Тести до іспиту з охорони праці icon

Тести до іспиту з охорони праці


Скачать 235.27 Kb.
НазваниеТести до іспиту з охорони праці
страница1/5
Размер235.27 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5

Тести до іспиту з охорони праці.


1.Система правових соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження життя,здоров’я та працездатності людини в процесі її трудової діяльності називається:

А.Праця

Б.Умови праці

В.*Охорона праці

Г.Санітарні правила

Д.Санітарна експертиза


2. Цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона впливає на природу і використовує її з метою виробництва матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб,називається:

А.Умови праці

Б.Охорона праці

В.Санітарні правила

Г.*Праця

Д.Санітарна експертиза


3. Вивчення лікарем-гігієністом нового документа(проекту,технологічного регламенту) з метою визначення його відповідності санітарному законодавству,називається:

А.Праця

Б.*Санітарна експертиза

В.Санітарні правила

Г.Умови праці

Д.Охорона праці


4. Сукупність параметрів, що характеризують виробниче середовище, в якому відбувається процес праці і виробниче устаткування, за допомогою яких здійснюється цей процес, називається:

А.Праця

Б.*Умови праці

В.Охорона праці

Г.Санітарні правила

Д.Санітарна експертиза


5. Офіційні документи, якими встановлюються гранично допустимі значення параметрів факторів навколишнього середовища з метою попередження їх шкідливого впливу на здоров’я людини називається:

А.Праця

Б.Умови праці

В.Охорона праці

Г.*Санітарні правила

Д.Санітарна експертиза


6. Явища, процеси, об’єкти, властивості, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей називається:

А. Вражаючий фактор

Б. Небезпечний фактор

В. Технічна безпека

Г. Небезпечні обставини

Д.*Небезпека


7. Як називають такі чинники виробництва, які призводять до травм, опіків, обморожень інших пошкоджень організму або окремих його органів і навіть до раптової смерті:

А.Вражаючий фактор

Б.*Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.Технічна безпека

Д.Небезпечні обставини


8. Яка система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів, називається:

А.Вражаючий фактор

Б.Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.*Технічна безпека

Д.Небезпечні обставини


9. Як розуміють такі чинники виробничої системи, які за певних умов завдають шкоди працюючому, призводять до матеріальних збитків, називається:

А.*Вражаючий фактор

Б.Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.Технічна безпека

Д.Небезпечні обставини


10. Обставини, які розкривають дії, стан чи ознаки небезпечного фактора і умови, за яких він діяв на людину,називається:

А.Вражаючий фактор

Б.Небезпечний фактор

В.Небезпека

Г.Технічна безпека

Д.*Небезпечні обставини


11. Хто із нижче перерахованих вчених вивчав «Небезпеку пов’язану з гірничою справою»:

А. Арістотель (384-322 рр до н.е.)

Б. Агрікола (1494-1555 рр)

В. Гіппоерат (460-377 рр до н.е.)

Г. *Парацельс (1493-1541 рр)

Д. Ромаціні (1633-1741 рр)


12. Хто із нижче перерахованих вчених «Заклав основи професійної гігієни»:

А. Арістотель (384-322 рр до н.е.)

Б. Гіппократ(460-377 рр до н.е.)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. Парацельс(1493-1541 рр)

Д. *Ромаціні(1633-1741 рр)


13. Хто із нижче перерахованих вчених написав книгу «Про хвороби ремісників»:

А. *Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Агрікола(1494-1555 рр)

В. Парацельс(1493-1541 рр)

Г. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Кирпічев В.Л(1845-1913 рр)


14. Хто із нижче перерахованих вчених «Вперше вивчив і описав випадок виділення і вибуху гірничого газу»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. *Агрікола(1494-1555 рр)

В. Парацельс(1493-1541 рр)

Г. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Кирічов В.Л(1845-1913 рр)


15. Хто із нижче перерахованих вчених вперше «Вивчив і описав умови праці гірників»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Агрікола(1494-1555 рр)

В. Парацельс(1493-1541 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)


16. Хто із нижче перерахованих вчених «Розглядав різні питання гігієни праці у гірників»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)


17. Хто із нижче перерахованих вчених «Розглядав і описав безпеку праці гірників»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)


18. Хто із нижче перерахованих вчених «Обґрунтував режим і принципи вентиляції шахт»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)


19. Хто із нижче перерахованих вчених «Розробив пристрої кріплень гірничих виробок, видалення води із шахт»:

А. Ромаціні(1633-1741 рр)

Б. Парацельс(1493-1541 рр)

В. Агрікола(1494-1555 рр)

Г. *Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Д. Нікітін О.М(1793-1858 рр)


20. Хто із нижче перерахованих вчених видав книгу «Хвороби робітників із зазначенням попереджувальних заходів»:

А. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Б. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

В. *Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

Д. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)


21. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчав проблеми безпеки промислового обладнання»:

А. Ломоносов М.В(1711-1764 рр)

Б. *Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

В. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

Г. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Д. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)


22. Хто із нижче перерахованих вчених «Зробив значний внесок у розвиток техніки безпеки на вугільних шахтах»:

А. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

Б. *Скочинський А.А(1874-1960 рр)

В. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)


23. Хто із нижче перерахованих вчених «Сконструював прилад для контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі»:

А. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

Б. *Скочинський А.А(1874-1960 рр)

В. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)


24. Хто із нижче перерахованих вчених написав класичний твір «Професійна гігієна або гігієна фізичної та розумової праці»:

А. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

Б. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

В. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Г. *Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)


25. Хто із нижче перерахованих вчених в праці «Нариси рухів людини під час роботи» обґрунтував необхідність 8-ми годинного робочого часу:

А. Нікітін О.М(1793-1858 рр)

Б. Кірпічов В.Л(1845-1913 рр)

В. Скочинський А.А(1874-1960 рр)

Г. Ерісман Ф.Ф(1842-1915 рр)

Д. *Сеченов І.М(1850- 1913 рр)


26. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчав витрати енергії в процесі роботи і дію на організм промислових отрут»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. *Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)


27. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчив витрати енергії на скорочення м’язів»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. *Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)


28. Хто із нижче перерахованих вчених «Вивчав виробничий травматизм та заходи з профілактики професійних захворювань»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. *Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)


29. Хто із нижче перерахованих вчених «Створив перший в світі протигаз»:

А. Сеченов І.М(1850- 1913 рр)

Б. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

В. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

Г. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Д. *Зелінський М.Д(1861-1953 рр)


30. Хто із нижче перерахованих вчених «Відкрив люмінесцентне освітлення»:

А. Хлонін Г.В(1863-1929 рр)

Б. Данілевський В.Я(1852-1939 рр)

В. Нікольський Д.П(1855-1918 рр)

Г. *Вавілов С.І(1891-1951 рр)

Д. Зелінський М.Д(1861-1953 рр)


31. Предметом охорони праці є:

А. Аналіз та прогнозування нещасних випадків, профзахворювань й аварій;

Б. Обґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці;

В. Системний підхід до вивчення організації праці з точки зору її безпеки;

Г. *Знання умов праці;

Д. Фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;


32. Що є об’єктом дослідження охорони праці:

А. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, соціально-гігієнічних та лікувально-профілактичних засобів та заходів;

Б. *Виробнича система, яка включає людину-машину-середовище в якому здійснюється виробничий процес;

В. Фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;

Г. Фактор,дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я;

Д. Сукупність факторів середовища праці трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини;


33. Методологічною основою охорони праці є:

А. Сукупність факторів середовища праці трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини;

Б. Фактор,дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я;

В. *Системний підхід до вивчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування системи «людина-машина-середовище»;

Г. Явище яке виконується машиною, людиною, твариною;

Д. Фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника;


34. Для аналізу і прогнозування нещасних випадків, профзахворювань й аварій, охорона праці використовує дані науки:

А. Ергономіки;

Б. *Статистики;

В. Фізики, хімії, біології;

Г. Економіки;

Д. Виробничої санітарії;


35. Для обґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці використовують дані науки:

А. Ергономіки;

Б. Статистики;

В. *Економіки;

Г. Фізики, хімії, біології;

Д. Виробничої санітарії;


36. Для вивчення параметру мікроклімату, наявності шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища використовують дані науки:

А. Ергономіки;

Б. Статистики;

В. Економіки;

Г. *Фізики, хімії, біології;

Д. Виробничої санітарії;


37. Яка наука вивчає людину в процесі трудової діяльності?

А. Економіка;

Б. Психологія;

В. *Ергономіка;

Г. Фізіологія;

Д. Виробнича санітарія;


38. Вкажіть дату ухвалення редакції Закону України «Про охорону праці»:

А. 14 жовтня 2005р.

Б. 14жовтня 1992р.

В. *21 листопада 2002р.

Г. 19 листопада 1992р.

Д. 10 грудня 1971р.


39. Вкажіть дату ухвалення «Кодексу законів про працю»:

А. 18 листопада 1997р.

Б. 25 червня 1991р.

В. 10 листопада 1992р.

Г. *10 грудня 1971р.

Д. 24 лютого 1994р.


40. Вкажіть дату ухвалення «Конституції України»:

А. *28 червня 1996р.

Б. 14 жовтня 1992р.

В. 23 вересня 1999р.

Г. 10 грудня 1971р.

Д. 5 листопада 1997р.


41. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про охорону здоров’я»:

А. 5 листопада 1997р.

Б. *9 листопада 1992р.

В. 24 лютого 1994р.

Г. 25 червня 1991р.

Д. 18 січня 2001р.


42. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»:

А. 19 листопада 1992р.

Б. 10 грудня 1971р.

В. *23 вересня 1999р.

Г. 24 червня 1996р.

Д. 18 січня 2001р.


43. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»:

А. 19 листопада 1992р.

Б. 23 вересня 1999р.

В. 10 грудня 1971р.

Г. *24 лютого 1994р.

Д. 18 січня 2001р.


44. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про пожежну безпеку» із змінами і доповненнями:

А. 19 листопада 1992р.

Б. 23 вересня 1999р.

В. 10 грудня 1971р.

Г. 24 лютого 1994р.

Д. *18 листопада 1997р.


45. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»:

А. 6 квітня 2000р.

Б. *18 січня 2000р.

В. 25 червня 1991р.

Г. 8 червня 2000р.

Д. 8 лютого 1995р.


46. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про охорону навколишнього середовища»:

А. *25 червня 1991р.

Б. 19 листопада 1992р.

В. 23 вересня 1999р.

Г. 10 грудня 1971р.

Д. 24 лютого 1994р.


47. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»:

А. 25 червня 1991р.

Б. 19 листопада 1992р.

В. *18 січня 2001р.

Г. 24 лютого 1994р.

Д. 18 листопада 1997р.


48. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про використання ядерної енергії радіаційної безпеки»:

А. 25 червня 1991р.

Б. 19 листопада 1992р.

В. *8 лютого 1995р.

Г. 18 листопада 1997р.

Д. 6 квітня 2000р.


49. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»:

А. 6 квітня 2000р.

Б. 18 січня 2001р.

В. 25 червня 1991р.

Г. *8 червня 2000р.

Д. 8 лютого 1995р.


50. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»:

А. 25 червня 1991р.

Б. 19 листопада 1992р.

В. 8 лютого 1995р.

Г. 18 листопада 1997р.

Д.* 6 квітня 2000р.


51. Вкажіть дату ухвалення Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»:

А. 6 квітня 2000р.

Б. *18 січня 2001р.

В. 25 червня 1991р.

Г. 8 червня 2000р.

Д. 8 лютого 1995р.

52. Коли відзначається «Всесвітній день охорони праці»:

А. 28 січня

Б. 28 березня

В. *28 квітня

Г. 28 липня

Д. 28 вересня


53. Коли відзначається «Всесвітній день протесту проти негідних умов праці на транспорті»:

А.15 серпня

Б.*15 жовтня

В.15 листопада

Г.15 грудня

Д.15 вересня


54. Яка кількість хімікатів згідно Програми REACH повинна одержати ліцензію на їх використання:

А.*30 тис. тон

Б.100 тис. тон

В.150 тис. тон

Г.50 тис. тон

Д.250 тис. тон


55. В якому місці Європи працює «Європейський фонд поліпшення умов праці»:

А. Боні

Б. *Дубліні

В. Парижі

Г. Стокгольмі

Д. Більбао


56. Назвіть «класичні» фактори стресу:

А. Електромагнітні поля, іонізуюче випромінювання;

Б. Конфліктні ситуації, алкоголізм;

В. Професійні захворювання, психічні відхилення викликані виробничим впливом;

Г. Соціальна напруженість, соціальні конфлікти;

Д. *Шум, вібрація, монотонна праця;


57. Чинники виробничої системи, які за певних умов завдають шкоди працюючому, призводять до матеріальних збитків, називають:

А.*Вражаючий фактор

Б.Шкідливий фактор

В. Небезпечний фактор

Г. Небезпечні обставини

Д. Технічна безпека


58. Виробничі чинники, які призводять до погіршення самопочуття, зниження стану здоров’я, працездатності і навіть до смерті як наслідку захворювання, називають:

А. Вражаючий фактор

Б. *Шкідливий фактор

В. Небезпечний фактор

Г. Небезпечні обставини

Д. Технічна безпека


59. Виробничі чинники, які призводять до травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень організму або окремих його органів і навіть до раптової смерті, називають:

А. Вражаючий фактор

Б.Шкідливий фактор

В. *Небезпечний фактор

Г. Небезпечні обставини

Д.Технічна безпека


60. Обставини, які розкривають дії, стан чи ознаки небезпечного фактора і умови, за яких він діяв на людину, називають:

А. Вражаючий фактор

Б.Шкідливий фактор

В. Небезпечний фактор

Г. *Небезпечні обставини

Д. Технічна безпека


61. Систему організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів, називають:

А. Вражаючий фактор

Б.Шкідливий фактор

В. Небезпечний фактор

Г. Небезпечні обставини

Д. *Технічна безпека


62. Вплив виробничих факторів на здоров’я людей, називають:

А.Виробнича санітарія

Б.*Виробнича небезпека

В.Небезпечна зона

Г.Небезпечна ситуація

Д.Надзвичайна ситуація


63. Система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих факторів, називають:

А. *Виробнича санітарія

Б. Виробнича небезпека

В. Небезпечна зона

Г. Небезпечна ситуація

Д. Надзвичайна ситуація


64. Ситуація в якій збігаються небезпечні умови і небезпечні обставини, називають:

А. Виробнича санітарія

Б. Виробнича небезпека

В. Небезпечна зона

Г. *Небезпечна ситуація

Д. Надзвичайна ситуація


65. Порушення нормальних умов життєдіяльності людей на певній території(об’єкті) за значними матеріальними збитками та загрозою для життя, називають:

А. Виробнича санітарія

Б. Виробнича безпека

В. Небезпечна зона

Г. Небезпечна ситуація

Д. *Надзвичайна ситуація


66. Виробничий чинник, дія якого за певних умов може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я працівника, називають:

А. Виробнича безпека

Б. *Небезпечний виробничий чинник

В. Небезпечна ситуація

Г. Надзвичайна ситуація

Д. Виробнича санітарія


67. Пошкодження, вихід із ладу машини, агрегату, апарату, що створює небезпеку для життя і здоров’я людей, забруднення довкілля, називають:

А.Травма

Б. *Аварія

В. Катастрофа

Г. Стихійне лихо

Д. Джерело небезпек

68. Пошкодження анатомічної цілісності організму будь-яким небезпечним фактором, називається:

А. *Травма

Б. Аварія

В. Катастрофа

Г. Стихійне лихо

Д. Джерело небезпек


69. Несподіване лихо, подія(велика аварія), що спричиняє тяжкі наслідки, руйнування, називається:

А.Травма

Б. Аварія

В. *Катастрофа

Г. Стихійне лихо

Д. Джерело небезпек


70. Явище, яке носить надзвичайний характер і призводить до порушення нормальної діяльності населення, людей , знищення матеріальних цінностей, називають:

А.Травма

Б. Аварія

В. Катастрофа

Г. *Стихійне лихо

Д. Джерело небезпек


71. В якому році була створена Міжнародна Організація Праці:

А.1990 році

Б.1929 році

В.*1919 році

Г.1914 році

Д.1917 році


72. Де розташована штаб-квартира Міжнародної Організації Праці – Міжнародне бюро праці(МБП):

А.Дублін

Б.Париж

В.Осло

Г.*Женева

Д.Бона


73. Скільки Держав-членів вільно входять в Міжнародну Організацію Праці:

А.200

Б.100

В.150

Г.*175

Д.190


  1   2   3   4   5

Похожие:

Тести до іспиту з охорони праці iconТести до іспиту з охорони праці
Система правових соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження...
Тести до іспиту з охорони праці iconТести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці»
Яким документом оформляється розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом?
Тести до іспиту з охорони праці iconТести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я
Метою економіки охорони здоров’я є: використання обмежених ресурсів громади з метою забезпечення потреб охорони здоров’я та медичного...
Тести до іспиту з охорони праці icon41. Організація охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях
Згідно з Законом "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створювати у кожному структурному підрозділі та на робочому місці...
Тести до іспиту з охорони праці iconДисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»

Тести до іспиту з охорони праці iconКонспект з Охорони праці
Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть І пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової...
Тести до іспиту з охорони праці iconКонспект з Охорони праці
Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть І пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової...
Тести до іспиту з охорони праці iconПрограма
...
Тести до іспиту з охорони праці iconНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут інформатики
Обов’язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в навчальних закладах
Тести до іспиту з охорони праці iconЕргономічна класифікація професій
Усі типи праці застосовуються в сучасному виробництві. Ергономіка, що виникла на стадії автоматизованої праці, стосується всіх трьох...
Тести до іспиту з охорони праці iconПитання до іспиту з дисципліни «Охорона праці»
Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини, матеріалів, безпечності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы