Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом icon

Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом


НазваниеРозкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом
Размер8.44 Kb.
ТипДокументы

 1. Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції

 2. Назвати етапи розподілу непрямих витрат АВС-методом.

 3. Пояснити поділ витрат за економічними елементами

 4. Охарактеризувати умови, за яких традиційні методи калькулювання можуть призаодити до викривлення собівартості продукції

 5. Охарактеризувати склад виробничої собівартості

 6. Пояснити сутність і принципи таргет-костингу

 7. Назвати об’єкти калькулювання АВС-методу

 8. Пояснити сутність і принципи методу функціонально-вартісного аналізу

 9. Пояснити методику визначення собівартості продукції в комплексному виробництві

 10. дати визначення поняття «кайдзен-костингу», назвати спільні та відмінні риси таргет- та кайдзен-костингу

 11. Пояснити сутність методу калькулювання за видами діяльності

 12. Назвати етапи та послідовність виконання робіт функціонально-вартісного аналізу

 13. Пояснити методику визначення собівартості готової (товарної) продукції

 14. Пояснити вплив різних форм адаптації на експлуатаційні витрати

 15. Пояснити методику визначення собівартості реалізованої продукції

 16. Дати характеристику форм адаптації операційної системи до зміни її завантаження

 17. Назвати склад і зміст калькуляційних статей при калькулювання за виробничими витратами

 18. Пояснити сутність операційного лівериджу та методику його обчислення.

 19. Пояснити розподіл непрямих витрат

 20. Назвати етапи процесу досягнення цільового рівня собівартості

 21. Охарактеризувати об’єкти калькуляції на підприємстві

 22. Пояснити суть і методику визначення беззбиткового обсягу продукції в натуральному і вартісному виразі

 23. Розкрити сутність методів калькулювання

 24. Пояснити мутність безпеки операційної діяльності і методику обчислення її рівня

 25. Пояснити сутність калькуляції, назвати послідовність дій під час калькулювання.

 26. Назвати показники, що обчислюються в процесі CYP –аналізу.

 27. Назвати види калькуляції та їхнє призначення в управлінні витратами

 28. Пояснити суть і методику визначення беззбиткового обсягу продукції в одно і юагатопродуктовому виробництві

 29. Охарактеризувати склад адміністративних витрат та витрати на збут

 30. Назвати види стандартів витрат та сфери їх застозування

 31. Дати характеристику процесу складання зведеного кошторису на виробництв.

 32. Пояснити сутність і передумови CYP –аналізу

 33. Охарактеризувати склад непрямих витрат основних виробничих підрозділів

 34. Розкрити зміст резервів зниження витрат за статтями калькуляції

 35. Пояснити процес розподілу непрямих витрат допоміжних і обслуговуючих виробництв.

 36. назвати джерела формування внутрішніх резеріві мінімізації виробничих витрат

 37. Пояснити сутність та функції кошторису

 38. Дати характеристику методів оцінювання запасів

 39. Дати характеристику статей кошторису

 40. Пояснити суть і необхідність коригування планових витрат на фактичний обсяг

 41. Пояснити фактори ризику при формуванні витрат

 42. Охарактеризувати методи контролю витрачання сировини та матеріалів.

 43. Пояснити принципи формування системи управління витратами

 44. Дати характеристику показників контролю витрат

 45. Пояснити сутність і вимоги до формування центрів відповідальності

 46. Дати характеристику об’єктам та суб’єктам управління витратами на підприємтсві

 47. Назвати і дати характеристику методів управління витратами

 48. Пояснити сутність ситеми управління запасами на підприєстві

 49. назвати основні складові системи упр. витратами

 50. пояснити, які чинники впливають на побудову обліку ивтрат

 51. пояснити зміст функцій витрат

 52. назвати основні завдання контролю витрат

 53. пояснити, які чинники впливають на формування витрат

 54. Назвати рахунки ведення обліку витрат

 55. Пояснити, у чому сутність трансфертних цін і які їхні функції

 56. розкрити зміст основних видів контролю витрат

 57. Пояснити моживі напрями та роль вивчення структури витрат

 58. Назвати, які види обліку поєднує в собі система обліку витрат підприємства

 59. Пояснити закономірності динаміки витрат в коротко- і довгостроковому періоді

 60. Назвати основні завдання обліку витрат в межах управлінського обліку

 61. Розкрити зміст та особливості затрат, як об’єкт управління

 62. Пояснити як проводиться розподіл витрат діяльноті між об’єктами калькулювання (АВС-метод)

 63. дати характеристику класифікації витрат

 64. назвати відмінності традиційної методики калькулювання і методу АВС

Похожие:

Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconРозкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом
Охарактеризувати умови, за яких традиційні методи калькулювання можуть призаодити до викривлення собівартості продукції
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconТема: "Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"
Використовуючи вихідні дані про обсяг діяльності фермерського господарства протягом 10 років розрахувати функцію витрат за методом...
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconЗавдання розподілу продукції можна поділити на дві групи
Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача...
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconВитрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції
Вартісна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconА. lg K = lg C
При дослідженні розподілу йоду між хлороформом і водою було встановлено, що йод у кожній з рівноважних фаз знаходиться в однаковому...
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconПитання до іспиту з дисципліни «Політична економія»
Розкрити суть собівартості продукції і як вона пов’язана з доходами підприємства
Розкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом iconЗадача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції
Найбільше не виконано план по продукції а та інших видах продукції. Є невелика переробка продукції по виду б та Д, що може призвести...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы