносяться всі засоби, які використовуються при проведенні виховної справи. Хід виховної справи включає докладний опис змісту, методів виховання.

Сценарій, що представляється на оцінку, можна проілюструвати фотографіями, малюнками, схемами і т.д.


^ Поради щодо організації години спілкування:

1. Зміст класної години слід будувати так, щоб поступово переходити від “наочної” інформації до її оцінки, від загальних оцінок – до розгорнених думок.

2. Бути уважним до виступів учнів, корегувати, акцентувати увагу на важливих моментах, роздумувати разом з ними, допомогти знайти правильні розв’язання проблеми.

3. Необхідно враховувати психологічні особливості сприйняття учнів.

4. Тон вчителя повинен бути доброзичливим, що сприяє відкритому довірливому спілкуванню.

5. Запропонувати учням самим вибрати зручне місце і приємного сусіда.

6. Поступово накопичувати свої традиції проведення класної години.


^ Методика підготовки класної години

Класна година – це форма виховної роботи, при якій школярі під керівництвом педагога включаються в спеціально організовану діяльність, яка сприяє формуванню у них світоглядної системи цінностей, ставлень до навколишнього світу, людей, самого себе (Н. Е. Щуркова).

Класні години дуже різноманітні за змістом, форми і методи їх підготовки і проведення. Ефективність класної години залежить від ретельної підготовки до неї педагогів і дітей.


^ Підготовка до класної години передбачає наступні дії:

 • діагностування, аналіз вихідних даних (рівня вихованості учнів, їх інтереси, мотиви тощо)

 • визначення теми класної години, формулювання її мети;

 • відбір матеріалу, виходячи з вимог до змісту класної години (актуальність, зв'язок з життям, досвідом учнів, відповідність віковим особливостям, образність і емоційність, логічність і послідовність);

 • складання плану підготовки і проведення класної години (слід передбачити залучення школярів до активної участі в підготовці класної години, використовувати різноманітні форми і методи, що підвищують інтерес до даної теми);

 • підбір наочності, музичного і іншого оформлення, створення сприятливої обстановки;

 • визначення участі в класній годині інших дійових осіб: батьків, учнів інших класів, учителів, фахівців з обговорюваної теми тощо;

 • визначення ролі і позиції класного керівника (практиканта) в процесі підготовки і проведення класної години;

 • виявлення можливостей по закріпленню одержаної на класній годині інформації в подальшій практичній діяльності дітей.


Особлива увага при підготовці до класної години слід приділити психологічному настрою учнів. Настрій починається з моменту повідомлення про класну годину. Кращим способом підготовки є колективна творча діяльність, коли всі учні, розбившись на групи, готують фрагменти, розділи класної години, оформляють приміщення і т.д.

Структура плану класної години складається з 3-х частин: вступної, основної, заключної.

^ Вступна частина передбачає постановку питання. Її завдання – мобілізувати увагу школярів, забезпечити серйозне відношення до теми, визначити місце і значення обговорюваного питання в житті людини.

^ Основна частина визначається виховними завданнями класної години і передбачає рішення поставленої проблеми. Тут розглядається основний зміст класної години.

^ У завершальній частині підводяться підсумки, визначається значущість думок, рішень, пропозицій.


Довідкова інформація.

Технологія підготовки виховного заходу, як колективної творчої справи (КТС)

Варто пам'ятати, що за силою виховного впливу процес підготовки може бути більш значущим, ніж сам захід.

У підготовці головне уважність, детальність, оригінальність. Інколи на це потрібно кілька днів, а інколи і кілька тижнів. Найбільший ефект буває тоді, коли організаторами і виконавцями суспільно корисної справи є самі учні.

Тут найкраще використати досвід організації колективних творчих справ за методикою І.П.Іванова. Технологічний ланцюжок буде таким:

Перший етап. Попередня робота вихователів:

- формування конкретних виховних завдань;

- підбір варіантів можливих справ для пропозиції вихованцям;

- демонстрація перспектив можливої справи;

- якщо колектив не на І етапі розвитку, залучення активу або всіх членів колективу на пошук цікавих і корисних справ.

Другий етап. Колективне планування колективної творчої справи (КТС):

- складання проекту плану активом (класним керівником на І етапі);

- обговорення його в малих групах, формування пропозицій змін, уточнень;

- відбір найбільш цікавих пропозицій для корекції плану;

- розподіл обов'язків, вибори ради справи, відповідальних за окремі частини справи.

Третій етап. Колективна підготовка справи:

- організація мікрогруп для проведення окремих частин справи;

- вивчення літератури, преси, зустрічі з поінформованими по питаннях теми людьми тощо;

- оформлення сценарію.

Коли виховний захід готується студентом-практикантом, то він складає план-конспект, в якому відзначає:

 • тему заходу;

 • форму проведення;

 • мету і завдання;

 • час і місце проведення;

 • обладнання і оформлення;

 • кому доручається яка ділянка роботи з підготовки;

 • методичне забезпечення;

 • сценарій проведення;

 • врахування результатів.


Технологія проведення та діагностування ефективності виховного заходу.

Четвертий етап. Проведення КТС — може мати такий технологічний ланцюжок:

 • початок;

 • основна частина;

 • закінчення.

Початок (як організаційний момент уроку) має на меті створити певний психологічний настрій. Тут може бути використано музику, пісню, вступне слово педагога чи ведучого.

^ Основна частина — здійснення запланованої діяльності — пізнавальної, трудової, цінісно-орієнтаційної тощо.

Закінчення — заключне слово, підведення підсумків (загальне, без аналізу), заключна пісня тощо.

П'ятий етап КТС – колективний аналіз ефективності КТС;

Шостий етап КТС – самоаналіз проведеної КТС.


Технологія аналізу виховного заходу

 • Вивчення (складання схеми аналізу).

 • Відвідування (спостереження) виховного заходу.

 • Детальна фотографія діяльності вчителя і учнів під час виховного заходу.

 • Аналіз виховного заходу за схемою.

 • Загальні висновки.Орієнтовна схема самоаналізу виховного заходу

 • Аналіз вихідних даних, що зумовило вибір даної теми виховного заходу, актуальність її для школярів даного класу.

 • Мета виховного заходу (виховна, пізнавальна, розвиваюча).

 • Форма проведення виховного заходу (класна година, бесіда, диспут, колективна творча справа, екскурсія, вечір тощо), педагогічна доцільність вибору форми для реалізації поставленої мети..

 • Готовність до проведення виховного заходу: як відбулося попереднє ознайомлення учнів з темою і метою виховного заходу, участь школярів у підготовчій роботі, підбір літератури, наочності, обладнання, технічних засобів, оформлення приміщення.

 • Аналіз проблемних педагогічних ситуацій з якими зіткнулися на підготовчому етапі.

 • Вступна частина заходу: мотивація спільної діяльності вчителя й учнів у ході виховного заходу, способи активізації учнів на початку роботи.

 • Характеристика змісту використаного матеріалу: актуальність матеріалу, спрямованість його на забезпечення мети, відповідність віковим особливостям, рівню розвитку, вихованості учнів, запитам і інтересам даного колективу, повнота і послідовність викладу, емоційність, доступність матеріалу; роз'яснення нових термінів і понять; правильність і обґрунтованість висновків, рекомендації учням щодо самовиховання.

 • Характеристика методів і прийомів роботи: які конкретно методи і прийоми застосовані. їх педагогічна доцільність і спрямованість на реалізацію мети; різноманітність засобів виховання.

 • Педагогічна майстерність: уміння володіти собою, ставлення до учнів, стиль педагогічного спілкування, організаторські уміння, педагогічний такт, культура мовлення.

 • Заключна частина заходу: проведення колективного аналізу, активність учнів у висуненні пропозицій, загальні висновки, програма дальших дій.

 • При проведені заходу а) було цікавим (завдяки чому?); б) менш вдало пройшло (чому?); в) було складно (що? Як подолати?);

 • Загальні висновки: досягнення мети, вплив заходу на розвиток свідомості, почуттів і волі, прищеплення моральних якостей, формування культури, світогляду; пропозиції щодо дальшого поліпшення проведення подібних заходів, виховної роботи з учнями взагалі.

Завдання 5. Підготовка звітної документації.

На останньому тижні практикант готує звітну документацію:

В індивідуальному плані робить самоаналіз ефективності цілепокладання, доцільності запланованих форм методів виховної роботи для досягнення поставленої мети. Зазначає що не виконано, чому? Аналізує які його знання, уміння допомогли при плануванні виховної роботи, а яких бракувало. Формулює поради щодо покращення в майбутньому підготовки студентів до планування своєї роботи.

Студент оформляє конспект проведеного залікового заходу відповідно до вимог. Сценарій виховного заходу, представленого як заліковий, друкується на папері з форматом А-4.


^ Вимоги до оформлення конспекту виховного заходу.

(І сторінка)

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка


^ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ та освітнього менеджментоу


ЗАТВЕРДЖУЮ”

ЗАТВЕРДЖУЮ”

________________________ __________________________

Класний керівник методист кафедри педагогіки,

к.п.н., доцент


ТЕМА:


«_________________________________________________


___________________________________________________»


План-конспект

залікового виховного заходу

у _____ класі

__________________ ЗНЗ

студента ____ групи

____________________ факультету


П.І.Б.__________________________

___________________________


Дата проведення: “___” ____________2012 р.


Оцінка класного керівника: _____________ (підпис)


Кіровоград – 2012 р.

наступні сторінки

Мета заходу:

Пізнавальна:

Виховна:

Розвиваюча:

^ Завдання заходу. (за такою схемою)

 1. поглибити розуміння сутності морально-етичних понять .... та моральних норм та правил, щодо .... прийнятих у суспільстві;

 2. формування особистої гідності; почуття поваги до...; інтересу до власного здоровя, спорту, техніки, мистецтва, природи, політики тощо; співчуття до ..., захоплення красою .... тощо

 3. формувати погляди і переконання щодо ..., формування ціннісного ставлення до власного здоровя; переконаності у цінності дружби; прагнення до оволодіння культурою мовлення; розвиток національної самосвідомості тощо.

 4. сформувати готовність до дії ... (відвідати театр, провести конкурс малюнків, допомогти ветеранам, підготувати концерт і подарунки для дитячого будинку, створити куточок національної символіки, тощо

 5. сформувати прагнення до самовдосконалення в ...


^ Форма проведення:


Обладнання і наочність:


Використані практикантом джерела інформації для підготовки заходу:


Рекомендована учням науково-популярна література і методичні джерела інформації:


^ Попередня підготовка: формування ради по підготовці, формування мікрогруп, розподіл доручень, пошук інформації, планування, залучення до проведення заходу ...... тощо

^ Хід виховного заходу

І. Вступна частина: вступне слово вихователя, актуалізація теми заходу (прийоми впливу на емоційну сферу вихованців) тощо.

ІІ. Основна частина: викладання інформаційного матеріалу (прийоми реалізації: хто і в якій формі повідомляє інформацію), запитання для обговорення, зміст завдань для групового та колективного виконання, конкурсні завдання тощо.

ІІІ. Заключна частина: підведення підсумків, формування готовності вихованців до відповідних дій (прийняття рішення учнями про проведення акції милосердя, допомоги ветеранам, проведення прибирання, впровадження нових правил спілкування, ініціювання зустрічі з видатною людиною, взяття зобов’язань щодо покращення успішності тощо).

ІУ. Самоаналіз виховного заходу ( за вище зазначеною схемою)


Завершальним кроком виконання завдання з педагогіки є написання звіту щодо проведеної виховної роботи у закріпленому класі за період практики.

^ Структура звіту

 1. Загальні відомості (аналіз знайомлення із школою, учнівським колективом, класним керівником, педагогічним колективом, соціокультурним середовищем, цілі і завдання, які на даному етапі розв’язує школа, клас тощо).

 2. Психолого-педагогічна характеристика класного колективу: стадія розвитку дитячого колективу, особливості взаємовідносин класного керівника і учнівського колективу, шляхи згуртування учнівського колективу (чи реалізовується принцип паралельної дії; як будуються перспективні лінії і їх вплив на розвиток колективу; різноманітність діяльності до якої залучаються учні; активність, самостійність, ініціативність активу чи органів самоврядування; наявність формальних і неформальних лідерів їх вплив на життєдіяльність колективу; наявність ядра опору, пасиву яка з ними взаємодія; морально-духовний розвиток колективу, цінності, традиції, тощо)

 3. Особливості виховної роботи в класі (пріоритет та напрямки виховної роботи, їх відповідність рівню вихованості учнів, інтересів, мотивів, тощо).

 4. Перелік та короткий самоаналіз проведеної студентом виховної роботи.

 5. Аналіз кількох педагогічних ситуацій та способи, за допомогою яких Ви їх розв’язали.

 6. Загальні психолого-педагогічні висновки та Ваші пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи в класі.

 7. Висновки, щодо Вашої готовності до здійснення функцій класного керівника і Ваші пропозиції, щодо оптимізації та підвищення ефективності формування готовності майбутніх вчителів до проходження педагогічної практики.


Зразки тем годин спілкування.

 1. Етичної бесіди з учнями про культуру поведінки в громадських місцях;

 2. Етичної бесіди з учнями на тему „Бережи честь з молоду”;

 3. Етичної бесіди з учнями про культуру мовлення;

 4. Етичної бесіди „Про скромність та зарозумілість”;

 5. Етичної бесіди „Дотримання правил особистої гігієни – основа здорового способу життя”

 6. Етичної бесіди „Чи можна змінити свій характер”;

 7. Етичної бесіди „ Не соромно не знати, а соромно не вчитися”;

 8. Етичної бесіди „Що означає бути патріотом України”;

 9. Етичної бесіди „Сім’я вчора, сьогодні, завтра”;

 10. Етичної бесіди про зміст життя, про щастя;

 11. Етичної бесіди про розуміння життя, добра і зла в ньому;

 12. Етичної бесіди „Терни кохання. Чому люди одружуються і розводяться”;

 13. Етичної бесіди „Без родини нема України”;

 14. Етичної бесіди „Що значить бути сучасним?”

 15. Етичної бесіди „Чи завжди треба добиратися до істини?”;

 16. Етичної бесіди „Що краще: синиця в руці чи журавель в небі?”;

 17. Етичної бесіди „Що таке ідеал?”;

 18. Етичної бесіди „У нас прекрасна рідна мова! У ній далеких предків пісня й сталь, звитяга, мужність поколінь минулих”;

 19. Етичної бесіди „ Духовна краса людини”;

 20. Етичної бесіди „ Егоїзм і душевна щедрість”;

 21. Етичної бесіди „Докори совісті. Що це?”;

 22. Етичної бесіди „ Хто одержує більше задоволення: той кому роблять добро, чи той, хто його здійснює?”;

 23. Етичної бесіди „Істина вища за дружбу”;

 24. Етичної бесіди „Символи України – міфи і реальність”;

 25. Етичної бесіди „Батьки і діти: стиль взаємостосунків”;

 26. Етичної бесіди „”Хочу” – і „не можна”, „ не хочу” – і „треба”. Як їх узгодити?”;

 27. Етичної бесіди „Що таке лицарство?”;

 28. Етичної бесіди „Як домогтись, щоб тебе поважали?”;

 29. Етичної бесіди „Дружба і побратимство”;

 30. Етичної бесіди „Розум без знання, що колос без зерна”;

 31. Етичної бесіди „Любов до ближнього – джерело величі людини”;

 32. Етичної бесіди „ Життя дається тільки раз”;

 33. Етичної бесіди „Хочеш мати друга – навчись другом бути”;

 34. Етичної бесіди „Краще гірка правда, ніж солодка брехня”;

 35. Етичної бесіди про потреби людини;^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОЛОКВІУМУ З ПЕДАГОГІКИ

по роботі класного керівника


 1. Завдання, функції класного керівника, його права та обов’язки.

 2. Професійно зумовлені уміння та навички класного керівника (професіограма).

 3. Зміст основних напрямів роботи класного керівника:

 • вивчення учнів;

 • формування (згуртування) класного колективу;

 • реалізація змісту виховання;

 • взаємодія з вчителями, що викладають в класі;

 • робота з батьками та громадськістю.

 1. Педагогічні умови, що забезпечують ефективний виховний вплив на формування особистості.

 2. Зміст виховного процесу:

 • зміст, шляхи, форми, завдання морального виховання;

 • зміст, шляхи, форми, завдання громадянського виховання;

 • зміст, шляхи, форми, завдання розумового виховання;

 • зміст, шляхи, форми, завдання трудового виховання;

 • зміст, шляхи, форми, завдання естетичного виховання;

 • зміст, шляхи, форми, завдання екологічного виховання;

 • зміст, шляхи, форми, завдання морального виховання;

 1. Ефективні форми і методи роботи класного керівника з учнями середнього шкільного віку;

 2. Методика підготовки і проведення етичної бесіди;

 3. Методика підготовки і проведення диспуту;

 4. методика підготовки і здійснення КТС;

 5. Технологія організації діяльності школярів. Основні напрями діяльності школярів.

 6. Планування і облік виховної роботи класного керівника;

 7. Виховуючий учнівський колектив: ознаки, види, завдання, функції;

 8. Основні етапи (стадії) розвитку колективу.

 9. Шляхи згуртування учнівського колективу класним керівником;

 10. Критерії ефективності діяльності класного керівника.


Література для самостійного опрацювання.

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студент вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.

 2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія – К.; Вища школа, 1995.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 1977.

 4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003.

 5. Мойсенюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – К., 2001.

 6. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання. – К.:ЦНЛ, 2004.

Похожие:

Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconПрограма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику
Зміст провідного завдання з педагогіки: студенти IV курсу виконують обов’язки помічника класного керівника в одному з класів школи,...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconМетодические рекомендации по письменной практике: пунктуация и механика (для студентів старших курсів факультету англійської мови)
Методичні рекомендації з письмової практики: пунктуація та механіка (для студентів старших курсів факультету англійської мови)/ Укл.:...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconЗавдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику
Вся виховна робота проводиться відповідно до плану наставника академічної групи. На основі цього плану студенти складають індивідуальні...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconПрограма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету
Програма виробничої практики для студентів 3-го курсу економіко-статистичного факультету напряму підготовки “Прикладна статистика”,...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconПрограма для студентів спеціальності 07010103 Українська мова та література
Міністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconФорма № н 04 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Робоча програма Трудове право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconНаукове педагогічне дослідження продуктивності навчання студентів-філологів
«викладач ↔ студент»у відповідності до чинних європейських стандартів, а також дійсними утрудненнями введення у педагогічну практику...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
...
Програма педагогічної практики (педагогічний компонент) для студентів Завдання для студентів 4 курсів на педагогічну практику iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы