Протокол № від 2013 р icon

Протокол № від 2013 р


Скачать 18.17 Kb.
НазваниеПротокол № від 2013 р
Размер18.17 Kb.
ТипПротокол

Графік проведення поточних контрольних заходів

Затверджено на засіданні кафедри

маркетингового менеджменту

Протокол № від 2013 р.


Графік проведення поточних контрольних заходів з навчальної дисципліни “Організаційна поведінка” для студентів

МО-10 ІЕУ напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі») денної форми навчання на 2012-2013 навчальний рік


№ п/п

Назва контрольного заходу
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
1

Вхідний контроль знань
2

Експрес-опитування
3

Перевірка індивідуального завдання
4

Заслуховування та обговорення повідомлень за результатами самостійної роботи студентів
5

Тестування
6

Перевірка виконання завдань, що були виконані за планом самостійної роботи
7

Атестація
8

Проведення іспиту

ЗалікЛектор курсу к.е.н., доц. Воробйова О.К.
“Затверджено”

зав. кафедри

маркетингового менеджменту

д.е.н., професор, засл. діяч науки і техніки, академік АЕНУ

_______________________Л.В.Балабанова

протокол № від 2013 р.^ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

занять з дисципліни “Організаційна поведінка” для студентів IІІ курсу

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі») денної форми навчання

на 2012-2013 навчальний рікНазви змістових модулів, тем

Види занять


Позaаду-диторна самостійна робота

Разом

Аудиторні заняття
Лекції

Практичні та семінарські заняття, ІЗС


МО-10


Тижні

МО-10 А

Тижні

МО-10 Б

Тижні
МО-10 В
Тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^ Змістовий модуль 1. Система організаційної поведінки

1. Предмет, зміст та завдання дисципліни “Організаційна поведінка”

14

2


6.02

2


15.02

2


4.02,

18.02

2


11.02

6

2. Людина в системі організаційної поведінки

14

2


20.02

2


1.03

2


4.03

2


25.02

6

Змістовий модуль 2. Організація роботи та мотивація в системі організаційної поведінки

3. Організація роботи працівників підприємства


14

2


6.03

2


15.03

2


18.03

2


11.03

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4. Мотивація в системі організаційної поведінки

14

2


20.03

2


29.03

2


1.04

2


25.03

6

Змістовий модуль 3. Управління груповими процесами та комунікаціями у підприємстві


5. Управління груповими процесами у підприємстві

24

4


3.04, 17.04

4


12.04, 26.04

4


15.04,

29.04

4


8.04,

22.04

8

6. Управління комунікаціями в системі організаційної поведінки. Влада, вплив, лідерство та організаційна культура

24

4


15.05, 29.05

4


10.05, 24.05

4


13.05,

27.05

4


6.05,

20.05

8

РАЗОМ:

104

16
16
16
16
40


Лектор к.е.н., доц. Воробйова О.К.

Похожие:

Протокол № від 2013 р iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від 2013 р iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту(протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від 2013 р iconПротокол № від 2013 р
Графік проведення поточних контрольних заходів з навчальної дисципліни “Організаційна поведінка” для студентів
Протокол № від 2013 р iconПравове регулювання зовнішньоекономічної діяльності практикум київ 2007 Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу кнтеу заборонено
Практикум обговорено та схвалено на засіданні кафедри комерційного права від 01. 10. 2007 р., протокол №3 та на засіданні Методичної...
Протокол № від 2013 р iconПротокол №11 від 21. 01. 2013 р. Завідувач кафедри О. Б. Чернега
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства для студентів 3 курсу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки...
Протокол № від 2013 р iconВідгадай число, яке від ділення на 2 дає остачу 1, від ділення на 3 – 2, від ділення на 4 – 3, від ділення на 5 -4, від ділення на 6 – 5, а на сім ділиться без остачі
Між деякими цифрами серед цифр 1,2,3,4,5,6,7,8,9 постав знаки додавання так, щоб вийшло 99
Протокол № від 2013 р iconНавчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол №3 від 14. 10. 2005р.)
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів...
Протокол № від 2013 р iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від 2013 р iconПротокол № від 2013р. Програмові вимоги
До складання іспиту з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Протокол № від 2013 р iconРобоча програма
Програму розглянуто і обговорено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної справи ( протокол №11 від " 18 " 11 2008р. )
Протокол № від 2013 р iconПротокол №3 від 30 березня 1992р
Зспє підпорядковується Українській Греко-Католицькій Церкві в особі її керівного органа, як засновнику
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы