Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я icon

Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я


Скачать 120.49 Kb.
НазваниеТести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я
страница3/4
Размер120.49 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

 • схемного посадового окладу (ставки ) та відсотку від ціни медичної послуги;

 • схемного посадового окладу (ставки), а також підвищення, доплат, надбавок, передбачених чинним законодавством;

 • немає правильної відповіді.


  105. Установчий договір – це:

  1. встановлений засновником чи засновниками (власником майна) організації обсяг правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов'язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами;

  2. угода або договір, які укладаються між двома або кількома засновниками про створення підприємства;

  3. встановлений засновником чи засновниками (власником майна) організації обсяг правил щодо порядку створення підприємства;

  4. вірна відповідь відсутня.


  106. Мінімальний обсяг статутного фонду повних та командитних товариств становить:

  1. сума еквівалентна 1250 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  2. сума еквівалентна 1000 мінімальним заробітним платам (відповідно до ставки на момент його створення);

  3. сума еквівалентна 125 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення);

  4. сума еквівалентна 100 мінімальним заробітним платам(відповідно до ставки на момент його створення).


  107. Скількома годинами внормований робочий тиждень лікаря – стоматолога:

  1. 38,5 год.

  2. 37 год.

  3. 42 год.

  4. 35,5 год.


  108. Тарифна сітка —це

  1. сукупність кваліфікаційних розрядів та відповідних до них тарифних коефіцієнтів, що визначають оптимальний рівень оплати праці робітників;

  2. система показників, що визначає посадові оклади працівників;

  3. система показників, за допомогою яких можна вирахувати мінімальний рівень оплати праці працівників бюджетних установ;

  4. сукупність кваліфікаційних розрядів та відповідних до них тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність заробітної плати робітників від їхньої кваліфікації.


  109. Характеристикою моделі Беверіджа є:

  1. передбачає трирівневий тип соціального захисту;

  2. оптимальне поєднання інтересів суб'єктів соціального страхування;

  3. єдність профілактики і лікування, залучення громадськості до справ охорони здоров’я;

  4. всі відповіді вірні.


  110. Єдині принципи організації і централізації системи охорони здоров’я, рівна доступність охорони здоров’я для всіх громадян, першочерговість уваги дитинству та материнству, єдність профілактики та лікування, ліквідація соціальних основ хвороби, залучення громадськості до справ охорони здоров’я є основними характеристиками моделі:

  1. Семашка;

  2. Бісмарка;

  3. Беверіджа;

  4. Всі відповіді вірні.


  111. Однією з основних характеристик моделі Беверіджа є:

  1. Основою для соціального захисту є державна загальна охорона здоров’я;

  2. Оптимальне поєднання інтересів суб'єктів соціального страхування;

  3. Єдині принципи організації і централізації системи охорони здоров’я, рівна доступність охорони здоров’я для всіх громадян;

  4. Всі відповіді вірні.


  112. Основною з характеристик моделі Бісмарка є:

  1. Передбачає трирівневий тип соціального захисту;

  2. Оптимальне поєднання інтересів суб'єктів соціального страхування;

  3. Єдині принципи організації і централізації системи охорони здоров’я, рівна доступність охорони здоров’я для всіхгромадян;

  4. Всі відповіді вірні.


  113. Основною з характеристик моделі Семашка є:

  1. Передбачає трирівневий тип соціального захисту;

  2. Оптимальне поєднання інтересів суб'єктів соціального страхування;

  3. Єдині принципи організації і централізації системи охорони здоров’я, рівна доступність охорони здоров’я для всіхгромадян;

  4. Всі відповіді вірні.


  114. Оптимальне поєднання інтересів суб'єктів соціального страхування забезпечує модель:

  1. Семашка;

  2. Бісмарка;

  3. Беверіджа;

  4. Всі відповіді вірні.


  115. Характеристикою моделі Семашка є:

  1. єдність профілактики і лікування, залучення громадськості до справ охорони здоров’я;

  2. передбачає трирівневий тип соціального захисту;

  3. оптимальне поєднання інтересів суб'єктів соціального страхування;

  4. Всі відповіді вірні.


  116. Характеристикою моделі Бісмарка є:

  1. єдині принципи організації і централізації системи охорони здоров’я, рівна доступність охорони здоров’я для всіх громадян;

  2. єдність профілактики і лікування, залучення громадськості до справ охорони здоров’я;

  3. оптимальне поєднання інтересів суб'єктів соціального страхування;

  4. Всі відповіді вірні.


  117. Основною з характеристик моделі Бісмарка є:

  1. Передбачає трирівневий тип соціального захисту;

  2. Оптимальний баланс економічних і соціальних інтересів основних суб'єктів соціального страхування;

  3. Єдині принципи організації і централізації системи охорони здоров’я, рівна доступність охорони здоров’я для всіхгромадян;

  4. Всі відповіді вірні.


  118. Види медичного страхування за правовими відносинами:

  1. добровільне, обов’язкове, комплексне;

  2. прибуткове, неприбуткове;

  3. індивідуальне, групове, масове;

  4. централізоване, децентралізоване, змішане.


  119. Види медичного страхування за економічними відносинами:

  1. добровільне, обов’язкове, комплексне;

  2. прибуткове, неприбуткове;

  3. індивідуальне, групове, масове;

  4. централізоване, децентралізоване, змішане.


  120. Види медичного страхування за управлінням:

  1. добровільне, обов’язкове, комплексне;

  2. прибуткове, неприбуткове;

  3. індивідуальне, групове, масове;

  4. централізоване, децентралізоване, змішане.


  121. Види медичного страхування за охопленням населення:

  1. добровільне, обов’язкове, комплексне;

  2. прибуткове, неприбуткове;

  3. індивідуальне, групове, масове;

  4. централізоване, децентралізоване, змішане.


  122. Суб'єктом медичного страхування не є:

  1. надавач (постачальник) медичних послуг;

  2. програма страхування здоров’я;

  3. страховик;

  4. всі вище перелічені є суб’єктами.


  123. Суб'єктом медичного страхування є:

  1. надавач (постачальник) медичних послуг;

  2. страхувальник;

  3. страховик;

  4. всі вище перелічені є суб’єктами.


  124. Перелік страхових випадків, а також гарантованих медичних і медико-соціальних заходів із стандартами якості їх виконання, що реалізуються (покриваються) за рахунок страховика – це:

  1. програма страхування здоров’я;

  2. страховий поліс;

  3. об’єкт медичного страхування;

  4. умови сплати страхової премії.


  125. Страховий поліс - це:

  1. перелік страхових випадків, а також гарантованих медичних і медико-соціальних заходів із стандартами якості їх виконання, що реалізуються (покриваються) за рахунок страховика;

  2. документ, який посвідчує наявність у застрахованого прав на законне забезпечення його медичними (соціальними) послугами за певною програмою;

  3. щомісячні внески страхувальника страховикові;

  4. немає правильної відповіді.


  126. Мета медичного страхування і страхової медицини:

  1. гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку право на отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів та фінансування визначеного обсягу послуг (програми);

  2. гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку право на захист від ризику можливих фінансових збитків;

  3. справедлива передача ризику фінансових втрат від одного суб’єкта іншому в обмін на винагороду;

  4. немає правильної відповіді.


  127. Медичне страхування – це:

  1. система товарно-ринкових відносин в сфері охорони здоров’я, де товаром виступає оплачувана конкурентноспроможна гарантована якісна і достатня за обсягом медична послуга, провокована ризиком для здоров’я, а „покупцем” її може бути держава, група людей або фізичні особи, які знаходяться в умовах ризику для здоров’я;

  2. система організаційних та фінансових заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини;

  3. перелік страхових випадків, а також гарантованих медичних і медико-соціальних заходів із стандартами якості їх виконання, що реалізуються (покриваються) за рахунок страховика;

  4. документ, який посвідчує наявність у застрахованого прав на законне забезпечення його медичними (соціальними) послугами за певною програмою.


  128. Система товарно-ринкових відносин в сфері охорони здоров’я, де товаром виступає оплачувана конкурентноспроможна гарантована якісна і достатня за обсягом медична послуга, провокована ризиком для здоров’я, а „покупцем” її може бути держава, група людей або фізичні особи, які знаходяться в умовах ризику для здоров’я – це

  1. страхування;

  2. страхова медицина;

  3. співстрахування;

  4. медичне консультування.


  129. Система організаційних та фінансових заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини – це:

  1. медичне страхування;

  2. співстрахування;

  3. медичне консультування;

  4. медичне право.


  130. Особа, на яку поширюється медичне страхування – це:

  1. Страхувальник;

  2. Застрахований;

  3. Страховик;

  4. Надавач медичних послуг.


  131. Підприємство, організація, установа, або розпорядник центрального (місцевого) бюджету, або індивідуум (сам застрахований), які фінансово забезпечують страхування здоров’я застрахованого – це:

  1. Страхувальник;

  2. Застрахований;

  3. Страховик;

  4. Надавач медичних послуг.


  132. Страхова організація, фонд, компанія чи інший посередник між застрахованим, страхувальником і надавачем послуг, що бере на себе фінансовий ризик виплат на медичну допомогу застрахованим і гарантії забезпечення якісних медичних послуг – це:

  1. Страхувальник;

  2. Застрахований;

  3. Страховик;

  4. Надавач медичних послуг.


  133. Медична установа чи лікар, що має угоду із страховиком про надання медичних послуг застрахованим – це:

  1. Страхувальник;

  2. Застрахований;

  3. Страховик;

  4. Надавач медичних послуг.


  134. До форм боротьби з ворожою селекцією у страховій медицині відносяться:

  1. Франшиза, співоплата, співстрахування;

  2. Премія, передоплата;

  3. Ліміт покриття;

  4. Всі відповіді вірні.


  135. Система контролю за якістю при обов’язковому медичному страхуванні визначається:

  1. державними органами;

  2. угодою суб’єктів страхування;

  3. роботодавцями і працюючим населенням;

  4. всі відповіді вірні.


  136. Джерелами фінансування добровільного медичного страхування є:

  1. особисті доходи громадян, прибуток роботодавців;

  2. внески державного бюджету;

  3. цільові податки (збори) роботодавців і працюючого населення;

  4. всі відповіді вірні.


  137. Страховий поліс включає такі елементи:

  1. перелік учасників, умови сплати страхової премії (внеску;

  2. період покриттяперелік послуг, що покриваються програмою;

  3. перелік послуг, що не покриваються;

  4. всі відповіді вірні.
  1. Що формує нижню межу можливої ціни на товар:

  1. ціни конкурентів;

  2. собівартість продукції;

  3. ринковий попит на товар.
  1. Формула для розрахунку прибутку:

  1. прибуток = витрати + дохід;

  2. прибуток = дохід –витрати;

  3. прибуток = валові витрати – змінні витрати;

  4. прибуток = витрати * дохід.
  1. Транспортабельність – це показник якості продукції, який характеризує:

  1. пристосованість продукції до транспортування, підготовчих і кінцевих операцій перевезення;

  2. можливість оптимізації затрат матеріалів, праці, коштів і часу в процесі виготовлення та використання виробу;

  3. ступінь досконалості конструкції виробу, рівень наступності її технічних рішень;

  4. рівень негативного впливу під час експлуатації.
  1. До природних ресурсів виробництва НЕ належать:

  1. земля, ліси;

  2. водні ресурси;

  3. мінеральні ресурси;

  4. обладнання.
  1. Який спосіб закріплення прав власності можна вважати в сучасних умовах основним?

  1. сила;

  2. звичаї, традиції;

  3. юридичні норми;

  4. моральні настанови,

  5. релігійні настанови.
  1. Що характеризує ринковий попит?

  1. наявність товарів на ринку;

  2. кількість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною;

  3. потреба, яку бажає задовольнити споживач;

  4. намір придбати даний товар.
  1. Основним ринковим орієнтиром збутової діяльності підприємства є:

  1. потреби;

  2. попит;

  3. запити;

  4. всі відповіді правильні
  1. Ціна рівноваги товару на ринку:

  1. урівноважує витрати на виробництво та корисність товару;

  2. балансує витрати на виробництво та якість товару;

  3. урівноважує попит покупців та їхні доходи;

  4. балансує попит і пропозицію товару на ринку.
  1. Надійність – це показник якості продукції, який характеризує:

  1. безвідмовність функціонування виробу в межах оголошеного терміну;

  2. склад та структуру виробу, а також можливу сферу застосування та технічну досконалість;

  3. систему ”людина–виріб–середовище”;

  4. раціональність форми виробу, його інформаційну виразність та досконалість виробничого виконання.
  1. До людських ресурсів виробництва НЕ належать:

  1. праця;

  2. підприємницькі здібності;

  3. інвестиційні кошти;

  4. правильної відповіді немає.
  1. До соціологічних факторів впливу на поведінку споживача відносять:

  1. сім’я, заробітна плата;

  2. професія, освіта;

  3. атмосфера в магазині, дії інших покупців;

  4. комунікації, ціни
  1. Провідна форма власності у сучасній ринковій економіці:

  1. державна;

  2. приватна;

  3. акціонерна;

  4. змішана.
  1. Зростання ціни товару на ринку спричиняється до:

  1. збільшення пропонованої кількості товару;

  2. зменшення пропонованої кількості товару;

  3. ніяк не позначається на пропонованій кількості товару;

  4. пропонована кількість товару залишається незмінною.
  1. Найнижча ціна товару фірми залежить від:

  1. частки, яку займає фірма на ринку;

  2. мети фірми на ринку;

  3. рівня конкуренції на ринку;

  4. рівня витрат на виробництво і реалізацію товару.
  1. Сертифікат відповідності – це:

  1) спеціальний документ, що видається уповноваженим органом з надання послуг сертифікації;

  2) оригінальна символіка, що видається уповноваженим органом з надання послуг сертифікації;

  3) обидві відповіді вірні.


  1. Яка з перелічених властивостей НЕ характерна для економічних ресурсів:

  1. обмеженість;

  2. різноманітність;

  3. безмежність;

  4. корисність.
  1. Який з поданих показників характеризує соціальну ефективність виробництва:

  1. продуктивність праці;

  2. фондомісткість;

  3. вплив виробництва на навколишнє середовище;

  4. матеріаломісткість.
  1. До доходів від власності належить:

  1. заробітна плата;

  2. рента;

  3. стипендія;

  4. правильної відповіді немає.
  1. Що з наступного НЕ впливає на зміну ринкового попиту?

  1. зміна кількості покупців;

  2. зміна технології виробництва товару;

  3. зміна ставки податку з доходу;

  4. зміна доходів покупців.
  1. Споживчий ринок формується з:

  1. підприємств, які закуповують товари для їх подальшої реалізації споживачем;

  2. осіб, які купують товари для особистого або родинного споживання;

  3. осіб, які купують товари для продажу;

  4. окремих осіб, які купують товари промислового призначення;

  5. підприємств-виробників готової продукції.
  1. Попит на промисловому ринку і попит на споживчому ринку залежать:

  1. перше від другого;

  2. друге від першого;

  3. ні прямого, ні зворотнього зв’язку немає;

  4. всі відповіді неправильні.
  1. Хто може обмежувати потенційні права власника?

  1. держава;

  2. інші власники;

  3. держава і сам власник;

  4. правильної відповіді немає.
  1. Кого з перелічених суб'єктів НЕ можна вважати підприємцями:

  1. власника кафе;

  2. фермера;

  3. власника облігацій державної позики;

  4. власника магазину.
  1. Зміни цін на природний газ здатні змінити попит на:

  1. метал;

  2. залізну руду;

  3. вугілля;

  4. тканини
  1. Якщо покупці географічно сконцентровані, частота купівлі є невеликою, товар потрібно пристосувати до вимог замовника, то варто зосередитись на:

  1. рекламі;

  2. пропаганді;

  3. стимулюванні збуту;

  4. персональному продажі.
  1. Які з названих елементів не входять до комплексу маркетингових комунікацій?

  1. реклама і пропаганда;

  2. сегментація ринку;

  3. персональний продаж;

  4. стимулювання збуту.
  1. До якої з складових комплексу маркетингових комунікацій належать такі переваги, як велика інформативність, широке охоплення споживачів, перенесення довіри до засобів масової інформації на товар?

  1. реклама;

  2. сегментація ринку;

  3. стимулювання збуту;

  4. всі відповіді неправильні.
  1. Якій складовій комплексу маркетингових комунікацій притаманні такі недоліки, як висока вартість і складності щодо організації зворотного зв’язку?

  1. рекламі;

  2. пропаганді;

  3. стимулюванню збуту;
 • 1   2   3   4

  Похожие:

  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconТести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я
  Метою економіки охорони здоров’я є: використання обмежених ресурсів громади з метою забезпечення потреб охорони здоров’я та медичного...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМіністерство Охорони Здоров’я України Головне управління охорони здоров’я вокмр(кмда)

  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconТести до іспиту з охорони праці
  Система правових соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconПовідомлення нових знань поглибити знання дітей про здоров’я І його складові; розвивати вміння маніпулювати даними термінами; виховувати бережливе ставлення до здоров’я Здоров’я;фізичне здоров’я;соціальне здоров’я;хвороба. Ст. 5-8 2
  Показники фізичного здоров’я дитини. Вплив рухової активності на здоров’я дитини
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconНаказ Міністерства охорони здоров`я України

  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
  «Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я icon3. 1 Соціальна медицина та організація охорони здоров’ я
  У дитячій поліклініці було проведене статистичне дослідження захворюваності дітей, які
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconТести на державний іспит з дисципліни «Основи охорони праці»
  Яким документом оформляється розслідування нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом?
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ
  Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
  Тести з дисципліни «Економіка охорони здоров’я» Економіка охорони здоров’я iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
  Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
  Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
  Документы


  При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

  контакты
  Документы