Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний icon

Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний


Скачать 24.84 Kb.
НазваниеСтандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний
Размер24.84 Kb.
ТипПовідомлення

Прес-реліз (англ. рress-release – випуск для преси) – це стисле повідомлення для преси про якусь важливу подію (прес-конференцію, презентацію, акцію тощо). Його можна використовувати під час розроблення та реалізації проекту для безперервного інформування як громадськості, так і ЗМІ. Написання цього документа не забирає багато часу, проте грамотно складений прес-реліз надзвичайно ефективний, коли необхідно подати інформацію, яка потребує миттєвого висвітлення в ЗМІ (наприклад, дата й місце проведення громадських слухань). Своєрідність прес-релізу на відміну від прямої реклами або тематичної статті полягає в тому, що це коротке повідомлення, яке містить ту чи ту новину.

Умовно прес-релізи можна поділити на два види: стандартний і спеціальний.

Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події.


Спеціальний прес-реліз складають, коли виникає потреба поінформувати про незаплановані події.

За функціональним призначенням і терміном подання стосовно події прес-релізи поділяють на анонси, запрошення, інформацію та резюме.

^ Види прес-релізу

Мета

Час подання

анонс

ознайомити з подією

задовго до події

запрошення

запросити на захід

за кілька днів до події

інформація

висвітлити події

одночасно з подією

резюме

узагальнити події, визначити перспективи на майбутнє

після події

Реквізити прес-релізу:

 1. Дата подання.

 2. Назва виду документа.

 3. Назва установи, яка підготувала прес-реліз.

 4. Контактна особа, номер телефону та адреса отримання подальшої інформації.

 5. Заголовок.

 6. Текст, який містить відомості про зміст події, організаторів, місце, час, причини та значення події.Факти, описані в прес-релізі, повинні сприйматися як сенсація або принаймні бути цікавими для ЗМІ чи потенційних адресатів. Потрібно чітко уявляти, про що буде прес-реліз, яка інформація становитиме його основу: новина має бути не лише актуальною, а й значущою, аби можна було запропонувати її багатьом виданням. Щоб привернути увагу, звістка має відповідати хоча б одному із завдань ЗМІ: інформувати, навчати або розважати.

^ Найпоширенішими підставами для складання прес-релізу є:

 • підсумовування результатів діяльності установи за певний проміжок часу;

 • виготовлення нової продукції, надання нових послуг населенню;

 • зміна в системі роботи, упровадження нових технологій;

 • заяви, виступи керівників підприємства чи інтерв’ю з ними;

 • участь у спеціальних бізнес-заходах (презентаціях, маркетингових акціях, тендерах, аукціонах) та доброчинних акціях;

 • знакові події в діяльності установи чи в житті її працівників.Заголовок прес-релізу повинен привернути увагу читачів. Для цього необхідно дотримуватися таких правил:

 1. Не використовуйте заголовки, схожі на нав’язливу рекламу, наприклад: ^ Ми продаємо найкращу у світі побутову техніку. Редактор не читатиме також заголовки, що містять велику кількість знаків оклику або, приміром, зображення грошових знаків.

 2. Намагайтеся не використовувати імена й ініціали, крім тих випадків, коли необхідно ідентифікувати особу або коли така інформація сприяє правильному прочитанню заголовка.

 3. Не слід використовувати заголовки у формі запитання, адже, не одержавши інформації із заголовка, читач може й не захотіти «шукати істини».

 4. Уникайте в заголовках критики або засудження. Віддавайте перевагу повним реченням – із підметом і присудком, які б розкривали зміст усього прес-релізу. Завдання заголовка – стисло передати суть прес-релізу.

Головна новина прес-релізу має міститися в першому абзаці. Чотири перших рядки – це візитка картка прес-релізу. Тому текст недоречно починати з цитати або другорядної інформації. Добре сприймається фраза з 12 слів. Трьох-чотирьох таких фраз буде цілком достатньо, щоб у легкій ненав’язливій формі передати зміст повідомлення.

Інформацію, яку подали в першому абзаці, обов’язково деталізують у наступних, наводячи тільки факти.

Оцінні судження поміщають у цитату від очільника компанії або людини, відповідальної за проект. Цитата допоможе «пожвавити» матеріал, зробити його реалістичним. Не завершуйте прес-реліз висновками чи узагальненнями на кшталт На нашу думку, це дуже актуальна подія або Попереду ще багато нових досягнень. Якщо більше нічого сказати, просто поставте крапку.

Наприкінці варто подати загальну інформацію про компанію – кілька основних фактів, які нагадають журналістові про те, хто ви і чим займаєтеся.

Обов’язково зазначають ім’я, посаду й номер телефону, електронну адресу контактної особи. Це одна з важливих передумов успіху прес-релізу. Зауважують, до кого журналіст може звернутися зі своїми питаннями, тому контактна особа повинна мати час для спілкування з представниками ЗМІ й бути в курсі справ.

Можна додати до прес-релізу світлину.

Пишучи прес-реліз, пам’ятайте про таке:

- обмежте вживання займенників я, ти, ми, нас, наш, мій;

- використовуйте цитати, уникайте мовних кліше;

- не зловживайте вузькоспеціальними термінами. Абревіатури, що їх уживають у тексті хоча б один раз, потрібно розшифровувати;

- віддавайте перевагу дієсловам активного стану, обмежте вживання безособових конструкцій;

- числівники від одного до п’яти, а також числівники на початку речення записують літерами;

- уникайте суб’єктивних оцінок та емоційних висловлень.

Обсяг стандартного прес-релізу не повинен перевищувати одну сторінку. Якщо документ більший за обсягом, бажано зробити підзаголовки. Не варто перетворювати текст на суцільний блок інформації.

^ Вимоги до оформлення прес-релізу

Використовуйте білий папір високої якості формату А4 чи фірмовий бланк зі стандартними атрибутами (логотипом, назвою, адресою, телефонами), можна також розробити спеціальний бланк для прес-релізів.

Заголовок прес-релізу оформлюють жирним шрифтом великими літерами (кегль – 14), а через подвійний інтервал – текст (кегль – 12) – з інтервалом 1,5.

Документ друкують лише з одного боку аркуша, дотримуючись берегів: лівий і нижній – 3 см, правий і верхній – 1,5 см. Якщо текст не вміщується на одній сторінці, унизу зазначають продовження далі.

Прес-реліз подають у ЗМІ та інформаційні агентства декількома способами: поштою, факсом, електронною поштою, приносять особисто. Обов’язково телефонують до редакції, аби пересвідчитись у тому, що матеріал надійшов.

Переймаючись долею перс-релізу, не будьте надто настирливими, відчувайте міру. Якщо ж ваша інформація з’явилась у пресі, обов’язково зателефонуйте до редакції й подякуйте: дружні стосунки з журналістами – основа тісної співпраці та гарантія появи в ЗМІ інформації про вашу організацію.

Зразок

ПРЕС-РЕЛІЗ

Фонд Святослава Вакарчука «Люди майбутнього»

вул. Кіквідзе, 14, оф. 27, м. Київ

Тел.: 254-15-78


^ «ОСВІТА КРАЇНОЮ» – НАВЧАННЯ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ


Фонд Святослава Вакарчука «Люди майбутнього» підбиває підсумки пілотного проекту «Освіта країною». Цією програмою вперше в Україні апробовано одну із засад Болонської декларації – академічну мобільність студентів. Організатори переконані, що в близькому майбутньому вона стане звичним явищем для системи вищої освіти нашої держави.

Метою проекту «Освіта країною» є впровадження кращих європейських практик академічної мобільності, адаптація їх до українських потреб і реалій, що дозволятиме студентам вільно їхати на певний період до інших ВНЗ країни. Цьогоріч було визначено імена 30-ти переможців проекту «Освіта країною», які отримали грант Фонду на два місяці навчання в університетах Києва, Донецька, Харкова, Львова, Чернівців та Одеси.

У ході реалізації проекту «Освіта країною» вдалося з’ясувати проблеми, які сьогодні стають на заваді впровадженню студентської мобільності в нашій державі: прогалини в нормативно-правовій базі, неузгодженість навчальних програм, різні системи оцінювання знань тощо. Аналіз зібраних матеріалів допоможе розробити ефективний механізм мобільності студентства.

Учасники Проекту довели важливість академічної мобільності в Україні. Свідченням актуальності такої програми стала досить велика кількість охочих узяти участь у Проекті, а також підтримка керівництва ВНЗ та освітянської спільноти загалом.

Студенти мали змогу порівняти науково-освітні процеси різних університетів, ознайомитися з культурою іншого регіону, налагодити професійні та дружні стосунки. Для більшості конкурсантів цей Проект став поворотним із точки зору особистого розвитку, пізнання нового, відчуття самостійності, відповідальності й набуття досвіду. Ці студенти стали своєрідними колумбами у відкритті можливостей в освітньому процесі України.

Юрій Герасименко, голова правління Фонду, про Проект:

«Не заглиблюючись у професійні аспекти проекту «Освіта країною», які, безумовно, є для нас важливими, хочу закцентувати на так званому кроскультурному компоненті Проекту. За період, протягом якого студенти навчалися в інших ВНЗ, ми переконалися, що така програма – це чудовий механізм соціальної дифузії. Адже студенти, потрапляючи до іншого соціально-культурного регіону, позбуваються певних стереотипів, зникають штучні ярлики, натомість з’являються нові друзі та знайомі/

Молодь завжди була й залишається найактивнішою частиною суспільства, яка значно легше за інших долає стереотипи. Переконаний, що саме такі молоді, освічені й успішні люди в майбутньому зроблять нашу країну більш монолітною та сильною».

Святослав Вакарчук, засновник Фонду, про Проект:

«Із самого початку ми передбачали успіх проекту. Відгуки учасників підтвердили, що цей Проект потрібний, його слід розвивати та вдосконалювати. Надалі шукатимемо можливості зробити його ширшим, аби якомога більше студентів із різних міст України могли на певний період вільно виїхати на навчання в інших ВНЗ. Також непогано було б продовжити термін навчання. Упевнений, що «Освіта країною» – прекрасна модель для майбутнього, і не тільки студентського.

Дякую університетам, які взяли участь у пілотному Проекті, дякую містам та вишам, що приймали в себе гостей – разом ми робимо важливу справу».

Із більш докладною інформацією Ви можете ознайомитися за адресою http://maidan.org.ua


^ ЗВІТ

про навчальну, наукову й методичну діяльність

за 2012–2013 навчальний рік

старшого викладача кафедри мистецтвознавства,

літературознавства та мовознавства

^ Донець Марії Миколаївни


Навчальна діяльність

Упродовж 2012–2013 року виконала таке навчальне навантаження: викладала дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентам II і III курсів денного й заочного відділень факультетів театрального, кіно-, телемистецтва та культурології, «Практична риторика» студентам ІІІ курсу факультету культурології (денна форма), «Мовленнєва культура викладача-науковця» студентам V курсу денного й заочного відділень факультету культурології, «Стилістика та літературне редагування» студентам денного й заочного відділень факультету культурології, «Практична стилістика сучасної української мови» студентам І курсу факультету кіно-, телемистецтва (денна форма), «Сучасна українська мова» студентам ІІ курсу заочного відділення, а також студентам ІІІ курсу (денна й заочна форми навчання) факультету культурології.

До кожного заняття склала плани-конспекти, дібрала дидактичний матеріал. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів застосовувала різні форми роботи: експрес-опитування, творчі завдання, спрямовані на розвиток мовленнєвої культури та спілкувальної компетенції.


^ Наукова діяльність

За звітний період подала до друку наукову статтю «Міжтекстові зв’язки роману «Майстер корабля» Ю. Яновського».

Готую тези доповіді, із якою планую виступити на науково-теоретичній конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття», що відбудеться 18–19 квітня 2013 року.


^ Методична діяльність

За звітний період підготувала до друку такі матеріали:

1.Українська мова (за професійним спрямуванням) : Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. усіх напр. підгот. денної форми навч. / Харків. держ. акад. культури; уклад. : М. М. Донець. – Х. : ХДАК, 2013. – 30 с.

2. Українська мова : Прогр. та навч.-метод. матеріали для іноземних студ. магістратури / Харків. держ. акад. культури; уклад. : М. М. Донець. – Х. : ХДАК, 2013. – 39 с.

Готую програму та навчально-методичні матеріали з дисципліни «Стилістика та літературне редагування» для студентів спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» (спеціалізація – «Менеджмент зв’язків із громадськістю»).

   1. М.М. Донець

Похожие:

Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconСтандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний
Змі (наприклад, дата й місце проведення громадських слухань). Своєрідність прес-релізу на відміну від прямої реклами або тематичної...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconПишемо прес-реліз Практичні поради в питаннях і відповідях Для чого потрібний прес-реліз?
Прес-реліз — один із способів поширення інформації через змі. Прес-реліз пишуть І розповсюджують тоді, коли виникає нагальна потреба...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconПоложення про проведення змагань з міні-футболу Мета та завдання
Турнір проводиться для подальшої популяризації міні-футболу та занять фізичною культурою, організації активного відпочинку серед...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconКонтроль І ревізія господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи
Контроль – перевірка виконання господарських рішень з метою визначення їх законності, встановлення причин порушення законодавства...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників
Економіка підприємств в теперішній час – це 85% всієї світової економіки. Щоб розвивати ринкові відносини, забезпечувати національну...
Стандартний прес-реліз інформує про заплановані в діяльності установ, підприємств чи організацій події. Спеціальний iconПРЕС-РЕЛІЗ
Благодійна фундація «Відкриті серця України» відкрила спортивний майданчик в Старобасанській загальноосвітній школі-інтернаті, що...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы