Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" icon

Тема: "Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"


Скачать 21.38 Kb.
НазваниеТема: "Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"
Размер21.38 Kb.
ТипДокументы

Тема: "Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"


Завдання:

  1. Використовуючи вихідні дані про обсяг діяльності фермерського господарства протягом 10 років розрахувати функцію витрат за методом "вищої-нижчої точки", за спрощеним статистичним методом та методом найменших квадратів.

  2. Спрогнозувати розмір витрат, виходячи із визначеної функції та запланованих обсягів на наступний період.

  3. Розрахувати точки беззбитковості, маржинальний дохід та запас міцності.


Вихідні дані.

На основі даних бухгалтерії фермерського господарства, що спеціалізується на вирощуванні зернових культур, складено наступну таблицю щодо пшениці озимої.

Рік

Обсяг виробництва, ц

Фактичні витрати на виробництво продукції, тис. грн.

Ціна реалізації 1 ц, грн.

Виручка від реалізації, тис. грн.

2002

3008

39Б,Б

62,1

41Б,Б

2003

2907

39А,А

68,8

40Б,Б

2004

2098

33А,А

71,3

44А,А

2005

4504

45А,А

70,4

50А,А

2006

3456

40А,А

75,3

45А,А

2007

3035

41А,А

76,1

43Б,Б

2008

7731

55Б,Б

71,6

54Б,Б

2009

6841

43Б,Б

82,8

63А,А

2010

5123

40Б,Б

124,9

49А,А

2011

4836

45Б,Б

141,5

52А,А


Завдання 1.

Функція витрат методом "вищої-нижчої точки"

Коефіцієнт реагування витрат:

Кр = ∆З:∆О, де ∆З – зміна затрат, що відповідають найменшим та найбільшим обсягам виробництва, ∆О – зміна обсягів (від максимальних до мінімальних).


Функція витрат за спрощеним статистичним методом

а= (У0Х11Х0) / (Х10), де

Х01 – середні значення обсягів виробництва; У0, У1 – середні значення витрат.

b = (У0 –а)/ Х0 або b = (У1 –а)/ Х1

Для розрахунку скористайтесь таблицею:

Рік

Абсолютні значення

Середні значення

Обсяг виробництва, ц

Фактичні витрати на виробництво продукції, тис. грн.

Обсяг виробництва, ц

Фактичні витрати на виробництво продукції, тис. грн.
Всього


Всього

Функція витрат за методом найменших квадратів


у = na+b ∑x


xу = a∑x+b ∑х2

Де х – незалежна змінна величина (обсяг виробництва); у – залежна змінна величина (сукупні затрати); а- сума постійних витрат; b – ставка змінних витрат на одиницю продукції; n – кількість спостережень.

Для розрахунку скористайтесь таблицею:

Рік

Обсяг виробництва, ц (х)

Фактичні витрати на виробництво продукції, тис. грн. (у)

х22002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

всього


Завдання 2.

Згідно складеного бізнес-плану виробництва заплановано зростання обсягу виробництва пшениці на 5% проти попереднього року. Розрахуйте прогнозний показник витрат на 2012 рік., виходячи із функції витрат.


Завдання 3.

Точка беззбитковості у грошових одиницях – це сума змінних і постійних витрат. Розрахувати її можна також у натуральних одиницях, виходячи із даних на одиницю продукції за формулою:

ТБ = ПВ / (Ц-ЗВ), де ПВ – постійні витрати підприємства; Ц – ціна реалізації одиниці продукції; ЗВ – змінні витрати на одиницю продукції.

Вважаємо, що у короткостроковому періоді постійні витрати підприємства незмінні. Для розрахунку скористайтесь таблицею:

Рік

Постійні витрати, тис.грн.

Ціна реалізації 1 ц, грн.

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

Точка беззбитковості, ц

2002
62,12003
68,82004
71,32005
70,42006
75,32007
76,12008
71,62009
82,82010
124,92011
141,5В середньому за 10 років


Маржинальний дохід – це обсяг продажу мінус змінні витрати або постійні витрати плюс прибуток. Коефіцієнт маржинального доходу – відношення маржинального доходу до обсягу продаж.

Для розрахунку скористайтесь таблицею:

Рік

Виручка від реалізації, тис. грн.

Змінні витрати, тис.грн.

Маржинальний дохід, тис.грн.

Коефіцієнт маржинального доходу

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Запас міцності у грошових одиницях є різницею між обсягом продаж та точкою беззбитковості. Коефіцієнт запасу міцності - це відношення запасу міцності до обсягу продаж.

Для розрахунку скористайтесь таблицею:

Рік

Виручка від реалізації, тис. грн.

Точка беззбитковості, тис. грн.

Запас міцності, тис.грн.

Коефіцієнт запасу міцності

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Похожие:

Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconТема: "Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції"
Використовуючи вихідні дані про обсяг діяльності фермерського господарства протягом 10 років розрахувати функцію витрат за методом...
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconОблік витрат виробництва та випуску готової продукції визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconРозкрити відмінності між витратами та собівартістю продукції Назвати етапи розподілу непрямих витрат авс-методом
Охарактеризувати умови, за яких традиційні методи калькулювання можуть призаодити до викривлення собівартості продукції
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconТема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та тваринництва»
Завдання Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання...
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconТема Аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
Аналіз собівартості продукції по елементах витрат і основних статтях калькуляції (самостійне вивчення)
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconТема 7 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства
Оцінювання виконанння плану за собівартістю продукції у цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" icon1. Теоретична частина Критичний огляд літератури за темою
...
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донбаський державний технічний університет
...
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconВитрати підприємства будівельної галузі, собівартість та ціна будівельної продукції
Вартісна форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconТема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості продукції, ритмічності виробництва. Аналіз об’єму реалізації продукції Завдання 1
Тема: Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту і структури продукції. Аналіз якості...
Тема: \"Системи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції\" iconТема Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы