Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница8/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 13. Електронні підсилювачі

^ 13.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15


Вивчення частотних характеристик підсилювача

1. МЕТА РОБОТИ:

Визначити залежність коефіцієнта підсилення від частоти сигналу при різних значеннях опору навантаження та реактивних опорів


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Електронним підсилювачем називаються пристрій який підсилює струм, потужність або напругу слабких електричних коливань (електричних сигналів) за рахунок джерела енергії, яка живить підсилювач. Електрона лампа або транзистор у цьому процесі підсилювання грає роль керуючого елементу.

Підсилювач умовно можна розділити на чотири основні частини:

Блок живлення підсилювача. Блок живлення - це група електричних ланцюгів, що формують і регулюють напругу для живлення різних частин підсилювача.

Блок обробки вхідного сигналу. Блок обробки вхідного сигналу порівнює сигнал, отриманий від предпідсилювача магнітоли з вихідним сигналом підсилювача для його коректування, щоб видалити спотворення, що виникають при підсиленні. Крім того, цей блок підсилює вхідний сигнал до рівня, необхідного для наступного його підсилення в інших частинах підсилювача.

Драйвер. Драйвер розділяє сигнал на два різнополярних сигнали (фазовий поділ) і підсилює його для наступної передачі в блок обробки вихідного сигналу.

Блок формування вихідного сигналу. Блок обробки вихідного сигналу це остання стадія посилення (його вірніше називати вихідним каскадом), що в основному й визначає клас підсилювача.

^ До основних параметрів підсилювачів відносять:

1. Коефіцієнт підсилення напруги:струмупотужності2. Вхідний опір Rвх вхідного каналу підсилювача для змінного струму:3. Вихідний опір Rвих - опір вихідного каналу підсилювача для змінного струму при відключеному опорі навантаження:4. Коефіцієнт корисної дії підсилювача G-відношення потужності, що поступає в навантаження, до потужності, що споживається від джерела струму :^ Частотні характеристики підсилювача.

Коефіцієнт передачі струму залишається практично незмінним в широкій області зміни частот. Однак при

Рис.1 Частотна характеристика підсилювача


підвищенні частоти підсилювальні властивості транзистора погіршуються. Характерна залежність коефіцієнта підсилення струму від частоти показана на рис.1. Частота, при якій коефіцієнт зменшується до 0,707 первісного значення, має назву граничної частоти підсилення за струмом.

Однією з причин зменшення коефіцієнта підсилення струму при збільшенні частоти є кінцевий час проходження другорядних носіїв через базу. Інжектовані в один й той же момент часу другорядні носії досягають колекторного переходу у різні проміжки часу, в наслідок чого деформується форма вихідного сигналу та зменшується його амплітуда.

Другою причиною можна вважати вплив ємності конденсатору колекторного переходу СК, яку вважають ввімкненою паралельно опору RK колекторного переходу. При низькій частоті опір ємності СК великий і таму вплив цієї ємності можна не враховувати, при високій частоті опір ємності падає та її шунтуючий вплив визиває зменшення коефіцієнта передачі.

^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 15.1.

Таблиця 15.1 - Прилади і деталіп/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1

Лабораторний стенд «Генератор сигналів

ГЗ-34»

2

Вольтметр

3

Мілівольтметр ламповий ВЗ-13

4

Лампа пентод

2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки схеми.3. Зняти частотні характеристики при різних значеннях:

А: R-10, С-10, С-11, Б: R-10, С-9, С-12 В: R-11, С-9, С-11

100 кОм 3900пФ 1000пФ 100 кОм 0,05мкФ 3900пФ 5кОм 0,05мкФ 1000пФ

4. При знятті характеристик на виході звукового генератора підтримують постійне значення напруги, яке дорівнює 0,1В і змінюють частоту від 20Гц до 20кГц. Рекомендуються слідуючи частоти:

20, 60, 100, 200, 500 Гц

1; 1,5; 5; 10; 15; 20кГц.

5. Отримані в результаті вимірювання дані, а також обчислені коефіцієнти підсилення занести у таблицю 15.2:

^ Таблиця 15.2 - Спостереження та обчислення

Частота, Гц

А

Б

В

UВих ,(В)

К

UВих , (В)

К

UВих, (В)

К

206010050010005000100001500020000UВх=0,1В


А: КU = = ----------------- = ______ Б: КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = _______

_______________________________________________________________________________


В: КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______ КU = = ----------------- = ______


КU = = ----------------- = ______

5. За даними таблиці побудувати на одному графіку три залежності коефіцієнта підсилення від частоти.

Частотна характеристика підсилювача К=(), UВх=соnst
^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Призначення всіх елементів підсилювача

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Опишіть частотну характеристику підсилювача

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Обґрунтуйте причину частотних викривлень

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Який вплив опору навантаження на частотну характеристику підсилювача?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________


ДАТА__________


ДАТА__________

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы