Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку icon

Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку


Скачать 15.48 Kb.
НазваниеТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Размер15.48 Kb.
ТипДокументы

Тема: "Автоматизовані системи обробки інформації"

Мета: засвоєння учнями поняття інформаційної системи.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: лекція.

Методичне забезпечення: ілюстративний матеріал.

 

План заняття

-   поняття інформаційної системи;

-   принципи управління в локальних мережах;

-   технологія "клієнт" - "сервер";

-   структура розподіленої бази даних;

-   конфігурація інформаційної системи.

 

Структура уроку

^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

   перевірка присутності учнів

   перевірка готовності до уроку

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Що розуміють під мережею?

2. З яких елементів можуть складатися засоби передачі даних?

3. Що визначає архітектура мережі електронно-обчислювальних машин?

4. За якими ознаками можна класифікувати сучасні мережі?

5. Як поділяються мережі за віддаленістю комп'ютерів?

6. На які групи можна поділити функції встановленого на комп'ютері програмного забезпечення?

7. Які рівні визначає  еталонна модель OSI? Які їхні функції?

8. Що розуміють під протоколом?

9. Які апаратні засоби локальних обчислювальних мереж Ви знаєте?

10. Що називають робочою станцією?

11. Які функції виконують сервери у локальних обчислювальних мережах?

 

^ 3. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Однією з найважливіших умов забезпечення ефективного функціонування будь-якої організації є наявність розвиненої інформаційної системи.

Інформаційна система - це система, що реалізує автоматизований збір, обробку і маніпулювання даними і  включає технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення та обслуговуючий персонал 

 Сучасною формою інформаційних систем є банки даних. Банки даних у своєму складі мають:

  обчислювальну систему;

  одну чи кілька баз даних (БД);

  систему управління базами даних (СУБД);

  набір прикладних програм (ПП).

Банки даних виконують такі основні функції:

  збереження даних та їхній захист;

  зміна (відновлення, додавання і вилучення) даних, що зберігаються;

  пошук даних з запитами користувачів;

  обробка даних і виведення результатів.

^ База даних у складі інформаційної системи забезпечує збереження інформації і є пойменованою сукупністю даних, організованих за певними правилами, що включають загальні принципи опису, збереження і маніпулювання даними.

^ Принципи управління в локальних мережах

Є два основних принципи управління в локальних мережах: централізація і децентралізація.

У мережах з централізованим управлінням функції керування обміном даними покладені на файл-сервери. Файли, що зберігаються на сервері доступні робочим станціям мережі. Одна робоча станція до файлів іншої робочої станції доступу не має.

Перевагою централізованих мереж є значний рівень захищеності мережних ресурсів від несанкціонованого доступу, зручність адміністрування мережі, можливість створення мереж зі значною кількістю вузлів.

^ Технологія "клієнт-сервер"

Технологія "клієнт-сервер"  прийшла на зміну централізованій схемі керування обчислювальним процесом.

У централізованій схемі всі обчислювальні ресурси, дані та програми їхньої обробки були сконцентровані в одній машині (майнфреймі). Користувачі мали доступ до ресурсів машини за допомогою терміналів (дисплеїв). Основною функцією терміналу було відображення інформації, що надається користувачеві.

В архітектурі "клієнт-сервер" місце терміналу посіла персональна електронно-обчислювальна машина (клієнтська), а майнфрейму - один або кілька потужних комп'ютерів, спеціально виділений для виконання загальних задач обробки інформації (комп'ютери-сервери).

Під час взаємодії будь-яких двох об'єктів у мережі можна визначати той, що надає певний ресурс, і той, що використовує цей ресурс. Споживача ресурсів називають клієнтом, а постачальника - сервером.  

^ Сервер  – це об’єкт мережі, що надає певний ресурс.

Клієнт  – це об’єкт мережі, що використовує наданий сервером ресурс.

Децентралізовані (однорангові) мережі не містять у своєму складі виділених серверів. Функції управління мережею в них почергово передаються від однієї робочої станції до іншої

^ Архітектура інформаційної системи

Ефективність функціонування інформаційної системи суттєво залежить від її архітектури. Сьогодні перспективною є архітектура клієнт-сервер.

Вона передбачає наявність комп'ютерної мережі та розподіленої бази даних, що містить базу даних корпоративну (БДК) та бази даних персональні (БДП).

Корпоративна база даних розміщується на сервері, персональні бази даних розміщуються на комп'ютерах співробітників підрозділів, що є клієнтами корпоративної бази даних.

Згадайте, що називають клієнтом та сервером в архітектурі "клієнт-сервер".

Сервером певного ресурсу в комп'ютерній мережі називають об’єкт, який керує цим ресурсом, клієнтом - об’єкт, який використовує цей ресурс.

Ресурсом комп'ютерної мережі можуть виступати, наприклад, бази даних, файлові системи, служби друку, поштові служби. Тип сервера визначається типом ресурсу, яким він керує. Наприклад, якщо ресурсом є база даних, то відповідний сервер називають сервером бази даних.

Перевагою організації інформаційної системи за технологією клієнт-сервер є вдале поєднання централізованого збереження, обслуговування та колективного доступу до загальної корпоративної інформації з індивідуальною роботою над персональною інформацією.

Структуру розподіленої бази даних, побудованої за архітектурою клієнт-сервер можна представити такою схемою:Корпоративна база даних створюється, підтримується та функціонує під управлінням сервера бази даних, наприклад, Microsoft SQL Server.

Для створення та управління функціонуванням персональних баз даних і додатків, які з ними працюють, використовуються системи управління базами даних, наприклад, Access.

У залежності від розмірів організації та особливостей задач, що виконуються, інформаційна система може мати одну з таких конфігурацій:

·  комп'ютер-сервер, що містить корпоративну та персональні бази даних;

· комп'ютер-сервер та персональні комп'ютери з персональними базами даних;

· кілька комп'ютерів-серверів та персональних комп'ютерів з персональними базами даних.

Використання архітектури клієнт-сервер дає можливість поступового нарощування інформаційної системи організації.

Розподілення загальної бази даних на корпоративну та персональні дозволяє зменшити складність проектування бази даних і внаслідок цього зменшити вірогідність помилок під час проектування та вартість проектування.

Значною перевагою використання баз даних в інформаційних системах є забезпечення незалежності даних від прикладних програм. Така незалежність досягається підтримкою системою управління базами даних багаторівневого представлення даних в базі даних на логічному та фізичному рівнях.

 

^ 4. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.   Які основні принципи управління в локальних мережах?

2.   Що називають клієнтом в архітектурі "клієнт-сервер"?

3.   Що називають сервером в архітектурі "клієнт-сервер"?

4.    Яка архітектура інформаційної системи є сьогодні перспективною?

5.    З яких компонентів складається інформаційна система в архітектурі "клієнт-сервер"?

6.    Яку структуру має розподілена база даних, побудована за архітектурою клієнт-сервер?

7.    Які переваги надає використання архітектури клієнт-сервер?

5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчальний посібник: Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю. "Організація баз даних у MS Access"

§ 4.1.2. Технологія "клієнт-сервер"

§ 4.1.3. Архітектура інформаційної системи

Похожие:

Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Мета: навчити учнів основних прийомів зв'язування таблиць та забезпечення цілісності даних
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
На які групи можна поділити функції встановленого на комп'ютері програмного забезпечення?
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
У звітах можна виконувати різноманітні обчислення з використанням первинних даних, що зберігаються у таблицях та похідних, які утворюються...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Для створення запитів у різних системах управління базами даних, як правило, використовуються дві основні мови опису запитів
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Правила будування виразів для виконання обчислень подібні до тих, що Ви використовували, будуючи формули в електронних таблицях....
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Запити дозволяють не лише відбирати потрібну інформацію з таблиць і обробляти її шляхом створення нових полів, а й робити підсумкові...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconУрок №2 Тема. Урок математики в початковій школі (3-4 клас)
Мета. Формувати навички аналізу уроку, визначення його типу, структури; вміння виділяти види роботи, методи і прийоми навчання математики;...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТема. Розробка фрагменту уроку з формування поняття числа в концентрі „Десяток
Мета. Закріпити теоретичні знання з теми „Нумерація чисел першого десятка”. Вчити майбутніх вчителів застосовувати теоретичні знання...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТема. Розробка фрагменту уроку по вивченню нумерації чисел в межах 100
Мета. Закріпити теоретичні знання з теми «Нумерація чисел в концентрі «Сотня». Вчити майбутніх вчителів застосовувати теоретичні...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconРозпорядження для виконання окремих завдань щодо обслуговування занять; індивідуальні завдання при засвоєнні вправ і вихованні фізичних якостей тощо
У кожному конкретному випадку застосовується такий спосіб або метод, який найбільшою мірою відповідає завданням уроку, забезпечує...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconУрок №1 Тема. Урок математики в початковій школі (1 клас). Мета. Формувати вміння аналізу уроку, визначення особливостей структури і способів організації навчальної діяльності першокласників
Під час спостереження зробити запис структури уроку, змісту, засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы