Тема україна на міжнародному ринку товарів icon

Тема україна на міжнародному ринку товарів


Скачать 15.08 Kb.
НазваниеТема україна на міжнародному ринку товарів
Размер15.08 Kb.
ТипДокументы

Асанов Алі МЕ-41

ТЕМА 1. Україна на міжнародному ринку товарів

Блок 1.

Завдання 1.

Заходи поточного та стратегічного характеру, які слід ужити для вдосконалення структури експорту України з метою суттєвого підвищення частки товарів з високою доданою вартістю (наукомісткої, технологічно складної продукції):

 1. Моніторинг вітчизняних високих технологій.

Для реалізації промислово-інноваційної політики необхідно періодично здійснювати аналіз рівня розвитку галузей економіки з метою визначення потенційно конкурентоспроможних виробництв, в тому числі експортоорієнтованих, з урахуванням тенденцій розвитку світових ринків

у чотирьох площинах:

 • „чисті” (неуречевлені) технології, створені в Україні;

 • високотехнологічні продукти, вироблені в Україні;

 • високо-технологічні підприємства (фірми), що функціонують на території України;

 • високотехнологічні сектори обробної промисловості України. 1. Коригування пріоритетів.

Україні необхідно визначитись в акцентах. Сьогодні у світі вважаються передовими 10 напрямків:

 • Біотехнологія

 • Науки про життя

 • Оптоелектроніка

 • Інформація та комунікації

 • Електроніка

 • Гнучке автоматизоване виробництво

 • Передові матеріали

 • Авіаційно-космічні продукти

 • Зброя

 • Ядерні технології 1. Реструктуризація високотехнологічної сфери та організаційні заходи.

Необхідні відповідні інституційні перетворення для більш ефективного проведення державної політики в сфері високих технологій. Це:

 1. створення на базі існуючих установ оптимальної мережі державних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних інститутів, та науково-виробничих комплексів;

 2. організація сервісних підрозділів на території інших країн;

 3. державна підтримка та захист просування вітчизняної інтелектуальної власності на світові ринки;

 4. організація трирічного бюджетного планування;

 5. місцевим органам влади орієнтуватись на закладений в Стратегію регіонального розвитку України пріоритет розвитку високотехнологічних виробництв.
 1. ^ Забезпечення фінансування державних програм щодо розробки високотехнологічної продукції в повному обсязі.

Необхідно здійснювати розробку, належне фінансування і моніторинг виконання державних і галузевих науково-дослідних та інноваційних програм. 1. ^ Розвиток нормативної бази.

Шляхи розроблення, впровадження у виробництво та реалізація на ринках високотехнологічної продукції потребують нових підходів у створенні нормативної бази. Стандарти технологічного призначення є вихідною основою забезпечення виробництва високотехнологічної продукції. В цих нормативних документах накопичено значний інтелектуальний потенціал та практичний досвід.


 1. ^ Удосконалення законодавчої танормативно - правової бази інноваційної сферив напрямах:

– проведення довгострокової політики стимулювання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інноваційної діяльності в пріоритетних напрямах науки і техніки та інноваційної сфери;

– гарантування їх повного і своєчасного фінансування, забезпечення як безпосередньої, так і опосередкованої фінансової підтримки інноваційної діяльності, диверсифікація джерел фінансування;

– створення ефективної і достатньої інфраструктури інноваційної діяльності;

– посилення координуючої ролі держави у реалізації інноваційних проектів;

– переходу на комплексну оцінку інноваційних проектів на стадії розроблення проектних завдань і на середню та довгострокову перспективу з урахуванням прогнозів світової ринкової кон’юнктури та науково- технічного прогресу з відповідним вдосконаленням статистики;

– поліпшення структури інноваційної продукції шляхом надання переваги її високій технологічності, наукоємності і ресурсозбереженості та на цій основі конкурентоздатності. 1. ^ Впровадження заходів щодо покращення інвестиційного іміджу України (підтримки вільних економічних зон, промпарків).

На сьогодні актуальним є питання відновлення повноцінного функціонування СЕЗ та ТПР. Насамперед це порядок створення, ліквідації, механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, загальні правові та економічні основи їх статусу, а також загальні правила діяльності та регулювання відносин між суб'єктами господарювання на цих територіях та місцевими органами самоврядування, органами державної виконавчої влади й іншими органами.


 1. ^ Сконцентрувати імпорт високотехнологічних продуктів:

 • на засобах виробництва (у Туреччині–52% загального імпорту), як традиційній формі трансферу технологій, націленій на модернізацію виробничих потужностей;

 • на високотехнологічних частинах та компонентах з передових країн, які повторно включені у процес експортоорієнтованого виробництва (в структурі експорту високотехнологічні виробів з Китаю, створені за допомогою імпортованої сировини складають 91%.).
 1. ^ Підтримка просування вітчизняної продукції на світові ринки.

Створення ефективних систем просування вітчизняної продукції на світові ринки, необхідність державної підтримки цього процесу визнано всіма стратегіями розвитку галузей промисловості.


 1. ^ Забезпечення потреб внутрішнього ринку більш ніж на 50-60% високотехнологічною продукцією власного виробництва.

Продукція, яка користується попитом на внутрішньому ринку, як показав розвиток автомобільної промисловості в Україні, стає доступною для населення, дозволяє накопичувати потенціал по випуску та її вдосконаленню, і через встановлення оптимального співвідношення ціни та якості добре експортується (25% вітчизняної продукції автопромисловості йде на експорт).


 1. ^ Підтримка галузевої науки.

Для успішного самовідтворення високотехнологічного виробництва у вартості високотехнологічної продукції частка наукових та науково-технічних досліджень повинна становити не менше 12%. Тому актуальним стає питання підтримки галузевої науки, яка надає ці 12% високотехнологічній продукції.


Завдання 2.

Правові режими в Україні для іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Найменування і коротка характеристика режиму

Яким країнам надається

Перспективи поглиблення взаємодії 1. ^ Національний режим.

Означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав і обов'язків не менший, ніж суб'єкти господарської діяльності України.

 1. ^ Режим найбільшого сприяння.

Означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають той обсяг прав, преференцій і пільг відносно мита, податків і зборів, яким користується або буде користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави.

 1. Спеціальний режим.

Застосовується до територій спеціальних (вільних) економічних зон, а також у випадку встановлення якого-небудь спеціального режиму відповідно до міжнародних договорів за участю України.2. Країни СОТ та інші країни: Алжир, Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Іран, Казахстан, Південна Корея, Ліван, Лівія, Росія, Сірія, Сербія, Тайвань, Туркменістан, Узбекистан.


3. Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Росія, Білорусь.Похожие:

Тема україна на міжнародному ринку товарів iconТема україна на міжнародному ринку товарів
Заходи поточного та стратегічного характеру, які слід ужити для вдосконалення структури експорту України з метою суттєвого підвищення...
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconТема: Визначення основних конкурентів
Конкуренція це властиве ринку змагання між окремими його суб’єктами, зацікавленими у творенні найвигідніших умов виробництва та збуту...
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconEuropean Village in Kyiv: Call for volunteers! European Youth Parliament – Ukraine (EYP - Ukraine) is happy to announce call for volunteers for the European Village in June, during EURO 2012! EYP has always been supporting major events dedicated to intercultural exchange and European integration an
Україна (ємп – Україна) з радістю оголошує набір волонтерів для Європейського Містечка в червні, під час Євро 2012! ємп – Україна...
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconСамостоятельная работа по Международной экономической деятельности Украины. Богдановой Ю. М., гр. Мэ-41. Тема 2 Участь України на міжнародному ринку послуг. Блок Завдання 1
Самостоятельная работа по Международной экономической деятельности Украины. Богдановой Ю. М., гр. Мэ-41
Тема україна на міжнародному ринку товарів icon1 інновації, забезпечення якості і конкурентоспроможності товарів, створення і оптимізація товарного асортименту, товарна марка, упаковка, аналіз життєвого циклу і управління ним, позиціонування товарів
Тема 2 товарна політика в умовах маркетингової орієнтації торговельного підприємства
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconСамостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг»
Які види послуг в зовнішній торгівлі України можуть стати динамізуючим чинником соціально-економічного розвитку країни?
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconСуть, функції та структура ринку. Умови його функціонування та інфраструктура ринку
Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. – К.: «Вища школа». 1999. – С
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconПлан Поняття та види конкурентоспроможності. Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил. Недобросовісна конкуренція та захист від неї. Поняття та види конкурентоспроможності
В умовах переходу до ринку відносини змагальності, що характерні для планової економіки, замінюються відносинами ринкової конкуренції....
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconТема 17 „Світове господарство” Міжнародний поділ праці не може бути
Якщо спеціалізацією країни на світовому ринку є сільське господарство, то це означає, що існує
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconТема 1 суть та зміст електронної комерції. Основні поняття, складові та функціональні характеристики ек
При цьому покупцями товарів (чи послуг) можуть виступати як організації, так і приватні особи
Тема україна на міжнародному ринку товарів iconТема : Наддніпрянська Україна в ХІХ поч. ХХ ст
Навчальна мета : навчити студентів формулювати самостійні оціночні судження про події в Наддніпрянській Україні
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы