Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу icon

Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу


Скачать 17.21 Kb.
НазваниеРозклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу
Размер17.21 Kb.
ТипДокументы

«Затверджую» «Затверджую»

________________________ _____________________________

Директор Інституту гуманітарно-

технічної освіти Ректор НПУ ім.М.П.Драгоманова

НПУ ім.М.П.Драгоманова Академік НАПН Андрущенко В.П.

Професор Корець М.С. «____»_________________ 2012 р.

«____»___________ 2012 р.

Розклад занять

в Інституті гуманітарно-технічної освіти

осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу

Група,

Дата

41 ТО

42 ТО

І підгр.(АТ)

ІІ підгр.(ММБ)

ІІІ підгр.(ІТ)

І підгр.(ДПС)

ІІ підгр.(КМО), (РС)

Понеділок

2

Авт.пр.(л, лаб, інд) 1.1

Ек.пр.(л, лаб, інд) 3.2

Пр.ІТ (л, лаб, інд)

Худ.пр. (л, лаб, інд) 5.4

КПМ (лаб-пр, інд) 5.2


Соціологія (семінар, інд.робота) 5.6

3

Авт.пр.(лаб, інд) 1.1

Ек.пр.(лаб, інд) 3.2

Пр.ІТ (лаб, інд)

Худ.пр. (лаб, інд) 5.4

КПМ (лаб-пр, інд) 5.2

С о ц і о л о г і я (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

4

К о м п ’ю т е р н е п р о е к т у в а н н я і м о д е л ю в а н н я (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

Соціологія (семінар, інд.робота) 5.6

Інф.маш.та кіб.сист.(лаб, інд.) 5.2
5

Р о б о ч і м а ш и н и (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

І н ф о р м а ц і й н і м а ш и н и т а к і б е р н е т и ч н і с и с т е м и (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

6

Вівторок

2

Методика ТВП (лаб-пр, інд) НМЦ
Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10

Методика ОВП (лаб-пр, інд) 5.8
Методика ТВП (лаб-пр, інд) НМЦ
Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10

3

Методика ТВП (лаб-пр, інд) НМЦ
Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10

Методика ОВП (лаб-пр, інд) 5.8
Методика ТВП (лаб-пр, інд) НМЦ
Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10

4

М е т о д и к а н а в ч а н н я «Т е х н і ч н і в и д и п р а ц і» (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) НМЦ

Методика ОВП (лекція, інд) 5.8
НІТМ (лаб-пр, інд) 5.2

Методика ТВП (лаб-пр, інд) НМЦ
5

Н о в і і н ф о р м а ц і й н і т е х н о л о г і ї в м е х а н і ц і (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

НІТМ (лаб-пр, інд) 5.2
Методика ТВП (лаб-пр, інд) НМЦ
6


НІТМ (лаб-пр, інд) 5.2

НІТМ (лаб-пр, інд) 5.2Середа

2

Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10

Інф.маш.та кіб.сист.(лаб, інд.) 5.7

КПМ (лаб-пр, інд) 5.2

ПрДПМ (лаб-пр, інд) 5.6

М е т о д и к а н а в ч а н н я к р е с л е н н я (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

3

Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10
КПМ (лаб-пр, інд) 5.2

ПрДПМ (лаб-пр, інд) 5.6

Інф.маш.та кіб.сист.(лаб, інд.) 5.6

КПМ (лаб-пр, інд) 5.24

КПМ (лаб-пр, інд) 5.2

Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10

Прикл.мех. (лаб-пр, інд) 3.4

Інф.маш.та кіб.сист.(лаб, інд.) 5.6

Прикл.мех. (лаб-пр, інд) 3.4

КПМ (лаб-пр, інд) 5.2


5

КПМ (лаб-пр, інд) 5.2

Методика креслення (лаб-пр, інд) 4.10


Прикл.мех. (лаб-пр, інд) 3.4

6

Четвер

2

О х о р о н а п р а ц і (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

О с н о в и е т и к е т у (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

3

Охорона праці (лаб-пр, інд) 5.3

Основи етикету (лаб-пр, інд) 5.7

Економіка і організація виробництва (пр, інд) 4.6

Основи етикету (лаб-пр, інд) 5.7

Охорона праці (лаб-пр, інд) 5.3

4

Економіка і організація виробництва (пр, інд) 4.6

Основи етикету (лаб-пр, інд) 5.7

Охорона праці (лаб-пр, інд) 5.3

Охорона праці (лаб-пр, інд) 5.3

Основи етикету (лаб-пр, інд) 5.6

5

Е к о н о м і к а і о р г а н і з а ц і я в и р о б н и ц т в а (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6

П р и к л а д н а м е х а н і к а (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.6
6

П’ятниця

2

Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2

Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2

3

Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2

Роб.маш. (лаб-пр, інд) 1.1Роб.маш. (лаб-пр, інд) 1.1

Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2

4

Е н е р г е т и ч н і м а ш и н и (л е к ц і я, і н д. р о б о т а) 4.11

5Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2

Роб.маш. (лаб-пр, інд) 1.1

Роб.маш. (лаб-пр, інд) 1.1

Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2

6Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2Енерг.маш. (лаб-пр, інд) 5.2Похожие:

Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconРозклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу
К о м п ’ю т е р н е п р о е к т у в а н н я і м о д е л ю в а н н я (л е к ц і я, і н д р о б о т а) 6
Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconРозклад занять медичного університету, професор для студентів 4 курсу медичного факультету на 7 семестр 2012-2013 М. Р. Гжегоцький навчального року Зимові канікули 31.
Початок занять 03. 09. 2012 р. Кінець занять 27. 01. 2013 р початок занять по І тижню
Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconН. В. Яблонська Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти
Розклад зимової екзаменаційної сесії студентів інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти
Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconРозклад занять 1 Курсу Фармацевтичного факультету I тиждень Осінній семестр 2014-2015 н р

Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconВ. Дорофєєв “ ” 2012 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 1 семестр 2012-2013 навчального року
Об`ємно-просторова композиція лекція 8 год. Мельник н. В. А202 Філософія лекція 8 год з 05. 11 Рибка а360
Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconВ. Дорофєєв “ ” 2014 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 2 семестр 2013-2014 навчального року

Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconВ. Дорофєєв “ ” 2014 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 2 семестр 2013-2014 навчального року

Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconВ. С. Дорофєєв “ ” 2012 р. Розклад занять архітектурно-художнього інституту на 2 семестр 2011-2012 навчального року
Об’ємно-просторова композиція лк 8 год мельник н. А202 Вища математика лк 8 год (З 27. 03) Лесечко ст407
Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconРозклад лекційних занять студентів 4 курсу Факультет фінансів та банківської справи Денна форма навчання 1 семестр 2013/2014 н р

Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconРозклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Фінанси І кредит», VІ курс

Розклад занять в Інституті гуманітарно-технічної освіти осінній семестр 2012 – 2013 навчального року ІV курсу iconРозклад занять на І семестр 2012-2013 н р. Спеціальність «Правознавство», IIІ курc

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы