Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" icon

Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \"Мая Радзіма Беларусь\"


НазваниеПрограмма зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \"Мая Радзіма Беларусь\"
Размер6.65 Kb.
ТипПрограмма

Программа зачета


ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Методыка выкладання прадмета “Мая Радзіма - Беларусь”»

для студентов 3- 4 курса педагогического факультета специальности 1- 01 02 01 «Начальное образование», 1 – 010 202 09 «Начальное образование. Социальная педагогика».


1. Прадмет “Мая Радзіма – Беларусь” – інтэграваны вучэбны прадмет пачатковай школы.

2. Мэты, задачы і структура прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

3. Міжпрадметныя сувязі пры выкладанні прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

4. Прапедэўтычны характар прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, яго змест і асноўныя прынцыпы навучання.

5. Аналіз праграмы прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

6. Асаблівасці работы з падручнікам па прадмету “Мая Радзіма – Беларусь”.

7. Выхаванне нацыянальнай індэнтычнасці і самасвядомасці малодшых школьнікаў.

8. Крыніцы народнай педагогікі як сродак выхавання нацыянальнай самасвядомасці маладшых школьнікаў.

9. Грамадзянскае і патрыятычнае выхаванне чацвёракласнікаў.

10. Метадычныя сродкі вывучэння пытанняў аб развіцці культуры беларускага народа.

11. Методыка вывучэння геаграфічных дадзеных гістарычнага мінулага і сучаснасці нашай Радзімы.

12. Метады і прыёмы работы са “стужкай часу” пры вывучэнні прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

13. Метады і прыёмы работы з картай і атласам пры вывучэнні прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

14. Формы арганізацыі вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў.

15. Асаблівасці фарміравання ўяўленняў і паняццяў прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

16. Асноўныя прыёмы і формы замацавання ведаў і праверкі іх трываласці.

17. Выкарыстанне прынцыпу нагляднасці пры вывучэнні прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

18. Методыка работы з карцінамі, малюнкамі і ілюстрацыямі на ўроках “Мая Радзіма – Беларусь”.

20. Тэхнічныя сродкі навучання на ўроках “МРБ”, метадычныя асаблівасці іх выкарыстання.

21. Методыка вывучэння жыцця і дзейнасці знакамітых асоб на ўроках “Мая Радзіма – Беларусь”.

22. Кантроль і ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці часвёртакласнікаў.

23. Методыка арганізацыі пазакласнай работы па прадмеце “Мая Радзіма – Беларусь”.

24. Віды пазакласнай і пазашкольнай работы і асаблівасці іх узаемасувязі з вучэбнай дзейнасцю.

25. Роля пазакласнай і пазашкольнай работы ў вучэбна-выхаваўчым працесе пры вывучэнні прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”.

26. Роля краязнаўчага матэрыялу і метадычныя падыходы да яго выкарыстання на ўроках “Мая Радзіма – Беларусь”.

27. Спосабы актывізацыі пазнаваўчай дзейнасці вучняў 4-га класа.

28. Асаблівасці правядзення інтэграваных і нетрадыцыйных урокаў у 4-м класе.

29. Выкарыстанне элементаў развіваючага навучання, тэхналогіі калектыўнага ўзаемадзеяння на ўроках “Мая Радзіма – Беларусь”.

30. Гульня як сродак навучання і выхавання вучняў на ўроках “Мая Радзіма – Беларусь”.


Литература


1. Учебные программы для общеобразовательных учреждений с русским и белорусским языками обучения. 1-4 классы. – Мн., 2008.

2. “Мая Радзіма – Беларусь”. Падручнік для 4-га класа школы. – Мн., 2001.

3. “Мая Радзіма – Беларусь”: падруч. для 4-га кл. агульна-адукац. устаноў з беларус. і руск. мовамі навучання / С.В. Тарасаў [і інш.] ; пад рэд. П.Ц. Петрыкава. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 159 с.: іл.

5. Штыхаў Т.В. Гісторыка-мастацкі помнік сусветнага значэння /Пачатковая школа. – 1994. -№ 12. – С.18.

6. Цапук В.М. Подых стагоддзяў // Пачатковая школа. – 1993. -№ 5. – С.26.

7. Шаруха І.М. Радзімазнаўства. Прыкладныя рэкамендацыі ўрокаў па геаграфічнай частцы курса “Мая Радзіма – Беларусь”. У дапамогу настаўніку пачатковых класаў. – Мн., 2000.

Похожие:

Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconПрограмма зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \"Мая Радзіма Беларусь\"
«Начальное образование», 1 – 010 202 09 «Начальное образование. Социальная педагогика»
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconДанные на 27 декабря 2011 г. Акулов Павел
Нет зачета и кр по суик и сяэу, нет зачета по саээс, нет зачета по чс на мор тр-те
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconЗакон республики беларусь 10 мая 2007 г. №225-з о рекламе принят Палатой представителей 2 апреля 2007 года Одобрен Советом Республики 20 апреля 2007 года в ред. Законов Республики Беларусь от 17. 07. 2008 №427-З
Республики Беларусь, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее, если иное не предусмотрено настоящим Законом, организации...
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconВопросы для зачета по дисциплине
Политика высоких и низких цен. Ценообразование на основе цен, принятых на данном рынке
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconПрограмма итогового государственного экзамена по дисциплине
Программа итогового государственного экзамена по дисциплине Уголовное право для слушателей, обучающихся по специальности 030505....
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconРасписание трансляций матчей мужского чемпионата Европы в Дании на телеканалах «Беларусь-2» и «Беларусь-5» Предварительный раунд 12. 01. 2014 г на «Беларусь-5»
Норвегия – Испания в 22: 10 (прямая трансляция) Венгрия – Исландия в 23: 50 (в записи)
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconПостановление государственного комитета по имуществу республики беларусь
Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29...
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconПрограмма преддипломной практики студентов дневной формы обучения специальности 1-25 01 21 «Экономика и управление на предприятии»
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. №860 «Об утверждении Положения о порядке организации, проведения,...
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconПрограмма для промоперсонала по проекту «Дегустация». Место проведения : сеть дск «Пятерочка» Дата проведения
Время проведения: 17, 18, 24, 25 мая – с 16-00 до 20-00. 19, 26 мая – с 12-00 до 16-00
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconУ міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Копія: Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь
Мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, просім паўторна разгледзець пытанне ўключэння бел-чырвона-белага сцяга ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных...
Программа зачета по дисциплине методыка выкладання прадмета \\\"Мая Радзіма Беларусь\\\" iconКонституция Республики Беларусь; Гражданский кодекс
Республики Беларусь и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы