Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) icon

Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens)


Скачать 139.98 Kb.
НазваниеУрок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens)
страница1/4
Размер139.98 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4

Урок 5


§ 5.1. Модальні дієслова können, dürfen (Präsens)


Модальні дієслова не вживаються самостійно, а тільки з інфінітивом без zu.


Модальні дієслова können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen відмінюються в Präsens таким чином:

ich

darf

kann

muss

soll

will

mag

du

darfst

kannst

musst

sollst

willst

magst

er/sie/es

darf

kann

muss

soll

will

mag

wir

dürfen

können

müssen

sollen

wollen

mögen

ihr

dürft

könnt

müsst

sollt

wollt

mögt

sie

dürfen

können

müssen

sollen

wollen

mögen

Sie

dürfen

können

müssen

sollen

wollen

mögen


Konjunkiv модального дієслова mögen

ich

du

er/sie/es

wir

ihr

sie

Sie

möchte

möchtest

möchte

möchten

möchtet

möchten

möchten^

Порядок слів у простих реченнях з модальними дієсловами в Präsens

2 позиція
кінець речення
модальне дієслово
інфінітив без zu

Ich

kann

gut Klavier

spielen.


Розглянемо випадки вживання модальних дієслів:


Können

können – «вміти», «могти», «мати можливість»:

Ich kann hier Kleidung zu günstigen Preisen kaufen. – Я можу купити тут одяг за недорогими цінами.

Wir können uns am Meer gut erholen. – Ми можемо гарно відпочити на морі.

Kannst du Tennis spielen? – Ти можеш грати в теніс?

Dürfen

a) dürfen – «могти», «мати дозвіл, право»:

Kinder dürfen heute im Garten spielen. – Дітям сьогодні можна грати в саду.

Sie dürfen nicht ohne Mantel auf die Straße gehen. – Їм не можна йти на вулицю без пальто.


b) dürfen - заборона (із запереченням)

Man darf hier nicht rauchen. – Тут не можна палити.

Man darf nicht lange in der Sonne liegen. – Не можна довго загоряти.


Müssen

Модальне дієслово müssen означає:

  1. необхідність в силу обставин або внутрішнього переконання:

Ich muss viel und hart arbeiten. – Я повинен багато й старанно працювати.

  1. зовнішній примус:

Die Mutter arbeitet und ich muss ihr helfen. – Мати працює, і я повинен їй допомагати.

  1. категоричну вимогу з боку третьої особи. Якась дія повинна бути обов'язково виконаною, незалежно від бажання виконуючого:

Wir müssen alle Bucher in die Bibliothek abgeben. – Ми повинні здати всі книги в бібліотеку.

  1. müssen + nicht = brauchen + nicht + zu:

Ich muss nicht zur Arbeit gehen. = Ich brauche nicht zur Arbeit zu gehen. – Мені не потрібно йти на роботу.


Sollen

Модальне дієслово sollen:

  1. позначає повинність, що випливає з прохання іншої особи:

Du sollst mehr Obst essen. – Тобі слід їсти більше фруктів.

  1. позначає прохання, яке може бути виконаним, а може й не бути (в силу якихось обставин), що відповідає українському варіанту «потрібно», «треба»:

Ich soll zur Vorlesung. – Мені потрібно на лекцію. (Але можу й не піти.)

Du sollst zur Untersuchung kommen. – Тобі варто пройти обстеження. (Лікар сказав.)

  1. вживається в запитаннях:

Soll ich das abschreiben? – Мені це списати?

  1. закон, принцип, заповідь:

Du sollst nicht töten! – Ти не повинен вбивати!

  1. вживається в непрямому мовленні у формі Präsens Konjunktiv:

Ich habe Ihnen gesagt, sie solle arbeiten. – Я Вам сказав, вона повинна працювати.


Mögen

mögen - подобатися

Peter mag dieses Parfüm. – Петеру подобаються ці парфуми.


Wollen

wollen – хотіти

Ich will gut Klavier spielen. – Я хочу добре грати на піаніно.


Möchten

möchten – хотів би

Ich möchte eine neue Brille kaufen. Я хотів би купити нові окуляри.

____________________________________________________________________________

§ 5.2. Man


Займенник man вживається, коли мова йде про особи, які не називають. В українській мові немає відповідного займенника: в цьому випадку дієслово ставиться в 3 особі множини: Man schreibt mir oft. – Мені часто пишуть. Man spricht hier nur Deutsch. – Тут говорять тільки німецькою мовою.

Вивчіть:man darf

man darf nicht

man kann

man kann nicht

man soll

man soll nicht

man muss

man muss nicht

можна (дозволено)

неможна (заборонено)

можна

не можна

слід

не слід

потрібно

не потрібноMan darf hier nicht rauchen. – Тут не можна палити.


§ 5.3. Дієслова з додатком в Dativ і Akkusativ


Найбільш вживані дієслова з додатком в Dativ і Akkusativ

Jemandem etwas

abnehmen – відбирати щось у когось

anvertrauen – довіряти щось комусь

beantworten – відповідати комусь на щось

bedeuten – дати комусь щось зрозуміти

beibringen – вчити когось чомусь

bekannt geben – оголошувати щось комусь

berichten – повідомляти щось комусь

beschreiben – описувати щось комусь

besorgen – діставати комусь щось

borgen – давати щось комусь у борг

empfehlen – радити щось комусь

erklären – пояснювати щось комусь

erlauben – дозволяти щось комусь

erzählen – розповідати щось комусь

klarmachen – пояснити щось комусь

leihen – давати комусь щось у борг

liefern – поставляти щось комусь

mitteilen – повідомляти щось комусь

nehmen – відібрати щось у когось

raten – радити щось комусь

sagen – сказати щось комусь

schenken – подарувати щось комусь

schicken – посилати щось комусь

schreiben – писати щось комусь

überlassen – залишати щось на когось

verbieten – забороняти щось комусь

verdanken – бути зобов’язаним комусь за щось

vererben – передати щось комусь у спадок

vermieten – здавати в оренду щось комусь

verschreiben – приписувати щось комусь

versprechen – обіцяти щось комусь

vorlesen – читати вголос щось комусь

vorstellen – представляти когось комусь

widmen – присвячувати щось комусь

wünschen – бажати щось комусь

zeigen – показувати щось комусь

zurückzahlen – повертати комусь борг за щось

zuwerfen – кидати щось комусь


Wir teilen den Freunden die Nachrichten mit. – Ми повідомляємо новини друзям.

Der Dichter widmet seiner Muse dieses Gedicht. – Поет присвячує цей вірш своїй музі.


§ 5.4. Позначення часу


Letzte (vorige) Woche = in der letzten (vorigen) Woche – минулого тижня, diese Woche = in dieser Woche – цього тижня, nächste Woche = in der nächsten Woche – наступного тижня

Letzten (vorigen) Monat = im letzten (vorigen) Monat – минулого місяця, diesen Monat = in diesem Monat – цього місяця, nächsten Monat = in dem nächsten Monat – наступного місяця

Letztes (voriges) Jahr = im letzten (vorigen) Jahr – минулого року, dieses Jahr = in diesem Jahr – цього року, nächstes Jahr = im nächsten Jahr – наступного року

два тижні тому – (vor + D.) vor zwei Wochen

день тому – vor einem Tag

через два дні (in + D.) – in zwei Tagen

in einer Woche – через тиждень


^ Місяці року

der Januar

der Februar

der März

der April

der Mai

der Juni

im Januar

im Februar

im März

im April

im Mai

im Juni

der Juli

der August

der September

der Oktober

der November

der Dezember

im Juli

im August

im September

im Oktober

im November

im Dezember

Im Juli habe ich Urlaub. – У липні у мене відпустка.


Пори року

der Frühling

der Sommer

der Herbst

der Winter

im Frühling

im Sommer

im Herbst

im Winter
das Jahr

das Jahrzehnt

das Jahrhundert

jahrelang

jahrzehntelang

jahrhundertentelang§ 5.5. Основні форми сильних та неправильних дієслів
ei – ie – ie

a – u - a

bleiben

blieb

geblieben

fahren

fuhr

gefahren

entscheiden

entschied

entschieden

einladen

lud ein

eingeladen

schreiben

schrieb

geschrieben

schlagen

schlug

geschlagen

steigen

stieg

gestiegen

tragen

trug

getragen

treiben

trieb

getrieben

waschen

wusch

gewaschen

a – ie - a

ie – o - o

fallen

fiel

gefallen

fliegen

flog

geflogen

halten

hielt

gehalten

schließen

schloss

geschlossen

lassen

ließ

gelassen

verlieren

verlor

verloren

schlafen

schlief

geschlafen

ziehen

zog

gezogen

e – a – o

e – a – e

brechen

brach

gebrochen

essen

aß

gegessen

helfen

half

geholfen

geben

gab

gegeben

nehmen

nahm

genommen

lesen

las

gelesen

sprechen

sprach

gesprochen

sehen

sah

gesehen

sterben

starb

gestorben

treten

trat

getreten

treffen

traf

getroffen

ei – i – i

i – a – u

reiten

ritt

geritten

finden

fand

gefunden

schneiden

schnitt

geschnitten

singen

sang

gesungen

i – a – o

springen

sprang

gesprungen

beginnen

begann

begonnen

trinken

trank

getrunken

gewinnen

gewann

gewonnen

ei – ie – ei

schwimmen

schwamm

geschwommen

heißen

hieß

geheißen

au – ie – au

u – ie – u

laufen

lief

gelaufen

rufen

rief

gerufen

i – a – e

a – i – a

sitzen

saß

gesessen

fangen

fing

gefangen

liegen

lag

gelegen

hängen

hing

gehangen^ Неправильні дієслова

gehen

ging

gegangen

kommen

kam

gekommen

sein

war

gewesen

stehen

stand

gestanden

tun

tat

getan
Різні

bringen

brachte

gebracht

denken

dachte

gedacht

haben

hatte

gehabt

kennen

kannte

gekannt

nennen

nannte

genannt

rennen

rannte

gerannt

wissen

wußte


§ 5.6. Präteritum дієслів haben, sein, werden
  1   2   3   4

Похожие:

Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconУрок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens)
Модальні дієслова können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen відмінюються в Präsens таким чином
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconУрок 2 урок 3 урок 4 урок Абрамов геогр. 10А +Ческидова 7А 9А 7б блинова русский

Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconУрок для иногородних гостей 90 грн./урок 100 грн./урок 110 грн./урок 90 грн./урок
Как заинтересовать и стать приятным для вашего партнёра. (А,В) (Класс инд раб.)
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) icon«Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без вживання термінів)»
Мета: удосконалювати вміння утворювати неозначену форму дієслова, відрізняти її від особових форм, формувати навички вживання неозначеної...
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconУрок для иногородних гостей 90 грн./урок 100 грн./урок 110 грн./урок
Как заинтересовать и стать приятным для вашего партнёра. (А,В) (Класс инд раб.)
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) icon1. особлива форма дієслова, яка називає додаткову дію чи станю

Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconУрок : "Баланс тела" (с мини-мячами) Осьминина Оксана >10. 05 11. 35
Йога. Урок: "Практика энергетической концентрации в асанах. Начальный уровень" Чижова Анна
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconErich Kästner Das doppelte Lottchen
«могло быть»), wird es doch nie genug davon geben können (их никогда не будет достаточно)
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconЧикишева Екатерина Михайловна Омск-2010 урок изобразительного искусства составлен для 7 класса по программе Неменского Понимание красоты человека, 6 урок
Урок изобразительного искусства составлен для 7 класса по программе Неменского (Понимание красоты человека, 6 урок Учимся создавать...
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconДієприкметник Помилки на зно
Дієприкметник – особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або станом і відповідає на питання який
Урок 5 § Модальні дієслова können, dürfen (Präsens) iconУрок на специальном велотренажере, в ходе которого изучаются основы техники правильной езды Cycle 2 55
Урок классической аэробики, предусматривающий соединение базовых шагов в комбинации простой и средней сложности
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы