Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 icon

Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006


Скачать 21.46 Kb.
НазваниеСписок літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006
Размер21.46 Kb.
ТипДокументы

Список літератури:

Семіотика

1.Архангельська А.М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. – 2006. - №1. – С.83-92.


2.Бодик О.П. Адресованість в офіційному дискурсі // Гуманітарні науки. – 2005. - №2. – С.58-65.


3.Буркут К.С. Словник компаративних тропів поетичної збірки М.Драй-Хмари «Поростень» // Мовознавство. – 2005. - №6. – С.26-38.


4.Васильева Н.В. О функциях собственных имен в художественных текстах // Вопросы филологии. – 2005. - №3. – С.7-13.


5.Вербич С.О. Українські власні особові назви з «непрозорою» мотивацією: структура, семантика, етимологія // Мовознавство. – 2004. - №2-3. – С.20-24.


6.Винницький В.М. Про акцентуаційний спосіб словотворення // Мовознавство. – 2007. – №3. – С.12-22.


7.Герасимчук В. Власні імена в українських фразеологізмах // Дивослово. – 2005. - №4. – С.43-47.


8.Жайворонок В.В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук // Мовознавство. – 2004. - №5-6. – С.23-35.


9.Жайворонк В.В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень // Мовознавство. – 2001. - №5. – С.48-63.


10.Зорівчак Р.На все впливає мови чистота…//Урок української. – 2007. - №5. – С.29.


11.Іваницька Н. Повнозначне слово та його проекції на денотат // Українська мова. – 2006. - №3. – С.48-57.


12.Карпенко Ю.О. Динаміка прикметникового словотвору // Мовознавство . -2005. - №3-4. – С.105-111.


13.Карпенко Ю.О. Ментальна організація власних назв // Мовознавство. – 2004. - №4. – С.25-34.


14.Кващук А. Повернімо українцям їхні справжні прізвища! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. - №4. – С.147-148.


15.Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К.: Либідь, 2001. – 300 с.


16.Колібаба Л. Семантико – функціональна характеристика суфіксів іменників в аспекті дивергенції // Українська мова. – 2005. - №3. – С.27-37.


17.Комлев Н.Г. Слово в речи: Денотативные аспекты. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 214 с.


18.Корнієнко І. Прізвища ад’єктивного типу в Дніпровському Припоріжжі // Українська література в загальоосвітній школі. – 2005. – №3. - С.35-37.


19.Кравець Л. Генітивна метафора як елемент текстової структури // Українська мова . – 2005. - №1. – С.60-71.

20.Кравченко Л.О. Словотвір прізвищ Лубенщини // Мовознавство. – 2004. - №1. – С.69-75.


21.Мойсієнко А. Образний світ онімного слова // Дивослово. – 2006. – №4. – С.34-37.


22.Павлова О. Нікнейми – віртуальні антропоніми // Українська мова та література. – 2006. - №38. – С.8-10.


23.Приймак О., Дубовик Г. Власні назви в кулінарії // Дивослово. – 2002. - №5. – С.19-21.


24.Примачик І. Нікнейм – «как много в звуке» :), або походження нікнеймів // Українська мова та література. – 2006. - №38. – С.5-7.


25.Радчук В. Іскоростень чи Коростень? // Дивослово. – 2005. – №4. – С.43-47.


26.Рожченко З.В. Єврейські імена серед українських козаків // Мовознавство. – 2004. - №4. – С.35-42.


27.Сікорська З. Постфікси в українській мові // Українська мова. – 2003. - №3-4. – С.46-55.


28.Скляренко В.Г. Походження назви Русь // Мовознавство. – 2005. - №3-4. – С.33-46.


29.Скляренко В.Г. Походження назви Україна // Мовознавство. – 2006. - №5. – С.15-33.


30.Сокол І. Про що розповідають прізвища // Дивослово. – 2003. - №3. – С.32-34.


31.Стишов О. Семантична модифікація власних назв // Українська мова. – 2005. - №2. – С.88-97.


32.Стрижак О. Українська ономастика на зламі тисячоліть // Українська мова. – 2003. - №3-4. – С.107-129.


33.Суперанская А. Древнерусские имена и прозвища в основах наших фамилий // Наука и жизнь. – 2003. - №2. – С.126-127.


34.Татаренко О.О. На теми сучасної української ономастики // Мовознавство. – 2007. - №1. – С.6-22.


35.Терехова С.І. Типологія вказівних особових репрезентацій (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Мовознавство. – 2007. - №2. – С.49-57.


36.Фаріон І. Саме згодних називатися горщиками в піч і ставлять (про національне й універсальне в антропонімії) // Урок української. – 2002. - №7. – С.18-20.


37.Чучка П. Глобальні, національні та регіональні ознаки прізвищ українців // Дивослово. – 2003. - №10. – С.23-25.


Лінгвостатистика

1.Ганєчко В. Семантика дієслів на позначення паравербальних дій усмішки та сміху // Мовознавство. – 2005. - №5. – С.68-74.


2.Горелов И.Н. Избранные труды по психолингвистике. – М.: Лабиринт, 2003. - 317 с.


3.Єрмоленко С.Я. Лінгвостатистика: основні поняття, напрями й методи дослідження // Мовознавство. – 2005. - №3-4. – С.112-125.


4.Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М.:КомКнига, 2005. – 306 с.


5.Мамчур І. Функціональні стилі мовлення в аспекті сучасного мовознавства // Дивослово. – 2001. - №12. – С.32, 41-42.


6.Михайлюк В. Особливості вживання іменників у діловому мовленні // Вересень.- 2003. - №3. – С.98-103.


7.Озерова Н.Г., Синиця І.А. Взаємодія функціональних стилів у сучасних російській та українській мовах // Мовознавство. – 2003. - №2-3. – С.112-118.


8.Слобин Д., Джудит Г. Психолингвистика. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 349 с.


9.Широков В.А. Семантичні стани мовних одиниць та їх застосування в когнітивній лексикографії // Мовознавство. – 2005. - №34. – С.47-62.


Функціональна лінгвістика

1.Баган М. Функціональні параметри подвійного заперечення в сучасній українській мові // Українська мова. – 2006. - №4. – С.58-65.


2.Бацевич Ф.С. Категорії комунікативної лінгвістики // Мовознавство. – 2003. - №6. – С.25-32.


3.Іванова О.В. Модальність як категорія лінгвістики // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – №28. – С.30-32.


4.Карпенко Ю.О. Ще раз про критерії виділення частин мови // Мовознавство. – 2001. - №3. – С.76-80.


5.Корольова Т.М. Типологія інтонацій модальності мовлення // Мовознавство. – 2006. - №5. – С.100-103.


6.Слободинська Т. Методологія дослідження функціонально-семантичної категорії таксису // Українська мова. – 2007. - №2. – С.55-70.

Психолінгвістика

1. Демьянков В.З. Психолингвистика // Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей редакцией Е.С. Кубряковой., М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996., - С.147-153.

2. Леонтьев А.А. Психолингвистика. М., - 1997.


3. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. М., - 1974.


4. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. – В кн.: Языковая система и речевая деятельность. Л., - 1974.


5. Фрумкина Р.М. О специфике гипотез в психолингвистике. – В сб.: Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.


6. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. М., 1984.


7. Фрумкина Р.М. Семантика и категоризация. М., 1991.

8. Основні наукові праці Московської психолінгвістичної школи можна знайти за адресою http://iling-ran.ru

Соціолінгвістика

1. Krugosvet.ru

1. Алексей Шмелев. Иностранные слова в молодежном жаргоне. – Русский язык. – 2001. - №23. – с.9-10.


2. Бацевич Ф. Shumarowa N. Подстани соціолінгвістики / Ф.Бацевич, О.Палінська// Мовознавство – 2005. - №3-4. – с.159-160.


3. Дорогова І. Обережно: сленг!//Пані вчителька. – 2007. - №7. – с.24-29.


4. До соціолінгвістичної класифікації мов у її слов’янській специфіці і динаміці/ О.Б.Ткаченко// Мовознавство. – 2005. - №3-4. – с.63-68.


5. Крысин Л.П. Что изучает социолингвистика? // Русский язык в школе. – 2002. - №4. – с.27-31.


6. Мартинова Г.І. До проблеми генези середньонаддніпрянського діалекту//Мовознавство:Науково-теоретичний журнал.- 2007. - №2. – с.10-16.


7. Мурашов А. Жаргон: преодолейте – изучая// Народное образование. – 2001. - №1. – с.179-187.


8. Наталя Шубенко. Двомовність проблема, якої не існує.// Урок української мови:2003. - №2. – с.35


9. Русанівський В.М. Соціолінгвістика і діалектологія. // Мовознавство: Науково-теоретичний журнал. – К., 2006. - №1. – с.3-7.


10. Ставицька Л. Про взаємодію жаргону і сленгу// Українська мова та література (1вересня) – 2000. - №15. – с.7 – 8.

11.Ткаченко О.Б. Соціолінгвістична класифікація мов у її слов’нській специфіці й динаміці. // Мовознавство – 2003. - №2-3. – с.3 – 13.


12. Федорчук Т.М. Культурна ідентифікація білінгвів// Наукові записки.Філологічні науки. – 2004. – Т.34. – с.6 -10.


13. Філософсько-методологнічні засади сучасної лінгвістики: спроба обгрунтування / Ф.С. Бацевич// Мовознавство: Науково – теоретичний журнал. – К., 2006. - №6. – с. 33-40.


14. Шарикова А. Компьютерный жаргон ( На материале русского и английского языков) // Русский язык -2001. – №23. – с.10-11


15. Щур М. Бельгія:двомовність конфліктна. // Урок української мови :2003. - №2. – с.64.


Прикладна лінгвістика

 1. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Суми: Університетська книга, 2004. – 382 с.

Когнітивна лінгвістика

 1. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17 – 33.

 2. Іващенко В.Л. Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору // Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 54 – 61.

 3. Касевич В.Б. О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики / Под ред. Ф.М.Березина. – СПб.: ООО «Издательство Астрель», 1998. – 368 с. – С. 48 – 58.

 4. Когнітивна лінгвістика // Українська мова: Енциклопедія / Редкол. В.М.Русанівський, О.О.Тараненко (співголови), М.П.Зяблюк та ін. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – 752 с. – С. 258 – 260.

 5. Кононенко В.І. Концептологія в лінгвістичному аспекті // Мовознавство. –2006. – № 2-3. – С. 111 – 117.

 6. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 24 – 29.

 7. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становлений когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 34 – 52.

 8. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: ТетраСистемс, 2005. – 256 с.

 9. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

 10. Михалев А.Б. Общее языкознание. История языкознания: Путеводитель по лингвистике: Конспект-справочник. – М.: Флинта, Наука, 2005. – 240 с.

 11. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХ века // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 111 – 143.

 12. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж: Наука, 2001. – 255 с.

Герменевтика

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996.

2. Борхес Х.Л. Сочинения: В 3 т. – Рига, 1994.

3. Владимиров В. Герменевтика журналістики. – Луганськ, 1999.

4. Возняк Т. Тексти та переклади. – Х., 1998.

5. Гадамер Г.Г. Истина и метод. – М., 1988.

6. Гайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.

7. Глазова О. Вивчення лінгвістики тексту в 9 класі (Плани-конспекти уроків)/ Дивослово. – 2002. – № 2. – С. 28-30, 43-49.

8. Герменевтика: история и современность. –М., 1990.

9. Дильтей В. Описательная психология. – М., 1924.

10. Долгопольский С. Риторики Талмуда. – Спб.,1998.

11. Квіт С. Основи герменевтики: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 192 с.

12. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі/ Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 27-28.

13. Кошарний С. Біля джерел філосрфської герменевтики. – К., 1992.

14. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Герменевтика/ Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Книга, 2007. – С. 310-321.

15. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Герменевтика/ Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Книга, 2007. – С. 266-273.

16. Мороз С. Як стати успішною людиною?/ Українська мова і література в школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2005. – № 2. – С. 25-29.

17. Плотников М. Жизнь и философия. Философская программа Вильгельма Дильтея. – М., 2000.

18. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. – М., 1995.

19. Рикер П. Конфликт интерпритаций. – М.. 1995.

20. Цурганова Є., Гузь О. Герменевтичний аналіз/ Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 6. – 58-59.

21. Шпет Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. – 1989-1991.

Похожие:

Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconСписок літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006
Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство....
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconЄдність слов’ян у єдиній європі або євроінтеграція шлях до слов’янського союзу
Росії не передбачають рівного, суверенного союзу. І тому більшість слов’ян обрала інший шлях єднання: вільний, рівноправний, такий,...
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconУточнений список літератури до іспиту з курсу «Історія зарубіжної літератури (антична література)»

Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconКонтактний тел.: 094 926 69 34, 044 361 99 34 Ярина
Щиро запрошуємо на одне з найголовніших старовинних календарних свят слов’янського народу – Купало, яке відбудеться в Києві 23 червня...
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconТема: «Мовознавство наука про мову»
Мовознавство як наука про мову та його основні завдання. Мета курсу “ Вступ до мовознавства”
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconПринципи і категорії психології. — Київ, "Вища школа", 1979 1 ЗМІСТ: 1
Психосоціальна проблема І категорії, що фіксують суспільно зумовлений рівень активності поведінки 72
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconСписок літератури
Буга Л. Г. Гражданские и промышленные и сельськохозяйственные здания, М.: Высшая школа, 1987
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconОпросник Элерса
Инструкция: “Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В каждой строке выберите только одно из трех слов,...
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconГлазунова Дарья Одесский техический коледж онапт
Слов`яногірськ в Святогірськ. Згідно ухвалі Кабміну України, в грудні 1996 року Слов`яногірськ включений в список курортів. Правобережна...
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconСамостійна робота з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій»
Обсяг 8-10 сторінок кожне питання, обов’язково висновки і список використаної літератури
Список літератури: Семіотика Архангельська А. М. Маскулінність та фемінність як соціокультурні категорії на тлі слов’янського антропонімікону // Мовознавство. 2006 iconСписок літератури на зно 2014
Подаю літературу на зно 2014. Оскільки програма 2013/2014 навчальних років не буде відрізнятися від цьогорічної, то список вірний...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы