Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними icon

Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними


Скачать 10.24 Kb.
НазваниеТема: Введення та виведення даних, робота зі змінними
Размер10.24 Kb.
ТипДокументы

Практична робота № 8

Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними

Мета: навчитись оголошувати змінні; надавати змінним значення властивостей елементів керування, інших змінних та констант; розробляти на базі форм програми, в яких дані вводяться і виводяться за допомогою елементів керування; переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача.

Завдання:

 1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом теми

 2. Виконати на комп’ютері завдання, наведені нижче

 3. За результатами роботи записати висновок у зошит

 4. Підготуватись до звіту

Література


Ривкінд Й.Я., Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика 11 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.-К.: "Генеза", 2011.-300 с., с. 20-115

^ Хід роботи

Створення проекту «Квадратне рівняння».

 1. Завантажте систему візуального програмування Delphi. Для цього клацніть на піктограмі Delphi або зробіть так: Пуск - Все Программы - Delphi 10 Lite - Delphi10 Lite.

 2. Створіть проект. Для цього в меню File виберете команду New - VCL Application –Delphi for Win32.

 3. Задайте розмір, заголовок, колір форми «Квадратне рівняння». ^ Для цього активізуйте (виберіть) форму й у вікні «Object Inspector» уведіть такі значення властивостей:

  Властивість

  Значення

  Caption (Заголовок форми)

  Квадратне рівняння

  ^ Height (Висота форми)

  300

  Width (Ширина форми)

  500

  ^ Color (Колір форми)

  Виберіть колір на свій розсуд

  BorderStyle (Зміна розмірів)

  ^ ВsDialog (розміри фіксовані)

 4. Збережіть створену програму у власній папці «Прізвище Ім’я Група» на локальному диску D: (File - Save All).

 5. Вставте у форму текстові поля ТLabel1 - ТLabel4 і надайте їм відповідні властивості. Задайте властивість Caption: для Label1 — «Розв'язування квадратного рівняння», для Label2 — «х^2», що означає х2, для Label3 — «х», для Label4 — «=0» (див. рис. 1). Додати ТLabel5 - задайте властивість Caption: видаліть значення

 6. Вставте у форму три поля редагування (об'єкти типу ТEdit), як показано на рис.1, і видаліть значення Edit у властивості Text.

 7. Вставте Label5 і видаліть текст - значення властивості Caption.

 8. Збережіть створену форму. Запустіть програму. Огляньте і закрийте її вікно.

 9. Вирівняйте всі об'єкти на формі та задайте для них однакові розміри (крім Label1).

 10. Вставте у форму дві кнопки і надайте їм відповідні назви. ^ Для цього з палітри компонентів(сторінка Standard) додайте кнопку TButton у форму, виконавши подвійне клацання на піктограмі кнопки. Задайте властивості Caption для кнопки Button1 — «Обчислити», а для кнопки Button2 — «Інше рівняння».  Рис. 1. Макет форми і вікно програми для задачі про квадратне рівняння


 11. Запрограмуйте кнопку «Обчислити». Для цього клацніть двічі лівою клавішею миші на кнопці «Обчислити» і у заготовці процедури програмного модуля введіть:

procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject); {Це вже є}

var a,b,c:real; {Коефіцієнти рівняння}

d,xl,x2:real; {Дискримінант і корені рівняння}

sl,s2:string[6]; code:integer;

begin

val(editl .text,a,code);

val(edit2.text,b,code);

val(edit3. text,c,code);

d:=b*b-4*a*c;

if d<0 then label5.Caption:='Kopeнів немає';

if d=0 then

begin

xl:=-b/(2*a); str(xl:6:2, s1);

label5.Caption:='Kopiнь рівняння:' +chr(10)+'xl='+s1;

{chr(10) — це вказівка перейти на новий рядок}

end;

if d>0 then

begin

xl:=(-b-sqrt(d))/(2*a); x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);

str(x1:6:2,s1); str(x2:6:2,s2);

label5.Caption:= 'Kopені рівняння:' +chr(10)+'xl='+s1 +chr(10)+'x2='+s2;

end; {Цей end; вводимо}

end; {а цей вже є на екрані}


12. Запрограмуйте кнопку «Інше рівняння», ввівши у відповід­ну заготовку процедури текст, який записаний між begin і end:

procedure TForml.Button2Click(Sender: TObject);

begin editl.Text:=’ ‘; {Очистимо поля для коефіцієнтів}

edit2.Text:=’ ‘; {або методом edit2.clear;}

edit3.Text:=’ ‘; label5.Caption:=’ ‘;

editl.Setfocus; {Активізуємо поле editl методом Setfocus}

end;

13. Вставте у форму ще одну кнопку (типу ТBitBtn). Для цього на закладці Additional палітри компонентів виберіть компонент ТBitBtn та перенесіть його на форму. Для цієї кнопки задайте такі властивості: Caption — «Кінець» або «Вийти», Kind — bkClose.

14. Збережіть проект. Запустіть програму.

15. Створіть exe-файл програми. Для цього виберіть і виконайте команди головного меню Project - Build All (Скомпонувати Все). Виконуваний файл буде називатися Projectl.exe.

16. Продемонструйте проект викладачу.

17. За результатами роботи записати висновок у зошит
Похожие:

Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconТема: Введення та виведення даних, робота зі змінними
Ривкінд Й. Я., Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. Інформатика 11 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів....
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconЛабораторна робота 1 Тема: Проектування та створення реляційної бази даних, як джерела даних для сппр
Мета: Набуття навичок проектування бази даних, що використовуватиметься як джерело даних для сппр
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconФорматоване введення та виведення інформації в С. Форматоване стандартне введення у мові с здійснює функція printf
Вона повертає кількість успішно виведених аргументів, перетворює, форматує й друкує свої аргументи в стандартному вихідному файлі...
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconПерелік питань, що вивчаються. Створення і заповнення бази даних. Об'єкти бази даних База даних
Тема: Вікно ms access. Структура бази даних в Access. Порядок проектування бази даних. Створення нової бази даних за шаблоном
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconЛабораторна робота №4 Тема: Опрацювання даних типу рядок
У текстовому рядку замінити кожну группу підряд розмішених пропусків одним пропуском
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconТема: Створення бази даних в середовищі субд. Мета
Мета. Навчитись створювати таблиці баз даних, вносити в них дані в режимі таблиць та в режимі форм, експорт даних із Excel
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconЛабораторна робота №6 Тема: Цикли. Табулювання функції і пошук даних
Забезпечення заняття: 15 персональних комп'ютерів, операційне середовище Windows, алгоритмічна середа Borland C++ 0, 15 роздаткових...
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconЛабораторна робота №8 розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Тема роботи: Розробка комплекту вихідних даних для розробки уп в діалоговому режимі токарної обробки
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconПР09. 00000І. 007. Озв
Мета: навчитись встановлювати панелі інструментів та закріпити теоретичний матеріал з теми. Відпрацювати навички введення даних,...
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconДержавній міграційній службі України 01601 м. Київ вул. Академіка Богомольця, 10
Православний христианин за віросповіданням, стосовно моїх персональних даних, присвоєння мені ідентифікатора особистості та введення...
Тема: Введення та виведення даних, робота зі змінними iconВведення УП в пристрій ЧПУ вертикально-фрезерного верстата. Тема роботи: Введення УП в пристрій ЧПУ вертикально-фрезерного верстата моделі 6Т13Ф3. Контроль УП.
Тема роботи: Введення уп в пристрій чпу вертикально-фрезерного верстата моделі 6Т13 Контроль уп
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы