Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\

Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов'яни. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу


Скачать 32.54 Kb.
НазваниеТема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов'яни. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
Размер32.54 Kb.
ТипДокументы

Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов'яни. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу".


.
II курс ООБМУ

Спеціальності:

Лікувальна справа; Акушерська справа.

Кількість навчальних годин - 4.

Навчальна мета: навчити студентів формулювати самостійні оціночні судження про події найдавніших часів історії України.

Знати : хронологічні рамки найдавніших часів, мати відомості про формування людської цивілізації на території України, відомості про кочові племена та міста-держави Північного Причорномор'я, знати наукові концепції про походження та розселення слов'ян.

Вміти : визначати наукові періоди, їх хронологічні рамки, оцінити значення Курсу „Історія України" для формування наукового світогляду та громадянської позиції, виділяти особливості періодів, аналізувати підсумки діяльності людей, формулювати свої висновки, визначати історичне значення Київської Русі.

^ Міжпредметна інтеграція : Всесвітня історія , історя медицини


План і організаційна структура заняттяпп


Основні етапи заняття,їх функції та зміст


Час в

%

1

2

3І. Підготовчий етап 5%

- Організація заняття

- Визначення навчальних цілей та мотивація

ІІ. Основний етап 80% План лекції

 1. Найдавніші часи в історії України.

 2. Концепції походження держави Київська Русь та її назви.

 3. Розквіт Київської Русі.

 4. Культура Київської Русі.

 5. Причини і наслідки занепаду Київської Русі.


ІІІ. Заключний етап 15%

-підведення підсумків заняття,відповіді на запитання студентів

-завдання для самостійної роботи


Теми рефератів

 1. Трипільська культура.

 2. Формування Києва та інших адміністративних та ремісничо-торгівельних центрів.

 3. Християнізація Київської Русі та її наслідки.

 4. Володимир Святий.

 5. Ярослав Мудрий.

 6. Володимир Мономах.


Додаткова література

 1. Аркас М.М. Історія України-Русі. - К., 1991.

 2. Борисенко В.І. Нариси історії України. - К., 1993.

 3. Грушевський М.С. Нариси історії київської землі. - К., 1991.

 4. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - Львів, 1994.

 5. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 6. Історія України : документи, матеріали. - К., 2001.

 7. Канигін Ю. Від Аскольда до Олександра Невського. - Дніпр-ськ, 2001.

 8. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. - К., 1983.

 9. Повість Времінних Літ. - К., 1990.
 1. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.

 2. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 2001.

12.: Літопис Руський / За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. — К., 1989.


Викладач В.П.Пензін


1. Історія України бере свій початок з появи перших людей на її території.

Науково доведено, що перші люди з'явилися на наших землях приблизно

1 млн. років тому.

Найдавніше поселення - село Корольове на Закарпатті.

У розвитку первісного суспільства виділяють такий період : Кам 'яний вік.

Палеоліт (стародавній кам'яний вік) - 1млн. - 10 тис. рр. до н.е. Люди кам'яного віку :

Пітекантропи (архантропи) - 1млн - 150 тис. Неандертальці (палеоантропи) - 150тис. - 35тис. Кроманьйонці (Ното заріеше) - близько 35тис. Поступово на зміну первісному стаду приходив матріархат - організація суспільства по материнській лінії.

Мезоліт (середній кам'яний вік) - IX - VII тис. до н.е.

Неоліт (новий кам'яний вік) - VII - IV тис. - перехід суспільства до землеробів та скотарів.

Енеоліт (мідно-кам'яний вік) - ІУ-ІП тис. - застосування міді. Наймогутнішою культурою періоду енеоліту була Трипільська культура. Доля трипільців та причини їх зникнення не з'ясовані.
Бронзовий вік - II -1 тис. до н.е. (патріархат)

Залізний вік - з І тис. до н.е. (кіммерійці)

^ Кочові народи України.


С II тис. до н.е. до XIII ст.. н.е. на територію України приходили кочові народи. Всі вони, окрім готів, приходили зі Сходу. Кіммерійці (9-7 ст. до н.е.), скіфи (7-3 ст. до н.е.), сармати (3 ст. до н.е. - 3 ст. н.е.), готи (3 ст. н.е.), гуни (4-5 ст. н.е.), авари (6 ст. н.е.), болгари (6-7 ст.), хазари (8 ст.), печеніги (9 ст.), половці (11 ст.), монголо-татари (13 ст.).

^ Антична колонізація Північного Причорномор'я (7 ст. до н.е. - 5 ст. н.е.). В 7 ст. до н.е. почалася колонізація Північного Причорномор'я греками, в основному вихідцями з Мілету. Найбільші міста-держави Північного Причорномор'я : Ольвія (Миколаїв), Тіра (Білгород-Дністровський), Феодосія, Херсонес (Севастополь), Пантікапей (Керч).


Головні причини переселення греків : дефіцит землі та хліба ; перенаселення грецьких міст ; агресія Персії.

На початку нашої ери грецькі міста-держави почали занепадати. Причини занепаду : загальна криза рабовласництва ; натиск кочових народів ; поява на ринку Греції більш дешевого хлібу з Єгипту. Слов'янські племена.

Слов'яни як етнос сформувалися на початку нашої ери. В 2-7 ст. в період великого переселення народів слов'янські племена розпалися на три гілки :

 1. Західні слов'яни (сучасні поляки, чехи, словаки)

 2. Східні слов'яни (сучасні українці, білоруси та руські)

 3. Південні слов'яни (сучасні болгари, серби, хорвати, словенці) Відомі нам з літопису „Повість времінних літ" східнослов'янські племінні союзи : ПОЛЯНИ, ДРЕВЛЯНИ, СІВЕРЯНИ, ТІВЕРЦІ, УЛІЧІ, ВОЛИНЯНЕ, ДУЛІБИ, БІЛІ ХОРВАТИ, ДРЕГОВИЧІ, ВЯТИЧІ, РАДИМИЧІ. Найбільш великим та організованим серед усіх слов'янських союзів був союз ПОЛЯН, розташований в Середньому Подніпрові', в центрі слов'янських племен, на перехресті торгівельних путей. Столицею був Київ, заснований у 5 ст. Першим київським князями були Аскольд та Дір. В 882 р. новгородський князь Олег (Хельг або Альгред) із сином Рюрика Ігорем захопили Київ і почали об'єднання слов'янських племен в єдину державу -Київська Русь.
Київська Русь

НОРМАНСЬКА ТЕОРІЯ - в 18 ст. німецькі вчені Байер, Міллер і Шльоцер створили так звану Норманську теорію походження Київської Русі, згідно якій Київську Русь як державу створили германські племена норманів. Проти цієї теорії виступив Ломоносов, а пізніше - Грушевський, які вважали, що Київську Русь створили самі слов'яни, а нормани були лише мешканцями її північних територій.

Сучасні історики вважають, що норманський вплив був великий, але переоцінювати його не треба.

^ Періодизація історії Київської Русі.

I період (882-972рр.) - експансія, розширення території держави.
Олег (882-912) ; Ігор (912-945) ; Ольга (945-964) ; Святослав (964-972).

II період (980-1054) - період зрілості та мудрості держави.
Володимир Великий (980 - 1015) - територія та населення Київської Русі
стали найбільшими у Європі. Провів адміністративну та грошову реформу.
У 988 р. відбулося ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА.

Ярослав Мудрий (1019-1054) - видав збірник законів „Руська Правда" ; заснував Києво-Печерську Лавру та Софійський собор ; зміцнив стосунки з європейськими державами.

III період (1054-1240) - період розпаду Київської Русі.

Найбільш відомі князі цього періоду : Володимир Мономах (1113-1125) та його син Мстислав (1125-1132).

1097 р. — з'їзд князів у Любечі закріпив роз'єднання Київської Русі. Боротьба Київської Русі з монголо-татарами. Галицько-Волинське князівство. 1199р. - галицький князь Роман об'єднав Волинь і Галичину. 1202р. - приєднання Києва. 1205 р. - Роман вбит, а його держава розпалася.

1238р. - син Романа Данило Романович Галицький знову об'єднав Галицько-Волинське князівство.

1237 р. - на східні рубежі Київської Русі почали напад монголо-татари, які в 1240 р. захопили Київ і пішли на Галицько-Волинське князівство. 1241р. - монголо-татари дійшли до Польщі та Угорщини, але були ослаблені та повернули на схід. На Волзі було засновано місто Сарай - столиця Золотої Орди - держави монголо-татар.

Галицько-Волинське князівство опинилося у васальній залежності від Золотої Орди.


Викладач В.П.Пензін


^ Тема: „Древнейшие времена в истории Украины. Восточные славяне. Киевская Русь и ее место в исторической судьбе украинского народа".

II курс ООБМУ

Специальности:

Лечебное дело; Акушерское дело.

Количество учебных часов - 4.

^ Учебная цель: научить студентов формулировать самостоятельные оценочные суждения о событиях самых давних времен истории Украины.

Знать : хронологические рамки самых давних времен, иметь сведения о формировании человеческой цивилизации на территории Украины, ведомости, о кочевых племенах и городах-государства Северного Причерноморья, знать научные концепции о происхождении и расселении славян.

Уметь : определять научные периоды, их хронологические рамки, оценить значение Курса „История Украины" для формирования научного мировоззрения и гражданской позиции, выделять особенности периодов, анализировать итоги деятельности людей, формулировать свои выводы, определять историческое значение Киевской Руси.

^ План и организационная структура занятияОсновные этапы занятия, их функции, и содержание


Время в %


1. Подготовительный этап


5%

А) организация занятия ;

Б) определение целей и мотивация.

2. Основной этап.


80%

План лекции

I лекция

 1. Древнейшие времена в истории Украины.

 2. Концепции происхождения государства Киевская Русь и ее названия|название|.

 3. Расцвет Киевской Руси.

 4. Культура Киевской Руси.

 5. Причины и следствия упадка Киевской Руси.

II лекция

 1. Борьба Киевской Руси с монголо-татарским| нашествием.

 2. Галицко-волынское государство.

 3. Украинские земли в составе Польши и Литвы.

 4. Возникновение украинского казачества.

1. История Украины берет свое начало из|с| появления первых людей на ее территории.

Научно доказано, что первые люди появились на наших землях приблизительно|примерно|

1 млн. лет тому назад

Самое давнее поселение - село Королеве на Закарпатье.

В развитии первобытного общества выделяют такой период : ^ Кам 'яний век.

Палеолит (древний каменный возраст) - 1млн. – 10 тис. гг. до н.э. Люди каменного века :

Питекантропы (архантропи) - 1млн - 150 тыс. Неандертальцы (палеоантропи) - 150тис. - 35тис. Кроманьонцы (Ното заріеше) - близко 35тис. Постепенно на смену первобытному стаду приходил матриархат - организация общества по материнской линии.

Мезолит (средний каменный век) - IX - VII тыс. до н.э.

^ Неолит (новый каменный век) - VII - IV тыс. - переход общества к земледелию и скотоводству

Енеолит (медно каменный век) - ГУ-ИП тыс. - применение меди. Самой могучей культурой периода енеоліту была ^ Трипольская культура. Судьба трипільців и причины их исчезновения не выяснены.

Бронзовый век - II -1 тыс. до н.э. (патриархат)

Железный век - из И тыс. до н.э. (киммерийцы) Кочевые народы Украины. С II тыс. до н.э. к XIII ст.. н.э. на территорию Украины приходили кочевые народы. Все они, кроме готов, приходили с востока. Киммерийцы (9-7 в. до н.э.), скифы (7-3 в. до н.э.), сарматы (3 в. до н.э. - 3 в. н.э.), готы (3 в. н.э.), гунны (4-5 в. н.э.), авары (6 в. н.э.), болгары (6-7 в.), хазары (8 в.), печенеги (9 в.), половцы (11 в.), монголо-татари (13 в.). Античная колонизация Северного Причерноморья (7 в. до н.э. - 5 в. н.э.). В 7 в. до н.э. началась колонизация Северного Причерноморья греками, в основном выходцами из Милета. Наибольшие города-государства Северного Причерноморья : Ольвия (Николаев), Тира (Белгород-Днестровский), Феодосия, Херсонес (Севастополь), Пантикапей (Керчь).


Главные|головные| причины переселения греков : дефицит земли и хлеба|хлеб-соли| ; перенаселение греческих городов ; агрессия Персии.

В начале нашей эры греческие города-государства начали приходить в упадок. Причины упадка : общий кризис рабовладения ; натиск кочевых народов ; появление на рынке Греции более дешевого хлеба|хлеб-соли| из|с| Египта. Славянские племена.

Славяне как этнос сформировались|формующий| в начале нашей эры. В 2-7 в. в период большого|великого| переселения народов славянские племена распались на три ветви|ветки| :

 1. Западные славяне (современные поляки, чехи, словаки)

 2. Восточные славяне (современные украинцы, белорусы, и русские)

 3. Южные славяне (современные болгары, сербы, хорваты, словенцы) Известны нам из|с| летописи „Повесть времінних| лет" восточнославянские племенные союзы : ПОЛЯНе, ДРЕВЛЯНЕ, СИВЕРЯНИ, ТИВЕРЦИ, УЛИЧИ, ВОЛИНЯНЕ, ДУЛИБИ, БЕЛЫЕ ХОРВАТЫ, ДРЕГОВИЧИ, ВЯТИЧИ, РАДИМИЧИ. Наиболее большим|великим| и организованным среди всех славянских союзов был союз ПОЛЯН, расположенный в среднем Поднипровье', в центре славянских племен, на перекрестке|перекрестии| торговых путей. Столицей был Киев, основанный в 5 в. Первым киевским князьями были Аскольд и Дир. В 882 г. новгородский князь Олег (Хельг или Альгред) с сыном Рюрика Игорем захватили Киев и начали объединения славянских племен в единое государство -Киевськая| Русь.

НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ - в 18 в. немецкие ученые Байер, Миллер и Шлецер создали так называемую Норманскую теорию происхождения Киевской Руси, согласно которой Киевскую Русь как государство создали германские племена норманів. Против этой теории выступил Ломоносов, а позже - Грушевский, которые считали, что Киевскую Русь создали сами славяне, а нормани были лишь обитателями ее северных территорий.

Современные историки считают, что норманское влияние было большим|великим|, но переоценивать его не нужно.


Периодизация истории Киевской Руси.

^ I период (882-972гг.) - экспансия, расширение территории государства.
Олег (882-912) ; Игорь (912-945) ; Ольга (945-964) ; Святослав (964-972).

II период (980-1054) - период зрелости и мудрости государства.
Владимир Великий (980 - 1015) - территория и население Киевской Руси
стали наибольшими в Европе. Провел административную и денежную реформу.
В 988 г. состоялось ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА.

Ярослав Мудрый (1019-1054) - выдал сборник законов „Русская Правда" ; учредил Киево-печерскую Лавру и Софийский собор ; укрепил отношения с европейскими государствами.

^ III период (1054-1240) - период распада Киевской Руси.

Наиболее известны князья этого периода : Владимир Мономах (1113-1125) и его сын Мстислав (1125-1132).

1097 г. — съезд князей в Любече закрепил разъединение Киевской Руси. Борьба Киевской Руси с монголо-татарами|. Галицко-волынское княжество. 1199р|. - галицкий князь Роман объединил Волынь и Галичину. 1202р|. - присоединение Киева. в 1205 г. - Роман убит|, а его государство распалось.

1238г. - сын Романа Даниил|Данила| Романович Галицкий опять|снова| объединил Галицко-волынское княжество.

1237 г. - на восточные рубежи Киевской Руси начали нападение|приступ| монголо-татары|, которые|какие| в 1240 г. захватили Киев и пошли|ушли| на Галицко-волынское княжество. 1241р|. - монголо-татари| дошли до Польши и Венгрии, но были ослаблены и повернули|вернули| к востоку. На Волге был основан город Сарай - столица Золотой Орды - государства монголо-татар|.

Галицко-волынское княжество очутилось|оказалось| в вассальной зависимости от Золотой Орды.


Темы рефератов, докладов и контрольных работ

 1. Трипольская культура.

2.Формирование Киева и других административных и ремесленно-торговых центров.

3.Християнизация Киевской Руси и ее последствия.

4.Владимир Святий.

5.Ярослав Мудрый.

6.Владимир Мономах.

Дополнительная литература

 1. Аркас м.М. История Украины-Руси. - К., 1991.

 2. Борисенко в.И. Очерки истории Украины. - К., 1993.

 3. Грушевский м.С. Очерки истории киевской земли. - К., 1991.

 4. Дорошенко д.И. Очерк истории Украины. - Львов, 1994.

 5. Железняк Л. Очерки древней|стародавней| истории Украины. - К., 1994.

 6. История Украины : документы, материалы. - К., 2001.

 7. Канигин Ю. От Аскольда к|до| Александру Невы. - Днипр-ск, 2001.

 8. Мозолевский б.М. Скифская степь. - К., 1983.

 9. Повесть Времинних Лет. - К., 1990.


10.Субтельний О. Украина. История. - К., 1991.

11.Терещенко ю.И. Украина и европейский мир. - К., 2001.


Преподаватель В.П.Пензин

Похожие:

Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов'яни. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
Навчальна мета: навчити студентів формулювати самостійні оціночні судження про події найдавніших часів історії України
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Програма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»
Чюк ддупвп (очна та заочна форми навчання), які навчаються на базі базової загальної середньої освіти. Курс історії України спрямований...
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Хронологія історії України
Розселення слов'ян. Утворення слов'янських родо-племінних союзів, перших державних утворень
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\По довгих же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де єсть нині Угорська земля і Болгарська. Од тих слов'ян розійшлися вони по Землі і прозвалися іменами своїми [од того], де сіли, на котрому місці
Коли ж волохи найшли на слов'ян на дунайських, І осіли між них, І чинили їм насильство, то слов'яни ті, прийшовши, сіли на Віслі...
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Питання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Кафедра історії України Токар Н. М. Історія україни
Литовського, Молдови, Кримського ханства та Московського царства. Тож завершення складного і багатокомпонентного процесу утвердження...
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Асоціація сучасного та естрадного танцю України Танцювальний союз «Позитив»
Місце проведення: Україна, Київська область, м. Біла Церква,ск №7, бульвар 50-річчя Перемоги,27
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Тема «Маруся Богуславка»
Визвольна боротьба українського народу під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654рр
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Найдавніші часи
Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав (др пол. ХІV – пер пол хvіст.)
Тема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов\Найдавніші часи
Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав (др пол. ХІV – пер пол хvіст.)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы