Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) icon

Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи)


Скачать 240.76 Kb.
НазваниеСтандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи)
страница1/7
Размер240.76 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7


СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА


КУРСОВИЙ І ДИПЛОМНИЙ

ПРОЕКТИ (РОБОТИ)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА


Вимоги до змісту та оформлення


Затверджено і введено в дію наказом ректора

Івано-Франківського національного технічного університету

нафти і газу (ІФНТУНГ) №29 від 01.04.2011 р.


Чинний від 18.04.2011.


СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА


КУРСОВИЙ І ДИПЛОМНИЙ

ПРОЕКТИ (РОБОТИ)

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА


Вимоги до змісту та оформлення


Затверджено і введено в дію наказом ректора

Івано-Франківського національного технічного університету

нафти і газу (ІФНТУНГ) №29 від 01.04.2011 р.


Чинний від 18.04.2011 p.
ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО:

кафедрами ІФНТУНГ, навчальним відділом ІФНТУНГ.


Внесено: навчальним відділом ІФНТУНГ


^ 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:


наказ ректора ІФНТУНГ від 01.04.2011 р.№ 29


3 ВВЕДЕННО: на заміну СТП 02070855-03-99

ЗМІСТ


1 Галузь використання 5

2 Нормативні посилання 5

3 Визначення 8

4 Мета курсового і дипломного проектування 9

5 Організація проектування 10

5.1 Організація курсового проектування 10

5.2 Організація дипломного проектування 11

6 Структура проекту 12

7 Пояснювальна записка (ПЗ) 13

7.1 Зміст і обсяг ПЗ 13

7.2 Загальні вимоги до оформлення 20

7.3 Вимоги до викладу тексту 22

7.4 Поділ тексту 23

7.5 Заголовки 24

7.6 Переліки 24

7.7 Нумерація аркушів 25

7.8 Таблиці 25

7.9 Ілюстрації ПЗ 31

7.10 Розрахунки 33

7.11 Формули і рівняння 34

7.12 Посилання 36

7.13 .Примітки 38

7.14 Скорочення 38

7.15 Одиниці фізичних величин 38

7.16 Додатки 39

8 Графічна частина 40

8.1 Загальні вимоги 40

8.2 Вимоги до складальних креслень 41

8.3 Специфікація 43

8.4 Технічні вимоги 44

8.5 Технічна характеристика 45

8.6 Креслення деталей 45

9 Технологічна документація 46

10 Позначення документів курсового і дипломного проектів 46

Додаток А Форми титульних листів 49

Додаток Б Форми завдань 52

Додаток В Основні написи 56

Додаток Г Форма обкладинки пояснювальної записки 59

Додаток Д Оформлення графічного матеріалу 61

Додаток Е Опис символів для схем алгоритмів 64

Додаток Ж Грецький алфавіт 69

Додаток К Перелік деяких скорочень слів, що можуть

вживатись у курсових і дипломних проектах 71

^ 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Цей стандарт встановлює загальні вимоги до змісту та оформлення курсових і дипломних проектів (робіт), які виконуються студентами на кафедрах університету.

Спеціальні вимоги до курсових і дипломних проектів (робіт) встановлюють кафедри і приводяться в методичних вказівках до курсового і дипломного проектування для окремих напрямів підготовки та спеціальностей.

Вимоги цього стандарту рекомендуються для розробки нормативних документів з інших видів робіт відповідно з навчальними планами спеціальностей.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 ЕСКД. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 ЕСКД Електронні документи. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 ЕСКД. Електронна модель виробу. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.053:2006 ЕСКД. Електронна структура виробу. Загальні положення

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 ЕСКД. Правила виконання експлуатаційних документів

ДСТУ ГОСТ 2.104-2006 Основні написи

ДСТУ ГОСТ 2.601-2006-(CT СЭВ 1798-79) ЕСКД. Експлуатаційні документи

ДСТУ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3294-95. Маркетинг. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення.

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні положення, назви та позначення.

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення.

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторские документов

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения, виды, разрезы, сечения

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей.

ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений

ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймлении изделий

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные

ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин

ГОСТ 2.410-68 (СТ СЭВ 209-75, СТ СЭВ 366-76) ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций

ГОСТ 2.411-72. ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем

ГОСТ 2.420-69 ЕСКД. Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем

ГОСТ 2.703-68 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем

ГОСТ 2.704-76 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем

ГОСТ 2.721-74 (СТ СЭВ 1984-79, СТ СЭВ 5679-86) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические

ГОСТ 2.770-68 (СТ СЭВ 2519-80) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики

ГОСТ 2.781-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные

ГОСТ . 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические

ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические, Элементы трубопроводов

ГОСТ 2.793-79 (СТ 1985-79) ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств

ГОСТ 3.1107-81 ЕСТД. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические изображения

ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт

ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции)

ГОСТ 3.1125-88 ЕСТД. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок

ГОСТ 3.1404-86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции резания

ГОСТ 3.1405-86 ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы термической обработки

ГОСТ 3.1408-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы получения покрытий

ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технический контроль.

ГОСТ 3.1702-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием

ГОСТ 3.1705-81 Правила записи операций и переходов. Сварка

ГОСТ 7.1-84 ССИБИД. Библиографическое описание документа. Общие правила и правила составления

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 2414-76). Система стандартов по информационному, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 6636-69 ОНВ. Нормальные линейные размеры

ГОСТ 8908-81 ОНВ. Нормальные углы и допуски углов

ГОСТ 14140-81 ОНВ. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

ГОСТ 24643-81 ОНВ. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения

ГОСТ 25069-81 ОНВ. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей

ГОСТ 25346-89 ОНВ ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений

ГОСТ 25347-82 ОНВ ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки

ГОСТ 25348-82 ОНВ ЕСДП. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм

ГОСТ 25349-88 ОНВ ЕСДП. Поля допусков деталей из пластмасс

ГОСТ 25670-83 ОНВ. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками

Р 50-77-88 Рекомендации ЕСКД. Правила выполнения диаграмм


3 ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Курсовий проект — це самостійно виконана і відповідно оформлена творча робота студента з вирішення конкретного практичного. завдання з однієї, або декількох загальноінженерних чи спеціальних дисциплін на основі набутих теоретичних знань.

Курсовий проект (робота) виконується протягом навчального семестру у відповідності з навчальним планом спеціальності.

3.2 Дипломний проект— це самостійно виконаною і відповідно оформленою творчою роботою студента на завершальному етапі навчання в університеті з вирішення конкретної науково-технічної, економічної, виробничої проблеми питання на основі набутих у процесі навчання знань та практичних навиків на підтвердження підготовленості студента до самостійної роботи в умовах сучасного стану науки і техніки, нових форм організації виробництва.

Дипломний проект (робота) є нормативною формою державної атестації студента щодо встановлення рівня опанування ним відповідних професійних компетенцій. Дипломний проект (робота) являє собою індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке студент виконує самостійно на завершальному етапі фахової підготовки.

Дипломний проект — це випускна кваліфікаційна робота студента, в якій передбачено створення деякого технічного обладнання (пристрою), або розроблення технології виробництва, або планування проведення робіт, спрямованих на вирішення конкретних фахових завдань, шляхом систематизації та узагальнення спеціальних теоретичних знань, умінь і практичних навичок з метою перевірки досягнутого рівня сформованості необхідних професійних компетенцій. Дипломний проект повинен містити необхідні розрахунки, креслення, моделі, макети тощо з обґрунтуванням техніко-економічної доцільності пропозицій і прийнятих рішень.

Дипломна робота — це випускна кваліфікаційна робота студента, в якій передбачено дослідження деякого актуального питання у фаховій області шляхом систематизації та узагальнення спеціальних теоретичних знань, умінь і практичних навичок з метою перевірки досягнутого рівня сформованості необхідних професійних компетенцій.

Тематика дипломних проектів (робіт) повинна містити основні питання, які фахівець вирішуватиме у майбутній професійній діяльності, і відповідати обсягу теоретичних знань, умінь і практичних навичок, отриманих за період навчання в університеті.

Дипломний проект (роботу) студент захищає на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) університету. Успішний захист дипломного проекту (роботи) ДЕК є правовою основою для присвоєння студентові відповідної кваліфікації та видачі диплома встановленого зразка.


^ 4 МЕТА КУРСОВОГО І ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУВАННЯ

4.1 Мета курсового проектування


Основною метою курсового проектування є:

– навчання та набуття навиків практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних практичних задач;

- розвиток творчого мислення, виявлення та формування професійних навиків студентів;

- набуття навиків конструювання виробів, виконання poзрахунків, письмового викладу технічних рішень та аналізу одержаних результатів;

- закріплення, поглиблення та систематизація отриманих студентами в процесі навчання теоретичних знань з різних дисциплін;

- навчання та набуття студентами досвіду користування довідковою літературою і нормативними документами.


^ 4.2 Мета дипломного проектування

Дипломне проектування, як завершальний етап навчального процесу в університеті, ставить за мету:

– систематизацію, закріплення та набуття досвіду реалізації теоретичних знань та практичних навиків при самостійному розв'язанні конкретних інженерних задач;

- розвиток навиків ведення самостійної роботи та оволодіння студентами методикою дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у дипломному проекті проблем і питань;

- засвоєння сучасних методик проектування нової техніки та розробки новітніх технологій з застосуванням математичних методів та ПК;

- оцінка підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва на основі застосування нової техніки і новітніх технологій.


^ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ


5.1 Організація курсового проектування


5.1.1 Вихідним документом для виконання курсових проектів (робіт) є завдання, яке видається студенту не пізніше, ніж через тиждень від початку семестру, в якому виконується проект (робота).

5.1.2 Завдання на курсовий проект видається керівником курсового проекту.

5.1.3 Тематика курсових проектів затверджується на засіданні кафедри, на якій виконуються проекти.

5.1.4 Керівник курсового проекту узгоджує з студентом календарний план роботи на весь період виконання проекту з зазначенням конкретних термінів завершення окремих розділів.

5.1.5 Графік консультацій керівника курсового проекту затверджується на засіданні відповідної кафедри і доводиться до відома студента через тиждень від початку навчального семестру.

5.1.6 Студент представляє керівнику проекту свої підготовлені рішення з питань проекту. Керівник проекту розглядає представлену роботу і дає зауваження з обсягу і по суті виконаної роботи та виявлених у ній помилок і недоробок.

До розробки наступного розділу проекту студент приступає після узгодження з керівником виконаного попереднього розділу.

Після завершення студентом відповідної частини курсового проекту і підготовки вихідних даних для розрахунків з використанням ПК керівник перевіряє їх і дає дозвіл студенту проводити необхідні розрахунки.

Розроблені блок-схема і програма, а також виконані розрахунки з використанням ПК включаються до проекту як додатки.

5.1.7 За прийняті в курсовому проекті рішення, достовірність всіх даних у проекті відповідає студент - автор проекту.

5.1.8 Курсові проекти студенти виконують, як правило, в кабінетах курсового проектування або в спеціально виділених аудиторіях.

5.1.9 Дата захисту курсового проекту призначається керівником, затверджується на засіданні кафедри і доводиться до відома студента не пізніше, ніж за один місяць до дня захисту.

5.1.10 Завершений курсовий проект студент підписує і подає керівнику, який після перевірки і схвалення проекту підписує його з відповідним висновком про допуск студента до захисту проекту.


^ 5.2 Організація дипломного проектування


5.2.1 Вихідним документом для виконання дипломного проекту є завдання на дипломний проект, яке, як правило, видається студентові перед початком переддипломної практики.

Дипломний проект за змістом і об'ємом виконаної роботи повинен відповідати певній стадії розробки науково-технічної продукції і бути придатним для реалізації окремо, або в складі комплексної розробки, як завершений етап.

5.2.2 Завдання на дипломний проект на відповідному бланку видається керівником проекту і затверджується завідувачем випускної кафедри.

При виконанні комплексних тем (проектів) декількома студентами завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексного проекту.

Вихідні дані на проект у даному випадку повинні видаватись на індивідуально виконувану в проекті частину комплексної теми.

5.2.3 Тема дипломного проекту затверджується наказом ректора університету.

5.2.4 Керівник проекту надає студенту допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання проекту з зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів.

5.2.5 Загальне керівництво виконанням дипломного проекту здійснює керівник проекту. З окремих розділів дипломного проекту наказом ректора призначаються консультанти.

5.2.6 Консультанти з відповідних питань дипломного проекту перевіряють відповідну частину проекту і ставлять свій підпис на титульній сторінці пояснювальної записки. Контроль за ходом проектування здійснює керівник не рідше одного разу на тиждень.

5.2.7 Графік консультацій керівника дипломного проекту затверджується на засіданні кафедри, яка видала завдання на дипломний проект. Графіки консультацій консультантів з окремих розділів дипломного проекту затверджуються на засіданнях відповідних кафедр.

Графіки консультацій доводяться до відома студента не пізніше, ніж через тиждень від початку запланованого терміну початку виконання дипломного проекту.

5.2.8 Студент розробляє і подає керівникові (консультантові) проекту підготовлене рішення питань проекту. Керівник дипломного проекту перевіряє представлену роботу і дає свої зауваження з об'єму і по суті запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності проекту і при необхідності інформує завідувача кафедри.

До розробки наступного розділу проекту студент приступає після перевірки і візування керівником проекту виконаної роботи в попередньому розділі.

5.2.9 Керівник проекту дає дозвіл проводити розрахунки з використанням ПК після перевірки вихідних даних, блок-схеми та програми розрахунку. Розроблені блок-схема та програма, а також виконані розрахунки з використанням ПК додаються до проекту у вигляді додатків.

5.2.10 За правильність наведених у проекті даних та прийняті в дипломному проекті рішення відповідає студент — автор проекту.

5.2.11 Дипломні проекти виконуються, як правило, в кабінетах дипломного проектування або в спеціально відведених аудиторіях.

5.2.12 Питання допуску дипломних проектів до захисту розглядається на засіданні випускної кафедри.

5.2.13 Готовий і підписаний студентом та консультантами дипломний проект подається керівникові проекту за 10 днів до призначеного дня захисту.

5.2.14 Після перевірки і одобрення проекту керівник підписує його і оформляє письмовий відгук. Відгук повинен містити характеристику виконаної роботи по всіх розділах проекту.

Не пізніше, ніж за тиждень до дня захисту, проект разом із письмовим відгуком студент передає завідувачу випускної кафедри.

5.2.15 Завідувач кафедри на основі відгуку та ознайомлення з проектом вирішує питання про допуск студента до захисту дипломного проекту.

5.2.16 Допущений до захисту дипломний проект завідувач кафедри підписує його з відповідним висновком на титульній сторінці пояснювальної записки.


^ 6 СТРУКТУРА ПРОЕКТУ


Курсовий та дипломний проекти в загальному випадку містять:

- пояснювальну записку;

- графічні матеріали (креслення, специфікації, схеми, графіки, карти, фотознімки, плакати тощо);

- технологічну документацію: маршрутні, операційні, контрольні карти, тощо;

- зразки і макети, розроблені студентом самостійно або в співавторстві.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconСтандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи)
Цей стандарт встановлює загальні вимоги до змісту та оформлення курсових і дипломних проектів (робіт), які виконуються студентами...
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconПрактичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства
Мета: Засвоїти основні принципи роботи надбудови “Поиск решения” для оптимізації планування використання персоналу підприємства....
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconКурсовий проект (робота)
Основна частина проекту (роботи). Вибір і обґрунтування засобу розрахунку (синтезу, оптимізації, оцінки ефективності)
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) icon1. Яким терміном визначається зменшення активів або збільшення зобовязань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства? а доходи підприємства; б заборгованість підприємства; в витрати підприємства; г прибуток підприємства. 2
А суму, яка необхідна для закупівлі нового обладнання, щоб продовжити виробничий цикл
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconТема: Аналіз фінансово-майнового стану підприємства
За даними бухгалтерського балансу підприємства провести аналіз фінансової стійкості підприємства
Стандарт підприємства курсовий І дипломний проекти (роботи) iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы