Східноукраїнський національний університет імені володимира даля icon

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля


НазваниеСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля
Размер48.3 Kb.
ТипДокументы

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор інституту

філософії та психології

Суханцева В.К.

________________________________

“______”_______________20___ року

КОМПЛЕКТ ЗАВДАНЬ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни Історія української культуринапрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


Кількість завдань у комплекті – 30


Розглянуто та рекомендовано до затвердження

на засіданні кафедри філософії культури і культурології

(протокол №________ від _____ ___________ 201__ р.)

Завідувач кафедри Воєводін О.П.


Погоджено випускною кафедрою

________________________________________________

Завідувач кафедри ________________________________


Розглянуто та рекомендовано до затвердження

на засіданні методичної комісії інституту

філософії та психології

(протокол №________ від _____ ___________ 201__ р.)


Луганськ 2013

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 01

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Особливості культури давніх скіфів (Див. сем. № 1).

 2. Тарас Шевченко та розбудова української культури в XIX ст.Практична частина

 1. Дайте характеристику шкільної освіти та книжної справи Давньої Русі (^ Давня Русь, с. 151-164).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ^ КАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 02

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Творчий внесок Г.Сковороди в духовну культуру українського народу (Див. сем. № 1).

 2. Києво-Могилянська академія та її роль в історії української культури (Нов. час, с. 29-41).Практична частина

 1. Поясність, в чому полягає особливість побутування магдебурзького права та цехової структури ремісництва на українських землях (Нов. час, с. 169-183).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 03

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Барокова архітектура на українських землях (Нов. час, с. 69-79).

 2. Початок книгодрукування в Україні. Діяльність Івана Федорова у Львові та Острозі (Нов. час, с. 41-55).Практична частина

 1. Охарактеризуйте значення давньоруського твору «Повчання дітям» Володимира Мономаха як пам’ятки християнської слов’янської моралі і дидактики (Давня Русь, с. 195-199).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 04

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Розвиток традицій українського театру XIX ст.: творча діяльність Кропивницького, Саксаганського, Заньковецької, Карпенко-Карого.

 2. Значення літописання в розвитку давньоруської літератури: «Повість врем’яних літ» (^ Давня Русь, с. 199-204).Практична частина

3. Поясніть значення трипільської культури для розвитку української культури (Див. сем. № 1).


Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 05

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Українізація в 1920-х роках та її значення для культурного розвитку України.

 2. Козацьке бароко та його характерні риси (Нов. час, с. 59-69).Практична частина

 1. Охарактеризуйте значення Берестейської унії 1596 року в історії розвитку української культури.Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 06

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Розвиток сміхової культури Давньої Русі: феномен скоморохів (^ Давня Русь, с. 121-129).

 2. Просвітницька діяльність Костянтина Острозького. Значення діяльності Острозької академії для розвитку вищої школи (Нов. час, с. 23-29).Практична частина

 1. Поясніть вплив візантійської православної культури на розвиток Давньої Русі (^ Давня Русь, с. 92-93, с. 184-187).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 07

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Розвиток правової культури Давньої Русі: «Руська правда» (Давня Русь, с. 131-134).

 2. Українське кобзарство як соціально-культурне явище: українські козацькі думи в контексті європейської епічної традиції.^ Практична частина

 1. Дайте характеристику ”соцреалізму” як основного напрямку розвитку української культури в радянський період (Див. сем. № 1).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 08

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Хрещення Русі і вплив християнства на подальший культурно-історичний розвиток слов’янських народів. (Давня Русь, с. 86-100).

 2. Античні грецькі колонії (Ольвія, Херсонес та інші) на теренах Північного Причорномор’я (Див. сем. № 1).^ Практична частина

 1. Обгрунтуйте значення «Слово о полку Ігоревім» як визначного твору давньоруської культури (Давня Русь, с. 134-143).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 09

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Діяльність Кирила та Мефодія та виникнення писемності на Русі (Давня Русь, с. 144-151).

 2. Українське козацтво як явище української історії та культури.Практична частина

 1. Обгрунтуйте значення давньоруських билин для розвитку усної народної творчості (^ Давня Русь, с. 116-121).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 10

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Культура Галицько-Волинського князівства як політичного та культурного правонаступника Русі (Див. сем. № 1).

 2. Особливості язичницьких вірувань східних слов’ян (Давня Русь, с. 31-46).Практична частина

 1. Дайте аналіз особливостей рукописної книги Давньої Русі (^ Давня Русь, с. 165-172).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 11

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Стиль класицизм в архітектурі міст України кінця XVIII – XIX ст. (Нов. час, с. 281-291).

 2. Книжні центри та бібліотеки Давньої Русі. Остромирове Євангеліє. (Давня Русь, с. 172-180).Практична частина

 1. Поясніть, в чому особливість феномен української традиції студентського мандрування та «мандрованих дяків». (Нов. час, с. 130-145).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 12

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Особливості давньоруської архітектури. (Давня Русь, с. 211-228).

 2. Заснування Острозької академії та її значення для розвитку вищої освіти. (Нов. час, с. 23-29).Практична частина

 1. Дайте аналіз особливостей українського, або козацького бароко. (Нов. час, с. 59-69).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 13

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Розквіт образотворчого мистецтва Давньої Русі: давньоруські мозаїки, фрески, іконопис. (Давня Русь, с. 228-244).

 2. Стиль бароко в українському малярстві. (Нов. час, с. 145-161).Практична частина

 1. Обгрунтуйте значення для розвитку словʼянської писемності діяльності друкаря Івана Федорова. (Нов. час, с. 41-55).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 14

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Особливості розвитку української культури на сучасному етапі.

 2. Характерні риси християнізації Русі. (Давня Русь, с. 100-107).Практична частина

 1. Поясність, яке значення для розвитку вищої освіти в Україні мали Острозька та Києво-Могилянська академії? (Нов. час, с. 23-41).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 15

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Значення «Енеїди» Івана Котляревського для розвитку української літератури.

 2. "Розстріляне відродження" 20-30-х років XX ст.Практична частина

 1. Поясніть, яке значення мала „відлига” 1960-х років для розвитку української культури?Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 16

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Східнослов’янський язичницький пантеон. (Давня Русь, с. 46-77).

 2. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. (Нов. час, с. 59-69).Практична частина

 1. Дайте характеристику сучасному етапу розвитку культури незалежної України.Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 17

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Образотворче мистецтво Київської Русі: іконопис. (Давня Русь, с. 228-244).

 2. Культура литовсько-польської доби: боротьба православ’я та католицизму як ситуація культурного вибору. (Нов. час, с. 10-13).^ Практична частина

 1. Дайте характеристику скіфської культури та її вплив на розвиток української культури (Див. сем. № 1).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 18

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Феномен української традиції студентського мандрування: «мандровані дяки». (Нов. час, с. 130-145).

 2. Розвиток архітектури Давньої Русі. (Давня Русь, с. 211-228).Практична частина

 1. Дайте характеристику розвитку української культури в рамках Російської імперії XIX століття. (Нов. час, с. 253-281).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 19

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Берестейська унія та її значення в історії розвитку української культури.

 2. Вплив християнства на духовну культуру Київської Русі. (Давня Русь, с. 86-100).Практична частина

 1. Охарактеризуйте розвиток української культури під час Великої Вітчизняної війни.Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


^ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 20

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

1. Внесок Запорізької Січі у формування української нації та культури.

 1. Християнські мотиви в культурі Київської Русі. (Давня Русь, с. 228-244).Практична частина

 1. Поясніть роль мовного чинника в житті національної спільноти.Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 21

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Стиль класицизм в архітектурі міст України кінця XVIII – XIX ст. (Нов. час, с. 281-291).

 2. Характерні риси язичницької культури східних слов’ян. (Давня Русь, с. 9-31).Практична частина

 1. Обгрунтуйте значення мала візантійська культура для розвитку української культури? (^ Давня Русь, с. 92-93, с. 184-187).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 22

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Народна культура і творчість Г.Сковороди (Див. сем. № 1).

 2. Словʼянська міфологія і пантеон язичницьких богів. (Давня Русь, с. 46-77).Практична частина

 1. Охарактеризуйте значення козацтва в розвитку народної картини „Козак-Мамай”. (Нов. час, с. 161-169).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 23

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Світоглядні уявлення східних слов’ян: слов’янський язичницький пантеон. (Давня Русь, с. 46-77).

 2. Культура України на етапі становлення незалежностіПрактична частина

 1. Поясність, в чому полягає вплив «Руської правди» на розвиток правової культури Давньої Русі. (^ Давня Русь, с. 131-134).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 24

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Значення літературної діяльності І.Котляревського. „Енеїда” як скарбниця знань про українську народну культуру.

 2. Особливості скіфської культури. Скіфський звіриний стиль (Див. сем. № 1).^ Практична частина

 1. Поясніть роль православної церкви у справи розвитку писемності, книгописання та розповсюдження освіти в Київській Русі. (Давня Русь, с. 151-164).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 25

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

1. Просвітницька діяльність православних братств та братських шкіл. (Нов. час, с. 10-23).

 1. Кобзарство як соціально-культурне явище: козацькі думи в контексті європейської епічної традиції.^ Практична частина

 1. Дайте характеристику культурі Галицько-Волинського князівства (Див. сем. № 1).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 26

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Магдебурзьке право та цехова структура ремісництва на українських землях. (Нов. час, с. 169-183).

 2. Усна народна творчість Давньої Русі: билинний епос. (Давня Русь, с. 116-121).Практична частина

 1. Дайте характеристику розвитку української культури в повоєнний період.Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 27

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Політика українізації 1920 – 1930 рр. та її наслідки для розвитку культури та мистецтва (Див. сем. № 1).

 2. Освіта і книгодрукування в XIV-XVII ст. (Нов. час, с. 41-55).Практична частина

 1. Обгрунтуйте значення для культури Київської Русі мало прийняття християнства православного взірця? (^ Давня Русь, с. 86-100).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ^ КАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 28

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Соцреалізм як основна тенденція розвитку повоєнного мистецтва (Див. сем. № 1).

 2. Козацтво як явище української історії та культуриПрактична частина

 1. Поясність, в чому значення діяльності братів-монахів Кирила та Мефодія для розвитку духовної культури східних словʼян? (^ Давня Русь, с. 144-151).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 29

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. Сучасні проблеми та перспективи розвитку культури незалежної України.

 2. Зародження і розвиток шкільної освіти за часів Давньої Русі. (Давня Русь, с. 151-164).Практична частина

 1. Дайте характеристику релігійних вірувань та міфології східнослов’янських племен (^ Давня Русь, с. 9-31).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКАФЕДРА філософії культури і культурології


напрям підготовки – всі напрямки підготовки

спеціальність – всі спеціальності


ЗАВДАННЯ 30

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни Історія української культури


Теоретична частина

 1. «Повчання дітям» Володимира Мономаха як пам’ятка християнської слов’янської моралі і дидактики . (Давня Русь, с. 195-199).

 2. Просвітницька роль церковних братств XVI-XVII ст. (Нов. час, с. 10-23).Практична частина

 1. Дайте характеристику сміхової культури Давньої Русі та діяльності скоморохів (Давня Русь, с. 121-129).Викладач канд. філос. н., доцент Даренська В.М._________________

Похожие:

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут Управління
Управління Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на V міжнародну науково-практичну конференцію...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля
Дайте характеристику шкільної освіти та книжної справи Давньої Русі (Давня Русь, с. 151-164)
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля
Поясність, в чому полягає особливість побутування магдебурзького права та цехової структури ремісництва на українських землях
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconФорма № н 04 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Робоча програма Трудове право для студентів за напрямом підготовки 020302. Історія, спеціальністю Правознавство
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Новелістика Х. Л. Борхеса – втілення головних художніх принципів літератури постмодернізму
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconЧеркаський національний університет імені богдана хмельницького
Прояви механізму натяку у виборі ескізу для татуювань (глибинно-психологічний аспект)
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут інформатики
Обов’язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в навчальних закладах
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ТІ, воєнне мистецтво», яка відбудеться 23-24 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького...
Східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра архітектури та міського будівництва
За дод. Г табл. Г. 2 [1] визначаємо розрахункову температуру внутрішнього повітря
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы