Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку icon

Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку


Скачать 17.82 Kb.
НазваниеТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Размер17.82 Kb.
ТипДокументы

Тема: "Виконання обчислень у запитах"

Мета: навчити учнів виконувати обчислення в запитах.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: лекція.

Методичне забезпечення:  ілюстративний матеріал 1; ілюстративний матеріал 2.

  План заняття

-   групові операції у запитах;

-   групування даних у запитах;

-   одержання підсумкових даних у запитах за допомогою групових операцій у запитах;

-   структура формули;

-   конструктор виразів;

-   алгоритм створення поля для виконання обчислень у запитах.

Структура уроку

^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

       перевірка присутності учнів

       перевірка готовності до уроку

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1.     Для чого призначені запити?

2.     Які бувають запити?

3.     Які Ви знаєте засоби створення запитів?  

4.     Який запит можна створити за допомогою майстра Простой запрос?

5.     Який алгоритм створення простого запиту?

6.     Які запити можна створити за допомогою конструктора?  

7.     Який алгоритм створення запиту за допомогою конструктора?

8.     Чи можна створити простий запит у конструкторі?

9.     Як задати порядок сортування у запиті?

10.   Як задати умови відбору в запиті?

  

^ 3. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Групові операції у запитах

Запити дозволяють не лише відбирати потрібну інформацію з таблиць і обробляти її шляхом створення нових полів, а й робити підсумкові обчислення. Прикладом підсумкового обчислення може бути сума всіх значень для якої-небудь групи записів, їхнє середнє значення або інші підсумкові функції.

Запити з підсумковими обчисленнями можна теж створити на основі бланку запита за зразком, лише в ньому потрібно вивести додатковий рядок - Групування (Группировка). Для цього слід натиснути кнопку Групові операції (Групповые операции) на панелі інструментів.

Групові операції, які можна виконати у запитах представлені в таблиці:

Функція

Результат

Avg

Середньоарифметичне від значень поля

Count

Кількість записів

Min

Мінімальне значення поля

Max

Максимальне значення поля

Sum

Сума значень поля

First

Значення поля для першого запису в наборі

Last

Значення поля для останнього запису в наборі

Приклад: у базі даних "Класний журнал" обчислити середній бал учня

1. У режимі конструктора створити запит, до якого включити таку інформацію: код учня, прізвище, ім'я, по батькові, оцінки з предметів.

2. Виконати команду Підсумки (Итоги).

3. У тих полях, за якими проводиться групування, вибрати функцію Групування (Группировка). 

4. У тих полях, за якими проводиться підсумкове обчислення, слід в рядку Групування розкрити список і вибрати одну з кількох підсумкових функцій. 

   

6. Для того, щоб задати підпис та інші властивості результуючого поля, потрібно вивести на екран діалог Властивості (Свойства) для цього поля і задати підпис та інші властивості.

У рядку Групування можна вказати лише одну підсумкову функцію (наприклад, знайти суму, середнє значення, максимальне значення), тому якщо треба використати декілька функцій, то одне й те саме поле включається в бланк запиту кілька разів.

Натиснення на кнопці Вигляд виводить на екран таблицю з підсумковими даними.

 

         

          ^ Алгоритм виконання групових операцій:

·   створити запит за зразком у режимі конструктора;

·   виконати команду Підсумки (Итоги);

·   у тих полях, за якими проводиться підсумкове обчислення в рядку Групування розкрити список і вибрати одну з підсумкових функцій.

 

^ Конструктор виразів

Для створення запиту, який проводить обчислення, використовується той самий бланк запиту за зразком. 

До складу формули входять назви полів у квадратних дужках, а також знаки математичних операцій.

Якщо формула досить велика, то слід натиснути одночасно клавіші Shift та F2 і ввести її у вікні, що відкриється, а потім натиснути ОК.

У формулах використовуються оператори та вирази:

  

математичні оператори:

оператори порівняння:

рядкові оператори:

логічні оператори:

*  множення

=   дорівнює

& - об’єднання

AND - і

-  віднімання

<> не дорівнює

 

OR - або

+ додавання

<   менше

 

 

/  ділення

>   більше

 

 

 

<= менше або дорівнює

 

 

 

>= більше або дорівнює

 

 

 

До складу формул можуть входити також функції. Наприклад, функція IIF, яка має такий формат:

IIF (Умова, Значення Істина, Хибне Значення)

Приклад. Обчислення суми стипендії учнів, що нараховується за таких умов:

^ Середній бал

Сума стипендії

до 4

0

від 4 до 7

10

від 7 до 10

15

від 10 до 12

25

 

У базі даних Учні  групи зберігається інформація про успішність учнів з окремих предметів. Для обчислення суми стипендії використаємо запит, у якому був обчислений середній бал учня. Як побудувати такий запит?

1. Побудуємо новий  запит на основі запиту про середній бал учня в режимі конструктора. Як це зробити? 

2. У вільному полі викличемо на екран вікно Конструктора виразів (Построителя выражений). Як вивести на екран конструктор виразів?3. Побудуємо вираз для обчислення суми стипендії, використовуючи, вбудовану функцію IIF з групи функцій управління.4. Натиснемо ОК у вікні Конструктора виразів.

5. Задамо ім'я створеному полю. Встановимо прапорець Виведення на екран.6. Задамо підпис та інші властивості створеного поля. Як це виконати?

У створеному полі відображено побудований вираз. Як Ви думаєте, чи можна було просто написати формулу в області даних створеного поля?

8. Виконаємо запит. Як?

9. Тепер потрібно зберегти запит. Як це виконати?

  

 Алгоритм створення поля для виконання обчислень у запиті:

·  створити запит за зразком у режимі конструктора;

·  у вільному полі викликати на екран вікно Конструктора виразів (^ Построителя выражений);

· побудувати вираз для виконання обчислень;

·  натиснути ОК у вікні Конструктора виразів;

·  задати ім'я створеному полю;

·  встановити прапорець Виведення на екран для створеного поля;

·  задати підпис та інші властивості створеного поля;

·  закрити вікно властивостей.

^ 4. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Для чого призначені запити?

2.  Які бувають запити?

3.  Які Ви знаєте засоби створення запитів?  

4.   Як задати групування в запиті?

5.   Які групові операції  Ви знаєте?

6.   Для чого вони призначені?

7.   Який алгоритм створення запиту за допомогою конструктора?

8.   Як створити поле для виконання обчислень у запиті?

9.   Який алгоритм нагадує Вам алгоритм створення поля для виконання обчислень у запиті?

^ 5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчальний посібник: Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю. "Організація баз даних у MS Access"

§ 2.3.4. Виконання групових операцій у запитах

§ 2.3.5. Виконання обчислень у запитах

2. Виконайте практичні завдання, описані у параграфі.

Для того, щоб опрацювати матеріал заняття:

       натисніть кнопку Приклад;

       оберіть команду Зберегти (Сохранить);

       збережіть приклад бази даних в папці, призначеній для збереження матеріалів заняття на Вашому комп'ютері.

 

Похожие:

Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Мета: навчити учнів основних прийомів зв'язування таблиць та забезпечення цілісності даних
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
На які групи можна поділити функції встановленого на комп'ютері програмного забезпечення?
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
У звітах можна виконувати різноманітні обчислення з використанням первинних даних, що зберігаються у таблицях та похідних, які утворюються...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Для створення запитів у різних системах управління базами даних, як правило, використовуються дві основні мови опису запитів
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Правила будування виразів для виконання обчислень подібні до тих, що Ви використовували, будуючи формули в електронних таблицях....
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Запити дозволяють не лише відбирати потрібну інформацію з таблиць і обробляти її шляхом створення нових полів, а й робити підсумкові...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconУрок №2 Тема. Урок математики в початковій школі (3-4 клас)
Мета. Формувати навички аналізу уроку, визначення його типу, структури; вміння виділяти види роботи, методи і прийоми навчання математики;...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТема. Розробка фрагменту уроку з формування поняття числа в концентрі „Десяток
Мета. Закріпити теоретичні знання з теми „Нумерація чисел першого десятка”. Вчити майбутніх вчителів застосовувати теоретичні знання...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТема. Розробка фрагменту уроку по вивченню нумерації чисел в межах 100
Мета. Закріпити теоретичні знання з теми «Нумерація чисел в концентрі «Сотня». Вчити майбутніх вчителів застосовувати теоретичні...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconРозпорядження для виконання окремих завдань щодо обслуговування занять; індивідуальні завдання при засвоєнні вправ і вихованні фізичних якостей тощо
У кожному конкретному випадку застосовується такий спосіб або метод, який найбільшою мірою відповідає завданням уроку, забезпечує...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconУрок №1 Тема. Урок математики в початковій школі (1 клас). Мета. Формувати вміння аналізу уроку, визначення особливостей структури і способів організації навчальної діяльності першокласників
Під час спостереження зробити запис структури уроку, змісту, засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы