Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку icon

Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку


Скачать 21.37 Kb.
НазваниеТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Размер21.37 Kb.
ТипДокументы

Тема: "Зв'язування таблиць. Забезпечення цілісності даних"

Мета: навчити учнів основних прийомів зв'язування таблиць та забезпечення цілісності даних.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: лекція.

Методичне забезпечення:  ілюстративний матеріал 1;  ілюстративний матеріал 2; ілюстративний матеріал 3.

План заняття

-   створення поля первинного ключа;

-   створення індексованого поля;

-   зміна порядку сортування;

-   встановлення зв’язків між таблицями бази даних;

-   алгоритм зв’язування таблиць за допомогою майстра підстановок;

-   вікно схеми даних;

-   зв’язування таблиць у вікні схеми даних;

-   забезпечення цілісності даних.

Структура уроку

^ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

·       перевірка присутності учнів

·       перевірка готовності до уроку

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Як створити новий файл бази даних?

2. Які об’єкти бази даних є в Access?

3. Які засоби створення об’єктів Access Ви знаєте?

4. Яку структуру має таблиця БД?

5. Що називають записом?

6. Що називають полем?

7. Як задаються імена полів?

8. Які типи полів використовуються у базах даних Access? Коли вони використовуються?

9. Як задаються властивості полів?

10. Як створити нову таблицю?

^ 3. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

У реляційних базах дані таблиці зв'язуються між собою за допомогою співпадаючих значень ключових полів. Ключовим полем може бути практично будь-яке поле в таблиці. Ключ може бути первинним (primary) або зовнішнім (foreign).

Первинний ключ однозначно ідентифікує запис у таблиці. Дуже часто ключове поле не несе жодного смислового навантаження і є просто ідентифікатором об'єкту в таблиці.

Зовнішній ключ використовується для зв'язку з первинним ключем іншої таблиці.

^ Створення поля первинного ключаПісля конструювання всієї таблиці необхідно встановити ознаку ключового полядля поля первинного ключа. Для цього потрібно курсор перемістити у поле первинного ключа, потім на панелі інструментів натиснути кнопку Ключове поле (Ключевое поле).

Після цього поряд з іменем поля з’явиться зображення ключа.

^ Створення індексу

Дані запам'ятовуються в таблиці у тому порядку, в якому вони вводяться користувачем. Це, так званий, фізичний порядок записів.

Однак, часто потрібно представити дані в іншому, відмінному від фізичного, порядку. Наприклад, може знадобитися переглянути дані про авторів книг, упорядковані за алфавітом.

Крім того, часто необхідно знайти у значному обсязі інформації запис, що задовольняє визначеному критерію. Простий перегляд записів під час пошуку у великій таблиці може потребувати досить багато часу і тому буде неефективним.

Однією з основних вимог до систем управління базами даних, є можливість представлення даних у визначеному, відмінному від фізичного, порядку і можливість швидкого пошуку потрібного запису.

Ефективним способом розв’язання цих завдань є використання індексів.

Індекс є  таблицею, що містить ключові значення для кожного запису в таблиці даних записані в порядку, необхідному для користувача. Ключові значення визначаються на основі одного чи кількох полів таблиці. Крім того, індекс містить унікальні посилання на відповідні записи в таблиці.

 Для того щоб створити індексоване поле задайте значення властивості  Індексоване поле (^ Индексированное поле) – Так (Да).  

Для того, щоб змінити порядок сортування даних:

·   оберіть послідовно Вид - Индексы;·  у вікні Индексы змініть порядок сортування.^ Зв’язування таблиць за допомогою Майстра підстановок

Для забезпечення доступу до даних у всіх таблицях реляційної бази даних між ними необхідно встановити зв’язки. Зв’язки між таблицями можна налагодити за допомогою Майстра підстановок.

1. Оберіть під час конструювання таблиці  тип даних Майстер підстановок (Мастер подстановок).2. Відкриється вікно першого кроку Майстра підстановок.3. Встановіть перемикач у положення «Об’єкт "стовпець підстановок" буде використовувати значення з таблиці або запиту» (^ Объект «столбец подстановки» будет использовать значения из таблицы или запроса). Натисніть Далі (Далее).

4. У наступному вікні будуть показані всі таблиці бази даних крім тієї, яку Ви конструюєте.5. Виділіть рядок з потрібною таблицею. Натисніть Далі (Далее).

6. У наступному вікні відкриються доступні поля обраної таблиці.7. Виберіть поля, значення яких будуть виводитись у вигляді списку під час заповнення поля, для якого створюється стовпець підстановок. Натисніть Далі (Далее).8. Встановіть прапорець в полі Сховати ключовий стовпець (Скрыть ключевой столбец). Натисніть Далі (Далее).

9. У новому вікні задайте підпис для стовпця підстановок.10. Натисніть Готово (Готово).

11. У результаті виконання цих операцій автоматично буде створений зв’язок між таблицями.

Для створення зв’язків між таблицями вручну в Access є спеціальне діалогове вікно, яке називається Схема даних (^ Схема данных).

Приклад виконання алгоритму в MS Access 2010 

Алгоритм зв'язування таблиць у схемі даних

1. Відкрийте вікно схеми даних натисненням кнопки на панелі інструментів або командою Сервіс-Схема даних  (^ Сервис-Схема данных).

2. Якщо раніше зв’язків між таблицями бази не було, то після вибору команди відкривається вікно Додавання таблиці (Добавление таблицы), в якому потрібно вибрати таблиці, необхідні для включення до структури зв’язків.

3. Якщо зв’язки між таблицями вже були задані, то для введення до схеми даних нової таблиці можна натиснути  правою кнопкою миші на схемі даних і в контекстному меню вибрати пункт Додати таблицю (Добавить таблицу).

4. Після введення до схеми даних всіх таблиць, які потрібно зв’язати, можна приступити до створення зв’язків між полями таблиць.

Зв’язок між полями встановлюється шляхом перетягування імені поля первинного ключа з однієї таблиці до відповідного йому зовнішнього ключа іншої таблиці.5. Після перетягування відкривається діалогове вікно Зміна зв’язків (Изменение связей), в якому можна задати властивості зв’язків, що створюються.  6. Зв'язок можна анулювати, клацнувши на лінії зв'язку і виконавши команду Delete.

7. Параметри зв'язку можна змінити, викликавши за допомогою команди контекстного меню Змінити зв’язок (Изменить связь) вікно Зміна зв’язків (Изменение связей).8. Вікно схеми даних закривають зі збереженням зв'язків.

^ Забезпечення цілісності бази даних

Забезпечення цілісності бази даних означає виконання низки обмежень, додержання яких необхідне для підтримки несуперечності даних, що зберігаються.

Якщо у діалозі Зміна зв’язків (^ Изменение связей) в полі Забезпечення цілісності даних (Обеспечение целосности данных) встановити прапорець, а в полях Каскадне поновлення зв’язаних полів (Каскадное обновление связанных полей) та Каскадне вилучення зв’язаних полів (Каскадное удаление связанных полей) – ні, то програма не дозволить змінити або вилучити цільову сутність за умови наявності зв’язаних з нею записів в іншій таблиці. Якщо встановити прапорець в полі Каскадне поновлення зв’язаних полів (^ Каскадное обновление связанных полей), то програма автоматично буде змінювати дані в усіх зв’язаних записах під час зміни значення цільової сутності. 

   

   

Якщо встановити прапорець в полі  Каскадне вилучення зв’язаних полів (^ Каскадное удаление связанных полей), то програма автоматично буде вилучати всі зв’язані записи в процесі вилучення цільової сутності. 

 

Приклад виконання алгоритму в MS Access 2010

 

^ 4. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як  зв'язуються між собою  дані таблиць у реляційних базах?

2. Які бувають ключі?

3. Для чого використовується зовнішній ключ? 

4. Як створити поле первинного ключа?

5. Для чого потрібні індекси?

6. Як створити індексоване поле?

7.  Як  зв'язуються між собою  дані таблиць у реляційних базах?

8. Як створити зв’язок за допомогою майстра підстановок?

9.  Як створити зв’язок без допомоги майстра підстановок?

10. Як забезпечується цілісність даних в Access?

10. Які варіанти забезпечення цілісності даних Ви знаєте?

 


^ 5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчальний посібник: Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю. "Організація баз даних у MS Access"

§ 2.1.4. Унікальні та ключові поля

§ 2.1.5. Зв\'язування таблиць за допомогою Майстра підстановок

§ 2.1.6. Зв\'язування таблиць у схемі даних. Забезпечення цілісності даних

2. Виконайте практичні завдання, описані у параграфі.

Для того, щоб опрацювати матеріал заняття:

·  натисніть кнопку Приклад;

·  оберіть команду Зберегти (Сохранить);

·  збережіть приклад бази даних в папці, призначеній для збереження матеріалів заняття на Вашому комп'ютері.

Похожие:

Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Мета: навчити учнів основних прийомів зв'язування таблиць та забезпечення цілісності даних
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
На які групи можна поділити функції встановленого на комп'ютері програмного забезпечення?
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
У звітах можна виконувати різноманітні обчислення з використанням первинних даних, що зберігаються у таблицях та похідних, які утворюються...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Для створення запитів у різних системах управління базами даних, як правило, використовуються дві основні мови опису запитів
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Правила будування виразів для виконання обчислень подібні до тих, що Ви використовували, будуючи формули в електронних таблицях....
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТип уроку: комбінований. Форма проведення уроку
Запити дозволяють не лише відбирати потрібну інформацію з таблиць і обробляти її шляхом створення нових полів, а й робити підсумкові...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconУрок №2 Тема. Урок математики в початковій школі (3-4 клас)
Мета. Формувати навички аналізу уроку, визначення його типу, структури; вміння виділяти види роботи, методи і прийоми навчання математики;...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТема. Розробка фрагменту уроку з формування поняття числа в концентрі „Десяток
Мета. Закріпити теоретичні знання з теми „Нумерація чисел першого десятка”. Вчити майбутніх вчителів застосовувати теоретичні знання...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconТема. Розробка фрагменту уроку по вивченню нумерації чисел в межах 100
Мета. Закріпити теоретичні знання з теми «Нумерація чисел в концентрі «Сотня». Вчити майбутніх вчителів застосовувати теоретичні...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconРозпорядження для виконання окремих завдань щодо обслуговування занять; індивідуальні завдання при засвоєнні вправ і вихованні фізичних якостей тощо
У кожному конкретному випадку застосовується такий спосіб або метод, який найбільшою мірою відповідає завданням уроку, забезпечує...
Тип уроку: комбінований. Форма проведення уроку iconУрок №1 Тема. Урок математики в початковій школі (1 клас). Мета. Формувати вміння аналізу уроку, визначення особливостей структури і способів організації навчальної діяльності першокласників
Під час спостереження зробити запис структури уроку, змісту, засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы