Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр icon

Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр


Скачать 32.39 Kb.
НазваниеТема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр
Размер32.39 Kb.
ТипДокументы


Тема : Початок українського державного відродження.Українська революція 1917-1921 рр.


ІІ курс ООБМУ

Спеціальності : Лікувальна справа , акушерська справа

Кількість навчальних годин – 2


Навчальна мета : – визначити здобутки та причини поразки українських визвольних змагань та їх наслідків, обґрунтувати власну позицію з цього питання.


-Знати – хронологічну послідовність подій періоду визвольних змагань українського народу 1917–1920 рр.; на основі причинно-наслідкових зв’язків характеризувати події, явищі та процеси цього періоду;

Вміти порівняти особливості українського державотворення періоду ЦР, Гетьманату, Директорії та на західноукраїнських землях; охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику українських урядів та порівняти їх;


^ Міжпредметна інтеграція : Всесвітня історія , історя медицини


План і організаційна структура заняттяпп


Основні етапи заняття,їх функції та зміст


Час в

%

1

2

3І. Підготовчий етап 5%

- Організація заняття

- Визначення навчальних цілей та мотивація

ІІ. Основний етап 80%

План лекції

 1. Українська Центральна Рада, її роль в створенні Української Народної Республіки.

 2. Громадянська війна та встановлення Радянської влади в Україні.

 3. Міжвоєнний період 1921-1939рр : створення СРСР, входження до нього УРСР, НЕП, індустріалізація, колективізація, сталінські репресії, голодомор.ІІІ. Заключний етап 15%

-підведення підсумків заняття,відповіді на запитання студентів

-завдання для самостійної роботи


Теми рефератів 1. Особа М.С.Грушевського в історії України.

 2. Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення на Західній Україні.

 3. Українське національно-культурне відродження 20-30-х рр..

 4. Тоталітаризм як явище світового порядку. Його суть та особливості в Радянському Союзі.

 5. Організація Українських Націоналістів : стратегія і практика.Рекомендована література

 1. Алексєєв Ю.М. Історія України. - К., 1994.

 2. Винниченко В.К. Відродження нації. -К., 1990.

 3. Донців Д. Дух нашої давнини. - Дрогобич, 1991.

 4. Голод на Україні 1932-1933 рр. -К., 1990.

 5. Горелов В. Павло Скоропадський - гетьман української держави. -К., 1995.

 6. Гунчак Т. Україна - перша половина XX ст.. - К., 1993.

 7. Конституційні акти України 1917-1920 рр. - К., 1992.

 8. Кульчицький С.В. Ціна „великого перелому". - К., 1991.

 9. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів, 1995.
 1. Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим. - Донецьк, 1996.

 2. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст.. - К., 1994.

 3. Рент О. Українська революція. - К., 1996.

 4. Рибалка І.К. Історія України. - К., 1991.

 5. Сас П.М. Політична культура українського суспільства. - К., 1998.

 6. Скоблик В.П. Історія України-Русі. - К., 1998.

 7. Солдатенков В.Ф. Українська революція. - К., 1997.

Толочко П.П. Від Русі до України. - К., 1997

Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы

Вопросы по истории Украины


1. В ніч з 2-го на 3-тє березня 1917 р. цар Микола II зрікся від престолу і передав владу Тимчасовому Уряду.

4-го березня 1917 р. представниками українських політичних партій та громадських організацій була утворена Українська Центральна Рада, головою якої було обрано М.Грушевського.

6-8 квітня 1917 р. у Києві працював український національний конгрес, який надав ЦР повноваження представляти народ України.

10 червня 1917 р. ЦР прийняла перший Універсал, який проголосив Україну автономією в складі Росії, відродивши тим самим українську державність.

15 червня 1917 р. був утворений виконавчий орган ЦР - Генеральний Секретаріат на чолі з В.Винниченком.

З липня 1917 р. ЦР під тиском Тимчасового Уряду схвалила Другий Універсал, в якому виступила проти „намірів самовільного здійснення автономії України".

7 листопада 1917 р. ЦР прийняла Третій Універсал, проголосивши утворення Української Народної Республіки (УНР).

Більшовики, що прийшли до влади в Росії, нав'язали Україні громадянську війну.

9 січня 1918 р. ЦР прийняла Четвертий Універсал, який проголошував УНР незалежною державою.

Але більшовицькі війська, скориставшись „романтичними ілюзіями" керівництва УНР щодо збройних сил, легко захопили Україну.

21 січня 1918 р. в Бресті між ЦР і країнами „осі" був підписаний Брестський мир :

а) Україна вийшла із стану війни ;

б) Німеччина та Австро-Угорщина зобов'язались допомагати ЦР відновити
контроль над УНР;

в) ЦР взяла на себе обов'язок поставити союзникам велику кількість
продовольства та техніки.

Український більшовицький уряд було розпущено.

Протягом лютого - квітня 1918 р. німецькі війська окупували Україну. 29 квітня 1918 р. у Києві відбувся державний переворот, який проголосив гетьманом України П.Скоропадського.

11 листопада закінчилася Перша Світова війна та почалася евакуація німецьких військ з України - відбулося і падіння уряду Скоропадського.

22 січня 1919 р. в Києві проголошено Акт Злуки УНР і ЗУНР.

2. 2-го лютого 1919 р. радянські війська вступили до Києва і до травня 1919р. майже на всій території України була встановлена Радянська влада.

Маріонетковий радянський уряд України проводив ту ж політику, що і в Росії - політику „воєнного комунізму" :

а) диктатура комуністичної партії, утворення надзвичайних органів влади -
ревкомїв і комбідів ;

б) націоналізація промисловості, фінансів, зв'язку ;

в) сувора централізація управління ;

г) державна монополія на промислові товари ;

д) загальна трудова повинність ;
є) карткова система ;

є) запровадження продрозкладки, що означало перехід до примусового

вилучення у селян необхідного державі продовольства ;

ж) „червоний терор" проти реальних і потенційних противників більшовизму

Політика „воєнного комунізму" була викликана не лише надзвичайно складними обставинами, що виникли в ході громадянської війни, а й планами більшовиків швидко здійснити світову комуністичну революцію.

Боротьба за незалежність України завершилася поразкою : Західна Україна ввійшла до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини, а в Наддніпрянській Україні остаточно утвердилася радянська влада.


3. На початок 1921 р. Росія та Україна опинилися в ситуації глибокої економічної, соціальної та політичної кризи, викликаної:

а) воєнними діями, що велися безперервно майже 7 років ;

б) політикою „воєнного комунізму".

Таким чином, загальна криза змусила більшовиків перейти до Нової Економічної Політики (НЕП). НЕП стимулював розвиток промисловості, зростання продуктивності праці, сприяв розвитку сільського господарства.

ЗО грудня 1922 р. І з'їзд Рад СРСР прийняв рішення про утворення СРСР. Юридичне оформлення СРСР завершилося, коли була прийняла Конституція СРСР (1924 р.).

У кінці 1920-х рр. сталінське керівництво відмовилось від НЕП і перейшло до командно-адміністративної економіки :

а) Комуністична партія з самого початку розглядала НЕП як вимушену і
тимчасову поступку капіталізму, її стратегічна мета залишалась незмінною -
побудова комуністичного суспільства;

б) НЕП був несумісний з політикою Сталіна, спрямованою на встановлення в
країні тоталітарного режиму.

У грудні 1925 р. уряд СРСР взяв курс на індустріалізацію промисловості, яка мала для країни як добрі, так і погані наслідки.

З 1929 р. почалася насильницька колективізація сільського господарства УРСР. Як один із наслідків колективізації, в УРСР виник голодомор (1932-1933 рр.). Його безпосередньою причиною стала жорстокість, з якою проводили хлібозаготівлю. Прямі втрати від голоду становили близько п'яти мільйонів чоловік.

З кінця 1920-х рр.. в СРСР починається хвиля масових репресій, яка набула свого найбільшого розмаху у середині 1930-х рр.. Масові репресії були захисною реакцією тоталітарного режиму, оскільки при наявності широкої опозиції цей режим не міг би забезпечити свого існування.


Викладач В.П.Пензін


Тема : Начало украинского государственного возрождения.Украинская революция 1917-1921 гг.


ІІ курс ООБМУ

Специальности : Лечебное дело, акушерское дело

^ Количество учебных часов – 2


Учебная цель : – определить достижения и причины поражения украинских освободительных соревнований и их последствий, обосновать собственную позицию по этому вопросу.


-Знать – хронологическую последовательность событий периода освободительных соревнований украинского народа 1917–1920 рр.; на основе причинно-следственных связей характеризовать события, явлении и процессы этого периода;

Уметь сравнить особенности украинского создания государства периода ЦР, Гетманата, Директории, и на западноукраинских землях; охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику украинских правительств и сравнить их;


^ Межпредметная интеграция : Всемирная история, історя медицины


План и организационная структура занятияппОсновные этапы занятия, их функции, и содержание


Время в

%

1

2

3^ И. Пидготовчий этап 5%

- Организация занятия

- Определение учебных целей та мотивация

ІІ. Основной этап 80%

План лекции

 1. Украинский Центральный Совет, ее роль в создании Украинской Народной Республики.

 2. Гражданская война и установление Советской власти в Украине.

 3. Межвоенный период 1921-1939рр| : создание СССР, вхождения к|до| нему УССР, НЭП, индустриализация, коллективизация, сталинские репрессии, голодомор.ІІІ. Заключительный этап 15%

-подведение итогов занятия, ответа, на вопрос студентов

-задание|задача| для самостоятельной работы


Темы рефератов 1. Лицо|личность| М.С.Грушевского в истории Украины.

 2. Провозглашение ЗУНР. Политические превращения|преобразование| на Западной Украине.

 3. Украинское национально-культурное возрождение 20-30-х гг..

 4. Тоталитаризм как явление мирового порядка. Его суть|сущность| и особенности|особенность| в Советском Союзе.

 5. Организация Украинских Националистов : стратегия и практика.литература

 1. Алексеев ю.М. История Украины. - К., 1994.

 2. Винниченко в.К. Возрождение нации. -К|., 1990.

 3. Донцев|дончака| Д. Дух нашей давности. - Дрогобыч, 1991.

 4. Голод на Украине 1932-1933 гг. -К|., 1990.

 5. Горелов В. Павел Скоропадский - гетман украинского государства. -К|., 1995.

 6. Гунчак Т. Украина - первая половина XX ст.. - К., 1993.

 7. Конституционные акты Украины 1917-1920 гг. - К., 1992.

 8. Кульчицкий с.В. Цена „большого|великого| перелома". - К., 1991.

 9. Литвин М., Науменко К. История ЗУНР. - Львов, 1995.
 1. Лихолобова з.Г. Сталинский тоталитарный режим. - Донецк, 1996.

 2. Нагаевский И. История украинского государства XX ст.. - К., 1994.

 3. Рент О. Украинская революция. - К., 1996.

 4. Рибалка и.К. История Украины. - К., 1991.

 5. Сас П.М. Политическая культура украинского общества. - К., 1998.

 6. Скоблик в.П. История Украины-Руси. - К., 1998.

 7. Солдатенков в.Ф. Украинская революция. - К., 1997.

Толочко п.П. От Руси к Украине. - К., 1997

Образование Украинской Центральной Рады и сущность ее политической программы

Вопросы по истории Украины


1. В ночь из|с| 2-го на 3-тє| марта в 1917 г. царь|царь-колокол| Николай II отрекся от престола и передал власть Временному Правительству.

4-го| марта в 1917 г. представителями украинских политических партий и общественных организаций был образован Украинский Центральный Совет, председателем которого|какого| было избрано М.Грушевского.

6-8 апреля в 1917 г. в Киеве работал|трудится| украинский национальный конгресс, который|какой| предоставил ЦР полномочий представлять народ Украины.

10 июня в 1917 г. ЦР приняла первый Универсал, который|какой| провозгласил|проголосил| Украину автономией в составе России, возродив тем самым украинскую государственность.

15 июня в 1917 г. был образован исполнительный орган ЦР - Генеральный Секретариат во главе с|в главе с| В.Винниченком.

С июля в 1917 г. ЦР под давлением Временного Правительства одобрила Второй Универсал, в котором|каком| выступила против|супротив| „намерений|намерения| самовольного осуществления автономии Украины".

7 ноября в 1917 г. ЦР приняла Третий Универсал, провозгласив|проголосил| образование Украинской Народной Республики (УНР).

Большевики, которые пришли к|до| власти в России, навязали Украине гражданскую войну.

9 января в 1918 г. ЦР приняла Четвертый Универсал, который|какой| провозглашал УНР независимым государством.

Но большевистские войска, воспользовавшись „романтичными иллюзиями" руководства УНР относительно|касательно| вооруженных сил, легко захватили Украину.

21 января в 1918 г. в Бресте между ЦР и странами|страна-участницей| „оси" был подписан Брестский мир :

а) Украина вышла|исходила| из состояния|стана| войны ;

б) Германия и Австро-Угорщина| обязались помогать ЦР відновити
контроль| над УНР;

в) ЦР взяла на себя труд поставить союзникам большую|великую| кількість
продовольства| и техники.

Украинское большевистское правительство было распущено.

В течение|на протяжении| февраля - апреля в 1918 г. немецкие войска оккупировали Украину. 29 апреля в 1918 г. в Киеве состоялся государственный переворот, который|какой| провозгласил|проголосил| гетманом Украины П.Скоропадского.

11 ноября закончилась Первая Мировая война и началась эвакуация немецких войск из|с| Украины - состоялось и падение правительства Скоропадского.

22 января в 1919 г. в Киеве провозглашено|проголосил| Акт Соединения УНР и ЗУНР.

2. 2-го| февраля в 1919 г. советские войска вступили в Киев и до мая 1919р|. почти на всей территории Украины была установлена Советская власть.

Марионеточное советское правительство Украины проводило ту же политику, что и в России - политику „военного коммунизма" :

а) диктатура коммунистической партии, образования чрезвычайных|необычайных| органов власти -
ревкомїв и комбідів| ;

б) национализация промышленности, финансов, связи ;

в) суровая|строгая| централизация управления ;

г) государственная монополия на промышленные товары ;

д) общая трудовая повинность ;
є) карточная система ;

є) внедрение|вводит| продразверстки, которое означало переход|перехождение| к|до| принудительному

исключение|изъятие| у крестьян|селянина| необходимого государству продовольствия ;

ж) „красный|червонный| террор" против|супротив| реальных и потенциальных противников большевизма

Политика „военного коммунизма" была вызвана не только чрезвычайно сложными обстоятельствами, которые возникли в ходе гражданской войны, но и планами большевиков, быстро осуществить мировую коммунистическую революцию.

Борьба за независимость Украины завершилась поражением : Западная Украина вошла в состав Польши, Румынии, чехословака, а в Украине Надднепрянщины окончательно утверждалась советская власть.


3. На начало в 1921 г. Россия и Украина оказались в ситуации глубокого экономического|экономичного|, социального и политического кризиса, вызванного:

а) военными действиями, которые велись непрерывно почти 7 лет ;

б) политикой „военного коммунизма".

Таким образом, общий кризис заставил|вынудил| большевиков перейти к|до| Новой Экономической|экономичной| Политике (НЭП). НЭП стимулировал развитие промышленности, роста производительности труда, содействовал развитию сельского хозяйства.

ЗО декабря в 1922 г. И съезд Советов СССР принял решение об образовании СССР. Юридическое оформление СССР завершилось, когда была приняла Конституция СССР (в 1924 г.).

В конце 1920-х гг. сталинское руководство отказалось от НЭП и перешло к|до| командно административной экономике :

а) Коммунистическая партия с самого начала рассматривала НЭП как вынужденную і
тимчасову| уступку капитализма, ее стратегическая цель оставалась неизменной|неизменяемой| -
побудова коммунистического общества;

б) НЭП был несовместимого с политикой Сталина, направленной на установление в
країні| тоталитарного режима.

В грудных в 1925 г. правительство СССР взяло курс на индустриализацию промышленности, которая|какая| имела для страны|страна-участницы| как добре, так и плохие последствия.

С 1929 г. началась насильственная|насильническая| коллективизация сельского хозяйства УССР. Как одно из последствий коллективизации, в УССР возник голодомор (1932-1933 гг.). Его непосредственной причиной стала жестокость, с которой|какой| проводили хлебозаготовку. Прямые потери от голода составляли около|порядка| пяти миллионов человек.

С конца 1920-х гг.. в СССР начинается волна массовых репрессий, которая приобрела свой наибольший размах в середине 1930-х гг.. Массовые репрессии были защитной реакцией тоталитарного режима, поскольку при наличии широкой оппозиции этот режим не мог бы обеспечить своего существования.


Преподаватель В.П.Пензин

Похожие:

Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconТема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр

Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconСтепан Ленкавський
Самостійників-Соціалістів. В ньому також міститься хронологія подій від 1917 по 1921 рр під заголовком “Війна І революція”. Отож...
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconСеминар по «Истории Украины» Тема: Украинська революція (1917-1918) План
Чому спроби більшовиків установити свою владу над Украіною в жовтні – листопаді 1917 р зазнали невдачі?
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconПетро Федун. "Елементи Революційности Українського Націоналізму"
По можливості точно вияснити зміст понять “революція”, “революційний” у випадку українського націоналістичного руху, репрезентованого...
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconВикладач: доцент Л. В. Лучкіна
Українська мова національна мова українського народу. Літературна українська мова. Державна українська мова
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconГустерин П. В
Густерин П. В. Политика Советского государства на мусульманском Востоке в 1917—1921 гг. // Вопросы истории. 2010. № С. 92-100
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconЛексикологія, лексикографія та фразеологія у професійному спілкуванні семінарсько-практичне заняття №5
Волощак М. Неправильно – правильно: довідник з українського слововживання / М. Волощак. – К.: Українська видавнича спілка, 2003....
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconКалендар українського націоналіста січень 01 – Народився Голова Проводу оун (1940-59р) Степан Бандера (1909)
...
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр icon1917, 23 лютого – початок Лютневої буржуазно-демократичн ої революці ї
Установчим зборам (виборний загальноросійський парламент), що повинні були скликатися у найближчому майбутньому і визначити форму...
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconТема Англійська революція 1640-1660-х рр. (8 годин)
Ускладнення системи соціально-економічних відносин (текстильна промисловість, система міжнародної торгівлі) ( [1, с. 7 11])
Тема : Початок українського державного відродження. Українська революція 1917-1921 рр iconТема Предмет і завдання етики
Етика епохи відродження (Франческо Петрарка, Лоренцо Валла, Джованні Піко делла Мірандола, Ніколо Макіавеллі, Френсіс Бекон, Мішель-Ейкем...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы