Самостійна робота icon

Самостійна робота


Скачать 35.41 Kb.
НазваниеСамостійна робота
Размер35.41 Kb.
ТипДокументы

Самостійна робота

з/п

Назва теми
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управлінського обліку і його організації

1

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Роль управлінського обліку у системі менеджменту.

 • Використання в управлінні показників фінансової звітності.

 • Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень.

 • Користувачі облікової інформації.

 • Необхідність створення системи управлінського обліку на підприємствах України

Джерела: базова - №№ 1-4, 6-8, 10-11, 13; допоміжна - №№ 2, 17, 18, 25, 27, 29, 32-34, 36-37.

2

Тема 2. Організація управлінського обліку на підприємстві

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Функції бухгалтерів-аналітиків та розподіл обов’язків у бухгалтерії.

 • Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського обліку.

 • Формування облікової інформації за рівнями управління.

 • Сучасні моделі управлінського обліку.

Джерела: базова - №№ 1-4, 6-8, 10-11, 13; допоміжна - №№ 25, 27, 29, 32-34, 36.

3

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат
Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Склад витрат підприємства та їх регламентація в Україні.

 • Сучасні стратегії управління затратами і доходами.

 • Поведінка і функції затрат.

 • Тлумачення понять "затрати" та "витрати" в різних системах обліку.

 • Суть собівартості та завдання калькулювання собівартості продукції.

 • Способи калькулювання собівартості продукції.

 • Види собівартості.

 • Види калькуляцій.

 • Моделі поведінки витрат.

 • Визначення функції витрат.

 • Відображення витрат у систем бухгалтерських рахунків.

Джерела: базова - №№ 1-4, 6-8, 10-11, 13; допоміжна - №№5, 11, 14, 22, 31.
Змістовий модуль 2. Системи та методи обліку виробничих і невиробничих витрат

4

Тема 4. Методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Особливості системи обліку та калькулювання собівартості продукції за повними витратами.

 • Облік прямих матеріальних витрат.

 • Облік прямих трудових витрат.

 • Облік інших прямих витрат.

 • Необхідність групування витрат за статтями калькуляції та економічними елементами.

 • Особливості системи обліку та калькулювання собівартості продукції за змінними витратами.

 • Склад змінних витрат.

 • Калькулювання виробничої собівартості продукції.

 • Облік і оцінка втрат від браку.

 • Облік і оцінка незавершеного виробництва.

 • Характеристика, облік і оцінка зворотних відходів.

Джерела: базова - №№ 1, 4, 6-8, 10-11, 13, 15; допоміжна - №№22, 23, 31.

5

Тема 5. Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (АВС- метод).

 • Значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними затратами.

 • Система "стандарт-кост" – особливості обліку витрат і калькулювання та переваги їх використання.

 • Класифікація відхилень.

 • Порядок застосування нормативного методу.

 • Порядок застосування директ-костингу.

 • Аналіз відхилень від нормативів.

 • Облік відхилень від нормативів у системі "стандарт-кост".

Джерела: базова - №№ 1, 4, 6-8, 10-11, 13, 15; допоміжна - №№22, 23, 31.

6

Тема 6. Облік витрат по організації виробництва і управлінню

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Економічна суть загальновиробничих витрат.

 • Економічний зміст адміністративних витрат.

 • Економічний зміст витрат майбутніх періодів.

 • Економічний зміст витрат операційної діяльності.

 • Економічний зміст витрат звичайної діяльності.

 • Економічний зміст витрат фінансової та інвестиційної діяльності.

 • Розподіл загальновиробничих витрат у сільськогосподарському підприємстві.

 • Особливості обліку витрат майбутніх періодів у сільськогосподарському підприємстві.

Джерела: базова - №№ 2-4, 9, 11, 15; допоміжна - №№22, 23, 31.
Змістовий модуль 3. Облік витрат і калькулювання продукції основного виробництва

7

Тема 7. Облік витрат і послуг допоміжних та обслуговуючих виробництв

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Статті витрат, собівартість ремонтної майстерні.

 • Калькуляція собівартості послуг вантажного автотранспорту.

 • Калькуляція собівартості послуг гужового транспорту.

 • Статті витрат гужового транспорту.

 • Калькуляція собівартості послуг електропостачання.

 • Калькуляція собівартості послуг газопостачання.

 • Калькуляція собівартості послуг теплопостачання.

 • Калькуляція собівартості послуг холодильних установок.

 • Калькуляція собівартості послуг водопостачання.

 • Калькуляція собівартості послуг тароремонтних майстерень.

 • Калькуляція собівартості послуг МТП.

 • Калькуляція собівартості послуг ЖКГ.

 • Облік витрат і послуг лазні, пральні, перукарні тощо.

 • Облік витрат і послуг їдальні підприємства.

 • Статті витрат у дитячих дошкільних установах.

 • Облік витрат і послуг у санаторіях, будинках відпочинку, дитячих таборах.

Джерела: базова - №№ 2, 9, 15; допоміжна - №№ 9, 11, 12, 15-20, 21-22.

8

Тема 8. Облік витрат і виходу продукції рослинництва

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Номенклатура і зміст статей витрат у рослинництві.

 • Облік витрат незавершеного виробництва і їх розподіл.

 • Види розподільчих витрат та їх відмінність від витрат незавершеного виробництва.

 • Облік розподільчих витрат.

 • Калькуляція собівартості продукції зернових культур.

 • Калькуляція собівартості технічних культур.

 • Калькуляція собівартості плодоовочевих культур.

 • Калькуляція собівартості кормових культур.

Облік витрат у спеціалізованих підприємствах.

Джерела: базова - №№ 2, 9, 15; допоміжна - №№ 9-11, 12, 15-20, 21-22.

9

Тема 9. Облік витрат і виходу продукції тваринництва

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Об’єкти обліку у тваринництві.

 • Номенклатура і зміст статей витрат тваринництва.

 • Особливості обліку в окремих галузях тваринництва.

 • Облік у спеціалізованих підприємствах.

 • Калькулювання собівартості продукції ВРХ.

 • Калькулювання собівартості продукції свинарства.

 • Калькулювання собівартості продукції вівчарства.

 • Калькулювання собівартості продукції птахівництва, конярства, рибництва

 • Калькулювання собівартості продукції кролівництва і звірівництва

 • Калькулювання собівартості продукції бджільництва.

Джерела: базова - №№ 2, 9, 15; допоміжна - №№ 9-11, 12, 15-20, 21-22.

10

Тема 10. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Методи обліку витрат промислових виробництв.

 • Статті ватра промислових виробництв.

 • Калькуляція собівартості продукції переробки овочів та фруктів.

 • Калькуляція собівартості продукції хлібопекарних виробництв.

 • Калькуляція собівартості продукції молокопереробних виробництв.

 • Калькуляція собівартості продукції забійних пунктів.

 • Калькуляція собівартості продукції переробки льону.

 • Калькуляція собівартості продукції цегельного заводу.

 • Калькуляція собівартості продукції пилорами.

 • Калькуляція собівартості продукції видобування торфу.

Джерела: базова - №№ 2, 9, 15; допоміжна - №№ 9, 11, 12, 15-20, 21-22.
Змістовий модуль 4. Аналіз та використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень

11

Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку

 • Самостійне опрацювання окремих питань:

 • П(С)БО 15 "Дохід".

 • Поняття про маржинальний дохід.

 • Аналіз чутливості прибутку.

 • Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності і прибутку за умов асортименту.

 • Графічний метод аналізу "витрати - обсяг діяльності – прибуток".

 • Відображення отриманих доходів на рахунках бухгалтерського обліку.

 • Відображення на рахунках бухгалтерського обліку формування та розподілу прибутку.

Джерела: базова - №№ 1, 3, 8-9, 11, 13-15; допоміжна - №№ 3-5, 6-9, 25, 31, 35, 38.

12

Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Загальні поняття про концепцію диференціювання витрат та доходів і аналіз альтернативних варіантів.

 • Аналіз варіантів альтернативних рішень.

 • Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень.

 • Типи операційних рішень.

 • Моделі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.

 • Методи управління робочим капіталом.

 • Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.

 • Управління коштами.

 • Прийняття рішень у процесі постачання.

 • Прийняття рішень у процесі виробництва.

 • Прийняття рішень у процесі реалізації.

 • Прийняття інвестиційних рішень.

 • Характеристика релевантної та нерелевантної інформації.

Джерела: базова - №№ 1, 3-4, 6-8, 10-12, 13; допоміжна - №№ 25-27, 29, 32-34, 36.

13

Тема 13. Бюджетування і контроль

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Суть, мета і призначення планування.

 • Розробка основного (генерального) плану та взаємоузгодження його елементів.

 • Бюджет продажу.

 • Бюджет виробництва.

 • Бюджет забезпечення матеріальними ресурсами.

 • План затрат на оплату праці.

 • Кошторис загальновиробничих витрат.

 • Зведений розрахунок операційних фінансових результатів господарської діяльності підприємства.

 • Підготовка до складання фінансового плану.

 • Розрахунок грошових потоків.

 • Планування програм.

 • Планування життєвого циклу продукту.

 • Статичні і гнучкі плани.

Джерела: базова - №№ 1, 3-4, 6-8, 10-12, 13; допоміжна - №№ 25-27, 29, 32-34, 36.

14

Тема 14. Облік і контроль за центрами відповідальності

Самостійне опрацювання окремих питань:

 • Переваги та недоліки децентралізації обліку.

 • Кошториси та звіти як спосіб контролю діяльності центрів відповідальності.

 • Обчислення прибутку за підрозділами підприємства.

 • Показники оцінювання діяльності центрів відповідальності.

 • Використання методу "тариф – година – машина" для обліку витрат за центрами відповідальності.

 • Організація зворотних зв’язків у системі внутрішньої звітності.

 • Контроль припущень.

 • Контроль цілей.

 • Контроль планів, ресурсів та поточної діяльності.

 • Розвиток і вдосконалення систем обліку центрів відповідальності.

Джерела: базова - №№ 1, 3-8, 10-12 ; допоміжна - №№ 24-27, 29, 32-34, 36, 30.Рекомендована література


Базова

 1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 440с.

 2. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.

 3. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К.: “Лібра”, 2004. – 704 с.

 4. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік : Навч. Посібник / За ред. В.М. ДОбровського . – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2008 . – 278с.

 5. Карпова І. С. Впровадження управлінського обліку за центрами відповідальності в комерційному банку. - К.: МІМ – Київ, 2001.

 6. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання-Прес, 2006. – 317 с.

 7. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік. – К.: “Кондор”, 2005.

 8. Нападовська Л. Управлінський облік. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. - 450с.

 9. Облік сільськогосподарської діяльності / За ред. Жука В.М. –К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 368 с.

 10. Пушкар М.С. Управлінський облік – Тернопіль: Поліграфіст, 2000.

 11. Радецька Л.П., Овод Л.В. Управлінський облік: Навч. посібник. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 352 с.

 12. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу - К.: КНЕУ, 1999.

 13. Труш В.Є.,Чебан Т.М.,Стефанович Н.Я. Управлінський облік: Навч.-метод. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф.. В.Є. Труша. – К.: Кондор, 2007. – 296 с.

 14. Управлінський облік. Збірник задач і вправ для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Н.М. Малюга, І.А. Білоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Дави дюк; За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 256 с.

 15. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах / Огійчук М.Ф, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова. та ін./ За ред. проф. М.Ф. Огійчука - К: „Алерта", 2009. - 1056 с.


Допоміжна

 1. Господарський процесуальний кодекс України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12

 2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” №996-XIV ВР від 16 липня 1999р. // Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Уклад. М.І.Камлик. – К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001. – С.4-9.

 3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.1997р. (із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=283%2F97-%E2%F0

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” (наказ Міністерства фінансів №83 від 31.03.1999р.) // Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Уклад. М.І.Камлик. – К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001. – С.15-18.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (наказ Міністерства фінансів №87 від 31.03.1999р., із змінами і доповненнями) // Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Уклад. М.І.Камлик. – К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001. – С.18-25.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси” (наказ Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р., із змінами і доповненнями) // Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Уклад. М.І.Камлик. – К.: Атіка, Літера ЛТД, 2001. – С.51-56.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебітори”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене Наказом Міністерства фінансів України 18.11.2005 N 790 із змінами і доповненнями

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” // Бухгал­терія в сільському господарстві. – 2000. - №2. – с.9

 12. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку» (наказ Міністерства фінансів України №246 від 20 жовтня 1998р. із змінами і доповненнями) // http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=7&nreg =z0893-99

 13. . Інструкція «По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» ( наказ Міністерства фінансів України від 11.02.94р. №69, із змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94

 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22.11.99р. №116 // http: //www.uapravo.net/data/base57/ukr57003.htm

 15. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів» від 21.06.96р. №193 // http://www.uapravo.net/data/base56/ukr56468.htm

 16. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку і Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування” від 27.07.98 №263, зареєстрований у Мін’юсті України 12.08.98 за №508/2948, із наступними змінами.

 17. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів №356 від 29.12.2000р. // http://uazakon.com/big/text574/pg1.htm

 18. Рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою [затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001р. №49] // Управління методологією обліку в агропромисловому виробництві. За редакцією П.Т.Бобчука. – К: ІАЕ., 2002. С. 46-166.

 19. Положення "Про затвердження Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) сільськогосподарських підприємств" Міністерство аграрної політики України від 18.05.2001 р.-№132.

 20. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції ( робіт, послуг ) у промисловості. // Бухгалтерський облік і аудит, 1996. – № 7.С. 2 – 60.

 21. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. – Тернопіль: Астон, 2005. – 464с.

 22. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік – Суми: «Університетська книга», 2007. – 256 с.

 23. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: Приклади і коментарі: Практичний посібник – К.: Лібра, 2001.

 24. Гольцова С.М. Звітність підприємств – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 25. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / Пер. с англ. под ред.. Н.Д. Эриашвили - М.: АУДИТ, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.

 26. Друри К. Учет затрат методом стандарт-кост учет / Пер. с англ. под ред.. Н.Д. Эриашвили – М.: АУДИТ, ЮНИТИ, 1998.

 27. Кардова Т.П. Основы управленческого учета – М.: Инфра-М. – 1997.

 28. Кім Г., Сопко В.В., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

 29. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

 30. Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С., Шайко О.Г. Звітність підприємств – К.: Знання, 2008. – 492 с.

 31. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦУЛ, 2005- 624 c.

 32. Управленческий учет / Под. ред. В. Палия и Р. Вандер Вила – М: ИНФРА-М, 1999.

 33. Скоун Т. Управленческий учет – М.: Аудит-ЮНИТИ, 1999.

 34. Ткач В. И. , Ткач М. В. Управленческий учёт : международный опыт. – М. : Финансы и статистика, 1999.

 35. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алеута. - 2007. – 954с.

 36. Управленческий учет / Под. ред. А.Д. Шеремета– М: ФБК-ПРЕСС, 1999.

 37. Пархоменко В.М,, Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні – Луганськ, 2000.

 38. Шарманська В.М. Первинна документація і реєстри бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. – Київ : „Знання – прес”, 2003. – 269с.

Похожие:

Самостійна робота iconСамостійна робота
Джерела: базова №№1-4, 6-8, 10-11, 13; допоміжна №№2, 17, 18, 25, 27, 29, 32-34, 36-37
Самостійна робота iconСамостійна робота
Уявлення про хворобу, етіологію, патогенез, симптоми, синдроми, перебіг, діагноз, прогноз, лікування
Самостійна робота icon8. Самостійна робота
Принципи використання описового, порівняльного, експериментального і статистичного методів та моделювання у вивченні об’єктів живої...
Самостійна робота icon2 Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг
Визначити сутність колоніальної політики європейських держав щодо автохтонного населення
Самостійна робота iconСамостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
Обсяг 8-10 сторінок кожне питання, обов’язково висновки і список використаної літератури
Самостійна робота iconСамостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік»
Опрацювання змісту Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №637
Самостійна робота iconЧастина теоретичні, методичні та практичні аспекти маркетингу
Самостійна робота у навчанні студентів іоф маркетингу
Самостійна робота iconСамостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг»
Які види послуг в зовнішній торгівлі України можуть стати динамізуючим чинником соціально-економічного розвитку країни?
Самостійна робота iconПлан самостійної роботи студентів
Курс “Планування та організація діяльності підприємства” належить до числа нормативних дисциплін у підготовці економістів. Програма...
Самостійна робота iconСамостійна робота
Обґрунтуйте роль і місце окремих регіонів України у транскордонній торгівлі України з країнами-сусідами, окресліть перспективи їхнього...
Самостійна робота iconХерсонський державний університет кафедра мовної освіти самостійна робота студентів з курсу „культура наукової мови”
Складіть бібліографічний опис галузевих термінологічних словників за Вашим фахом (не менше 4 позицій), виданих українською чи російською...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы