Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання icon

Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання


НазваниеПротокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання
Размер9.34 Kb.
ТипПротокол

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Зав.кафедри маркетингового менеджменту

д.е.н., професор, академік АЕН України

засл. діяч науки і техніки України

____________________ Л.В.Балабанова

протокол № 1 засідання кафедри від 28.08.12

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


занять з дисципліни “Маркетинг” для студентів ІІІ курсу ІЕУ денної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року

Назви змістових модулів, тем

Разом

Види занять

Аудиторні заняття

Позааудиторні заняття

Лекції

Семінарські, практичні заняття

МО 10-А,Б

МО 10-В

СРСР/ІНДЗ

год.

тижні/дати

год.

тижні/дати

год.

тижні/дати

год.

тижні/дати

^ Змістовий модуль 1 Теоретичні основи маркетингу

Тема 1 Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни "Маркетинг"

10

2

1/6.09

2

1/3.09

2

1/6.09

4/2

2/10-16.09

Тема 2 Сутність маркетингу та розвиток його концепцій

21

4

2,3/13,20.09

6

2,3,4/

10,17,24.09

6

2,3,4/

13,20,27.09

7/4

5/1-7.10

Тема 3 Маркетинг як відкрита мобільна система

17

4

4,5/27.09,4.10

4

5,6/1,8.10

4

5,6/4,11.10

7/2

7/15-21.10

Разом змістовий модуль 1

48

10
12
12
18/8
^ Змістовий модуль 2 Методологічні та інформаційні основи маркетингу

Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (МІС) на основі проведення маркетингових досліджень

19

4

6,7/11,18.10

4

7,8/15,22.10

4

7,8/18,25.10

7/4

8/22-28.10

Тема 5 Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів

19

4

8,9/25.10,1.11

4

9,10/29.10,5.11

4

9,10/1,8.11

7/4

10/5-11.11

Разом змістовий модуль 2

38

8
8
8
14/8
^ Змістовий модуль 3 Комплекс маркетингу: сутність та зміст

Тема 6 Товар у комплексі маркетингу

19

4

10,11/8,15.11

4

11,12/12,19.11

4

11,12/15,22.11

7/4

12/19-25.11

Тема 7 Ціна у комплексі маркетингу

19

4

12,13/22,29.11

4

13,14/26.11,3.12

4

13,14/29.11,6.12

7/4

14/3-9.12

Тема 8 Розподіл у комплексі маркетингу

19

4

14,15/6,13.12

4

15,16/10,17.12

4

15,16/13,20.12

7/4

16/17-23.12

Тема 9 Просування у комплексі маркетингу

19

4

16,17/20,27.12

2

17/24.12

2

17/27.12

7/6

17/24-30.12

Разом змістовий модуль 3

76

16
14
14
28/18
РАЗОМ

162

34
34
34
60/34
Лектор академічного потоку к.е.н., доцент Коломицева С.І.

Похожие:

Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconПротокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання
Тема 4 Формування маркетингової інформаційної системи (міс) на основі проведення маркетингових досліджень
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconГрафік виконання самостійної роботи та індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни “Маркетинг” студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент” на V семестр 2012-2013 навчального року
Студентами ІІІ курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 “Менеджмент”
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної форми навчання за
«Організація виробництва та маркетинг» для студентів деннної форми навчання за спеціальностями 090602 – «Електричні системи та мережі»...
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconРеферат за однією з обраних тем: Народження реклами у Древньому світі. Реклама у середні віка
Рекламний менеджмент” для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconПрограма по дисципліні «Рекламний менеджмент» для студентів ІV курсу іеу денної форми навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Закони реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики. Закон України «Про рекламу»
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconПлан семінарських (практичних) занять з дисципліни «проектування підприємства» для студентів 4 курсу, денної форми навчання спеціальності 140103 «туризм» тема організаційні засади проектування готелів
Законодавча та нормативна база. Загальні положення. Організація проектування. Вихідні дані І завдання для проектування. Концептуальні...
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Протокол №1 засідання кафедри від 28. 08. 12 Календарно-тематичний план занять з дисципліни \"Маркетинг\" для студентів ІІІ курсу іеу денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проведення лабораторних занять
Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх напрямів денної форми...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы