Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» icon

Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»


Скачать 41.51 Kb.
НазваниеТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Размер41.51 Kb.
ТипДокументы

Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»


Завдання 1. Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання та реалізації продукції

  1. Скласти бухгалтерські проводки по наведених господарських операціях.

  2. Визначити фактичну собівартість 1 ц зерна та зерновідходів озимої пшениці.

  3. Закрити аналітичний рахунок «Озима пшениця».

  4. Визначити дохід від первісного оприбуткування продукції та дохід від реалізації.

^ Журнал господарських операцій ТОВ „Колос” за звітний рік

по аналітичному рахунку «Озима пшениця»Зміст операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Нарахована оплата праці працівникам, безпосередньо зайнятим у технологічному циклі вирощування озимої пшениці, в т.ч. незавершене виробництво 20%

603452

Нараховані відрахування у фонди соціального страхування, в т.ч. незавершене виробництво


3

Списана вартість насіння власного виробництва, яке використане на посів

465874

Списана вартість внесених у грунт добрив:

- мінеральних (весною)

45421


- органічних (під зиму)

234215

Списана вартість пестицидів, засобів протруювання, хімічних препаратів, які використані для боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами озимої пшениці, в т.ч. незавершене виробництво 5%

423476

Списані витрати на роботи і послуги власних допоміжних виробництв, в т.ч. незавершене виробництво 7%

235107

Списана вартість паливо-мастильних матеріалів для виконання сільськогосподарських робіт, в т.ч. незавершене виробництво 7%

703228

Нарахована амортизація основних засобів

402009

Списана вартість МШП

111110

Віднесено на аналітичний рахунок «Озима пшениця» загальновиробничі витрати, в т.ч. незавершене виробництво 35%

633311

Оприбуткована готова продукція:

- зерно 8644,3 ц

- зерновідходи 918,3ц

- солома 7502,4ц


12

Визначено дохід (витрати) від первісного визнання:

- зерна

- зерновідходів

- соломи


13

Реалізовано зерно озимої пшениці (за цінами реалізації) 4500 ц

Віднесено на собівартість вартість реалізованої пшениці


14

Згодовані птиці зерновідходи (680ц) віднесені на витрати виробництва


15

Зерновідходи видані працівникам у рахунок оплати праці (решта)

Віднесено на собівартість вартість виданих зерновідходів у рахунок оплати праці


16

Визначено фінансовий результат від вирощування і реалізації пшениціСправедлива вартість 1 ц зерна визначена за цінами активного ринку – 57 грн., зерновідходи і солома не мають активного ринку. За даними лабораторного дослідження вміст повноцінного зерна у зерновідходах 56%. Нормативна вартість соломи 6 грн. за 1ц.


^ 231 «Озима пшениця»

Дебет

Кредит^ 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Дебет

Кредит^ 791 «Результат операційної діяльності»

Дебет

КредитФактична собівартість 1 ц зерна =


Фактична собівартість 1 ц зерновідходів =


Для розрахунку доходу (витрат) від первісного визнання продукції доцільно скористатися допоміжною таблицею.

Вид продукції

Кількість повноцінного зерна, ц

Ціна опри бут-кування, грн. за 1 ц

Сума оприбуткованої продукції, грн.

Витрати підприємства, грн.

Дохід (витрати) від первісного визнання, грн.

Зерно
Зерновідходи
Разом по зерну і зерновідходах
хх

Солома

х22900
Всього

х

х


^ Завдання 2. Калькуляція собівартості продукції молочного скотарства, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання та реалізації продукції

  1. Скласти бухгалтерські проводки по наведених господарських операціях.

  2. Визначити фактичну собівартість 1 ц молока та 1 голови приплоду.

  3. Оприбуткувати продукцію та приплід (трьома способами). Визначити дохід від первісного оприбуткування продукції і приплоду.

  4. Закрити аналітичний рахунок.

Журнал господарських операцій за звітний рік

по аналітичному рахунку «Основне стадо ВРХ»Зміст операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Списана вартість витрачених кормів

890762

Оплата праці скотарів

655433

Нараховані відрахування у фонди соціального страхування


4

Списана вартість медикаментів, використаних для профілактики захворювання корів

456325

Списана вартість послуг машинно-тракторного парку

376436

Списана вартість МШП

76547

Нарахована амортизація основних засобів

58768

Віднесено на аналітичний рахунок загальновиробничі витрати

78679

Оприбуткована готова продукція

- молоко 6760 ц

- приплід 143 голови

- гній 623 т


10

Визначено дохід (витрати) від первісного визнання

- молока

- приплоду

- гною


11

Реалізоване молоко (за цінами реалізації) 5432 ц

Віднесено на собівартість вартість реалізованого молока


12

Списана вартість молока, переданого на випойку телят та поросят 1043,6 ц


13

Списана вартість молока, переданого у дитячий садок та їдальню (решта)


Кількість кормо-днів утримання корів у звітному році становить 85230 днів, а у минулому 85621 день. Загальна сума витрат на утримання молочного стада у минулому році склала 250514 грн.


Фактична собівартість 1 кормо-дня утримання худоби у минулому році =


Фактична собівартість 1 кормо-дня утримання худоби у звітному році =


Фактична собівартість 1 голови приплоду =


Фактична собівартість 1 ц молока =


^ 232 «Молочне стадо ВРХ» (І варіант – оцінка приплоду за справедливою вартістю)

Дебет

Кредит^ 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Дебет

Кредит^ 791 «Результат операційної діяльності» (І варіант)

Дебет

Кредит^ 232 «Молочне стадо ВРХ» (ІІ варіант – оцінка приплоду за плановою собівартістю)

Дебет

Кредит^ 791 «Результат операційної діяльності» (ІІ варіант)

Дебет

Кредит
^ 232 «Молочне стадо ВРХ» (ІІІ варіант – оцінка приплоду за фактичною собівартістю минулого року)

Дебет

Кредит^ 791 «Результат операційної діяльності» (ІІІ варіант)

Дебет

Кредит
Для розрахунку доходу (витрат) від первісного визнання продукції доцільно скористатися допоміжною таблицею.

Вид продукції

Кіль-кість продук-ції, ц

Ціна опри буткування, грн. за 1 ц

Сума оприбуткованої продукції, грн.

Витрати підприємства, грн.

Дохід (витрати) від первісного визнання, грн.

І варіант
Молоко
42


Приплід
170


Разом по основній продукції

х

х


Гній


12300
Всього

х

х


ІІ варіант
Молоко
42


Приплід
165


Разом по основній продукції

х

х


Гній


12300
Всього

х

х


ІІІ варіант
Молоко
42


Приплід
Разом по основній продукції

х

х


Гній


12300
Всього

х

хЗавдання 3. Калькуляція собівартості продукції рослинництва і тваринництва


Розрахувати собівартість продукції рослинництва і тваринництва

1. Фактичні витрати на вирощування ярої пшениці склали 155000 грн. Від урожаю отримано 10000 ц повноцінного зерна, 800 ц зерновідходів із вмістом повноцінного зерна 60 %, та побічної продукції на суму 1500 грн.

Фактична собівартість 1 ц зерновідходів становить?


2. Затрати за рік по вирощуванню кукурудзи на зерно становлять – 68490 грн. Від урожаю отримано кукурудзи в початках – 4750 ц, стебла – 1100 ц ( на суму в оцінці за планово-нормативними витратами – 2750 грн.). Вміст зерна становить 74%.

Обчислити собівартість 1 ц початків кукурудзи і собівартість 1 ц зерна кукурудзи


3. На вирощування зернової кукурудзи за рік ВАТ „Синус” понесло витрат на суму 33453 грн. Від урожаю отримано 645 ц зерна кукурудзи в початках, вміст зерна становить 83%, стебла кукурудзи 85 ц. Розрахунково-нормативна ціна за 1 ц стебел кукурудзи – 2,53 грн.

Визначити фактичну собівартість 1 ц зерна кукурудзи в перерахунку на сухе зерно.


4. Фактичні витрати на вирощування і збирання цукрових буряків становлять 55000 грн. Від урожаю отримано корені цукрових буряків 222 ц, різані та браковані корені 3,5 ц (планово–нормативна розцінка – 55 грн. за 1 ц), гичка на суму 1220 грн.

Фактична собівартість 1 ц цукрових буряків становить?


5. Фактичні витрати на вирощування і збирання картоплі становлять 33000 грн. Від урожаю одержано 133 ц повноцінної продукції, 1,3 ц різаної картоплі, 2,0 ц дрібної картоплі (планово–нормативна розцінка 45 грн. за 1 ц).

Фактична собівартість 1 ц продукції становить?


6. Фактичні витрати на вирощування і збирання льону–довгунця склали 35000 грн. Від урожаю одержано 35 ц насіння та 250 ц соломки. Вартість реалізації насіння становить 820 грн., соломки - 80 грн.

Фактична собівартість 1 ц продукції становить?


7. Фактичні витрати по овочівництву відкритого ґрунту становлять 25000 грн. Від урожаю отримано: морква – 20 ц, площа посіву 5 га; буряки столові – 25 ц, площа посіву 4 га; капуста – 40 ц, площа посіву 8 га. Вартість побічної продукції становить 1800 грн.

Фактична собівартість 1 ц продукції овочівництва становить, грн.?


8. В теплиці ПП „Мир” вирощує капусту – площа посіву 78 м2, перець – 22 м2. Вегетаційний період вирощування капусти – 60 днів, перцю – 78 днів. Прямі витрати на вирощування капусти становлять 8765 грн., перцю - 2000 грн. Отримано врожай перцю 70 ц, капусти 282 ц. Загальні витрати на утримання теплиці 2780 грн.

Визначити фактичну собівартість 1 ц капусти та 1 ц перцю.


9. Затрати за рік на вирощування овочів становлять 3240 грн. Від урожаю отримано огірків – 10 ц, помідор – 8 ц, цибулі – 3 ц, коренів столових буряків – 20 ц, гички столових буряків в оцінці за планово-нормативними витратами на суму 280 грн. Справедлива вартість 1 ц огірків 81 грн., помідор – 98 грн., столових буряків – 60 грн., цибулі – 98,5 грн. Середня реалізаційна ціна за 1 ц огірків 100 грн., помідор - 120 грн., цибулі – 120 грн., коренів столових буряків – 80 грн

Визначіть фактичну собівартість 1 ц огірків.


10. СТОВ „Апріорій” для заповнення силосної ями витрачено зеленої маси 360 т на суму по собівартості 27220 грн. Витрати на перевезення зеленої маси з поля склали 4360 грн., амортизація силосної споруди – 468 грн., витрати на трамбування зеленої маси: паливо – 500 грн., заробітна плата – 220 грн., єдиний соціальний внесок – 79,60 грн., витрачена плівка – 146 грн. Оприбутковано силосу – 333 ц. Визначити фактичну собівартість 1 ц готового силосу.


11. Витрати на вирощування і збирання продукції садівництва становлять 18500 грн. Від урожаю одержано побічну продукцію на суму 1400 грн., основну продукцію: яблука 55 ц, ціна реалізації 450 грн. за 1 ц; груші 30 ц, ціна реалізації 520 грн. за 1 ц.

Фактична собівартість 1 ц продукції садівництва становить?


12. Рух поголів’я молодняку ВРХ і відгодівельної групи в СТОВ „Рондо” за рік:

А. Залишок поголів’я на початок року 500 голів, 999 ц

Б. Отримано приплід 444 голів, 99 ц

В. Куплено 100 голів – 226 ц

Г. Переведено з основного стада на відгодівлю 32 голів –121 ц

Д. Отримано приріст живої маси – ?

Е. Реалізовано 110 голів – 565 ц

Є. Забито на м’ясо 35 голів – 96ц

Ж. Загинула 1 голова – 3 ц

З. Залишок на кінець року – 500 голів – 1021 ц

Обчислити приріст живої маси поголів’я.


13. Витрати по основному стаду курей за рік становлять 29999 грн. За рік отримано 199 тис. штук яєць в оцінці за справедливою вартістю на суму 29000 грн. Крім того отримано і було реалізовано пух-перо на суму 543 грн. за реалізаційними цінами, курячого посліду 49 т на суму 800 грн. за нормативно-розрахунковими затратами.

Провести розрахунок фактичної собівартості 1 тис. шт. яєць.


14. Фактичні витрати на утримання молодняка свиней становлять 222000 грн. За рік одержано приріст живої маси свиней 56 ц, побічну продукцію на суму 2550 грн.

Фактична собівартість 1 ц приросту живої маси свиней становить?

Похожие:

Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Облік доходів підприємства від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та інших видів діяльності (70 рах.)
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconМодуль облік капіталу. Облік доходів, витрат І результатів діяльності
Змістовний модуль Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування і цільових надходжень
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconТема: "Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"
Використовуючи вихідні дані про обсяг діяльності фермерського господарства протягом 10 років розрахувати функцію витрат за методом...
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconВитрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції
Вартісна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconТема: „Облік витрат і послуг допоміжних виробництв ”
На споживачів віднесено послуги вантажного автотранспорту по плановій собівартості
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconРозкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом
Охарактеризувати умови, за яких традиційні методи калькулювання можуть призаодити до викривлення собівартості продукції
Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва» iconЗадача 2 Аналіз обсягу виробництва продукції
Найбільше не виконано план по продукції а та інших видах продукції. Є невелика переробка продукції по виду б та Д, що може призвести...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы