Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму icon

Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму


Скачать 17.36 Kb.
НазваниеУрядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму
Размер17.36 Kb.
ТипЗакон

Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму

Відомство Табачніка в черговий раз довело, що реальні проблеми розвитку української освіти воно підміняє порожніми деклараціями. Але завіса науковоподібних фраз лише прикриває нестримне бажання чиновників окупаційного режиму поширити свій вплив на вищу школу. Яскравим прикладом такого стану речей є проект Закону України «Про вищу освіту», який за номером 9655 від Кабінету міністрів було зареєстровано у парламенті 28 грудня минулого року, і який може бути ухвалений вже найближчим часом.

У преамбулі до законопроекту відзначається, що закон «…створює умови для самореалізації особистості, задоволення потреб суспільства і держави у кваліфікованих кадрах». Утім, аналізуючи його, стає ясно, що цей розлогий законопроект не пропонує якісно нового вирішення нагальних освітніх проблем - насамперед модернізації вищої школи, натомість консервує всі попередні вади системи вищої освіти, ще й додаючи чимало нових.

Документ рясніє деклараціями про «розвиток автономії вищих навчальних закладів та їх академічної свободи», «забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та інтеграції з виробництвом». Утім, всі ці декларації залишаються беззмістовними, не будучи підкріпленими конкретними механізмами «розвитку» та «забезпечення». Попри постійно повторювані фрази про «університетське самоврядування», насправді законопроектом закріплюється контроль над вищими навчальними закладами, встановлюються нові важелі тиску на керівництво ВНЗ, викладацький склад і студентів.

Так, ігнорується право університетів самостійно розробляти навчальні програми, визначати перелік навчальних дисциплін. Встановлюючи «перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для педагогічних і науково-педагогічних працівників», МОНМС позбавляє ВНЗ права самим організовувати навчальний процес, вибирати ті його форми, які є зручними для того чи іншого вищого навчального закладу або дисципліни. Викладачі та студенти стануть заручниками диктату чиновників. Згідно проекту, необхідні новації мають проходити важкий і болісний шлях бюрократичними лабіринтами, що шкодить організації навчального процесу і створює ще кращі умови для поширення корупції. Кабмін контролюватиме вибори ректорів вищих навчальних закладів, що дозволить владі розставити на чолі всіх ВНЗ «своїх» людей, які будуть слухняно виконувати будь-які її вказівки.

Більшу автономію нібито мають так звані «дослідницькі університети», але оскільки надання тому чи іншому університету статусу «дослідницького» цілком залежить від уряду та МОНМС, то апріорі керівництво цього ВНЗ мусить бути лояльним до діючого режиму. Та й ця “автономність” передбачається лише за рахунок окремих аспектів науково-дослідної та навчальної роботи, інші ж повноваження дослідницького університету має у подальшому визначити Кабмін, що насправді нівелює декларовану автономію таких ВНЗ. Відсутність чітко прописаних повноважень відкриває шлях до повного контролю над такими університетами, а «університетське самоврядування» залишається лише красивою вивіскою.

Те ж саме стосується і діяльності так званих «органів громадського самоврядування в освіті» (спілки ректорів вищих навчальних закладів України, регіональні ради ректорів ВНЗ): відсутність у законопроекті їхніх повноважень дає змогу урядовим чиновникам створювати повністю сателітні, бутафорські ні на що не здатні структури, які будуть подаватися суспільству в якості «громадського самоврядування». Те ж саме стосується і студентського самоврядування, яке є підконтрольним адміністрації відповідного ВНЗ.

У чиновницьких лещатах опиняється і вузівська наука. Так, МОНМС «формує мережу спеціалізованих вчених рад та експертних рад, проводить експертизу дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії і доктора наук, затверджує або скасовує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора філософії і доктора наук». Відповідно, закріплюється контроль з боку чиновників від Міносвіти над підготовкою фахівців вищої кваліфікації. У той же час, згідно Болонського процесу, яким, зокрема, прикриваються урядові "новатори", університети самі мають формувати спеціалізовані вчені ради, їхні рішення про присудження наукових ступенів супроводжуються видачею відповідних дипломів і не потребують схвалення з боку бюрократів із Міносвіти. Із присвоєнням вчених звань ситуація ще гірша – це є прерогативою виключно МОНМС. А оскільки Міносвіти «…розглядає питання позбавлення наукових ступенів доктора філософії і доктора наук та вчених звань старшого дослідника, доцента, професора, оформлення та видачі дипломів і атестатів…», воно через ухвалення рішень про видачу чи невидачу диплому доктора філософії або доктора наук, а також можливість скасування рішення вченої ради отримує величезний важіль впливу на професорсько-викладацький склад ВНЗ, а також працівників науково-дослідних установ. Науковцю, який чимось не вгодив відомству Табачника (чи горе-міністру особисто), легко перекриють доступ до здобуття наукових ступенів і вчених звань, або без проблем позбавлять вже здобутих. То ж про яку «університетську автономію» може йти мова?!

У той же час, у законопроекті вкрай туманно згадано «академічний плагіат», за який студентів можуть відраховувати з ВНЗ. Відсутність чіткого визначення цього поняття відкриває широкі можливості для керівництва вищих навчальних закладів щодо тиску на студентів. Тепер студента, який має активну громадянську позицію, можна легко відрахувати, приписавши йому той-таки «плагіат», який можна трактувати як завгодно (немає жодних сумнівів, що керівництво ВНЗ буде трактувати його так, як йому буде вигідно). Проте, у законопроекті не прописано жодних механізмів підвищення якості наукових публікацій викладачів і наукових працівників, підвищення рівня дисертаційних досліджень.

Одночасно, у такому розлогому законопроекті не знайшлося місця навіть для згадки однієї з найнагальніших проблем нинішнього студентства – працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Без цього всі пафосні заклики про «задоволення потреб суспільства і держави у кваліфікованих кадрах» є беззмістовними. Ні на йоту не наближене вирішення давньої болючої проблеми: випускник ВНЗ не може знайти собі роботу за фахом, оскільки йому не надається «перше робоче місце». Молодий дипломований спеціаліст змушений ходити по замкненому колу: на роботу його не беруть, бо він не має досвіду роботи, а досвіду він не має тому, що його не беруть на роботу. ВО "Свобода" послідовно наголошує на цій проблемі, й в Програмі захисту українців чітко виокремлена мета «забезпечити випускникам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів перше робоче місце». Проте, очевидно, що окупаційній адміністрації не потрібно піклуватися про перетворення випускників ВНЗ на досвідчених спеціалістів, коли її утримувачам лише потрібна дешева робоча сила для праці на вкрадених підприємствах. Режиму достатньо «втопити» гостру проблему у нагромадженні красивих, але пустих фраз, красномовним прикладом чого і є розглянутий нами законопроект.

Фікцією виявилася і боротьба з корупцією при вступі до ВНЗ. Положення законопроекту, що передбачає включення до загального конкурсного балу вступника ще й «балу вищого навчального закладу» та середнього балу за документом про повну загальну середню освіту фактично нівелює роль зовнішнього незалежного оцінювання і відкриває безмежні можливості для тої таки корупції.

Міносвіти також пишається тим, що відтепер розмір плати за навчання «не може змінюватися протягом строку дії укладеного договору», оминаючи те, що договори можуть укладатися на стислий термін (далеко не на період всього навчання), а при їх переукладанні контрактникам можуть виставляти все вищі і вищі тарифи.

Положення про те, що стипендія не може бути нижчою за прожитковий мінімум, є ще одним «підводним каменем», оскільки збільшення стипендій не підкріплено відповідною статтею у державному бюджеті на 2012 рік. Характерно, що у Пояснювальній записці до законопроекту чорним по білому написано, що «прийняття Закону України «Про вищу освіту (нова редакція)» не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України», що повністю нівелює положення про узгодження стипендій із прожитковим мінімумом. Очевидно, з відмінників та просто неугодних будуть штучно робити трієчників, аби тільки не виплачувати гідні стипендії.

Отже, поміж розлогими пасажами про «розвиток вищої освіти» виразно проглядає прагнення олігархічної влади посилити контроль над ВНЗ напередодні суспільних збурень, що їх неминуче наближає політика окупаційного режиму. Новий закон про вищу освіту дасть кримінально-олігархічному режиму ще більше важелів для тиску на університетську адміністрацію, на викладачів, а насамперед – на студентів, які завжди були рушійною силою боротьби за соціальну та національну справедливість.

Зрозуміло, що нинішня влада розглядає систему вищої освіти лише як своє слухняне знаряддя, а обурення громадськості намагається пом’якшити «потьомкінськими селами» у вигляді красивих, але беззмістовних закликів до «збільшення автономії ВНЗ» та ін. Тому сьогодні кожен українець, в незалежності від свого віку, має висловити свій рішучий протест проти цих "новацій" від українофоба Табачніка, й зробити все можливе щоб зупинити їх. Якісно змінити національну освіту зможуть лише націоналісти, й цей час вже не за горами!


Євген Костюк, кандидат історичних наук, Аналітична служба ВО “Свобода”

Похожие:

Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconУрядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму
Ання чиновників окупаційного режиму поширити свій вплив на вищу школу. Яскравим прикладом такого стану речей є проект Закону України...
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconЗакон україни про вищу освіту (нова редакція)
Держава, що заінтересована в існуванні таких центрів незалежної думки, створює умови для їх створення розвитку
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconЗакон україни про вищу освіту (нова редакція)
Законом прав та обов’язків вищого навчального закладу щодо провадження освітньої, наукової, економічної та іншої діяльності, самостійного...
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconПоложення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Постанови км україни від 22 серпня 1996 року №992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»
Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Постанови км україни від 22 серпня 1996 року №992 «Про Порядок...
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconЗакон україни «Про вищу освіту» (нова редакція) Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює засади правового регулювання відносин у системі вищої освіти України
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconПлан загальнонародних дій з ліквідації антинародного фінансово-олігархічного режиму і становлення реального народовладдя в Україні

Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconПро затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів
Ня санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів усіх форм власності з урахуванням сучасного стану та динаміки розвитку фармацевтичного...
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconПоложення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури
Загальна характеристика законодавства України, що регулює порядок здійснення адвокатської діяльності
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconЗакон України n 322-viii від 10. 12. 71. (із наступними змінами І доп.) Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 №803
Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 №2694
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconПро внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України н а к а з у ю
Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03....
Урядовий Закон «Про вищу освіту» перетворить українські університети на слухняне знаряддя олігархічного режиму iconNGO New Vision
Увага! Українські команди повинні бути готовими дебатувати російською мовою у разі зустрічі з командою з Росії або Білорусії. Між...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы