Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення icon

Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення


Скачать 12.52 Kb.
НазваниеТеми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення
Размер12.52 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Теми рефератів до курсу «Історія української культури»

Вимоги до оформлення:

1)титульний листок

2) план, основний текст: з обгрунтуванням певного судження або оцінки (не більше 4-5 ст)

3) висновки

4)список літератури. Обов’язково точні дані роботи в алфавітному порядку

Загальний обсяг тексту має бути в межах 8-10 сторінок.

Список використаної літератури (не менше 5 джерел), у тому числі критична література.

Оформлення : Times New Roman, 14 кегль, поля 2 х 2 х 2 х 1,5 см, інтервал строк – полуторний. 1. Феномен української національної культури

 2. Українська етнічна культура: матеріальна та духовна складова

 3. Релігійно-міфологічні уявлення слов’ян і давніх слов’ян

 4. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів

 5. Передумови формування та процес становлення Київської держави

 6. Запровадження християнства в якості офіційної релігії Київської держави

 7. Основні системи писемності в Київській державі: кирилична абетка та глаголична абетка

 8. Давньоруська писемно-літературна мова в Київській державі

 9. Старослов’янська писемно-літературна мова в Київській державі

 10. Літературний процес у Київській державі: оригінальне письменство та перекладне письменство

 11. Образотворче мистецтво Київської Русі

 12. Архітектура Київської держави

 13. Передумови формування та процес становлення Галицько-Волинської держави

 14. Система освіти і літературний процес Галицько-Волинської держави

 15. Образотворче мистецтво Галицько-Волинської держави

 16. Архітектура Галицько-Волинської держави

 17. Входження українських етнографічних земель до складу іноземних держав

 18. Епоха Відродження: місце і роль в історії української культури

 19. Основні представники вітчизняної культури епохи Відродження: Ю.Дрогобич, П.Русин, С.Оріховський-Роксолан

 20. Українські братства як провідні осередки вітчизняного національно-культурного життя ХУ-ХУІ ст.

 21. Острозький культурний осередок

 22. Ренесанс в українській культурі

 23. Феномен українського бароко

 24. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування.

 25. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої пол..ХІХ ст.

 26. Місце Т.Г.Шевченка в українській та світовій культурах

 27. Українська поезія та проза епохи Бароко

 28. Цілісність українського культурного простору: культура діаспори

 29. Культура Київської РусіІІ. Написання роботи «Культурна спадщина України»

Вибір теми довільний

Обсяг – до 20 ст.

Література до курсу

 1. Шинкарук С.Б. Поняття культури. Філософські аспекти // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996. – С. 8-61.

 2. Історія української культури. [За ред. І.Крип’якевича] – К., 1994.

 3. Українська культура: Лекції. [За ред. Дмитра Антоновича] – К., 1993.

 4. Русин М.Ю., Огородник І.В., Бондар С.В. та ін. Історія української філософії. – К., 2008.

 5. Русин М.Ю. Фольклор: традиції та сучасність. – К.,1991.

 6. Русин М.Ю. Сутність та основні ознаки сучасного фольклору. // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Том ХІІ. Філософський факультет. – К., 2004. – С. 133-153.

 7. Гельнер Е. Нації і націоналізм. – К., 2003.

 8. Горський В.С. Філософія в українській культурі. – К., 2001.

 9. Гатчісон Дж., Сміт Е. Що таке етнічність? // Націоналізм. Антологія. – К., 2006.

 10. Мелетинский Е.А. Общее понятие мифа и мифологии. // Мифологический словарь [Гл. ред. Е.М.Мелетинский] – 4-е изд. – М., 1998. – 654-672.

 11. Барт Р. Миф сегодня. // Мифология. – М., 2000.

 12. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

 13. Токарев С.А. Что такое мифология? // Ранние формы религиии. – М., 1990.

 14. Токарев С.А. Мифология и ее место в культурной истории человечества. // Ранние формы религиии. – М., 1990.

 15. Русин М.Ю., Огородник І.В., Бондар С.В. та ін. Історія української філософії. – К., 2008.

 16. Лозко Г. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1993.

 17. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К., 1993.

 18. Толочко П.П. Давньоруська народність: міф чи реальність?// Київська старовина. – 2000. – №1. – С. 3-18.

 19. Історія української культури. – У 5-ти т. - К., 2000. – Т.1.

 20. Лихачев Д.С. “Слово о полку Игореве” и художественная культура Киевской Руси. // Слово о полку Игореве: Сборник. – Ленинград, 1985. – С.VII-XXXVIII.

 21. Митрополит Іларіон (Огієнко І.) Візантійська культура і Україна // Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. – №37-38. – К., 2000. – С. 117-129.

 22. Стебельський Б. Християнство і українська культура. // Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. – №39-40. – К., 2000. – С. 11-32.

 23. Іларіон Київський. “Слово про Закон, Благодать і Істину” // Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. – №37-38. – К., 2000

 24. Ісаєвич Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст. – К., 1996.

 25. Історія української культури. У 5-ти т. – Т.2. – К., 2001.

 26. Котляр М. Галицько-Волинська Русь у XIII ст. (До 800-ліття утворення Галицько-Волинського князівства) // Київська старовина. – №6, 1999. – С.3-5.

 27. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні: ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – початку XVII ст.

 28. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: навч. посібник. – К., 1997.

 29. Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. – Т.2 . – К., 1995.

 30. Попович М.В. Нарис з історії культури України – К., 1998.

 31. Русин М.Ю., Огородник І.В., Бондар С.В. та ін. Історія української філософії. – К., 2008.

 32. Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описания курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К., 1982.

 33. Транквіліон-Ставровецький К. Зерцало богословії // Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. – №37-38. – К., 2000.

 34. Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия. – К., 1988.

 35. Бондаревсъка І. Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII-XVIII ст.- К., 2005.

 36. Історія української культури. У 5-ти т. – Т.2. – К., 2001.

 37. Макаров В. Світло українського бароко. - К., 1995.

 38. Михед П. Українська літературна культура бароко і російська література XVII – XIX ст. // Київська старовина. 1998. – №4. – С.22-51.

 39. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: навч. посібник. – К., 1997.

 40. Попович М.В. Нарис з історії культури України – К., 1998.

 41. Русин М.Ю., Огородник І.В., Бондар С.В. та ін. Історія української філософії. – К., 2008.

 42. Українське літературне бароко. – К., 1987.

 43. Чижевський Д. XVII сторіччя в духовній історії України // Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. – №37-38. – К., 2000. – С.202-217.

 44. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.

 45. Художня культура України: навч. посіб / Л.М.Масол, С. А.Ничкало, Г.І.Веселовська, О.І.Оніщенко. - К., 2006.

Похожие:

Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconТеми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення
Список використаної літератури (не менше 5 джерел), у тому числі критична література
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconІсторія української культури
Кравченко Г. В., Клепалов Б. Я., Піддубська І. В., Шаповалова Н. П. Історія української культури: конспекти лекцій, хрестоматія,...
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconПрактичні заняття з курсу «Сучасна українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 4 курсу спеціальності «Початкова освіта» (9) Старобільського факультету
Основні реквізити ділового документа. Вимоги укладання та оформлення документів. Формуляр
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconОформлення рефератів
Завчасний вибір теми реферату дозволить отримати консультацію викладача. Після вибору завдання для полегшення написання контрольної...
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconМіністерство освіти І науки україни
К.,1993. Методичних посібників: Історія української літератури І половини ХХ століття Ужгород, 1999; Українська література ХХ-ХХІ...
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconПлан лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи»
Російська (радянська) концепція витоків і розвитку української рукописної і друкарської справи
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconВступ до курсу Історія України
На питання чи є історія наукою, однозначної відповіді немає. Історична наука відрізняється від інших наук тим, що має свою специфіку,...
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconТематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconТеми рефератів з дисципліни “Зобовя’зальне право”
Реалізація ідеї “гігантоманії” в Зобов’язальному праві цивільного кодексу України
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconПерелік питань для державного іспиту «Історія української журналістики»
Передумови виникнення та національні джерела української журналістики. Початковий етап виникнення журналістики в Україні: перші періодичні...
Теми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення iconТеми рефератів з дисцмпліни “Патентне право”
Пріоритет винаходу в національному та міжнародному законодавстві (Празькій конвенції про охорону промислової власності)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы