Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница3/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 8. Електричні машини постійного струму

^ 8.2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Випробовування двигуна постійного струму з паралельним збудженням

1. МЕТА РОБОТИ:

1.Вивчити конструкцію двигуна.

2. Перевірити переваги двигуна (постійність частот обертання при змінному навантаженні, можливість широкого регулювання частоти обертання).

3. Накреслити робочі характеристики.


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Двигун з паралельним збудженням являється найкращим серед двигунів постійного струму для приводу механізмів , які потребують майже постійної частоти обертання і той же час економічного регулювання швидкості. Струм у колі живлення : І=ІЯВ ; де ІВ=( 1 ÷ 7% ) ІН .

Швидкісна характеристика двигуна n=f (I) при U= const і ІВ= const. При відсутності механічного навантаження струм холостого ходу і швидкість найбільші. При збільшенні навантаження на валу двигуна частота обертання падає незначно , так як автоматичне збільшення обертаючого моменту відбувається за рахунок збільшення струму у колі якоря ІЯ ,який згідно рівняння : ІЯ = ; різко зростає при незначному зменшенні противно- ЕДС із-за малого опору кола якоря RЯ . При незмінному струмі збудження магнітний потік Ф можна вважати приблизно постійним , так як вплив реакції якоря незначний. Тоді обертальний момент двигуна М = см ІФ , приблизно пропорційний струму І. Залежність n = f (M) при U= const і ІВ= const називається механічною характеристикою . Робочі характеристики електродвигуна представляють собою залежність n , М , І , η =f (Р2) при UН і ІВ = const , де η – ККД двигуна , а Р2 – корисна потужність на валу . Розвиваюча на валу потужність двигуна : Р2 = ; а обертальний момент : М =  .

^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 9.1.

Таблиця 9.1 - Прилади і деталі
п/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1

Лабораторний авто-трансформатор (ЛАТР)

2

Випрямляч

3

Реостат пусковий 1А, 200Ом

4

Реостат регулюючий 0,6А, 500Ом

5

Тахометр

6

Вольтметр постійного струму

7

Амперметр постійного струму

8

Амперметр постійного струму

9

Ключ

10

Двигун постійного струму з паралельним збудженням

2. Скласти схему вимірювань. Перед ввімкненням напруги запросити вчителя для перевірки схеми.Електродвигун отримує струм через лабораторний автотрансформатор (ЛАТР) та випрямляч. Частота обертів вимірюється за допомогою тахометра, міцно з'єднаного з валом двигуна.

3. Перед ввімкненням струму:

• регулювальний реостат повинен бути виведеним, а пусковий-повністю ввімкненим;

• ручка ЛАТРа повинна бути в початковому стані (проти годинникової стрілки до кінця);

• ключ розімкнутим.

4. Запустити двигун без навантаження. Для цього:

а) встановити регулятором приблизно 95-100В по вольтметру змінного струму; б) замкнути ключ;

в) плавним переміщенням пускового реостату повністю вивести опір (за 10-15 сек.). При більш повільному переміщенні повзуна можливе згорання реостату. Швидке переміщення повзуна призводить до зростання пускового струму. Записати показання в таблицю 9.2.

5. Зняти характеристику холостого ходу, тобто Е= f(Ів) для цього встановити струм шунтової обмотки від максимального до нуля через 0,5 А і записати в таблицю 9.2 величину ЕРС та Ів. ^ Таблиця 9.2 - Спостереження та обчисленняВимірювання
Обчислення

№ п/п

U , В

І,А

Iв,А

n, об/хв

F,Н

М,н*м

Р1,Вт

Р2,Вт

η, %

1.

0

2.

0,5

3.

1,0

4.

1,5

5.

2,0

6. Провести дослід роботи електродвигуна під навантаженням. Навантаження утворюється механічним гальмом. Додаючи вагу вантажу по 0,5 кг, збільшувати гальмуючий момент. Результати вимірів занести в таблицю 9.2.

7. Встановити ЛАТРом номінальну напругу, а також провести дослід регулювання частоти обертання в сторону збільшення шляхом зменшення струму збудження. Проводиться дослід на холостому ході. Перед ввімкненням струму регулювальний реостат повинен бути виведеним.

Дані занести до таблиці 9.3:


^ Таблиця 9.3 - Спостереження та обчислення

№ п/п

U, В

Iв,А

І,А

n, об/хв

1.

110


2.

110


3.

110


4.

110


5.

110


8. Зробити дослід регулювання частоти обертання якоря в сторону зменшення від номінальної за рахунок зменшення напруги на затискачах якоря (за допомогою ЛАТРа). Дані занести до таблиці 9.4:

^ Таблиця 9.4 - Спостереження та обчислення

U, В

110

100

90

80

70

60

50

n,об/хв


9. За даними таблиці 9.2 зробити обчислювання:

1) Обертальний момент на валу двигуна:

, в якому F - вага вантажу

М1=0,74*F1=


М2=0,74*F2= М4=0,74*F4=


М3=0,74*F3= М5=0,74*F5=

2) Споживча потужність ; І = ІЯВ:


І1 = ІЯ1В1= Р11= U11=


І2 = ІЯ2В2= Р12= U22=


І3 = ІЯ3В3= Р13= U33=


І4 = ІЯ4В4= Р14= U44=


І5 = ІЯ5В5= Р15= U55=


3) Корисна потужність на валу двигуна:

, де М - обертальний момент (Н • М), n- частота обертання (об/хв).

Р21=0,052*М1* n1= Р23=0,052*М3* n3=


Р22=0,052*М2* n2= Р24=0,052*М4* n4=


Р25=0,052*М5* n5=

4) Коефіцієнт корисної дії (ККД):η11121= η21222=


η31323= η41424=


η51525=


10. Побудувати робочі характеристики двигуна (за даними таблиці 9.2):11. За даними таблиці 9.3 побудувати регулювальну характеристику двигуна

Графіки та діаграми


Р2

Регулювальна характеристика

^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. В чому призначення пускового реостату ? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Як регулюють частоту обертання якоря двигуна з паралельним збудженням?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Поясніть поняття «тверда швидкісна характеристика»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чим небезпечний обрив кола збудження під час роботи двигуна з паралельним збудженням?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________

ДАТА__________


ДАТА__________

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы