Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття icon

Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття


НазваниеРозділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття
Размер26.2 Kb.
ТипДокументы

Розділ 1. Урбанізація і урбаністика


1.1. Процеси урбанізації


1.1.1. Основні поняття


Поняття урбанізації з’явилося тисячоліття тому разом з виокремленням міських поселень і довгий час стосувалося тільки міст, згідно з значенням латинських слів ( urbs - місто, urbanus - міський), а з половини ХХ ст. це поняття стосується також сільських поселень.


Урбанізація - процес виникнення та розвитку міст і посилення міських ознак в усіх існуючих міських поселеннях, а також зростання і поглиблення міських ознак на територіях сільських поселень.


Для означення урбанізації прилеглих до міста сільських поселень звичайно застосовується поняття субурбанізації, назва походить від латинської назви території, що розташовується біля міста (suburbia - передмістя), тобто передмістя.

Субурбанізація – на зламі ХІХ-ХХ ст., - розповсюдження міського способу життя у приміських зонах великих міст та зміну функціонального використання їх території, складу населення і архітектурного образу.


Реурбанізація (повторна урбанізація) - наприкінці ХХ ст. - комплексне оновлення передусім центральних частин великих міст і створенні в них комфортних умов для всіх сфер життєдіяльності.


У загальному сенсі поняття урбанізації охоплює всі наслідки діяльності людини і суспільно-економічних та просторових змін на заселеній території як у місті так і поза його межами..

^ 1.1.2. Передумови урбанізації


Основна причина урбанізації - процес суспільно-економічного і цивілізаційного розвитку (відокремлення торгівлі та ремесла від сільського господарства), завдяки якому виникли перші міста, а згодом міські цивілізації.

Починаючи з античного світу і до ХУІІІ ст. міста мали доволі чітко визначені території і межі, загалом окреслені оборонними міськими мурами тобто урбанізація була обмежена чіткими просторовими рамками.


Перша промислова революція (на основі застосування у виробництві та транспорті парової машини, кінець ХУІІІ – ХІХ ст. в Європі)

 • фабрична праця замінила ремісничу;

 • будівництво залізниць створило можливість масових перевезень на далекі віддалі;

Друга промислова революція ( на початку ХХ ст. у США і Західній Європі обумовлена широким застосуванням у промисловості та транспорті двигуна внутрішнього згорання, а згодом електродвигуна)

 • бурхливий розвиток автомобілізації

 • мережа залізниць доповнюється мережею швидкісних автомобільних шляхів (автострад);

 • розвиток електротранспорту на залізниці;

 • електротранспорт у містах


Глобалізація економіки, науки і культури (на зламі ХХ і ХХІ ст.)

- розповсюдження електронно-цифрових технологій накопичення і передачі інформації,

Перехід до постіндустріальної цивілізації - у розвинутих країнах головним чинником розвитку стає розробка нових технологій, які потім масово впроваджуються у інших країнах, тобто у всьому світі


Міста-метрополії – центри світового, континентального чи регіонального значення

 • концентрація управління (менеджменту) економікою, наукою, культурою;

 • місце перебування понаднаціональних фінансових та економічних організацій;

 • місце перебування закладів культури і спорту (театрів, музеїв, стадіонів);

 • постійне збагачення архітектурного образу новими об’єктами, що стають прикладами для наслідування


До цієї категорії відносяться Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Шанхай, Гонконг, Лондон, Париж, Токіо, Стамбул, Барселона, Сан-Паулу, Мумбай.


^ 1.1.3. Аспекти урбанізації


Демографічна урбанізація - визначається зростанням населення міст та зростанням частки міського населення загалом у країні.

Прогноз ООН - у 2010 р. половина населення земної кулі буде проживати у містах, однак це наступило вже у 2008 р., що свідчить про прискорений розвиток урбанізації на початку ХХІ ст.

З половини ХХ ст. найбільш урбанізований континент - Північна Америка, з 2000 р. друге місце зайняла Південна Америка, а Європа посідає третє місце.

Найбільші міста світу - Токіо, Сеул, Мехіко, Мумбай, Делі, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, Шанхай, Осака.


^ Величезні людські втрати в час Голодомору (1933 р.) і в час Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) - чисельність населення України у першій половині ХХ ст. суттєво зменшилася і перевищила довоєнний показник лише у 1959 р. У цей час частка міського населення України стала перевищувати частку сільського.

В Україні рівень урбанізації досяг свого піку 67 % у 1989 р. (потужне нарощування міського населення за рахунок сільського в Україні відбулося у 1970-1989 рр.).


Економічна урбанізація - визначається зростаючою різноманітністю структури зайнятості населення у містах і зменшенням зайнятості у сільському господарстві в селах.

Рівень економічної урбанізації характеризується структурою зайнятості у сільському господарстві, промисловості і обслуговуванні.

Протягом віків економіка еволюційно переходила від сільськогосподарської до промислової (індустріальної), а далі до постіндустріальної, тобто переважно обслуговуючої.

У високо розвинутих країнах багато сільських мешканців доїжджають до праці у містах або працюють поза сільським господарством на місці. Наприклад, у 1998 р. у Великобританії тільки 1,7 % населення було зайнято сільськогосподарською працею, 26,6 % працювало у промисловості, а 71,7 % - у сфері обслуговування.

Середній рівень економічної урбанізації спостерігається у колишніх т.зв. „соціалістичних країнах”, де у сільському господарстві працює понад 15 % зайнятих, наприклад, у Росії – 15,7 %, у Польщі – 19 %.

У Великобританії і США показник економічної урбанізації – понад

95 % всіх зайнятих поза сільським господарством і більшість з них працює у сфері обслуговування.


Просторова урбанізація стосується рівним чином міських і сільських поселень.

у містах - збільшення площі, щільності і поверховості забудови;

у селах - зміни у використанні земельних ділянок і формуванні інших (порівняно з традиційними) типів забудови.

Чинники:

 • будівництво мережі залізниць (ХІХ ст.);

 • будівництво мережі автошляхів (ХХ ст.);

 • вартість земельних ділянок


Постійне збільшення урбанізованих територій:

- утворення нових міст,

- набування статусу міст селищами міського типу чи сільськими поселеннями,

- приєднання до міст навколишніх територій.

- зміни у використанні земельних ділянок,

- зростання поверховості забудови,

- удосконалення технічної (інженерної) інфраструктури;

- зміна архітектурного образу.


Просторова урбанізація селищ міського типу і сіл - значно нижча, ніж у містах, земельна рента:

- масове будівництво індивідуального житла;

- будівництво комплексів малоповерхової житлової забудови


У сільській місцевості таким чином формується новий тип житлової забудови, також об’єкти виробництва і обслуговування, зокрема для потреб транспортного руху.


Суспільна урбанізація - засвоєння міського способу і стилю життя:

- культурні зміни, пов’язані з зростанням цивілізаційних потреб, зміни у свідомості і щоденній поведінці

 • просторове відокремлення, анонімність особи,

 • слабі родинні і сусідські контакти, безособовість людських контактів, деколи відчуття відособленості і самотності

 • про демографічний склад сімей, частоту користування спеціалізованими послугами, спосіб проведення вільного часу,

 • технічне облаштування житла і його вигляд та архітектурний образ.

Поза корінними міщанами міський стиль життя найшвидше засвоюється мешканцями приміських поселень, для більш віддалених поселень в минулому його зразками були приїжджі з міст, наприклад, відпочиваючі чи туристи. Сьогодні - засоби масової інформації, передусім телебачення і мобільний зв’язок.


Туристична урбанізація - розповсюджується разом з розвитком туризму, особливо швидко з другої половини ХХ ст.

туристична урбанізація поєднує в собі всі попередньо названі аспекти.


В регіонах розвитку туризму :

- демографічна та економічна урбанізація,

- змінюється демографічна структура;

- нові місця праці для місцевого населення;


У країнах, що розвиваються, туризм часто є єдиною передумовою і базою початку та подальшого розвитку сучасної урбанізації.

Популярні серед європейських туристів середземноморські країни: Іспанія, Греція, Хорватія, Чорногорія, Туреччина, Єгипет, Туніс, Марокко.

Чорноморське узбережжя Румунії і Болгарії - прискорена урбанізація приморських територій, обумовлена саме розвитком індустрії туризму.


^ 1.1.4. Фази сучасної урбанізації


Урбанізація європейського типу протягом ХІХ ст. у Європі та США і Канаді.

Економічна база - індустріалізація і концентрація виробництва передусім у великих містах, швидке формування агломерацій та конурбацій.

Процеси субурбанізації на початку ХХ ст. розвинулися у США та Великобританії.

У США з 1960 по 1970 р. населення центральних міст зросло на 6%, а приміських зон – на 27%, при цьому чисельність робочих місць у містах-центрах зменшилася на 7%, а у приміських зонах зросла на 44%.

В Україні активні процеси субурбанізації розпочалися після зміни суспільно-економічного ладу і переходу до демократичної політичної системи та ринкової економіки у 1991 р.:

- відміна жорстких обмежень у землекористуванні та будівництві індивідуального житла,

- розвиток масової автомобілізації.

Процес реурбанізації (тобто „повторної урбанізації”) у розвинутих західних країнах наприкінці ХХ ст. :

- центральні частини міст стають знову престижними та інтенсивно модернізуються,

- заможні люди набувають великі квартири-апартаменти у старих будинках після їх ґрунтовного (передусім, технічного: опалення, освітлення, сантехніка, кухонне обладнання тощо) оновлення.

Прикладом можна вважати здійснення серії „великих проектів” у Парижі протягом останнього двадцятиліття ХХ ст. Тут у центральній частині міста було збудовано великі громадські комплекси: оперний театр, міністерство фінансів, парк Ля Вілетт, „вежі свободи”, реконструйовано музей Лувр та залізничні вокзали, а також житлові квартали ХІХ ст.


Урбанізація неєвропейського типу ( слабо розвинені країни, переважно в Африці) - фаза урбанізації характерна наступним:

- стрімко зростає відсоток міського населення,

- міста характерні стихійним розвитком і просторовим безладом, де європейського вигляду дільниці заможних мешканців сусідують з місцями самодіяльного будівництва бідних верств населення.


У містах розвинутих країн інтенсифікація міського способу життя носить якісний характер, а у містах країн, що розвиваються, передусім кількісний. Це означає, що у першому випадку постійно зростає комфортність та зручність міського середовища для всіх верств населення, у другому передусім відбувається зростання міських територій та кількості міського населення.


^ 2.1. Поняття урбаністики

Урбаністика - наука про виникнення та історичний розвиток, засади розпланування та забудови груп поселень (міст і сіл), окремих поселень та їх частин.

В українській мові аналогічне значення має термін містобудування.

Сучасне поняття урбаністики загалом вживається як синонім планування просторового розташування різних функцій на окресленій території, що охоплює групи міст, окреме місто або його визначену частину (загальноміський центр, сельбищна територія, виробнича територія, ландшафтно-рекреаційна територія тощо).

Урбаністика як галузь науки вивчає процеси урбанізації, тобто виникнення і розвитку місь­кого розселення у всіх його просторових проявах, які охоплюють розвиток існуючих поселень та формування нових.


Сучасна урбаністика як наукова галузь синтезує в собі різноманітні знання:

 • традиційні знання з історії, географії, екології, демографії;

 • науки про управління і ефективність діяльності /менеджмент/,

 • Інформаційні технології для накопичення інформації та безпосередньо проектування розпланування і облаштування території;

 • Методика дослідження території;

 • Методика проектування


Урбаністичне планування стосується складання прогнозів та концепцій господарювання на великих територіях всієї країни або її окремого регіону (області, району) і охоплює довготривалі періоди.

Урбаністичне проектування оперує переважно територією регіону (в Україні це переважно група адміністративних областей, окрема область, адміністративний район) або територією поселення (міста, селища, села) і опрацьовує концепцію та проекти розпланування і забудови цієї території в цілому чи її фрагменту (дільниці, частини міста, селища, села ).

У європейській цивілізації окремі поняття і постулати урбаністики були сформульовані ще в античній Греції та Римі. Їх можна знайти у творах давньогрецьких філософів Платона (427-347 до н.е.) Арістотеля (384-322 до н.е.), та давньоримського архітектора Вітрувія (біля 70-20 до н.е.).

Підвалини сучасної урбаністики, були закладені в епоху Відродження у ХV ст. в Італії з огляду на передові позиції країни у тогочасному економічному і культурному розвитку Європи. Тоді опубліковано трактати Л.Альберті, А..Філарете, Мартіні. Протягом ХV-ХVII ст. проблемами урбаністики займалися Л. да Вінчі, В.Перуцці, В.Скамоцці в Італії, Ж.Шамбері у Франції, А.Дюрер у Німеччині, у той час була сформульована концепція т. зв. „ідеального міста”.


Дані згідно: http/wikipedia.org

Дані згідно: http/wikipedia.org

Похожие:

Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconРозділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття
Поняття урбанізації з’явилося тисячоліття тому разом з виокремленням міських поселень І довгий час стосувалося тільки міст, згідно...
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconПредмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія
Патфізіологія ( загальна ) – вчення про загальні закономірності патологічних процесів, які лежать в основі будь-якої хвороби, її...
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconТема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види
Тема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види Поняття, ознаки й види правовідносин
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconОсновні вимоги до курсових робіт
Другий розділ – практичний, складається з опису завдання, що виконане самостійно
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconКЛАСИФІКА-ЦІЯ
Посилюють та концентрують процеси гальмування в корі головного мозку, послаблюють процеси збудження в цнс (1-9). Пригнічують
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconОсновні поняття дисципліни «Ринкові дослідження»
Мд являє собою систему. Мд проводяться з якоїсь проблеми та носять комплексний хар-р
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconСклад ядра атома
П. Кюрі і М. Склодовською-Кюрі поклали початок розвитку ядерної фізики. Загалом цей розділ фізики вивчає структуру атомного ядра,...
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconПитання до екзамену «бд та субд» (гр. 42, 44)
Бази даних та інформаційні системи. Основні поняття.Історія розвитку субд (самостійно)
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconПоняття суспільства у філософії Основні підходи до розуміння суспільства
Друга концепція – феноменологічна – суспільство розглядається як середовище людини з її суперечливими зв’язками і відносинами
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття icon3 Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль
Поняття господарської процесуальної форми /суть, основні риси та значення/. Форми судового процесу
Розділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття iconТема 1 суть та зміст електронної комерції. Основні поняття, складові та функціональні характеристики ек
При цьому покупцями товарів (чи послуг) можуть виступати як організації, так і приватні особи
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы