Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, icon

Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення,


Скачать 10.77 Kb.
НазваниеШановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення,
Размер10.77 Kb.
ТипДокументы

Шановний друже

Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля»

запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, соціальний аспект, проблеми та перспективи розвитку»

Який відбудеться за адресою: Україна, місто Харків ст. м. Радянська, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 4-й під'їзд

30 березня 2013 року. Початок об 11:00.


Вимоги до написання тез:

  • висвітлення актуальності проблеми у вступі;

  • узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

  • формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

  • висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми.

Увага!

Тези подаються у електронному вигляді не пізніше 28 березня 2013 року.
Об’єм тез до 3х сторінок. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 2 авторів на одні тези). Участь у семінарі безкоштовна, всім учасникам семінару буде наданий збірник тезисів у електронному вигляді.  

 Тези надсилати, не пізніше 28 березня 2013 року, на електронну адресу kozatstvo@meta.ua з поміткою «тези», також вказати чи будете виступати з доповіддю.

Ми будемо раді відповісти на всі питання, а також представити додаткову інформацію, яка Вас може зацікавити, за телефоном: 067-27-57-069 або kozatstvo@meta.ua

З повагою,

Організаційний комітет


^ Шаблон оформлення тез для участі у науково-практичному семінарі ««Сучасні козацькі поселення, соціальний аспект, проблеми та перспективи розвитку»

Автор1 П. І. Б.1 , науковий ступінь, вчене звання; Автор2 П. І. Б.2 , науковий ступінь, вчене звання

1 Установа1 (Заклад), Місто, Країна

2 Установа2 (Заклад), Місто, Країна

На допомогу авторам-учасникам Міжнародного науко-практичного семінару «Сучасні козацькі поселення, соціальний аспект, проблеми та перспективи розвитку» організаційний комітет створив цей шаблон оформлення тез. Від авторів вимагається дотримання правил оформлення матеріалів, наведених у цьому шаблоні та рекомендується використовувати цей шаблон при підготовці матеріалів (набирати текст одразу у шаблоні).

Тези надаються електронною поштою однією з трьох мов  українською, російською, англійською. Обсяг тез становить дві сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури. Формат документів: *.doc (або *.docx).

У матеріалах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, слід розшифрувати та пояснити їх.

Налаштування сторінки документу наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Формат сторінки

А4 (210x297мм)

Верхнє поле

25 мм

Нижнє поле

30 мм

Ліве поле

30 мм

Праве поле

20 мм

Абзац

9,5 мм

Тези набирайте в текстовому редакторі MS Word (або сумісному текстовому редакторі), шрифт Times New Roman, інтервал  одинарний.

Розміщення та правила оформлення тексту повинні бути наступні:

– назва тези (в центрі, великими літерами, Times New Roman, 14 пт, напівгрубий, інтервал після рядка 16пт);

– прізвища та ініціали авторів (в центрі, Times New Roman, 14 пт, напівгрубий курсив), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (курсив);

– текст тези (Times New Roman, 14 пт);

– список літератури (Times New Roman, 12 пт) подається в порядку посилання та має бути оформлений згідно чинних положень (зразок оформлення див. на сайті конференції).

Формули, рисунки, таблиці, розділи повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. При посиланні на формулу, рисунок, таблицю або літературне джерело, використовуйте наступні позначення відповідно: (1), (1, 2); рис. 1, рис. 1, 2; табл. 1., табл. 1, 2; [1], [1, 2].
Рис.1. Приклад оформлення рисунків

Рисунки розміщувати в таблиці (без границь, вирівнювання зліва, обтікання навкруги). Всі зображення в документі повинні бути у форматі *.png або *.jpeg з якістю, достатньою для друку (не менше 300dpi). Кожний рисунок має бути підписаний знизу (Times New Roman, 12 пт, в центрі, інтервал до та після підпису під рисунком 6 пт).

У цьому шаблоні наведено зразок оформлення тез для розміщення на дискусійному полі та подальшої публікації у збірнику праць Міжнародної науково-практичного семінару «Сучасні козацькі поселення, соціальний аспект, проблеми та перспективи розвитку».

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог не приймаються для розміщення на дискусійному полі семінару та подальшої публікації.

Література (для прикладу, або назва сайту звідки взята інформація)

1. Ахмед Н. Ортогональные преобразования при обработке цифрових сигналов / Н.Ахмед, К.Р. Рао / Пер. с англ. / Под ред. И. Б. Фоменко. – М.: Связь, 1980. – 248 с.

2. Рибін О.І. Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара / О.І. Рибін, А.П. Ткачук // Вісник НУТУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування.— 2006.— №33.— С.14— 23.

Похожие:

Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconШановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення,
Запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, соціальний аспект, проблеми та...
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconМіністерство освіти І науки україни
Міжнародному науково-методичному семінарі з болгарської мови, літератури, культури та історії
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconІнформаційний лист шановні студенти,аспіранти І молоді науковці! Запрошуємо Вас взяти участь уiiі міжнародній студентській науково-практичній конференції «Студентство. Наука. Іноземна мова»
Запрошуємо Вас взяти участь уiiі міжнародній студентській науково-практичній конференції «Студентство. Наука. Іноземна мова», яка...
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, icon«Практичні аспекти аудиту». 23 квітня 2014 р
Кнеу ім. Вадима Гетьмана, запрошує студентів 3-6 курсів економічних спеціальностей українських внз взяти участь
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconСтипендії для українських студентів на навчання у провідних польських внз грантові програми
Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці запрошує Вас взяти участь у польсько-українському проекті
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconPoland, 45085, Opole, str. Torowa, 7
Пропонуємо Вам взяти участь у міжнародному культурно-освітньому візиті програмою якого передбачено відвідування європейських міст...
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconPoland, 45085, Opole, str. Torowa, 7
Пропонуємо Вам взяти участь у міжнародному культурно-освітньому візиті програмою якого передбачено відвідування європейських міст...
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconPoland, 45085, Opole, str. Torowa, 7
Пропонуємо Вам взяти участь у міжнародному культурно-освітньому візиті програмою якого передбачено відвідування європейських міст...
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconПочаток конференції о 9-00 Порядок денний
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції студентів і магістрів
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconПавлов-фест: людина І норма міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 ім. Павлова Громадська організація „Арт-терапевтична асоціація” Громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів»
«Роль арт-терапії та художньої педагогіки у реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я, особливостями розвитку та функціональними...
Шановний друже Харківська обласна громадська організація козацтва та офіцерів запасу «Наша Воля» запрошує тебе взяти участь у міжнародному науково практичному семінарі «Сучасні козацькі поселення, iconКонкурс філософського есе
Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», кафедра культурології та філософії запрошує студентів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы