Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница2/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 8. Електричні машини постійного струму

^ 8.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Випробовування генератора постійного струму з паралельним збудженням

1. МЕТА РОБОТИ:

Навчитися знімати характеристики генератора і на основі їх вивчити властивості генератора.

^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Електричними машини називаються пристрої для перетворення механічної енергії в електричну або електричної в механічну. В першому випадку вони називаються генераторами, а в другому – двигуном.

Електричні генератори постійного струму застосовуються для живлення електродвигунів, установок для електролізу, для зарядження акумуляторів і т.і.

У генератора з паралельним збудженням обмотка збудження приєднується до затискачів якоря паралельно колу навантаження. Струм якоря Ія = І + Ів, де Ів = (1÷7%)Ін.

Для збудження цього генератора необхідно, щоб магнітний потік, який створюється струмом збудження, співпадав за напрямом з потоком остаточної індукції .

Характеристика холостого ходу Ео = f(Ів) при n = соnst и Ія = 0. Ця характеристика служить для перевірки розрахункових даних магнітного кола, графічних побудов і називається магнітною характеристикою машини.

Зовнішня характеристика генератора Uя = f(Ія) при rв = соnst , n = соnst характеризує зміну напруги генератора при зміні навантаження. При зменшенні навантаження напруга зростає, росте і струм збудження ІВ=U /RВ , тому магнітний потік та ЕРС машини збільшується.

Цей генератор постійного струму найбільш розповсюджений, так як він не потребує допоміжного джерела енергії для збудження.

^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, і записати їхні дані у таблицю 8.1.

Таблиця 8.1 - Прилади і деталіп/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1
2
3
4
2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки

схеми:3. Ключі розімкнуті. Опір реостатів мінімальний.

4. Ввімкнути двигун. Замкнути ключ Кл1 і збудити генератор, змінюючи опір регулюючого реостату до нуля.

5. Зняти характеристику холостого ходу, тобто Е= f(Ів) для цього встановити струм шунтової обмотки від максимального до нуля через 0,5 А і записати в таблицю 8.2 величину ЕРС та Ів.

^ Таблиця 8.2 - Спостереження та обчислення

№ дослідів

Е (В)

І (А)

1
2,5

2
2,0

3
1,5

4
1,0

5
0,5

6
0

6. Зняти зовнішню характеристику, тобто Ія= f(Uя) для цього збудити генератор. Замкнути ключ Кл2 і змінювати силу струму якоря від 0А до5А через 1А. Записати показання вольтметра і амперметра у таблицю 8.3:

^ Таблиця 8.3 - Спостереження та обчислення

Ія, А

1

2

3

4

5

Uя, В
7. Зняти регулювальну характеристику, тобто Ів = f(Ія). При розімкнутому ключі встановити напругу на генераторі 10 В. Замкнути ключ Кл2, встановити струм якоря 1А, за допомогою регулюючого реостату досягти напругу генератора 10В. Встановити струм якоря 2А. Знову регулюючим реостатом встановити напругу 10В. Повторити дослід для ЗА і 4А струму якоря. Дані занести до таблиці 8.4:

^ Таблиця 8.4 - Спостереження та обчислення

Ія

0

1

2

3

4

Ів, А
8. Побудувати характеристики.

Характеристика холостого ходу. Графік залежності: Е= f(Ів)
Зовнішня характеристика. Графік залежності: Ія= f(Uя)

Регулювальна характеристика. Графік залежності: Ів = f(Ія).


^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Чому при струмі збудження, який дорівнює нулю, ЕРС генератора дорівнює 1В?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чим пояснюється зменшення напруги генератора при збільшенні струму якоря?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Призначення колектора в машинах постійного струму?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Від яких величин залежить ЕРС якоря в режимі генератора?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________

ДАТА__________


ДАТА__________

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы