Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» icon

Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці»


Скачать 21.96 Kb.
НазваниеТести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці»
Размер21.96 Kb.
ТипДокументы

Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці»

 1. Яким документом оформляється розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом?

 1. Актом форми НПВ. Б. Актом форми Н-1.

 2. Медичним висновком. Г. Формою 7-ТНВ

 1. Хто розробляє інструкцію з охорони праці на робочому місці?

 1. Голова профспілки. Б. Інженер з охорони праці.

 2. Керівник підприємства. Г. Керівник структурного підрозділ)

 1. Нічним часом відповідно до КЗпП є час:

 1. з 21 годин до 8 годин ранку. Б. з 18 годин до 7 годин ранку

 2. з 22 годин до 6 годин ранку. Г. з 22 годин до 8 годин ранку

 1. Хто накладає дисциплінарну відповідальність на підприємствах за порушення законодавства з охорони праці:

 1. Керівник підприємства. Б. Робітники Держгірпромнагляду.

 2. Керівник структурного підрозділу. Г. Інженер з ОП.

 1. Який інструктаж проводиться перед виконанням робіт по ліквідації наслідків пожеж або катастроф?

А. Вступний. Б. Первинний. В. Повторний. Г. Цільовий.

 1. Хто несе відповідальність за організацію правильного та своєчасного проведення навчання з питань охорони праці?

 1. Керівник підприємства. Б. Профспілковий комітет.

 2. Інженер з охорони праці. Г. Комісія з охорони праці.

 1. Чого не треба робити при забиттях?

 1. Накласти холодний компрес. Б. Зробити масаж.

 2. Зробити фіксуючу пов’язку. • Г. Зробити йодну сітку

 1. Для нормального функціонування людини згідно санітарних норм необхідна площа виробничого приміщення.

 1. Не менш 4,5 м2 на людину. Б. Не менш 3 м2 на людину.

 2. Не більше 10 м2 на людину. Г. Не менш 10 м2 на людину.

 1. Що вимірюється індукційним анемометром?

 1. Температура Б. Відносна вологість повітря

 2. Атмосферний тиск Г. Швидкість руху повітря

 1. Які вогнегасники відносяться до порошкових:

 1. ВВБ - 3; ВВБ - 5; ВВБ - 7. Б. ВХП - 10; ВПП - 5; ВПП - 10.

 2. ВП- 1; ВП - 16; ВПС - 10. Г. ВВ - 2; ВВ - 5; ВВ - 8.

 1. Якім приладом проводять вимірювання освітленості?

А. Люксметром Б. Манометром

В. Кататермометром Г. Анемометром

 1. В яких одиницях вимірюється вміст пилу в повітрі робочої зони?

А. Процентах Б. мг/ м3 В. Па Г. г/ м

 1. Який колір використовується для позначення безпосередньої небезпеки працюючих.

А. Жовтий. Б. Зелений В. Синій. Г. Червоний. .

 1. Якими вогнегасниками потрібно гасити електроустановки під напругою?

 1. Повітряно-пінними. Б. Хімічно-пінними.

 2. Вуглекислотними. Г. Брометиловими.

 1. Який об’єм повітря згідно з санітарними нормами необхідний на одного працівника

 1. Не менш 5 м3 на людину. Б. Не менш 15 м3 на людину.

 2. Не менш 25 м3 на людину. Г. Не менш 10 м3 на людину

 1. Який термін розслідування нещасного випадку на виробництві?

А. З години Б. Одна доба. В. Три доби Г. 10 діб

 1. Яка тривалість робочого тижня для неповнолітніх від 16 до 18 років передбачена КЗпП ?

А. 24 год. Б. 36 год. В. 40 год. Г. 42 год.

 1. При якому значенні зовнішньої температури повітря встановлюється холодний період року?

А. Нижче 0°С Б. Нижче-5° С В. Нижче+10° С Г. Нижче+12°

 1. Які вогнегасники відносяться до вуглекислотних:

 1. ВВБ - 3; ВВБ - 7 Б. ВХП - 5; ВХП - 10; ВПП - 10

 2. ВП - 1; ВП - 16; ОП - 10 Г. ВВ- 2; ВВ - 5; ВВ - 8

 1. Який інструктаж проводиться при зміні нормативних документів з охорони праці?

А. Позаплановий Б. Первинний В. Повторний Г. Цільовий

 1. Вкажіть, які кольори використовуються для фарбування загороджень?

А. Червоний Б. Помаранчевий В. Жовтий Г. Зелений

 1. Який метод вивчення травматизму визначає показники важкості, частоти травм, втрат робочого часу?

 1. Ергономічний Б.. Статистичний

 2. Монографічний Г. Економічний

 1. Вкажіть періодичність перевірки вогнегасників ВХПП-10.

 1. 1 раз в 5 років Б. 1 раз в три роки

 2. 1 раз в рік Г. 1 раз в півроку

 1. До якої групи причин виробничого травматизму відноситься порушення правил експлуатації обладнання?

 1. Технічні Б. Організаційні

 2. Санітарно-гігієнічні. Г. Психофізіологічні

 1. Яка тривалість робочого тижня згідно з КЗпП ?

А. 36 год Б. 38 год В. 40 год Г. 42 год

 1. Відшкодування шкоди після нещасних випадків працівникам здійснюється:

 1. Роботодавцем підприємства;

Б. Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

 1. Власником Г. Пенсійним фондом;

 1. Вказати в якому із варіантів є опис аспіраційного психрометра Ассмана.

 1. Два термометра без вентилятора.

Б. Два термометра і крильчастий вентилятор.

 1. Три термометра і крильчастий вентилятор Г. Один термометр без вентилятора.

 1. Що визначається барометром?

 1. Рухливість повітря. Б. Температура повітря

 2. Відносна вологість повітря. Г. Атмосферний тиск.

 1. В яких одиницях вимірюється загазованість?

А. % Б. мг/м3 В. л/хвил. Г. г/м3

 1. У яких одиницях вимірюється коефіцієнт природної освітленості?

А. Люменах Б. Процентах В. Люксах Г. Градусах

Похожие:

Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconТести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці»
Яким документом оформляється розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом?
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconТести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я
Метою економіки охорони здоров’я є: використання обмежених ресурсів громади з метою забезпечення потреб охорони здоров’я та медичного...
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconКонспект з Охорони праці
Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть І пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової...
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconКонспект з Охорони праці
Основи науки про охорону праці закладалися протягом багатьох століть І пройшли довгий шлях свого становлення. Початком наглядової...
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни " пожежна безпека"
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») та дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів...
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconМетодичні вказівки до проведення лабораторних занять
Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх напрямів денної форми...
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconТести до іспиту з охорони праці
Система правових соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження...
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconТеоретичні питання на комплексний державний іспит для бакалаврів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»
Соціально-психологічний клімат в організації. Механізми регулювання соціально-психологічного клімату
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» icon41. Організація охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях
Згідно з Законом "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створювати у кожному структурному підрозділі та на робочому місці...
Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconДисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»

Тести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці» iconПерелік питань, які виносяться на іспит з дисципліни «Методологія правових досліджень»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы