Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» icon

Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»


Скачать 32.67 Kb.
НазваниеСамостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
Размер32.67 Kb.
ТипДокументы

Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»


1. Теоретична частина

Обсяг 8-10 сторінок кожне питання, обов’язково висновки і список використаної літератури.

Таблиця вибору варіанту

№ по порядку у журналі

№ питання

№ по порядку у журналі

№ питання

№ по порядку у журналі

№ питання

№ по порядку у журналі

№ питання

1

1,10,30

6

6,15,35

11

20,5,30

16

25,10,35

2

2,11,31

7

7,16,36

12

21,6,31

17

26,15,36

3

3,12,32

8

8,17,37

13

22,7,32

18

27,16,37

4

4,13,33

9

9,18,38

14

23,8,33

19

28,21,38

5

5,14,34

10

10,19,39

15

24,9,34

20

29,22,39


1. Сутність, необхідність і функції корпоративних фінансів.

2. Формування капіталу корпорації та її фінансова політика.

3. Розподіл капіталу корпорації та політика щодо формування структури активів.

4. Рух капіталу корпорації, внутрішні і зовнішні джерела формування фінансових фондів корпорації.

5. Фінансовий менеджмент корпорації, його основні цілі та принципи.

6. Державне регулювання економічної та фінансової діяльності корпорації.

7. Оцінка капіталу корпорації, її значення для підприємницької діяльності.

8. Теорія ризику та ціни капіталу, її прагматичне значення.

9. Теорія приведеної (сьогоднішньої) вартості, її прагматичне значення.

10. Теорія структури капіталу, її розвиток.

11. Капітал корпорації та його структура.

12. Політика корпорації щодо оптимізації структури капіталу.

13. Фінансовий леверидж як засіб збільшення капіталу корпорації, його наслідки.

14. Операційний леверидж і операційний ризик, беззбитковість продажу.

15. Питання дивідендної політики, його взаємозв’язок з питаннями структури капіталу і бюджетуванням капітальних вкладень.

16. Дивідендна політика корпорації.

17. Розвиток теорій дивідендної політики.

18. Бюджетування капітальних вкладень, його значення для підвищення конкурентоспроможності корпорації.

19. Оцінка інвестиційних проектів корпорації та прийняття рішень.

20. Управління оборотним капіталом корпорації.

21 Фінансування поточних потреб в оборотному капіталі.

22. Джерела короткострокового фінансування поточних потреб в оборотному капіталі.

23. Оподаткування корпорацій.

24. Корпорація на фінансовому ринку.

25. Емісійна стратегія корпорації.

26. Розміщення корпоративних цінних паперів на фондовому ринку.

27. Розміщення корпоративних цінних паперів на грошовому ринку.

28. Фундаментальний аналіз фінансової звітності корпорації, його економічне і фінансове значення.

29. Стратегічне фінансове планування, його значення для зміцнення конкурентної позиції.

30. Поточне (оперативне) фінансове планування, його значення для діяльності корпорації.

31. Прогнозні (pro forma) фінансові документи, методи складання, значення для розробки економічної і фінансової політики.

32. Організація фінансового планування і контролю в корпорації.

33. Планування як принцип управління фінансами корпорації.

34. Склад фінансового плану корпорації.

35. Приватизація державної власності та акціонування.

36. Проблеми організації фінансів акціонерних товариств.

37. Злиття (поглинання) корпорацій та пов’язаний з цими процесами випуск акцій.

38. Взаємовідносини корпорації з пенсійними фондами.

39. Новітні теорії корпоративних фінансів.


^ 2. Практична частина

Номер варіанту відповідає номеру по порядку у журналі академічної групи.

Необхідно прорахувати:

1. Вартість капіталу корпорації.

2. Поточну вартість інвестиційного портфеля корпорації (станом на кінець 2012 року), та вартість, станом на кінець 2016 року.

3. Доходність інвестиційного портфеля корпорації.

4. Провести порівняльну оцінку вартості капіталу корпорації та доходності інвестиційного портфеля, зробити висновки.

Структура капіталу корпорації «Ukraine International» має наступний вигляд:

1. Власний капітал – Х1, млн. грн., альтернативна можливість використання якого здатна принести Х2%.

2. Позиковий капітал: випущено і реалізовано 4 проспекти емісії облігацій по Х3 млн.грн. кожна з середнім рівнем доходності Х4 %.

3. Залучений капітал: реалізовано привілейованих акції номінальною вартістю Х5 млн. грн. з доходністю Х4 – 2%.

Корпорація, маючи надлишкові фінансові ресурси, станом на кінець 2012 року сформувало наступний інвестиційний портфель:

1. Депозитний внесок на банківський рахунок у сумі Х5 млн.грн. терміном на 5 років з доходністю 15% річних і щомісячною капіталізацією відсотків.

2. 40 п’ятирічних облігацій внутрішньої державної позики номінальною вартістю Х6 тис.грн. кожна з купонним доходом у розмірі Х7% від номінальної вартості. Дохідність державних облігацій на світовому ринку 12%.

3. 150000 звичайних безстрокових акцій ПАТ «Енерго», які зав останні 4 роки забезпечували дивіденди у сумі: 22, 112, 18, 42 гривень на кожну при середньому рівні доходності подібних акцій Х8%.

4. 500 десятирічних облігацій, придбаних на 6 році оберту на вторинному фондовому ринку за Х9 тис.грн. кожна при номінальній вартості 10000 і купонному доході у розмірі Х10% при середній доходності подібних облігацій на рівні 16%.

5. 1000 п’ятирічних депозитних сертифікатів ПАТ КБ «Сумщина», номінальною вартістю Х11 гривень кожен, зі зростаючою щороку на 30% доходністю при базовій ставці Х12%.

6. Х13 привілейованих п’ятирічних акцій ПАТ «АгроХолдінг» номіналом Х14 тис.грн. кожна з дивідендом на рівні Х15 %. Доходність подібних акцій на ринку 16%.

Таблиця вибору варіанту
Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

1

25

23

4

13

15

7,5

13

14

11,4

14

1200

10,7

150

3,4

10

2

31

24

5

14

13

6,4

14

15

9,6

15

1500

9,3

170

5,6

11

3

23

25

6

15

18

3,2

15

13

6,7

13

5000

8,5

130

5,1

12

4

44

26

7

14

22

0,8

14

17

8,2

17

3000

8,8

125

1,8

13

5

35

25

4

13

24

5,4

13

12

9,5

12

2500

9,5

200

0,9

12

6

56

24

5

12

19

4,3

12

13

6,9

13

4000

8,9

98

1,4

11

7

32

23

6

15

14

5,2

15

15

4,7

15

5200

10,2

65

2,3

14

8

12

24

2

16

15

3,4

16

13

8,9

13

7000

10,6

145

1,9

13

9

34

25

8

14

17

6.1

14

18

9,6

18

1900

10,4

95

6,1

12

10

54

26

5

12

11

2,4

12

11

9,3

11

2300

10,7

44

3,2

11

11

23

25

4

15

9

5,3

15

10

9,1

10

2000

10,6

56

3,0

10

12

14

24

4

13

10

2,9

13

18

10,1

18

5000

11,1

77

5,1

11

13

54

23

5

13

15

7,0

13

15

11,4

15

1200

7,0

33

6,9

12

14

26

24

6

14

13

3.0

14

16

9,6

16

1500

9,8

77

3,4

10

15

37

25

7

15

18

3,5

15

14

6,7

14

5000

10,7

150

5,6

11

16

19

26

4

14

22

6,7

14

15

8,2

15

3000

9,3

170

5,1

12

17

22

25

5

13

24

7,5

13

13

9,5

13

2500

8,5

130

1,8

13

18

44

24

6

12

19

6,4

12

17

6,9

17

4000

8,8

125

0,9

12

19

35

23

2

15

14

3,2

15

12

4,7

12

5200

9,5

200

1,4

11

20

56

24

8

16

15

0,8

16

13

8,9

13

7000

8,9

98

2,3

14

21

32

25

5

14

17

5,4

14

15

9,6

14

1900

10,2

65

1,9

13

22

12

26

4

12

11

4,3

12

13

9,3

15

2300

10,6

145

6,1

12

23

34

25

4

15

9

5,2

15

18

9,1

13

2000

10,4

95

3,2

11

24

54

24

5

13

10

3,4

13

11

10,1

17

5000

10,7

44

3,0

10

25

23

23

6

13

15

6.1

13

10

11,4

12

1200

10,6

56

5,1

11

26

14

24

7

14

13

2,4

14

18

9,6

13

1500

11,1

77

6,9

12

27

54

25

4

15

18

5,3

15

15

6,7

15

5000

7,0

33

3,4

10

28

26

26

5

14

22

2,9

14

16

8,2

13

3000

9,8

150

5,6

11

29

37

25

6

13

24

7,0

13

14

9,5

18

2500

10,7

170

5,1

12

30

19

24

2

12

19

3.0

12

15

6,9

11

4000

9,3

130

1,8

13

31

34

23

8

15

14

3,5

15

13

4,7

10

5200

8,5

125

0,9

12

32

54

24

5

16

15

6,7

16

17

8,9

18

7000

8,8

200

1,4

11

33

23

25

4

14

17

4,3

14

12

9,6

15

1900

9,5

98

2,3

14

34

14

26

3

12

11

5,6

12

13

9,3

16

2300

8,9

65

1,9

13

35

54

27

5

15

9

7,5

15

15

9,1

14

2000

10,2

145

6,1

12

Похожие:

Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconСамостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
Обсяг 8-10 сторінок кожне питання, обов’язково висновки і список використаної літератури
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconСамостійна робота студента з дисципліни «фінансовий облік»
Опрацювання змісту Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №637
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconБлок питань з дисципліни «фінанси»
Фінанси – це сукупність економічних відносин, що склалися в суспільстві внаслідок створення, розподілу та використання фондів грошових...
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconСамостійна робота
Джерела: базова №№1-4, 6-8, 10-11, 13; допоміжна №№2, 17, 18, 25, 27, 29, 32-34, 36-37
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни облік в зарубіжних країнах

Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни облік в зарубіжних країнах

Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» iconСамостійна робота
Уявлення про хворобу, етіологію, патогенез, симптоми, синдроми, перебіг, діагноз, прогноз, лікування
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» icon8. Самостійна робота
Принципи використання описового, порівняльного, експериментального і статистичного методів та моделювання у вивченні об’єктів живої...
Самостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» icon2 Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг
Визначити сутність колоніальної політики європейських держав щодо автохтонного населення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы