Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я icon

Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я


Скачать 120.49 Kb.
НазваниеТести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я
страница2/4
Размер120.49 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

 • самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд;

 • Всі відповіді вірні.


  53. За національною належністю капіталу підприємства поділяються на:

  1. одноосібні; кооперативні (виробничі, споживчі); орендні; господарські товариства;

  2. індивідуальні; сімейні; приватні; колективні; державні комунальні; державні; спільні;

  3. головні (материнські); дочірні; асоційовані; філії;

  4. національні; закордонні; змішані (спільні).


  54. Товариство з додатковою відповідальністю - це:

  1. товариство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю й несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном;

  2. товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами;

  3. товариство,яке відрізняється від інших тим, що його статутний фонд поділений на частки, визначені установчими документами, його учасники відповідають за боргами товариства в межах свого внеску в статутний фонд, а при нестачі цих коштів – додатково належним їм майном в однаковому для всіх кратному розмірі щодо індивідуального внеску в статутний фонд;

  4. товариство, яке, крім одного чи більшого числа учасників, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, включає також одного чи більше учасників, відповідальність яких обмежується майновим внеском у товариство.


  55. Які види об’єднань підприємств ви знаєте:

  1. одноосібні, кооперативні (виробничі, споживчі), орендні, господарські товариства;

  2. асоціації, корпорації, холдинги, трест, концерн;

  3. повне товариство, товариство з додатковою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, командитне товариство, акціонерне товариство;

  4. індивідуальні, сімейні, приватні, колективні, державні комунальні, державні, спільні.


  56. Діяльність підприємця може припинятися:

  1. з власної ініціативи;

  2. у разі закінчення строку ліцензії;

  3. на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України;

  4. всі відповіді вірні.


  57. До загальних принципів підприємництва відноситься:

  1. погоджене з урядом формування програми діяльності;

  2. залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонень або не обмежене законодавством;

  3. обмежене місцевими нормами розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;

  4. всі відповіді вірні.


  58. За роллю і ступенем підпорядкуванняпідприємстваподіляються на:

  1. індивідуальні; сімейні; приватні; колективні; державні комунальні; державні; спільні;

  2. одноосібні; кооперативні (виробничі, споживчі); орендні; господарські товариства;

  3. національні; закордонні; змішані (спільні);

  4. головні (материнські); дочірні; асоційовані; філії.


  59. Товариство з обмеженою відповідальністю - це:

  1. товариство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю й несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном;

  2. товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами;

  3. товариство, яке, крім одного чи більшого числа учасників, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, включає також одного чи більше учасників, відповідальність яких обмежується майновим внеском у товариство;

  4. правильна відповідь відсутня.


  60. Які види об’єднань підприємств ви знаєте:

  1. асоціації, корпорації;

  2. синдикат, холдинги, трест;

  3. концерн, конгломерат;

  4. всі відповіді вірні.


  61. До функцій медичного підприємництва належать:

  1. загальноекономічна, ресурсна, соціальна, організаторська;

  2. стоматологічна, лікувальна, організаторська;

  3. оздоровча, реабілітаційна, соціальна;

  4. виконавча, законодавча, судова.


  62. До загальних принципів підприємництва відноситься:

  1. вільний вибір видів діяльності; вільний найм працівників; самостійний вибір постачальників і споживачів;

  2. залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;

  3. самостійне формування програми діяльності; встановлення цін відповідно до законодавства;

  4. Всі відповіді вірні.


  63. За формою власності підприємства поділяються на:

  1. національні; закордонні; змішані (спільні);

  2. головні (материнські); дочірні; асоційовані; філії;

  3. індивідуальні; сімейні; приватні; колективні; державні комунальні; державні; спільні;

  4. одноосібні; кооперативні (виробничі, споживчі); орендні; господарські товариства.


  64. Товариство, яке, крім одного чи більшого числа учасників, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, включає також одного чи більше учасників, відповідальність яких обмежується майновим внеском у товариство-це:

  1. товариство з додатковою відповідальністю;

  2. товариство з обмеженою відповідальністю;

  3. командитне товариство;

  4. акціонерне товариство.


  65. Товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначене число акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства – це:

  1. товариство з додатковою відповідальністю;

  2. повне товариство;

  3. командитне товариство;

  4. акціонерне товариство.


  66. Що не належить до типових помилок при відкритті стоматологічної клініки:

  1. відсутність продуманої бізнес-моделі;

  2. брак уваги лікувальним процедурам;

  3. брак уваги профілактиці;

  4. пасивне ставлення до пацієнтів.


  67. Оберіть з нищенаведених типову помилку при відкритті стоматологічної клініки:

  1. відкриття клініки без підприємницьких навиків;

  2. відсутність продуманої бізнес-моделі;

  3. бажання все робити самостійно;

  4. всі відповіді вірні.


  68. Оберіть з нищенаведених типову помилку при відкритті стоматологічної клініки:

  1. оренда приміщення під клініку;

  2. цінові ігри з постачальниками;

  3. брак уваги лікувальним процедурам;

  4. пасивне ставлення до пацієнтів.


  69. Що не належить до типових помилок при відкритті стоматологічної клініки:

  1. цінові ігри з постачальниками;

  2. пасивне ставлення до пацієнтів;

  3. відкриття клініки без підприємницьких навиків;

  4. бажання все робити самостійно.


  70. Маркетинг в системі охорони здоров’я:

  1. це соціальний процес, спрямований на задоволення запитів і потреб як індивідів, так і груп споживачів;

  2. це наука про раціональне використання обмежених фінансових ресурсів громади з метою забезпечення потреб охорони здоров’я та медичного обслуговування населення;

  3. це система принципів, методів і заходів, які базуються на комплексному вивченні попиту споживача і цілеспрямованому формуванні пропозицій медичних послуг виробником;

  4. це система нових методів управління сферою охорони здоров’я, які дозволяють підвищити ефективність її діяльності та забезпечити справедливий розподіл фінансових ресурсів.


  71. Мета системи маркетингу:

  1. досягнення максимуму споживання товарів;

  2. якнайповніше задоволення потреб споживачів;

  3. поліпшення якості життя суспільства;

  4. правильна відповідь відсутня.


  72. Для маркетингу в сфері охорони здоров’я характерно:

  1. майже відсутня довіра до продавця медичних послуг;

  2. пріоритетність економічної ефективності перед соціальною і медичною;

  3. висока пріоритетність медичних послуг;

  4. чіткий взаємозв’язок між витратами праці медпрацівників і кінцевим результатом.


  73. Гармонійність товарної номенклатури – це:

  1. загальна кількість окремих товарів, які становлять номенклатуру;

  2. різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп);

  3. кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту;

  4. ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп із погляду їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів розповсюдження або інших показників.


  74. Типовою соціально-психологічною проблемою ціноутворення в сфері охорони здоров'я України є:

  1. заперечення спеціалістами можливості стандартизації лікувального процесу;

  2. негативне ставлення більшості населення до платності послуг;

  3. суб’єктивність оцінки собівартості, вартості і ціни медичної послуги;

  4. всі відповіді вірні.


  75. Без забезпечення якого процесу маркетингова діяльність фірми втрачає для неї будь-який сенс:

  1. виявлення потреб;

  2. впровадження інформаційних технологій в управління;

  3. забезпечення зайнятості населення;

  4. всі відповіді правильні.


  76. Вкажіть найповніше визначення маркетингу:

  1. процес вивчення потреб споживачів для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів;

  2. соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення запитів і потреб як індивідів, так і груп споживачів за допомогою створення, пропозиції й обміну товарів;

  3. вираження орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі, систематичні та агресивні підходи;

  4. процес управління та втілення задуму, ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів та послуг через обмін, що задовольняє цілі окремих осіб та організацій.


  77. До основних видів маркетингу охорони здоров'я належить:

  1. маркетинг організацій (створення, підтримання відносин населення з медичними закладами);

  2. маркетинг місць (створення, підтримка відносин населення до конкретної місцевості, де знаходиться медичний заклад);

  3. маркетинг окремих осіб (створення, підтримка відносин з конкретним спеціалістом);

  4. всі відповіді вірні.


  78. Глибина асортименту — це:

  1. загальна кількість окремих товарів, які становлять номенклатуру;

  2. різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп);

  3. кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту;

  4. ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп із погляду їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів розповсюдження або інших показників.


  79. Типовою кадровою проблемою ціноутворення в сфері охорони здоров'я України є:

  1. відсутність спеціалістів менеджерів, маркетологів, економістів ринкової підготовки для галузі охорони здоров'я;

  2. заперечення спеціалістами можливості стандартизації лікувального процесу;

  3. суб’єктивність оцінки собівартості, вартості і ціни медичної послуги;

  4. негативне ставлення більшості населення до платності послуг.


  80. Особливостями послуг з точки зору маркетингу не можна назвати такі:

  1. неможливість накопичення запасів;

  2. невіддільність від постачальника;

  3. неможливість зберігання;

  4. непідвладність інфляції.


  81. До основних видів маркетингу охорони здоров'я належить:

  1. маркетинг медичних послуг, включаючи процес розробки, просунення і реалізації медичних послуг з урахуванням потреб населення;

  2. маркетинг окремих осіб (створення, підтримка відносин з конкретним спеціалістом);

  3. маркетинг ідей (розробка і реалізація форм і методів суспільного характеру: формування здорового способу життя, відмова від шкідливих звичок, планування сім’ї тощо);

  4. всі відповіді вірні.


  82. Найважливішою передумовою успішного маркетингу є:

  1. вивчення споживчих запитів та уподобань;

  2. створення відділу маркетингу на підприємстві;

  3. розробка ефективної маркетингової програми;

  4. всі відповіді правильні.


  83. Широта асортименту – це:

  1. загальна кількість окремих товарів, які становлять номенклатуру;

  2. різноманітність товару в асортименті;

  3. кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту;

  4. ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп із погляду їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів розповсюдження або інших показників.


  84. Типовою комунікаційною проблемою ціноутворення в сфері охорони здоров'я України є:

  1. відмінність показників в оцінці обсягу діяльності в лікувально-профілактичному закладі;

  2. недостатній ступінь бухгалтерської деталізації накладних витрат;

  3. відсутність достовірної інформації про витрати на медичні послуги;

  4. всі відповіді вірні.


  85. Для маркетингу в сфері охорони здоров’я характерно:

  1. симетрія інформації у виробника і споживача щодо споживчих властивостей отримуваної послуги;

  2. пріоритетність соціальної і медичної ефективності перед економічною;

  3. чіткий взаємозв’язок між витратами праці медпрацівників і кінцевим результатом;

  4. всі відповіді вірні.


  86. Товар з погляду маркетингу – це:

  1. все, що може задовольнити потреби людини;

  2. все, що є результатом людської праці;

  3. все, запропоноване на ринку з метою привертання уваги, придбання, використання та споживання;

  4. всі відповіді правильні.


  87. Двоєдиною метою маркетингу є:

  1. забезпечення прибутку і конкурентних переваг фірми;

  2. забезпечення прибутку фірми і задоволення потреб споживачів;

  3. забезпечення прибутку фірми і завоювання якомога більшої частки ринку;

  4. всі відповіді вірні.


  88. Для маркетингу в сфері охорони здоров’я характерно:

  1. відсутність чіткого взаємозв’язку між витратами праці медпрацівників і кінцевим результатом;

  2. асиметрія інформації у виробника і споживача щодо споживчих властивостей отримуваної послуги;

  3. пріоритетність соціальної і медичної ефективності перед економічною;

  4. всі відповіді вірні.


  89. До суб’єктів маркетингу належать:

  1. виробники і торгові підприємства;

  2. споживачі і конкуренти;

  3. засоби масової інформації, контактні аудиторії і посередники;

  4. всі відповіді правильні.


  90. Насиченість товарної номенклатури – це:

  1. загальна кількість окремих товарів, які становлять номенклатуру;

  2. різноманітність товару в асортименті;

  3. кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту;

  4. ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп із погляду їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів розповсюдження або інших показників.


  91. Цільовий ринок підприємства – це ринок:

  1. споживачі якого можуть придбати продукцію підприємства;

  2. на якому підприємство збільшує реалізацію своєї продукції;

  3. потреби і запити якого найкраще відповідають можливостям підприємства;

  4. всі відповіді правильні.


  92. Типовою методологічною проблемою ціноутворення в сфері охорони здоров'я України є:

  1. відсутність альтернативних методик формування вартості і розрахунку цін на медичні послуги;

  2. відсутність спеціальної підготовки керівників лікувально-профілактичних установ за вимогами ринкової економіки;

  3. відсутність достовірної інформації про витрати на медичні послуги;

  4. всі відповіді вірні.


  93. В статуті фірми мають бути визначені такі головні аспекти:

  1. її форма власності, сфера діяльності;

  2.  порядок утворення її майна й розподілу прибутку;

  3.  порядок реорганізації та інші положення, які регламентують її роботу;

  4. всі відповіді вірні.


  94. Питання щодо створення фірми, форми власності та функціонування, склад засновників, строки розробки засновницьких документів та визначення керівних органів розглядаються на:

  1. установчих зборах;

  2. організаційних зборах;

  3. відомчих зборах;

  4. правильна відповідь відсутня.


  95. Мінімальний обсяг статутного фонду для акціонерного товариства становить:

  1. сума еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  2. сума еквівалентна 1000 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  3. сума еквівалентна 125 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення);

  4. сума еквівалентна 100 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення).


  96. Якість праці визначається поняттям:

  1. умовна одиниця трудомісткості(УОТ);

  2. кваліфікаційна категорія;

  3. тарифний коефіцієнт;

  4. всі відповіді вірні.


  97. Всі параметри взаємовідносин між учасниками, засновниками організації, насамперед майнові й організаційні питання визначаються у такому документі:

  1. статуті підприємства;

  2. установчому договорі підприємства;

  3. статутному фонді підприємства;

  4. реєстраційній карті підприємства.


  98. Мінімальний обсяг статутного фонду для товариства з обмеженою відповідальністю становить:

  1. сума еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  2. сума еквівалентна 1000 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  3. сума еквівалентна 125 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення);

  4. сума еквівалентна 100 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення).


  99. В медичних кооперативах оплата праці найманих працівників визначається:

  1. тарифною сіткою;

  2. трудовим договором;

  3. обсягом праці;

  4. величиною медичного кооперативу.


  100. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію підприємства підлягає опублікуванню реєструючим органом протягом такого терміну:

  1. 5 днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання;

  2. 10 днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання;

  3. 22 днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання;

  4. 30 днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання.


  101. Конструкція правового статусу фірми , її внутрішній механізм управління й самоуправління, режим формування та розпорядження коштами й прибутком розкривається у такому документі:

  1. статуті підприємства;

  2. установчому договорі підприємства;

  3. статутному фонді підприємства;

  4. реєстраційній карті підприємства.


  102. Мінімальний обсяг статутного фонду для товариства з додатковою відповідальністю становить:

  1. сума еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  2. сума еквівалентна 1000 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  3. сума еквівалентна 125 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення);

  4. сума еквівалентна 100 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення).


  103. Вартість праці медичних працівників визначається наступними критеріями:

  1. обсяг праці,

  2. час праці

  3. якість праці;

  4. всі відповіді вірні


  104. Система оплати праці працівників бюджетної сфери охорони здоров'я складається з:

  1. оплати за кваліфікаційну категорію, тарифної ставки, що помножена на тарифний коефіцієнт;
 • 1   2   3   4

  Похожие:

  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconТести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я
  Метою економіки охорони здоров’я є: використання обмежених ресурсів громади з метою забезпечення потреб охорони здоров’я та медичного...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМіністерство Охорони Здоров’я України Головне управління охорони здоров’я вокмр(кмда)

  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconТести до іспиту з охорони праці
  Система правових соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconПовідомлення нових знань поглибити знання дітей про здоров’я І його складові; розвивати вміння маніпулювати даними термінами; виховувати бережливе ставлення до здоров’я Здоров’я;фізичне здоров’я;соціальне здоров’я;хвороба. Ст. 5-8 2
  Показники фізичного здоров’я дитини. Вплив рухової активності на здоров’я дитини
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconНаказ Міністерства охорони здоров`я України

  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
  «Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я icon3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я
  У дитячій поліклініці було проведене статистичне дослідження захворюваності дітей, які
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconТести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці»
  Яким документом оформляється розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом?
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ
  Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
  Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
  Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
  Документы


  При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

  контакты
  Документы