Протокол № від року icon

Протокол № від року


Скачать 431.38 Kb.
НазваниеПротокол № від року
страница9/9
Размер431.38 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 14. Генератори електричних сигналів

^ 14.1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16


Дослідження авто генераторного мультивібратора з колекторно-базовими зв’язками з регулюванням частоти (на транзисторах)


^ 1. МЕТА РОБОТИ:

1. Ознайомитись з роботою мультивібратора.

2. Ознайомитись з пристроями регулювання частоти прямування імпульсів вихідної напруги.


^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Мультивібратором - називається релаксаційний генератор імпульсів напруги прямокутної форми, які виникають за рахунок зарядження та розрядки конденсаторів. Буває:

- симетричний ламповий

- симетричний напівпровідниковий.

^ Принцип роботи схеми (напівпровідниковий):

Схема має два однакові каскади (симетричний мультивібратор). Вихід першого каскаду сполучений зі входом другого каскаду, а вихід другого - зі входом першого. У схемі резистори у колі зворотного зв’язку приєднані не до землі, а до від’ємного затискача джерела живлення . Транзистори Т1 та Т2 по черзі закриваються та відкриваються. Це досягається тим, що конденсатори С1 і С2 заряджаються по черзі у ті частини періоду, коли зачинений транзистор, який має такий ж індекс що і конденсатор. Наприклад: якщо у дану частину періоду зачинений Т1, у цю ж частину періоду від джерела заряджається конденсатор С1. При цьому зарядний струм, що проходить через резистор і базу -

Рис.1 Симетричний напівпровідниковий емітер відкритого транзистора Т2 , визиває у конденсаторі С1 напругу

мультивібратор .

Одночасно конденсатор С2 розряджається через резистори . Падіння напруги від цього розрядного струму у резисторі створює додатній потенціал вузла б.

По мірі розрядження конденсатора його розрядний струм зменшується за експонентою, змінюється і падіння напруги від цього струму у резисторі і потенціал вузла б. Коли потенціал вузла б досягає значення близького до нуля, Т1 починає відкриватися і внаслідок дії кола зворотного зв’язку він за долі мікросекунд відкриється, а Т2 закриється. Після відкриття Т1 конденсатор С1 почне розряджатися, а конденсатор С2 – заряджуватися. Надалі усі процеси повторюються.

Частота мультивібратора регулюється зміною опорів резисторів або ємністю конденсаторів С1 і С2 .

Напівпровідникові мультивібратори, порівнюючи з ламповими, мають більший К.К.Д, вони потребують джерело живлення з меншою напругою, але параметри напівпровідникових мультивібраторів дуже залежать від температури.

^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 16.1.

Таблиця 16.1 - Прилади і деталі
п/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1

Стенд «Мультивібратор» ЕС 8 А

2

Двопроменевий осцилограф С1-172. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу запросити викладача для перевірки схеми.
Рис. 2 Схема досліджень

^ Вимоги щодо техніки безпеки:

- ввімкнення стенду до осцилографу після підключення здійснюється у присутності викладача.

- якщо за умовою роботи необхідно змінювати схему з’єднань, то це потрібно виконати при знятій напрузі, а перед ввімкненням знову показати її для перевірки викладачеві.

- під час роботи зі стендом і осцилографом забороняється торкатися до струмопровідних частин.

3. Встановити накладну плату 2 на лицеву панель та закріпити її двома гвинтами.

4. Встановити , .

5. Перемикач «S 2» в зоні «навантаження» встановити у положення «1».

6. В зоні 2 перемикач « Сб, мкФ », встановити у положення «0,15»

7. Для декількох положень регулятора « Rб» визначити по осцилографу:

- тривалість імпульсів (ti);

- тривалість паузи (tп);

- тривалість фронту (tф);

- величину амплітудного значення імпульсів.

8. За даними пункту 7. розрахувати:

- частоту прямування імпульсів

- за відомими значеннями Сб та ti визначити відповідне значення Rб з

формули: ;

9. Перемикач « Сб, мкФ » встановити у положення «0,015»

10. Виконати роботу аналогічно п.п. 7, 8.

11. Досліджувати осцилографом форму напруг у контрольних точках 4,5,7.

Розрахунок:

1. Сб=0,15мкФ; Ек=10В; Есм=5В

1.1. ti = см; tп = см; tф = см

1.2. Повний період коливань мультивібратора в (с):

Т=2* t=2( ti+ tп+ tф) 102*10-6= = *10-4 с

1.3. Частота прямування імпульсів: = _1__= -------------= Гц

Т *10-4

1.4. Rб = 2ti *102*10-6 = = Ом

0,7*Сб*10-6

2. Сб=0,015мкФ; Ек=10В; Есм=5В

2.1. ti = см; tп = см; tф = см

2.2. Повний період коливань мультивібратора в (с):

Т=2* t=2( ti+ tп+ tф) 102*10-6= = *10-4 с

2.3. Частота прямування імпульсів: = _1__= -------------= Гц

Т *10-4

2.4. Rб = 2ti *102*10-6 = = Ом

0,7*Сб*10-6

Осцилограма напруг^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. З якою метою застосовують мультивібратори?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. За допомогою яких елементів виконується регулювання частоти мультивібратора?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Чому при зменшенні ємності конденсатора зворотного зв’язку частота мультивібратора збільшується?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірив викладач:

ОЦІНКА:_______________ДАТА__________


ДАТА__________

Тема 14. Генератори електричних сигналів

^ 14.2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 17


Дослідження RS, JK та D тригерів, виконаних на логічних елементах І-НІ та інтегральних мікросхемах

1. МЕТА РОБОТИ:

1. Визначити рівні напруги «логічний нуль», «логічна одиниця»

2. Здійснити спостереження за роботою тригерів на осцилографі.

^ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Інтегральні тригери звичайно реалізуються на логічних елементах І-НІ, АБО-НІ. Кожен з цих елементів характеризується деяким логічним рівнем (логічним 0 або 1), дія якого на одному зі входів повністю визначає логічний рівень на виході (див. таблиці істинності означених елементів). За цим логічний рівень на виході елемента не змінюється, які б комбінації логічних рівнів не подавалися на інші входи цього елемента. Такими логічними рівнями для елементів І-НІ є рівень логічного 0, а для АБО-НІ - рівень логічної 1.

Тригер – цифровий автомат, який має два стійких стани 0 або 1 і призначений для зберігання одного біту даних. Стан тригера визначається сигналами на його входах. Під впливом вхідного сигналу тригер стрибкоподібно переходить з одного стійкого стану в інший. Тригери мають два виходи: прямий Q і інвертований -Q. Стан тригера визначається по прямому виходу.

За логічним функціонуванням розрізняють типи тригерів: RS, D, T, JK. За способом запису інформації розрізняють асинхронні і синхронні тригери. Синхронні тригери мають спеціальний вхід синхронізації (тактовий) – С (від слова Clok). За способом сприйняття тактових сигналів тригери діляться на статичні (керовані рівнем 0 або 1) і динамічні (керовані фронтом наростання або фронтом спаду).

RS-тригери.

Асинхронний RS – тригер з прямими входами. Вхід R – це вхід скидання тригера в 0 (Reset – скидання). Вхід – S – це вхід встановлення тригера в 1 (Set – встановлення).

Асинхронним – називається такий тригер, який змінює свій стан в момент подання вхідного сигналу на входи R і S (рис. 1). Асинхронний RS-тригер на елементах І-НІ, керується сигналами лог.0, тому що для елемента І-НІ активним є рівні логічного нуля. На рис. 1 зображено логічну структуру, УГП і таблицю переходів асинхронного RS-тригера на елементах І-НІ .

Те, що RS-тригер на елементах I-HI керується сигналами лог.0 на УГП, зображено інверсними входами S i R. Логічний вираз функції переходів для цього тригера, отриманий мінімізацією функції, представленої таблицею переходів, має вигляд.

^ Синхронний RS-тригер.

Тригер називається синхронним, якщо в нього крім інформаційних входів S і R, є тактовий Рис.1 Асинхронний тригер вхід С.

Універсальний JK –тригер.

Несинхронний JK – тригер має два входи J и K, основний та інверсний входи. Вхід J- аналогічний входу S RS – тригера. За цим входом тригер встановлюється в стан «1». За входом K тригер збивається у «0», як і RS – тригер за входом R. Різниця від RS – тригера складається у тому, що цей тригер не має заборонених комбінацій сигналів на входах, а при подачі керуючих сигналів одночасно на два входи тригер переключається у протилежний стан. Синхронний JK – тригер має ще один вхід С – вхід синхронізації і перемикається тільки при подачі імпульсу на цей вхід.


^ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Ознайомитися з приладами і деталями, необхідними для виконання роботи, та записати їхні дані у таблицю 17.1.

Таблиця 17.1 - Прилади і деталіп/п

Прилад

Система

Клас

точності

Ціна

поділки

Межа

виміру

1

Стенд «дослідження логічних елементів та імпульсних схем ЭС 21

2

Двопроменевий осцилограф С1-17

3

Плата 3, RS – тригер

4

Плата 4, JK та Д – тригер


2. Скласти схему досліду. Перед тим, як ввімкнути напругу, запросити викладача для перевірки схеми.


Рис.2 Схема для дослідів. Плата 3 RS- тригер
Рис.3 Схема для дослідів. Плата 4 JK та D - тригер

^ Вимоги щодо техніки безпеки:

- ввімкнення стенду до осцилографу після підключення здійснюється у присутності викладача.

- якщо за умовою роботи необхідно змінювати схему з’єднань, то це потрібно виконати при знятій напрузі, а перед ввімкненням знову показати її для перевірки викладачеві.

- під час роботи зі стендом і осцилографом забороняється торкатися до струмопровідних частин.

3. Дослідження RS тригера, виконаних на логічних елементах І-НІ :

3.1. Встановити накладну плату 3 на лицеву панель та закріпити її двома гвинтами. При цьому буде горіти лампа 3 індикації.

3.2. Перемикач «тригери» встановити у положення 3.

3.3. Подайте за допомогою з’єднувальних дротів сигнал з гнізд «рівень логічних» на гнізда «вхід 2» та «вхід 4».

3.4. Подайте за допомогою з’єднувальних дротів сигнал з гнізд «2 вихід» на гнізда «U вих.»

3.5.Тумблером «рівень логічний» задайте різні значення вхідних сигналів. Примітка: Комбінація вхідних сигналів є забороненою, тому що RS триггер буде у невизначеному стані.

3.6. Побудувати графік часових залежностей та таблицю значень вхідних і вихідних сигналів.

Змінити накладну плату 3.

4. Дослідження JK та D тригерів на інтегральних мікросхемах:

4.1 Встановити накладну плату 4 на лицеву панель та закріпити її двома гвинтами. При цьому буде горіти лампа 4 індикації.

4.2. Перемикач «тригери» встановити у положення 4.

4.3. Подайте за допомогою з’єднувальних дротів сигнал у вигляді послідовності прямокутних імпульсів з одного з гнізд «генератор імпульсів» (наприклад 100 Гц) на гніздо «вхід 3».

4.4. Досліджуйте JK тригер типу К155ТВ1.

4.5. Для контролю вихідної напруги до гнізд «вихід 1» та «вихід 2» підключити входи 1,2 електронного осцилографа.

4.6. Осцилограми замалювати.

4.7. Такі ж дослідження (пункт 3.3; 3.4; 3.6) виконати для тригеру D.

4.8. Для контролю вихідної напруги до гнізд «вихід 3» та «вихід 4» підключити входи 1,2 електронного осцилографа.


Графік часових залежностей та таблиця значень вхідних і вихідних сигналів RS, JK та D тригерів


^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.

При виконанні лабораторної роботи забороняється: самовільно за­пускати стенди; підключати стенди та прилади до електричної мережі; усувати пошкодження стендів або приладів; переміщатися по лабораторії.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ЗАПИТАННЯ:

1. Для якої мети застосовуються тригери?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Пояснити роботу RS- тригера.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Для чого у тригерах JK та D існує вхід С?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Призначення входів R та S у цих тригерах?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Перевірив викладач:


ОЦІНКА:_______________

ДАТА__________


Література

1. Електротехніка з основами промислової електроніки, Гуржій А.М., Сільвестрон А.М.

Поворознюк П.І..Київ , ″ Форум ″ -2002 р.

2. Загальна електротехніка, Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Київ ″ Каравела″ 2003 р.

3. Общая электротехника, Евдокимов Ф.Е., М., «Высш.шк.», 1990

4. Общая электротехника с основами электроники, Попов В.С., Николаев С.А., М., «Энергия», 1972

5. Основы электроники, Харченко В.М., М., «Энергоиздат», 1982

6. Общая электротехника, Данилов И.А, Иванов П.М., М., «Высш.шк.», 1977

7. Задачник по электротехнике с основами промышленной электроники, Новиков П. Н.,

Кауфман В. Я., М., «Высш.шк.», 1985

8. Основы электроники и микроэлектроники, Федосеева Е.О., Федосеева Г.П., М.,

«Искусство», 1990

9. Основы электронной и полупроводниковой техники, Гершунский Б.С.,

Из-во Киевского университета, 1967

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Протокол № від року iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закону, набрали чинності з 1 січня 2012 року, від 7 липня 2011 року №3614-vi, від 22 грудня 2011 року №4224-vi
Протокол № від року iconПротокол № від 20 року засідання Державної екзаменаційної комісії №
На тему
Протокол № від року iconШановний Олександр Павлович !
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Президенте!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconШановний пане Прем'єр-міністре!
Плану заходів №1109 (1109-2011-п) із змінами від 20. 10. 2011 року з проведення Національної кампанії «Стоп насильству на період...
Протокол № від року iconПостанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року n 368 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
З 1 січня 2013 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 28 грудня...
Протокол № від року iconВід базового року Від минулого року

Протокол № від року iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Протокол № від року iconSelf-study Assignments for Developing the Skills in Oral and Written Language Use
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету (протокол №5 від 29 листопада 2010 року)
Протокол № від року iconПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту (протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Протокол № від року iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы