Щоденник практики icon

Щоденник практики


Скачать 30.25 Kb.
НазваниеЩоденник практики
Размер30.25 Kb.
ТипДокументыФорма № Н-7.03

Київський національний лінвістичний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)


Для заповнення щоденника - не роздруковувати.


ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Виробничої__________________________________________

(вид і назва практики)

студента _____Круглик Марії......______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

факультет, відділення__Економіко-правовий


кафедра _Менеджменту

освітньо-кваліфікаційний рівень_____Спеціаліст__________________________________


напрям підготовки 0306 “Менеджмент”________________________________


спеціальність__7.03060101”Менеджмент організацій і адміністрування (менеджмент на ринку товарів і послуг)”

(назва)

____У_____ курс, _______________ група


Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


прибув на підприємство, організацію, установу


Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року


____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


Вибув з підприємства, організації, установи


Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року


_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


^ Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівники практики:

від КНЛУ ______^ Решетник Н.І._____________

(підпис) (прізвище та ініціали)


від підприємства, організації, установи ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали


^ Робочі записи під час практики^ Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року


^ Відгук осіб, які перевіряли проходження практики^ Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата складання заліку (диф. заліку, екзамену) „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ЄКТС __________________________

Керівник практики від КНЛУ ____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Примітки:

  1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

  2. Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.Похожие:

Щоденник практики iconДніпропетровський національний
Щоденник оформлюється наприкінці практики, робочі записи по р. 5 ведуться регулярно на протязі практики
Щоденник практики iconЩоденник практики

Щоденник практики iconФорма № н 03 (повне найменування вищого навчального закладу) щоденник практики

Щоденник практики iconТитульний лист щоденника назва вузу: медичний університет української асоціації народної медицини щоденник студента з виробничої практики
Мя по батькові
Щоденник практики iconЗвіт-щоденник
Керівник практики від підприємства Міхнєва О. М. від навчального закладу Гриценко В. Л
Щоденник практики iconЗвіт-щоденник
Керівник практики від підприємства Міхнєва О. М. від навчального закладу Гриценко В. Л
Щоденник практики iconМоз україни Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра ортопедичної стоматології щоденник з виробничої лікарської практики з ортопедичної стоматології

Щоденник практики iconЩоденник Виробничої практики «Сестринська справа в терапевтичні стоматології» Студента ІІ курсу 402 групи
Надання невідкладної допомоги хворим із втратою свідомості, анафілактичним шоком, набряком Квінке, колапсом, підвищенням артеріального...
Щоденник практики iconПамятка Перед началом практики студент получает на кафедре и в деканате факультета: программу практики
Содержание и порядок аттестации результатов практики устанавливается программой практики
Щоденник практики iconДневник производственной практики
В дневнике обучающийся ежедневно в течение всего периода практики записывает выполненные работы в соответствии с рабочей программой...
Щоденник практики iconПаспорт установи бази практики
Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы