Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc icon

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc


НазваниеРозклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc
Размер28.8 Kb.
ТипДокументы

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчально-виховної роботи

__________Загурський О.М.

“ ____ ” _______________ 20___р.


Розклад занять на І семестр 2012-2013 н.р.

Спеціальність «Правознавство», IIІ курc

Форма навчання: деннаГрупа ПЗ-31

Група ПЗ-32
І тиждень

ІІ тиждень

І тиждень

ІІ тиждень

Понеділок

1

Митне право (лек)

ас. Гончаренко Т.В. а.20

Цивільне і сімейне право (лек)

доц. Токарева В.І. а.20

Митне право (лек)

ас. Гончаренко Т.В. а.20

Цивіл. і сімейне право (лек)

доц. Токарева В.І. а.20

2

Цивільний процес (лек)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

Цивільний процес (лек)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

Цивільний процес (лек)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

Цивільний процес (лек)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

3

Основи бух. обліку (сем)

ас.Cушко Д.Д. а.20

Комп.техн-ї в юр.діял-ті (лек)

ас. Зубченко М.О. а.20

Основи охорони праці (сем)

доц. Коваленко Л.І. а.26

Комп.техн-ї в юр.діял-ті (лек) ас. Зубченко М.О. а.20

4

І т.Цивіл. і сімейне право (і.р.)

доц. Токарева В.І. а.20

ІІІ т.Цивільний процес (і.р.)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20
І т.Цивільний процес (і.р.)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.21

5

6

Вівторок

1

Кримінальне право по 13.11

ас. М’ячикова І.В. а.20

Комп.техн-ї в юр.діял-ті (практ)

ас. Зубченко М.О. гр..А к/к1

Кримінальне право по 13.11

ас. М’ячикова І.В. а.20
2

Цивільне і сімейне право (лек)

доц. Токарева В.І. а.20

Кримінальне право (лек)

ас. М’ячикова І.В. а.20

Цивільне і сімейне право (лек)

доц. Токарева В.І. а.20

Кримінальне право (лек)

ас. М’ячикова І.В. а.20

3

Основи охорони праці (сем)

доц. Коваленко Л.І. а.26

Міжнародне право (лек)

доц. Новак Я.В. а.20

Основи бух. обліку (сем)

ас.Cушко Д.Д. а.20

Міжнародне право (лек)

доц. Новак Я.В. а.20

4


Комп.техн-ї в юр.діял-ті (практ)

ас. Зубченко М.О. гр..А к/к1

5
Середа


1

Цивільний процес (сем) ст.вик.Грабовська Н.В. а.20Митне право (сем)

ас. Гончаренко Т.В. а.21

Комп.техн-ї в юр.діял-ті (практ)

ас. Зубченко М.О. гр.Б к/к1

2

Митне право (сем)

ас. Гончаренко Т.В. а.20

Комп.техн-ї в юр.діял-ті (практ)

ас. Зубченко М.О. гр.Б к/к1

Цивільний процес (сем) ст.вик.Грабовська Н.В. а.21

Цивільний процес (сем) ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

3

Господарський процес (лек)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

Фінансове право (лек)

ст.вик. Грабовська Н.В. а.20

Господарський процес (лек)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

Фінансове право (лек)

ст.вик. Грабовська Н.В. а.20

4
Цивільний процес (сем) ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

І т.Цивіл. і сімейне право (і.р.)

ас.Добренька Н.В. а.14
5

Четвер

1

Кримінальне право (сем) по29.11

ас. М’ячикова І.В. а.21

Цивіл. і сімейне право (сем)

доц. Токарева В.І. а.202

Право соц. забезпечення (лек)

доц. Селецький С.І а.20

Кримінальне право (сем)

ас.М’ячикова І.В. а.20

Право соц. забезпечення (лек)

доц. Селецький С.І а.20
3

Цивіл. і сімейне право (сем)

доц. Токарева В.І. а.21

Основи охорони праці (лек)

доц. Коваленко Л.І. а.20

Кримінальне право (сем) по29.11

ас.М’ячикова І.В. а.20

Основи охорони праці (лек)

доц. Коваленко Л.І. а.20

4Цивіл. і сімейне право (сем)

ас.Добренька Н.В. а.14

Цивіл. і сімейне право (сем)

ас.Добренька Н.В. а.14

5


Кримінальне право (сем)

ас.М’ячикова І.В. а.21

П’ятниця

1

Право соц. забезпечення (сем)

доц. Селецький С.І а.20
Господарський процес (сем)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.21

Фінансове право (сем)

ст.вик. Грабовська Н.В. а.20

2

Господарський процес (сем)

ст.вик.Грабовська Н.В. а.20

Фінансове право (сем)

ст.вик. Грабовська Н.В. а.21

Право соц. забезпечення (сем)

доц. Селецький С.І а.21

Міжнародне право (сем)

доц. Новак Я.В. а.20

3
Основи бух. обліку (лек)

ас.Cушко Д.Д. а.20
Основи бух. обліку (лек)

ас.Cушко Д.Д. а.20

4
Міжнародне право (сем)

доц. Новак Я.В. а.205

6Начальник навчального відділу Німенко В.М

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчально-виховної роботи

__________Загурський О.М.

“ ____ ” _______________ 20___р.
^

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н.р.

Спеціальність «Правознавство», IІ курс


Форма навчання: денна^

Група ПЗ-21І тиждень

ІІ тиждень

Понеділок

1

Конституційне право зарубіжних країн по 12.11 (лек)

доц. Перерва В.С. а.22

Конституційне право зарубіжних країн (лек)

доц. Перерва В.С. а.22

2

Нотаріат (лек)

ас. Гончаренко Т.В. а.22

Трудове право (лек)

доц. Токарева В.І. а.22

3

Архівознавство (лек)

ас. Вертій Ж.С. а.22
45Вівторок

1

Трудове право по13.11 (і.р)

доц. Токарева В.І. а.22

Правові основи підприємницької діяльності (лек)

ас. М’ячикова І.В. а.22

2

Правове регулювання відносин власності (лек)

ас. М’ячикова І.В. а.22

Екологічне право (лек)

ас.Добренька Н.В. а.14

3

Аграрне право (сем)

ас. М’ячикова І.В. а.22

Іноземна мова (практ) А ас. Копитько Ю.Ю.а.22

Б ас. Кучма Т.М. а.23

4

Фізичне виховання

ст..викл. Загурська С.М.

Фізичне виховання

ст..викл. Загурська С.М.

56


Середа


1
Історія вчень про державу і право (лек)

доц. Косач Т.М. а.22

2
Адміністративне право (лек)

ас. Сидоренко В.В. а.22

3

Нотаріат (сем)

ас. Гончаренко Т.В. а.22

Конституційне право зарубіжних країн (сем)

доц. Перерва В.С. а.22

4

Іноземна мова (практ) А ас. Копитько Ю.Ю а.22

Б ас. Кучма Т.М. а.23
5

Екологічне право (лек/і.р)

ас. Добренька Н.В. а.14
Четвер

12

Правове регулювання відносин власності (сем)

ас. М’ячикова І.В. а.22
3

І Історія вчень про державу і право (сем)

доц. Косач Т.М. а.22

Аграрне право (лек)

ас. М’ячикова І.В. а.22

4

Аграрне право по 15.11 (лек/і.р)

ас. М’ячикова І.В. а.22

Правові основи підприємницької діяльності (сем)

ас. М’ячикова І.В. а.22

5
Екологічне право (сем)

ас. Добренька Н.В. а.14

П’ятниця

1

Професійна етика юриста (сем)

доц. Волинець І.М. а.22

Трудове право (сем)

доц. Токарева В.І. а.22

2

Архівознавство (сем)

ас. Вертій Ж.С. а.22

Професійна етика юриста (лек)

доц. Волинець І.М. а.22

3
Адміністративне право (сем)

ас. Сидоренко В.В. а.22

45

Начальник навчального відділу Німенко В.М.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-виховної роботи __________________Загурський О.М.

“ ____ ” _______________ 20____р.


^

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н.р.

напрям підготовки «Право», ІІІ курс


Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Форма навчання: денна^

Група БПЗ-31І тиждень

ІІ тиждень

Понеділок

1

Господарське право (лек)

ст. вик. Грабовська Н.В. а. 23

Господарське право (лек)

ст. вик. Грабовська Н.В. а. 23

2

Безпека бізнесу (сем)

ас. М’ячикова І.В. а. 23

Право інтелектуальної власності (лек)

ас. М’ячикова І.В. а. 23

3

Право інтелектуальної власності (сем)

ас. М’ячикова І.В. а. 23

Безпека бізнесу (лек)

ас. М’ячикова І.В. а. 23

4
Адміністративний процес (лек)

ас. Сидоренко В.В. а. 23

5Вівторок

1
Теорія доказів по 20.11 (лек)

проф. Ляш А.О. а.23

2
Теорія доказів по 20.11 (лек)

проф. Ляш А.О. а.23

3
Теорія доказів по 04.12 (сем)

проф. Ляш А.О. а.23

4

Криміналістика (лек)

доц. Новак Я.В. а. 23

Криміналістика по 09.10 (лек)

доц. Новак Я.В. а. 23

5

Криміналістика (сем)

доц. Новак Я.В. а. 23
6


Середа


12

Державна служба (сем)

ас. Сидоренко В.В. а. 23
3

І т. Державна служба (лек)

ІІІт. Адміністративний процес (лек)

ас. Сидоренко В.В. а. 21

Державна служба (лек)

ас. Сидоренко В.В. а.23

4

Господарське право (сем)

ст. вик. Грабовська Н.В. а. 21

Адміністративний процес (сем)

ас. Сидоренко В.В. а.23

5
Господарське право (сем)

ст. вик. Грабовська Н.В. а.23

Четвер

1Самостійна робота

за індивідуальним планом

2

3

4

5

П’ятниця

1

Самостійна робота

за індивідуальним планом

2

3

4

5Начальник навчального відділу Німенко В.М

Похожие:

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconРозклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconРозклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Фінанси І кредит», VІ курс

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconРозклад занять медичного університету, професор для студентів 4 курсу медичного факультету на 7 семестр 2012-2013 М. Р. Гжегоцький навчального року Зимові канікули 31.
Початок занять 03. 09. 2012 р. Кінець занять 27. 01. 2013 р початок занять по І тижню
Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconРозклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Напрям підготовки «Соціальна робота», IІІ курс

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconРозклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу
К о м п ’ю т е р н е п р о е к т у в а н н я і м о д е л ю в а н н я (л е к ц і я, і н д р о б о т а) 6
Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconВ. Дорофєєв “ ” 2012 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 1 семестр 2012-2013 навчального року
Об`ємно-просторова композиція лекція 8 год. Мельник н. В. А202 Філософія лекція 8 год з 05. 11 Рибка а360
Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconРозклад лекційних занять студентів 4 курсу Факультет фінансів та банківської справи Денна форма навчання 1 семестр 2013/2014 н р

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconВ. С. Дорофєєв “ ” 2012 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 2 семестр 2011-2012 навчального року
Об’ємно-просторова композиція лк 8 год мельник н. А202 Вища математика лк 8 год (З 27. 03) Лесечко ст407
Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconВ. Дорофєєв “ ” 2014 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 2 семестр 2013-2014 навчального року

Розклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc iconВ. Дорофєєв “ ” 2014 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 2 семестр 2013-2014 навчального року

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы