Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница4/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 9. Електропривод та електропостачання

^ 9.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10


Збирання та перевірка роботи схеми релейно-контакторного керування трифазним асинхронним двигуном

1. МЕТА РОБОТИ:

1. Навчитися з'єднувати обмотки статора «зіркою» та «трикутником» і підключати двигун до мережі трифазного струму.

2. Ознайомитися з елементами схеми магнітного пускача.


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Релейно - контакторне управління дозволяє здійснювати автоматичний, дистанційний пуск, зміну швидкості обертання, зупинок, гальмування та захист двигуна . Релейно - контакторне управління відноситься до замкнених систем тому, що воно не охоплене зворотними зв’язками. В результаті цього вплив ( наприклад, зміна навантаження на валу двигуна ) змінює заданий режим роботи, тобто швидкості обертання вала двигуна.


^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 10.1.

Таблиця 10.1 - Прилади і деталіп/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1
2
3
4
5
2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки схеми.

3. З'єднати обмотки статора двигуна «трикутником».

4. Зібрати схему короткозамкненого асинхронного двигуна з реверсивним магнітним пускачем (навчальним). Запросити викладача для перевірки схеми.

5. Натиснути кнопку «пуск» і переконатися, що двигун вмикається в мережу.

6. Натиснути кнопку «стоп».

7. Розірвати коло блокувальних контактів і натиснути кнопку «пуск». Зробити висновок щодо призначення блокувальних контактів у колі.

8. Зібрати схему релейно - контакторного керування двигуном з магнітним пускачем. Обмотки статора двигуна при цьому з'єднати «зіркою».

9. Запустити двигун натисканням кнопки «Пуск». Натиснути кнопку «стоп».

10. Переконатися в тому, що при одночасному натисненні кнопок «пуск» та «стоп» двигун не вмикається.


Схема досліду11. Здійснити реверс двигуна, для чого змінити порядок чергування фаз на клемах двигуна, що йдуть до мережі.

12. Накресліть схеми з’єднання кінців обмоток статора зіркою та трикутником та схему з’єднання кола контрольної лампочки.


^ Схема з’єднання кінців обмоток статора зіркою Схема з’єднання кінців обмоток статора трикутником

Схема з’єднання кола контрольної лампочки


^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Дайте визначення поняттю електропривод.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які є елементи комутації та захисту?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Чому при з’єднанні обмоток статора двигуна зіркою нульовий провід не потрібний?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Призначення блок-контактів, запобіжників.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірив викладач:

ОЦІНКА:_______________

ДАТА__________


ДАТА__________

Тема 10. Електровакуумні та газорозрядні прилади

^ 10.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11


Зняття характеристик вакуумного тріода

1. МЕТА РОБОТИ:

1. Вивчити конструкцію тріода.

2. Зняти анодні і анодно-сітчані характеристики тріода.

3. Визначити параметри тріода за характеристиками.


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Трьохелектродна електронна лампа – тріод має три електроди : анод , катод та сітку .

Призначення сітки – керувати електронним потоком лампи, тобто її струмом. В більшості ламп цей електрод виготовляють у виді спіралі з вольфраму , нікелю , молібдену або сплавів . Сітка розташована поблизу катоду між анодом та катодом .

Різниця потенціалів між сіткою та катодом називають сітчаною напругою .

Так як при незмінній напрузі розжарювання анодний струм у тріоді залежить від анодної та сітчаної напруг , тоді представляє інтерес два типа характеристик :

  1. анодна характеристики представляє собою залежність анодного струму від анодної напруги при незмінній сітчаній напрузі , тобто Іа =f ( Uа) при Uс = const ;

  2. анодно – сітчана характеристика представляє собою залежність анодного струму від сітчаної напруги при незмінній анодній напрузі , тобто Іа =f ( Uс) при Uа = const .

Основними параметрами тріоду являються :

  1. крутизна анодно – сітчаної характеристики : S =  при Uа = const .

  2. внутрішній опір тріоду при незмінному струмі Ri =  при Uc = const .

  3. коефіцієнт підсилення тріоду :

μ =  при Iа= const .

μ= S∙Ri - внутрішнє рівняння тріоду .


^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 11.1.

Таблиця 11.1 - Прилади і деталі
п/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1
2
3
4
5
2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки схеми.3. Ознайомитися з конструкцією трьохелектродної лампи;

4. Підключити її до установки для зняття характеристик прилади; установку підключити до випрямляча;

5. На нитку розжарювання лампи подати 6 В, на анод - 250В постійного струму. Запросити викладача для перевірки схеми.

6. Зняти групу статистичних анодних характеристик Іа =f ( Uа) при трьох постійних напругах на сітці Uс =0 В, Uс =-2В, Uс =-4В..

6.1. Для зняття характеристики встановіть напругу на мережі 0 В, плавно збільшить напругу на аноді за допомогою анодного потенціометра від 80В до 200В, виконуючи це через кожні 20В.

6.2. Встановити за допомогою сітчаного потенціометра напругу на сітці, яка б дорівнювала -2В і, плавно змінюючи напругу на аноді, зняти другу анодну характеристику;

6.3. Третю анодну характеристику зняти при напрузі на сітці -4В. Отримані дані занести у таблицю 11.2.

^ Таблиця 11.2 - Спостереження та обчислення

Uc=ОВ

Uc =-2В

UС=-4В

Uа, В

Іа, мА

Uа, В

Іа, мА

Uа, В

Іа, мА7.Зняти групу анодно-сітчаних характеристик Іа =f ( Uс) для двох постійних анодних напруг.

7.1. Встановити за допомогою анодного потенціометра на аноді напругу, яка б дорівнювала 150В. На сітці лампи встановити від'ємну напругу закривання лампи (Uc =-12В), вимірюючи при цьому величину анодного струму для кожного значення сітчаної напруги;

7.2. Повторити дослід при Uа=200В, змінюючи напругу на сітці Uc від -8В до 0В.

Дані записати в таблицю 11.3.

^ Таблиця 11.3 - Спостереження та обчислення

Uа =15ОВ

Uа =200В

Uc, В

Іа, мА

Uc, В

Іа, мА

8. На основі отриманих даних побудувати анодні та анодно-сітчаної характеристики.

9. На графіках побудувати характеристичні трикутники (на прямолінійних ділянках) та визначити параметри лампи (напругу на сітці надає викладач):

9.1. Крутість характеристики: S = 

9.2. Внутрішній опір: Ri =  ==

9.3. Коефіцієнт посилення: μ = ==

9.4. Перевірка: внутрішнє рівняння тріоду μ= S∙Ri =

Анодна характеристика Іа =f ( Uа)Анодно-сітчана характеристика Іа =f ( Uс)^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Що являє собою лампа тріод?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть види електронної емісії.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Яка роль сітки в електровакуумному тріоді?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які види катодів вам відомі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________


ДАТА__________


ДАТА__________

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы