Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 icon

Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1


Скачать 39.11 Kb.
НазваниеТема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1
Размер39.11 Kb.
ТипДокументы

Практична робота №

Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції


Завдання 1. Провести аналіз виконання планових завдань з реалізації продукції

Показники

За попередній

рік

(тис. грн.)

За звітний

рік

Відхилення планової

реалізації від

попереднього року

Відхилення фактичної

реалізації

За планом

(тис. грн.)

фактично

Тис.

грн.

%

Від плану

Від попереднього року

Тис.

грн.

%

Тис.

грн.

%

А

1

2

3

4 = 2 - 1

5 = (2/1)*100

6=3-2

7=(3/2)*100

8=3-1

9=(3/1)*100

Реалізація продукції

у діючих оптових

цінах підприємства

50030

50100

51152
Завдання 2. Провести аналіз структури обсягу промислової продукції.

Вид

продукції

Випуск

продукції

Структура

продукції

Зараховується

Зміна обсягу промислової

продукції за рахунок

структури

За

завданням

Фактично

За

завданням

Фактично

Фактично при плановій структурі

У виконання плану за структурою
1

2

3

4

5

6

7=6-5

А

200

199
Б

350

384
В

100

54
Г

25

100
Д

123

56
Разом^ Методичні рекомендації:

Фактичний рівень при плановій структурі = запланований випуск по кожній позиції асортименту * середній відсоток виконання завдання з випуску продукції в цілому по підприємству.

^ Середній відсоток виконання завдання з випуску продукції в цілому по підприємству = (фактичний випуск продукції / випуск продукції за завданням) * 100

Для зарахування у виконання плану за структурою необхідно порівняти зараховане значення фактичне при плановій структурі та фактичний випуск продукції. З цих двох значень вибрати найменше.


Завдання 3. Оцінити виконання завдання випуску продукції з асортименту методом найменшого відсотка і методом середнього відсотка

Вид

продукції

Виробниче завдання з

урахуванням заборгованості попередніх періодів

За звітом

Відхилення

від

завдання

Виконання

завдання, %

Зараховується

у

виконання

завдання
1

2

3=2-1

4=(2/1)*100

5

А

200

199


Б

350

384


В

100

54


Г

25

100


Д

123

56


Разом

798

793
Завдання 4. Оцінити ритмічність випуску продукції за питомою вагою виробництва продукції в кожній декаді до місячного випуску, а також розрахувати: коефіцієнт ритмічності; коефіцієнт варіації.

Декади

Випуск продукції

(тис. грн.)

Виконання плану, %

Випуск продукції

(% до підсумку)

Зараховується у

виконання плану

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

Тис. грн.

%
1

2

3=2-1

4=(2/1)*100

5=(1/за місяць за планом)*100

6=(2/за місяць фактично)*100

7=6-5

8

9=(8/1)*100

І

1020

956


ІІ

1245

1354


ІІІ

985

888


За місяць


Завдання 5. Провести оцінку обсягу продукції

Показники

Виробниче завдання на звітний рік

Фактично

Відхилення звітного року

Виконання

завдання, %

Темп зростання, %

За попередній рік

За звітний рік

Від виробничого

завдання

Від попереднього

року

А

1

2

3

4=3-1

5=3-2

6=(3/1)*100

7=(3/2)*100

Обсяг промислової продукції в порівняних цінах (тис. грн.)

26 230

25 074

26 749

У т.ч. для державних потреб

7 400

5 240

7 400Завдання 6. Провести аналіз виконання планових завдань з реалізації продукції та динаміки обсягу реалізації

Показники

За попередній рік (тис. грн.)

За звітний

рік

Відхилення

планової

реалізації від

попереднього року

Відхилення фактичної

реалізації

За планом

(тис. грн.)

фактично

Тис.

грн.

%

Від плану

Від

попереднього

року

Тис.

грн.

%

Тис.

грн.

%

А

1

2

3

4=2-1

5=(2/1)*100

6=3-2

7=(3/2)*100

8=3-1

9=(3/1)*100

Реалізація продукції у діючих оптових цінах

підприємства

23 520

24 985

25 007

Завдання 7. Оцінити виконання завдання випуску продукції з асортименту методом найменшого відсотка і методом середнього відсотка

Оцінка випуску продукції за асортиментом, тис. шт.

Вид

продукції

Виробниче завдання з урахуванням

заборгованості попередніх періодів

За звітом

Відхилення

від

завдання

Виконання

завдання, %

Зараховується

у

виконання

завдання
1

2

3=2-1

4=(2/1)*100

5

А

400

360


Б

320

340


В

280

265


Г

145

190


Д

540

575


Разом


Завдання 8. Провести аналіз структури обсягу промислової продукції.

Аналіз структури обсягу промислової продукції, тис. шт.

Вид

продукції

Випуск

продукції

Структура

продукції

Зараховується

Зміна обсягу промислової продукції за рахунок структури

За

завданням

Фактично

За

завданням

Фактично

Фактично при плановій структурі

У виконання плану за структурою
1

2

3=(1/разом за завданням)*100

4=(2/разом фактично)*100

5

6

7=6-5

А

400

360
Б

320

340
В

280

265
Г

145

190
Д

540

575
Разом
Завдання 9. Провести аналіз показників якості продукції

Показники

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення від:

За планом

Фактично

Попереднього року

Плану

У сумі

У %

У сумі

У %
1

2

3

4=3-1

5=(3/1)*100

6=3-2

7=(3/2)*100

Обсяг промислової продукції, у т.ч.

(тис. грн. )

25 074

26 230

26 749

Сертифікована продукція:

- вартість (тис. грн. )

17 050

18 885

20 864

- питома вага (%)

68

72

78

Продукція поставлена на експорт:

- вартість (тис. грн. )

2 418

2 645

2 983

- питома вага (%)

9,6

10,1

11,2

Рекламації:

- кількість (шт..)

12

-

8

- у т.ч. від зарубіжних партнерів

4

-

2Завдання 10. Провести аналіз виконання плану випуску продукції за рівнем сортності

Сорт

Ціна за штуку (грн.)

За планом

Фактично

Виконання плану

Кількість,

штук

Частка,

%

Сума,

тис. грн.

Кількість,

штук

Частка,

%

Сума,

тис. грн.

За кількістю

За сумою
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вищий

300

4 0004 800

Перший

250

2 2002 000

другий

200

800550

Усього:

Х

7 0007 350

Вартість за ціною вищого сорту

300

7 0007 350


Завдання 11. Визначити втрати продукції з причин бракуПоказник

Тис. грн.

1

Собівартість забракованої продукції

350

2

Витрати на виправлення браку

40

3

Вартість браку за ціною можливого використання

120

4

Утримання з винних осіб

3

5

Стягнено з постачальників за поставку недоброякісних матеріалів

5

6

Втрати від браку (1+2-3-4-5)
7

Обсяг промислової продукції

26 749

8

Собівартість виготовленої продукції

25 032Завдання 12. Оцінити ритмічність випуску продукції за питомою вагою виробництва продукції в кожній декаді до місячного випуску

Декади

Випуск продукції

(тис. грн.)

Виконання плану, %

Випуск продукції

(% до підсумку)

Зараховується у виконання плану

За планом

Фактично

Відхилення

За планом

Фактично

Відхилення

Тис. грн.

%
1

2

3=2-1

4

5

6

7=6-5

8

9

І

805

682,533,3

27,8


ІІ

784

763,832,4

31,1


ІІІ

831

1009,734,3

41,1


За місяць

2 420

2 456100

100


Похожие:

Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconТема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості...
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconЗадача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції
Найбільше не виконано план по продукції а та інших видах продукції. Є невелика переробка продукції по виду б та Д, що може призвести...
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconТема: Аналіз фінансових результатів
Завдання Провести аналітичне дослідження динаміки рентабельності підприємства та проаналізувати вплив зміни прибутку на 1 грн реалізації...
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconТема Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення...
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconРеалізованою вважається продукція
Аналіз реалізації продукції проводять кожний місяць, квартал, півріччя, рік і розраховують процент виконання плану, абсолютне відхилення...
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconВитрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції
Вартісна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1 iconТема: Аналіз собівартості продукції
Завдання Проаналізувати витрати на виробництво за даними кошторису та звіту про затрати на виробництво
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы