Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница6/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 11. Напівпровідникові прилади

^ 11.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13


Дослідження характеристик транзистора (ввімкненого за схемою з загальним емітером)

1. МЕТА РОБОТИ:

1. Зняти вхідні характеристики транзистора

2. Зняти вихідні характеристики транзистора


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Транзистором називається напівпровідниковий прилад з двома р-n переходами, які мають три вивода, використовуються для підсилення потужності та генерування електричних коливань. Суміжні області, відокремлені одна від одної р-n переходами, називаються емітер, база, колектор.

Характеристики транзистора представляють собою залежність між струмами та напругами у вхідних та вихідних колах .

^ Приклад розрахунку параметрів транзистора :

Початкові дані : Е=18 В - ЕРС джерела струму ;Rк = 225 Ом - опір колектора;

Іб = 80 мк А – струм базиВизначити :

Коефіцієнт підсилення h21 ; потужність колектора Рк; напруга на базі Uбе; потужність на базі Рб . Розв’язок :

Характеристика навантаження будується за другим законом Кірхгофа .

Ек = Uке + Rк∙Ік , звідти Uке = Ек – Rк∙Ік
Якщо струм колектора дорівнює нулю Ік = 0 , Uке = Ек. Це перша точка на графіку Ік = f(Uке),

через яку повинна проходити характеристика навантаження . Якщо напруга Uке =0 , то

Ік = . Це друга точка графіку Ік = f(Uке) через яку повинна проходити характеристика навантаження .

Перша точка Uке = Ек = 18 В , друга точка Ік = =  = 0,08 А = 80 мА.

Через ці точки проводимо пряму. Ця пряма і є характеристикою навантаження. Знаходимо проекцію точки перетину характеристики навантаження з графіком Ік = f(Uке) для струму

бази 80 мкА на вісь колекторного струму і на вісь Uке : Ік = 20 мА , Uке =13,6 В.

Потужність на колекторі: Рк = Uке∙Ік = 20∙10-3 ∙13,6 В = 272∙10-3 Вт =0,27 Вт.

За допомогою залежності Іб = f( Uбе ) визначимо напругу на базі . Для струму Іб =80 мкА ,

Uбе =0,25 В .

Потужність на базі: Рб = Uбе∙Іб =80 ∙10-6∙0,25 В = 20∙10-6 Вт.

Коефіцієнт підсилення по струму h21 визначимо за двома розташованими поруч графіками

на лінії АВ .

∆Ік =АВ = Ік2 – Ік1 = 20 мА -10 мА = 10 мА

∆Іб =АВ = Іб2 – Іб1 = 80 мкА -40 мкА = 40 мкА

h21=∆ Ік /∆Іб = 10 мА /40 мкА = 0,25 ∙10 3=250

^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 13.1.

Таблиця 13.1 - Прилади і деталіп/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1
2
3
4
5
6
2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки схеми.ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

а) При ввімкненні додержуватися полярності

б) Перед ввімкненням джерел вимкнути вимикачі на установці

3. Зняти вхідні характеристики транзистора:

3.1. Перша характеристика знімається при UКЕ =0. Увімкнути вимикач у колі бази і реостатом встановити різні значення напруги UБЕ від 0 до 0,24В через 0,04В (7 точок). Записати показання вольтметра і мікроамперметра.

3.2. Увімкнути вимикач у колі колектора і реостатом (на установці) встановити напругу UКЕ =6В.

Зняти другу характеристику

3.3. Третя характеристика знімається при UКЕ =12В

Дані записати у таблицю 13.2

^ Таблиця 13.2 - Спостереження та обчислення Вхідні характеристики ІБ =f ( UБЕ)

UКЕ=ОВ

UКЕ =6В

UКЕ =12В

UБЕ, В

ІБ, мкА

UБЕ, В

ІБ, мкА

UБЕ, В

ІБ, мкА4. Зняти вихідні характеристики транзистора.

Характеристики знімаються при: а) Iб= 50 мкА; б)ІБ2=1225мкА.

4.1. Для зняття характеристик увімкнути вимикачі в емітерному та колекторному колах; встановити реостатом (на установці) струм бази ІБ = 10мкА (у процесі роботи постійно його підтримувати). Змінити реостатом напругу на колекторі UКЕ від 0 до 12В (через 2В). Показання приладів записати в таблицю 13.3.

4.2. Встановити реостатом (на установці) струм бази Iб =20мкА і повторити вимірювання. Дані записати в таблицю 13.3.

4.3. Встановити реостатом (на установці) струм бази Iб =30мкА і повторити вимірювання. Дані записати в таблицю 13.3.

^ Таблиця 13.3 - Спостереження та обчислення Вихідні характеристики ІК =f (UКЕ)

ІБ=10мкА

ІБ=20мкА

ІБ=30мкА

UКЕ, В

ІК, мА

UКЕ, В

ІК, мА

UКЕ, В

ІК, мА5. На основі отриманих даних побудувати вхідні та вихідні характеристики.

Рекомендований масштаб: для струму бази - 3 мкА/см, для напруги - 0,1 В/см. Для струму колектора-0,2 мА/см, для напруги-2 В/см.

6. За вихідними характеристиками визначити коефіцієнт визначити посилення струму для точки, вказаної викладачем:

UКЕ = В

h21=  = =

^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.


Вхідні характеристики ІБ =f ( UБЕ)

Вихідні характеристики ІК =f (UКЕ)


^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Поясніть принцип роботи транзистора типу р-n-р

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які схеми вмикання транзисторів існують?.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Охарактеризуйте поняття зворотній зв'язок підсилювача

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які h-параметри транзисторів для розрахунків схем з загальним емітером відомі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________


ДАТА__________


ДАТА__________

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы