Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу icon

Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу


Скачать 331.15 Kb.
НазваниеСутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу
страница1/11
Размер331.15 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу.


Сучасний ринок є середовищем вільного продажу та купівлі товарів і послуг, де виробник самостійно розпоряджається тим, що виробляє, а споживач самостійно вирішує, в який спосіб йому купувати товари. Однак кінцевий споживач товару не має можливості купувати його безпосередньо у виробника. Саме тому наявність ринкових посередників — це об'єктивна умова функціонування сучасного ринку, а споживач задля забезпечення відповідного рівня комфорту готовий оплачувати посередницькі послуги.

З-поміж основних посередників-суб'єктів ринку виділяють підприємства оптової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, дилери, дистриб'ютори, брокери, комісіонери, аукціонери та інші. Їхня діяльність характеризується визначеним колом вирішуваних питань, низкою завдань і виконуваних функцій. Головне завдання посередницької діяльності – поєднати дві чи більше зацікавлених у взаємній угоді сторін. Тобто посередництво полягає в тому, щоб надати послуги кожній з цих сторін та за надання цих послуг посередник отримує прибуток.

^ Посередницька діяльність інтегрує в собі численні функції і задачі, реалізація яких багато в чому забезпечує товарний обіг, а саме:

• планування обсягів закупівлі та її організації, оскільки посереднику важливо визначити, що купити, в кого саме, в якій кількості, за якої ціни, в який час;

• організацію перепродажу придбаних товарів з метою отримання запланованого обсягу прибутку;

• пошук і вибір найкращого партнера серед виробників (постачальників) і покупців для здійснення угоди;

• організацію і здійснення товаропросування і процесу торгівлі з врахуванням забезпечення ефективності угод;

• прогнозування і постійний моніторинг ринкових змін і активне використання сукупних чинників, які впливають на максимальне задоволення запитів споживачів і одержання доходу з врахуванням інтересів партнерів;

• виконання широкого кола послугу царині підготовки комерційної інформації, організації сервісу при кінцевому споживанні товарів, а також щодо використання транспортних засобів, забезпечення фінансових, страхових та інших численних операцій в системі товаропросування.

^ Розподіл (товарорух) — це діяльність з планування, втілення в життя та контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від виробників до споживачів із метою задоволення запитів споживачів і отримання прибутку.

^ У сфері розподілу перед підприємством стоять такі завдання:

• вчасна доставка товару в потрібне місце;

• максимальне задоволення потреб посередників і кінцевих споживачів при високому рівні обслуговування;

• досягнення намічених показників обсягу продажу і величини прибутку.

Для забезпечення ефективності процесу розподілу потрібно спрямувати зусилля на вирішення двох основних завдань: скорочення часу на перебування товарів у дорозі і скорочення витрат обігу.

^ Канали розподілу – це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до споживача.

^ Канали розподілу мають дві характеристики: рівень каналу та ширину.

Рівень каналу розподілу – це будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу щодо наближення товару й права власності на нього до кінцевого споживача. Кількість рівнів визначає довжину каналу.

Кількість рівнів каналу розподілу визначається видом товару, галузевою належністю, розмірами ринку тощо.

^ Ширина каналу – кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу. Тобто ширина каналу визначається тим, скільки незалежних учасників каналу розподілу є на окремому рівні збутового ланцюга: скільки оптових покупців буде залучено до збуту, скільки збутових агентів потрібно та ін.

Незалежно від того, як саме здійснюється поставка товарів чи послуг споживачеві, безпосередньо від виробника (прямий збут) або через посередників (непрямий збут), збутовий канал виконує певний набір функцій.

^ Усі функції збуту можна поділити на три групи: функції, пов'язані з угодами; логістичні функції; функції обслуговування.

Під час виконання цих функцій між учасниками процесу обміну виникають п'ять потоків: фізичні (переміщення товарів від виробника до споживача), фінансові, потоки прав власності, потоки замовлень, інформаційні потоки. Рішення щодо розподілу пов'язані з тим, хто саме з учасників каналу збуту й які саме функції виконуватиме.


  1. ^

    Види посередництва. Договір лізингу. Види і форми лізингу. Амортизація і лізинг. Норми амортизації за групами товарів.


Наявність ринкових посередників — це об'єктивна умова функціонування сучасного ринку, а споживач задля забезпечення відповідного рівня комфорту готовий оплачувати посередницькі послуги. З-поміж основних посередників-суб'єктів ринку виділяють підприємства оптової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, дилери, дистриб'ютори, брокери, комісіонери, аукціонери та інші. Їхня діяльність характеризується визначеним колом вирішуваних питань, низкою завдань і виконуваних функцій.

Лізинг - це господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату на певний період часу.

У Цивільному кодексі України зазначається, що за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користу-вання майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий [фінансовий] лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). Договір лізингу укладається в письмовій формі.

Види і форми лізингу:

1. за формою організації угоди:

Прямий – коли постачальник сам без посередників здає об’єкт у лізинг, що дозволяє безпосередньо виробнику одержувати всі економічні переваги від лізингу своєї продукції і спрямовувати їх на розширення і технічну реконструкцію виробництва;

Зворотній – полягає в тому, що власник майна спочатку продає його майбутньому лізингодавцю, а потім сам орендує цей об’єкт у покупця, тобто одна і та ж особа (початковий власник) виступає і як постачальник, і як лізингоодержувач;

^ Лізинг постачальнику – відрізняється від зворотного тим, що постачальник, хоча й виступає в ролі продавця та орендаря одночасно, але не є користувачем майна, яке він зобов’язується передати в сублізинг третій особі;

Непрямий – передбачає участь посередників: лізингодавець спочатку фінансує купівлю засобів виробництва виробника і постачає їх орендарю, а потім одержує лізингові платежі від орендаря.

2. за строками угоди:

Оперативний – це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, менший за той, за який амортизується 90% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору;

Фінансовий – це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, не менший за той, за який амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання договору;

Пайовий – суть його полягає в об’єднанні кількох фінансових установ для фінансування крупної операції з лізингу. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може перевищувати 80% вартості набутого для лізингу майна;

Груповий – орендодавцем виступає група учасників (акціонерів). Вони засновують спеціальну корпорацію і призначають довірену особу, яка здійснює в подальшому всі операції з лізингових відносин.

3. за об’єктом:

Лізинг рухомого майна – поділяється на лізинг виробничого і будівельного обладнання, комп’ютерів, транспортних засобів, верстатів і т. д.

^ Лізинг нерухомого майна – лізингодавець будує або купує нерухомість за дорученням орендаря і передає йому для користування у виробничих та комерційних цілях з правом викупу або без нього по закінченні строку договору.

^ Основні елементи лізингового платежу: амортизація, плата за ресурси, лізингова маржа, ризикова премія.

Амортизаційні відрахування (А) на об’єкт лізингу розраховуються за формулою:

А = С * На/100,  де С — вартість об’єкта лізингу; На — норма амортизації.

Розподіл по групах приватному підприємцю слід провести тільки для того, щоб визначитися, які норми амортизації до яких об'єктів застосовувати. Вести податковий облік основних фондів за групами (облік балансової вартості груп основних фондів) приватному підприємцю, на погляд багатьох експертів, не треба, оскільки на нього не покладено такого обов'язку. Цілком обґрунтованим для підприємця буде нарахування амортизації на кожен об'єкт окремо.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconСутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу
Однак кінцевий споживач товару не має можливості купувати його безпосередньо у виробника. Саме тому наявність ринкових посередників...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconпоказати логіку процесу управлінської праці; визначити особливості управлінської праці;
Управління як специфічний вид людської діяльності відокремився в ході розподілу і кооперації суспільної праці. Сутність управління,...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу icon11. Управління каналами розподілу
Управління каналами розподілу — це комплекс підтримувальних та коригувальних заходів, які сприяють підвищенню ефективності діяльності...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconПідсумковий контроль
Сутність маркетингу, його принципи, функції та завдання. Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconЗавдання розподілу продукції можна поділити на дві групи
Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconЛекція 12. Система товароруху
Крім цього, товар має бути доставлений, по-перше, у потрібне місце, по- друге у потрібний час, і по- третє, у потрібній кількості....
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconФінанси суть І функції фінансів
Фінанси це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами щодо акумуляції та використання грошових засобів...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconВизначення функції в С/С++
Визначення функції включає наступні елементи (згідно затвердженому ansi-стандарту) : вказівку про можливість використання функції...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу icon5 Показники варіації Характеристики форми розподілу
Якщо ж ряд розподілу характеризується значним розсіюванням індивідуальних значень ознаки, то середня арифметична буде ненадійною...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconА. lg K = lg C
При дослідженні розподілу йоду між хлороформом і водою було встановлено, що йод у кожній з рівноважних фаз знаходиться в однаковому...
Сутність посередництва, його завдання та функції. Канали розподілу в системі товароруху. Функції каналів розподілу iconПерелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы