Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» icon

Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік»


Скачать 10.45 Kb.
НазваниеСамостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік»
Размер10.45 Kb.
ТипДокументы

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»
п/пзаняття

Тема дисципліни

Кільк.

год.

Зміст самостійної роботи

Форма

контролю

1

1

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку.

2

 1. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи.

 2. Застосування в Україні міжнародних аспектів обліку.

 3. Облікова політика підприємства, особливості її формування.

 4. Креативний облік.

Перевірка

конспекту

2

2-4

Тема 2. Облік грошових коштів.

4

 1. Опрацювання змісту Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 637.

 2. Опрацювання змісту Інструкції про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті від 18.12.98 № 527.

 3. Опрацювання змісту П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

 4. Порядок відкриття та закриття рахунків в іноземній валюті.

Перевірка

конспекту

3

5-7

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості.

2

 1. Опрацювання змісту П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

 2. Опрацювання змісту П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін».

 3. Облік резервів сумнівних боргів.

 4. Облік розрахунків за претензіями та за відшкодуванням завданих збитків.

Перевірка

конспекту

4

8-13

Тема 4. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

4

 1. Облік переоцінювання основних засобів.

 2. Облік оренди основних засобів.

 3. Переоцінка нематеріальних активів.

 4. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.

Перевірка

конспекту

5

14-15

Тема 5. Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій.

2

 1. Опрацювання П(С)БО 13 «Фінансові інструменти».

 2. Витрати на придбання акцій інших підприємств.

 3. Опрацювання змісту П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 4. Поняття дисконту та премії в обліку інвестицій.

Перевірка

конспекту

6

16-19

Тема 6. Облік виробничих запасів.

4

 1. Опрацювання змісту П(С)БО 9 «Запаси».

 2. Особливості обліку оборотних МШП.

 3. Облік та порядок розрахунку транспортно-заготівельних витрат.

 4. Облік поточних біологічних активів.

Перевірка

конспекту

7

20-22

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції.

4

 1. Опрацювання змісту П(С)БО 16 «Витрати».

 2. Облік незавершеного виробництва.

 3. Особливості 8 Класу рахунків.

 4. Особливості придбання та продажу готової продукції.

Перевірка

конспекту

8

23-26

Тема 8. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань.

2

 1. Облік відстрочених податкових активів.

 2. Поняття гудвілу.

 3. Поняття та облік довгострокових біологічних активів.

 4. Опрацювання змісту П(С) БО 11 «Зобов’язання».

Перевірка

конспекту

9

27-30

Тема 9. Облік праці та її оплати і відрахувань на соціальне страхування

4

 1. Опрацювання Закону України «Про відпустки», № 504 від 15.11.96 р.

 2. Опрацювання змісту Закону України «Про оплату праці», від 24.03.95 № 108.

 3. Опрацювання П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

 4. Облік розрахунків з депонентами.

Перевірка конспекту

10

31-33

Тема 10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

2

 1. Методи вивчення поведінки витрат.

 2. Опрацювання змісту П(С)БО 15 «Дохід».

 3. Опрацювання змісту П(С)БО 14 «Оренда».

 4. Порядок закриття рахунків обліку доходів та витрат.

Перевірка конспекту

11

34

Тема 11. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів.

2

 1. Опрацювання змісту П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

 2. Опрацювання змісту П(С)БО 24 «Прибуток на акцію».

 3. Облік витрат майбутніх періодів.

 4. Поняття та облік майбутніх витрат та платежів.

Перевірка

конспекту

12

35-36

Тема 12. Фінансова звітність підприємства.

4

 1. Опрацювання змісту П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

 2. Опрацювання змісту П(С)БО 2 «Баланс».

 3. Опрацювання змісту П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

 4. Опрацювання змісту П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Перевірка

конспектуВсього

36Похожие:

Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconСамостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік»
Опрацювання змісту Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №637
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconПерелік питань для семестрового екзамену з дисципліни «Фінансовий облік» для спеціальності «Економіка підприємства»
Дати характеристику правовому регулюванню бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зу "Про бухгалтерський облік І фінансову...
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconЗакон про бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік
...
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconСамостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
Обсяг 8-10 сторінок кожне питання, обов’язково висновки і список використаної літератури
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconФінансовий облік» тема

Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconФінансовий облік є обов’язковим видом обліку, який веде підприємство і направлений він для складання: фінансової звітності, статистичної, податкової, інших видів звітності. Виходячи із Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні підприємства самостійно організує ведення ф
Фінансовий облік є обов’язковим видом обліку, який веде підприємство і направлений він для складання: фінансової звітності, статистичної,...
Самостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы