Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница1/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО - ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ


ЗОШИТ №2

для лабораторних робіт

з електротехніки та електроніки

студента групи _____

_____________________


спеціальності: 5.05050204 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ,

БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

галузі знань: 050503 Машинобудування та матеріалообробка


Одеса 2012 р.


Розробив викладач : Ореховська Н.О., Смітюк О.Т.


Зошит розглянуто і схвалено на засіданні комісії

професійно-орієнтованих дисциплін.

Протокол №_____від __________ року

Голова циклової комісії ____________ А.А.Кожухар


Пояснювальна записка


Робочий зошит з електротехніки містить у собі методичні вказівки до лабораторних робіт від №6 до №17 , також короткі відомості про теорію електричних машин постійного та змінного струму та основні характеристики. Розглянуто питання електроприводу , електрозабезпечення , викладені основи електровакуумних, фотоелектронних та напівпровідникових приладів, контрольні питання. Представлені приклади розв’язування задач на визначення основних параметрів транзистора з вхідних і вихідних характеристик.

Зошит призначений для студентів 2 курсу ( денного відділення ) :

галузі знань : 050503 «Машинобудування та матеріалообробка»

спеціальності : 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

Використання зошита звільняє студента від механічної роботи .


№ п/п

Дата проведення

Кількість балів

Підпис викладача

Лабораторна робота №6


Лабораторна робота №7


Лабораторна робота №8


Лабораторна робота №9


Лабораторна робота №10


Лабораторна робота №11


Лабораторна робота №12


Лабораторна робота №13


Лабораторна робота №14


Лабораторна робота №15


Лабораторна робота №16


Лабораторна робота №17
^ Безпека життєдіяльності.  1. Забороняється відкривати шафу електропостачання класу та здійснювати будь-які вмикання.
  1. Не дозволяйте під час виконання роботи торкатися струмоведучих частин увімкнених приладів і апаратів.
  1. У всіх випадках виявлення пошкоджень електроустаткування ,приладів і проводів ( поява специфічного запаху та диму ) необхідно негайно вимкнути напругу.

  2. Якщо від час проведення експерименту хто-будь попав під напругу, слід негайно натиснути на червону кнопку ″ СТОП ″ на шафі електропостачання лабораторії, або робочого місця . Розгубленість та зволікання можуть призвести до поразки електричним струмом.


5. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки ( не запалюйте сірники, запальнички,папір)

ДАТА__________

Тема 6. Трансформатори

^ 6.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Дослідження режимів роботи однофазного трансформатора

1. МЕТА РОБОТИ:

Вивчити властивості однофазного трансформатора при різних режимах роботи

^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Трансформатор – це електромагнітний апарат, що перетворює електричну енергію змінного струму з одними параметрами на електричну енергію з іншими параметрами.

Найпростіший трансформатор має магнітопровід (осердя) і обмотки. Первинна обмотка трансформатора завжди приєднана до джерела електричної енергії , а вторинна – до споживача. При роботі трансформатора виділяють такі режими: навантаження, холостого ходу та короткого замикання. Два останніх режиму є важливими для аналізу трансформатора.

Режим навантаження здійснюється, коли на вторинну обмотку ввімкнено навантаження. У вторинному колі протікає струм І2.

Режимом холостого ходу називається режим, при якому вторинне коло трансформатора розімкнене (навантаження вимкнуте) , тобто ZН=∞; І2=0. Струм первинної обмотки складає (2-10) % від номінального струму. В цьому режимі визначають коефіцієнт трансформації, який звичайно визначається як відношення напруги первинної обмотки до вторинної: K=U1/U2 та потужність холостого ходу, яку називають втратами в сталі.

Дослід короткого замикання проводять при зниженій первинній напрузі та замкненій накоротко вторинній обмотці (це аварійний режим роботи трансформатора). У режимі короткого замикання напруга первинної обмотки складає 5-10 % від номінальної. В цьому режимі визначають потужність короткого замикання, яка дорівнює потужності в обмотках трансформатора, тобто втрати в міді.

^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, і записати їхні дані у таблицю 6.1.

Таблиця 6.1 - Прилади і деталі
п/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1
2
3
4
5
6
7
8
2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки схеми.3. Встановити режим холостого ходу, для цього залишити розімкнутими ключі. Ввімкнути напругу, движком ЛАТРа встановити на первісній обмотці трансформатора напругу 220В. Показання приладів записати в таблицю 6.2.

^ Таблиця 6.2 - Спостереження та обчислення
Спостереження

РозрахункиРежим роботи

І1

U1

І2

U2

Р1

К

P2

I1

I2

Z1кз

η

1.

Режим Х.Х.


2.

Режим наван­тажен­ня


3.

Режим К.З.

4. Встановити режим навантаження. Для цього ввести повністю реостат в колі навантаження. Замкнути ключ КЛ1, а ключ КЛ2 залишити розімкнутим. Зменшуючи опір реостата, встановити у колі навантаження струм 5А. Показання приладів записати в таблицю 6.2. Движок ЛАТРа встановити на «0» .

5. Встановити режим короткого замикання, для цього замкнути ключ КЛ2, повільно повертаючи движок ЛАТРа, встановити струм кола навантаження (вторинне коло) 10А. Показання приладів записати в таблицю 6.2., движок ЛАТРа встановити на «0» і вимкнути з мережі.

6. За даними режиму Х.Х. визначити коефіцієнт трансформації:

=

7. За даними режиму навантаження обчислити потужність навантаження (cosᵩ2 =1):

=


8. За даними режиму К.З. обчислити повний опір первинної обмотки трансформатора:

=

9.Обчислити, яким би був струм короткого замикання у первинній та вторинній обмотках при первинній напрузі 220В:

= =

10. Визначити ККД трансформатора при навантаженні, вважаючи втрати в сталі Р1 такими, що дорівнюють первинній потужності при К.З.:

=

^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Які основні компоненти трансформатора ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Поясніть принцип роботи трансформатора.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

3. За яких умов здійснюються неробочий режим і режим короткого замикання трансформаторів?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Як визначається коефіцієнт трансформації і за якими умовами ККД найбільший?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Які існують втрати енергії в трансформаторі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________

ДАТА__________


ДАТА__________

Тема 7. Електричні машини змінного струму

^ 7.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Випробовування трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

1. МЕТА РОБОТИ:

1. Вивчити конструкцію трифазного асинхронного двигуна

2. Дослідити електричні і механічні властивості двигуна

3. Побудувати робочі характеристики


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Асинхронна машина складається із статора і ротора. Статор має шихтоване осердя , у пазах якого розташована трифазна обмотка. У найпростішому випадку вона складається із трьох котушок , що зсунуті одна до одної на 120˚. Ротор буває двох типів: 1) короткозамкнений; 2) фазний. Короткозамкнений ротор має шихтований циліндр із пазами. У пази укладаються стержні, що замкнені електрично з обох боків кільцями. Ці кільця та стержні М.О. Доліво- Добровольський назвав « біляча клітка». Трифазна обмотка статора створює обертове магнітне поле. Швидкість обертання поля залежить тільки від частоти струму та кількості пар полюсів обмотки статора:

n= ; де n-швидкість обертання поля

f-частота струму в обмотці статора

р-кількість пар полюсів

Обертове магнітне поле перетинає стержні « білячого колеса » і наводять в них ЕРС. Оскільки стержні замкнені кільцями, ЕРС індукує в них струм. Взаємодія обертового магнітного поля із струмом у стержнях створює обертальний електромагнітний момент. Якщо ротор розігнати до швидкості обертового поля, то магнітні силові лінії не перетинатимуть стержнів, і не буде наводитись ЕРС. У цьому разі не створюється обертальний електромагнітний момент. Тобто машина працює тільки тоді, коли : n1=n2

Вводять величину s-(ковзання) ,що характеризує асинхронність: s=

^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з конструкцією асинхронного двигуна.

2. Заповнити таблицю приладів 7.1.

Таблиця 7.1 - Прилади і деталі
п/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1
2
3
4
5
6
7
3. Скласти схему досліду. Електродвигун підключається до мережі через контактор, управління яким здійснюється за допомогою кнопок «пуск» та «стоп». Позначки двигуна у хвилинах вимірюються за допомогою дистанційного тахометру, датчик якого з'єднано з валом двигуна. До схеми входять такі прилади:• Амперметр лінійного (фазного) струму.• Вольтметр лінійної напруги.

Схема підключення двигуна і приладу
4. Перед ввімкненням напруги запросити викладача для перевірки схеми.

5. Пуск двигуна здійснюється без навантаження, тобто у холосту, пересвідчитися у вірності напрямку обертання ротору. Записати показання приладів у таблицю 7.2.

^ Таблиця 7.2 - Спостереження та обчислення№ п/п

Вид навантаження

Вимірювання величини

Обчислення величиниІф, А

Uл,В

F, кг

n2 об/хв

Р1,Вт

М,кг

Р2,Вт

S, В*А

S,%1

Хх
2

Навантаження
3456. Зробити дослід навантаження. Навантаження створюється механічним гальмом. Спочатку врівноважити пружини гальма вантажем 1 кг, потім, додаючи по 500 г, збільшувати гальмуючий момент (до ваги, що дорівнює 2 кг 500 г). Для кожного режиму навантаження здійснити заміри показань приладів. Дані записати в таблицю7.2.

7. Обчислити величини, вказані у таблиці 7.2.

Розрахункові формули:

а) Обертаючий момент двигуна

, де Р- вага вантажу на гальмі; 0,42- коефіцієнт, який перед­бачає діаметр шківа, коефіцієнт тертя та співвідношення плечей важення.

М1хх=0,42* F1=

М2=0,42* F2 = М3=0,42* F4 =

М4=0,42* F3 = М5=0,42* F5 =

б) Корисна потужність, яка знімається з вала двигуна: , де - число обертів ротору за хвилину.

Р21хх=0,103* М1хх * n21 =

Р22=0,103* М4* n24 =

Р23=0,103* М2* n22 =

Р24=0,103* М5* n25 =

Р25=0,103* М3* n23 =

в) Повна потужність, що споживається від мережі:

S1хх=√3* Іф1* Uл1 =

S2=√3* Іф2* Uл2 =

S3=√3* Іф3* Uл3 =

S4=√3* Іф4 * Uл4 =

S5=√3* Іф5* Uл5 =

г) Ковзання:

, де пг - число обертів магнітного поля статора.

S1хх= = S2 = =

S3= = S4= =

S5= =

д) Коефіцієнт потужності двигуна: , де - активна потужність, що споживається від мережі, S-повна потужність.

- -

-

-

8. За отриманими даними побудуйте робочі характеристики двигуна:Графіки та діаграми:

Графік залежності: М= f(S)


^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Яки є способи регулювання частоти обертів асинхронних двигунів?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Сформулюйте поняття « синхронна швидкість» ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть поняття «ковзання»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. При якому ковзанні двигун розвиває найбільший (пусковий) момент ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________

ДАТА__________


ДАТА__________

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы