Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № icon

Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №


НазваниеПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
Размер8.53 Kb.
ТипПротокол


Форма № Н-9.04


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»


П Р О Т О К О Л № _____ від «___» _______________20____року


засідання Державної екзаменаційної комісії № _____


З розгляду дипломного проекту (роботи) студента (ки)

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

На тему ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ПРИСУТНІ :

Голова _____________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)


Члени ДЕК _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

^ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) ВИКОНАНО:

Під керівництвом ____________________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

З консультацією_____________________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


^ ДО ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ :

1. Подання голові ДЕК щодо захисту дипломного проекту (роботи), у якому містяться довідка про успішність, висновок керівника, висновок кафедри інформаційних управляючих систем

2. Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) на _____ сторінках

3. Креслення, презентації на _____ аркушах

4. Рецензія _______________________________________________________

_________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

5. Навчальна карта студента

6. Резюме до проекту _____________________ мовою

(вказати мову)

Після повідомлення (протягом ___ хв.) про виконаний проект (роботу) студенту (ці) задані такі запитання:

1. _________________________________________________________________

(прізвище й ініціали особи, що поставила запитання, зміст запитання)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


2. ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


3. ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


4. ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


5. ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


УХВАЛИЛИ:


1. Визнати, що студент (ка) ________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

виконав (ла) і захистив (ла) дипломний проект з оцінкою за шкалами:

національною ______________ у балах ____________ ECTS _____________


2. Присвоїти _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

кваліфікацію ________________________________________________________

за напрямом (спеціальністю) _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

3. Видати диплом ____________________________________________________________________

( з відзнакою)

4. Відзначити, що _____________________________________________________

Голова ДЕК: __________________________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени ДЕК:_______________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________________________________________________________________

(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис )


Похожие:

Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconГолові державної екзаменаційної комісії

Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconПротокол №3 від 16 червня 2006 року
Рекомендовано до використання в загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням комісії з дисциплін хуДожньо-естетичного циклу та...
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconПравове регулювання зовнішньоекономічної діяльності практикум київ 2007 Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу кнтеу заборонено
Практикум обговорено та схвалено на засіданні кафедри комерційного права від 01. 10. 2007 р., протокол №3 та на засіданні Методичної...
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconРішення від 05 грудня 2013 року № м. Хмельницький Про призначення петраша ігоря Володимировича на посаду директора комунального закладу культури «Хмельницький обласний художній музей»
Ика управління культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації від 4 жовтня 2013 року №01-2004,...
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconПротокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання
Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconРішення від 05 грудня 2013 року № м. Хмельницький Про внесення змін до положення про постійні комісії Хмельницької обласної ради
Керуючись частиною п’ятнадцятою статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії № iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы