Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» icon

Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг»


Скачать 16.72 Kb.
НазваниеСамостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг»
Размер16.72 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Вадима гетьмана»


Факультет міжнародної економіки й права


Кафедра міжнародної економіки


Самостійна робота

«Участь України на міжнародному ринку послуг»


Роботу виконав: 

студент 41 групи
Воробйов Д.І.


Роботу перевірила: 

Ларіна О.Г.


Сімферополь - 2011

Які види послуг в зовнішній торгівлі України можуть стати динамізуючим чинником соціально-економічного розвитку країни?

Чим це обумовлено?


Зовнішня торгівля є найбільш розвиненою формою зовнішньоекономічних відносин. Вона виступає каталізатором міжнародного поділу праці, тісно пов’язана з іншими формами світогосподарських зв’язків і відіграє дедалі важливішу роль як фактор економічного розвитку в усіх країнах світу.

На сучасному етапі економічного розвитку торгівля товарами становить приблизно 80% світового зовнішньоторговельного обороту, а торгівля послугами – 20%, проте за 1999-2010 рр. простежується тенденція зростання частки сектору послуг в міжнародній торгівлі.

Протягом 2005-2010 рр. обсяги світової торгівлі послугами зростали рекордними темпами - середньорічне зростання становило 12%, причому цей показник постійно зростає та призводить до збільшення частки сектора послуг в світовій торгівлі.

Як результат, у 2009 р. загальний обсяг світової торгівлі послугами становив 7,25 трлн. дол., з яких більша частка (51,7%) припадала на країни ЄС. Частка України в загальному обсязі світової торгівлі поки що залишається незначною і становить всього 0,35%.

Важливим критерієм успішного розвитку економіки України є зміцнення своїх позицій у зовнішньоекономічних відносинах. Частка ЕС становить 3231617,8 тис. дол., приблизно 35% від загального експорту та імпорту послуг України за 2010р. За даними Держкомстату, основними партнерами України за експортом та імпортом послуг залишаються країни СНД, а саме, на Російську Федерацію припадає близько 40%, та становить 5146111,1 тис. дол., також невід’ємними партнерами є Білорусь, Туркменістан, Молдова та ін.. Стратегічними світовими партнерами споживання та надання послуг Україні є Бельгія, Німеччина, Великобританія, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Кіпр, Туреччина, Панама, Віргінські о-ви та ін..

Галузева структура зовнішньої торгівлі послугами у 2010 р. не змінилася. Лідером в Україні залишаються транспортні послуги, на другому місці знаходяться фінансові послуги. Достатньо розвинутим в країні є імпорт державних послуг з країн ЄС, який складає 0,11 млрд. дол. Експорт туристичних послуг більше їх імпорту на 3%, а ЗТО наближається до 1 млрд. дол.

Отже, на сьогоднішній день важливим є завдання щодо реформування зовнішньоторговельного режиму України, яке має стати фактором забезпечення економічної безпеки країни, транспарентності економічних реформ, привабливості економічного середовища, скорочення дефіциту державного бюджету, залучення іноземних інвестицій. Все це має стати вагомим поштовхом для подальшого реформування національної економіки і входження України до економічного співтовариства Європейського союзу як повноправного і стабільного партнера.

Щодо послуг-чинників, які впливають на соціально-економічний розвиток та здатні підняти рівень, варто відзначити транспортні та фінансові послуги. Транспортні послуги складають 67% від загального обсягу України. Розвиток транспортних послуг, може благодійно відзначитися на усіх сферах життя населення країни, такими чинниками можуть бути – покращення загальної інфраструктури, будівництво нових об’єктів, що несе за собою іноземні інвестиції в економіку та підвищує інвестиційний клімат взагалі. Нові транспортні магістралі, нові морські порти на аеропортні термінали, не варто забувати про трубопровідні послуги, будівництво нових магістральних шляхів покращення взаємовідносин з РФ, та іншими країнами СНД, все це сприяє соціально-економічному розвитку України.

На другому місці за показниками є Фінансові послуги. Взагалі фінансові послуги складають великий і зростаючий сектор фактично у всіх розвинених економіках і таких, що розвиваються. Темпи зростання цього сектора особливо високі в тих економіках, які зазнають стрімкої модернізації. Торгівля фінансовими послугами також зростає швидкими темпами внаслідок комбінації нових і зростаючих ринків у країнах, що розвиваються та з перехідною економікою, лібералізації фінансів і торгівлі, використання нових фінансових інструментів і стрімких технологічних змін. Проте, сектор фінансових послуг набагато важливіший, ніж його прямий вплив на економіку.

Фінансові послуги є основою сучасної економіки. Будь-яка господарська діяльність так чи інакше залежить від послуг, які забезпечуються фінансовим сектором. Об'єктивною передумовою функціонування ринку фінансових послуг є необхідність посередництва у взаємовідносинах між економічними агентами з приводу перерозподілу фінансових ресурсів. Кошти можуть бути в наявності в одних суб'єктів господарювання, а інвестиційні потреби виникають в інших. Ринок фінансових послуг виконує роль посередника руху коштів від їх власників до користувачів.

Від загального експорту-імпорту послуг України – фінансові послуги посідають друге місце, що становить 35% або 475344,6 тис.дол.. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів. Треба зазначити, що функціонування цих ринків є взаємопов'язаним, недостатній рівень розвитку одного з них позначається на розвитку усіх інших. Особливо це стосується фондового ринку. Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку реального сектору економіки. Відповідно вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б дозволили додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема, заощадження населення та "тіньовий капітал", до інвестиційної діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів. Отже, основною проблемою є проблема мобілізації ресурсів.

На мою думку, ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає комплексного підходу до вирішення своїх проблем. Необхідно поставити перед собою стратегічне завдання та розробити конкретні заходи по його виконанню.

Особливо це стосується вирішення законодавчих питань. Законодавство з питань функціонування ринку фінансових послуг повинно мати вигляд узгоджених між собою пакетів документів, які регламентують максимально прості правила поведінки на ринку цінних паперів.


^ Сучасна зовнішня торгівля послугами України та чинники, що

обумовлюють інтенсифікацію торгівлі окремими видами послуг


^ Вид послуг

Роль в структурі зовнішньої торгівлі

Чинники впливу

Транспортні послуги

Займають перше місце в загальному обсязі, що становить 67%. Мають першочергове значення соціально-економічному розвитку країни.

Іноземні інвестиції, проекти в рамках ЕС, державне регулювання, підписання міжнародних угод, стабільність економіки.

Фінансові послуги

Основа будь-якої сучасної економіки. В експорті-імпорті послуг України займають 35% від загального обсягу.

Інвестиції в фондовий ринок, стабілізація національного курсу, чітке державне регулювання та дотримання міжнародних норм ведення документації фінансових послуг.

Послуги в галузі сільського господарства, видобутку корисних копалин, переробки продукції на місцях

Є стратегічним направлення в економіці України, має багато недоліків та високий потенціал до розвитку та зростання. Потребує великих іноземних інвестицій та чіткого злагодженого регулювання з боку держави. Становлять 34% від загального обсягу.

Державне регулювання, стабільність економіки, іноземні інвестиції, субсидирування, пільги, дотаціі, довгострокові кредити від держави. Квотирування на готову продукцію. Міжнародні ціни на сільськогосподарську продукцію та техніку. Міжнародна стандартизація якості.

Послуги зв’язку

Ключовий та стратегічний вид послуг, займає 22% від загального обсягу.

Державне регулювання, міжнародні угоди, міжнародна стандартизація якості зв’язку, новітні технології, міжнародні виставки та симпозіуми. Дотримання цінового коридору.


Використана література:


  1. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник. – «Одіссей», 2006.

  2. www.me.gov.ua

  3. www.ukrstat.gov.ua

  4. www.wto.org

  5. www.ukrexport.gov.ua

Похожие:

Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconСамостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг»
Які види послуг в зовнішній торгівлі України можуть стати динамізуючим чинником соціально-економічного розвитку країни?
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconСамостоятельная работа по Международной экономической деятельности Украины. Богдановой Ю. М., гр. Мэ-41. Тема 2 Участь України на міжнародному ринку послуг. Блок Завдання 1
Самостоятельная работа по Международной экономической деятельности Украины. Богдановой Ю. М., гр. Мэ-41
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconСамостійна робота
Обґрунтуйте роль і місце окремих регіонів України у транскордонній торгівлі України з країнами-сусідами, окресліть перспективи їхнього...
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconЗаява на участь у міжнародному культурно-освітньому проекті Прошу Вас надати можливість прийняти участь у міжнародному культурно-освітньому візиті з по 2013р. З прізвище
Прошу Вас надати можливість прийняти участь у міжнародному культурно-освітньому візиті з по 2013р
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconТема україна на міжнародному ринку товарів
Заходи поточного та стратегічного характеру, які слід ужити для вдосконалення структури експорту України з метою суттєвого підвищення...
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconШановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення,
Запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, соціальний аспект, проблеми та...
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconСамостійна робота
Джерела: базова №№1-4, 6-8, 10-11, 13; допоміжна №№2, 17, 18, 25, 27, 29, 32-34, 36-37
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconЛабораторна робота № Туристський ринок Украйни: сучасний стан, тенденції, перспективи Мета
Мета: проаналізувати сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку туристського ринку України, розвивати уяву студентів, вміння...
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconСамостійна робота
Уявлення про хворобу, етіологію, патогенез, симптоми, синдроми, перебіг, діагноз, прогноз, лікування
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconОсновні напрямки комерційного аналізу
...
Самостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг» iconТема: Визначення основних конкурентів
Конкуренція це властиве ринку змагання між окремими його суб’єктами, зацікавленими у творенні найвигідніших умов виробництва та збуту...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы