Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница7/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 12. Вторинні джерела електроенергії

^ 12.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14


Дослідження форми напруг і струму в різних ланках випрямлячів

1. МЕТА РОБОТИ:

1. Ознайомитись з різними схемами вирівнювання змінного струму

2. Навчитися користуватися електронним осцилографом


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Окремі споживачі отримують енергію не від основних, а від вторинних джерел електроживлення (радіоелектронні пристрої, пристрої керування). Типовим вторинним джерелом енергії є трансформаторно-випрямний блок, який складається з силового трансформатора, випрямляча, згладжую чого фільтру і стабілізатора напруги.

Розрізняють схеми випрямлення:

^ Однопівперіодне випрямлення. Схему однопівперіодного випрямлення однофазного змінного струму показано на рис. Протягом одного півперіоду змінної напруги, коли на анод випрямляча подається позитивний потенціал, він працює в прямому режимі і струм проходитиме в колі з опором R. Протягом другого півперіоду, коли на аноді буде від’ємний потенціал, струму в колі не буде, бо випрямляч опиниться в зворотному режимі. Таке випрямлення називають однопівперіодним.^ Двохпівперіодне випрямлення. Двохпівперіодне випрямлення застосовують для виконання обох періодів змінного струму і виконують з допомогою двох випрямлячів). Живлення їх відбувається від трансформатора з виведеною середньою точкою вторинної обмотки. Протягом півперіоду, коли верхній кінець обмотки трансформатора має позитивний потенціал, струм проходитиме через верхній випрямляч. Через нижній випрямляч у цей час струм не проходить, тому що анод має від’ємний потенціал. Протягом другого півперіоду позитивний потенціал буде на нижньому кінці обмотки і струм проходитиме через нижній випрямляч. Легко побачити, що через споживач R струм протягом обох півперіодів проходитиме в одному напрямі.

^ Мостова схема. Двохпівперіодне випрямлення можна виконати з допомогою мостової схеми. У першому півперіоді, коли затискач а вторинної обмотки трансформатора матиме позитивний потенціал, струм піде з точки а через випрямляч 1 (випрямляч 4 замкнений), навантаження R, випрямляч 3 до затискача в обмотки трансформатора, а в другому півперіоді – від точки в через випрямляч 2 (випрямляч 3 замкнений), навантаження R, випрямляч 4 до затискача а.

^ Випрямлення трифазного струму. Вторинна обмотка трансформатора з’єднана зіркою. До нульової точки приєднують один затискач споживача R. У кожному фазу обмотки ввімкнено випрямляч, катоди якого становлять одну спільну точку, до якої приєднується другий затискач споживача R. У кожний момент часу працює тільки один випрямляч, а саме той, на якому найбільший позитивний потенціал. У точці 1 позитивна напруга у фазі А стає більшою, ніж у фазі С; випрямляч у фазі С припиняє роботу, а починає працювати випрямляч фази А. У точці 2 його замінює випрямляч фази В і т. д. Отже, кожна фаза вторинної обмотки трансформатора і ввімкнений у неї випрямляч працюють протягом 1/3 періоду. Випрямлений струм майже не має пульсації.Пульсуючий струм часто негативно впливає на роботу споживача. Так, наприклад, у репродукторі радіоприймача в цьому разі буде чути гудіння, що перешкоджатиме його нормальній роботі.

Для згладжування пульсації випрямленого струму застосовують котушки індуктивності й конденсатори, так звані згладжуючи фільтри. Котушку індуктивності вмикають звичайно послідовно з споживачем. У момент зростання, коли збільшується струм, е. р. с. самоіндукції в котушці перешкоджає його зростанню. Навпаки, при зменшенні струму е. р. с. самоіндукції підтримує його, зменшуючи пульсацію.

Конденсатори звичайно вмикають паралельно споживачеві. При зростанні напруги конденсатор запасає енергію і віддає її при зниженні напруги. Внаслідок цього пульсація напруги і струму на споживачі зменшується. На рис. пунктиром показано криву зміни струму при однопівперіодному випрямленні без фільтра, а суцільною лінією – з фільтром.


^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 14.1.

Таблиця 14.1 - Прилади і деталіп/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1
2
3
4
5
6
2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки схеми та ознайомитись з роботою осцилографа.

^ Робота з осцилографом:

Осцилограф живиться від мережі змінного струму 220В. Вмикач мережі знаходиться на задній стінці в центрі. Під час увімкнення напруги загорається контрольна лампочка на лицевій частині приладу (в лівому нижньому кутку). Ручки управління приладом знаходяться на правій стінці приладу. Після прогріву ламп (протягом 3-5 хв.) на екрані кінескопу з'являється світла горизонтальна лінія. Ручками «фокусування» та «яскравість» обирають бажану яскравість і фокусування променя, після чого прилад готовий до роботи.

Напруга, яка досліджується, підводиться до затискачів «вхід/земля». Вхідне гніздо знаходиться на лицевій стороні справа, а клема «земля» - на задній стінці.

Стійкість зображення досягається ручкою «частота розгортай». Ручка «Посилення по у» дає можливість регулювати вертикальний розмір зображення, а ручка «розмір по горизонталі» - горизонтальний розмір.

^ Схема досліду:

3. Зібрати схему однопівперіодного випрямляча. Перед ввімкненням запросити викладача для перевірки схеми.

4. Ввімкнути живлення осцилографа і після прогріву приєднати його клеми «вхід/земля» до точок А, Б.

5. Встановити стійкість зображення ручкою «частота розгортай». Відрегулювати ручкою «посилення по у» вертикальний розмір зображення.

6. Замалювати на кальку з екрану криву підведеної до випрямляча напруги.

7. Підключити осцилограф до точок В,Г та замалювати криву випрямленої напруги.

8. Підключити електронний осцилограф до точок В, Г схеми та замалювати криву випрямленої напруги на приймачі при замкненому та розімкненому однополюсному рубильнику.

9. Зібрати схеми двохпівперіодного випрямлення: випрямляча з середньою точкою вторинної обмотки трансформатора і мостового випрямляча та повторити виміри.

^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.


Осцилограми

Однопівперіодна схема випрямлення


Двохпівперіодна схема випрямлення з виводом середньої точки трансформатора
Двохпівперіодна мостова схема випрямлення
^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Що відноситься до вторинних джерел енергії і з яких елементів складається?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Призначення випрямляча.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які схеми випрямлення відомі?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Склад і призначення фільтрів?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________


ДАТА__________


ДАТА__________

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы