В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу icon

В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу


Скачать 52.62 Kb.
НазваниеВ Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу
Размер52.62 Kb.
ТипДокументы


В чому полягає підготовка нафти до транспорту по магістральних нафтопроводах? в) Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу.

В яких випадках магістральні нафтопроводи ділять на експлуатаційні ділянки? а) Коли загальна довжина нафтопроводу 1000 км.

В якому випадку графічна характеристика трубопроводу при витраті рідини починається при значеннях напору ? в) Якщо .

В якому випадку графічна характеристика трубопроводу при витраті рідини починається при значеннях напору ? а) Якщо .

В якому випадку графічна характеристика трубопроводу при витраті рідини починається при значеннях напору ? б) Якщо .

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою ( де - абсолютна еквівалентна шорсткість труб, - внутрішній діаметр трубопроводу)? г) При турбулентному режимі в зоні гідравлічно шорстких труб.

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою (де - відносна шорсткість труб, - число Рейнольдса)? в) При турбулентному режимі в зоні змішаного тертя.

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою (де - відносна шорсткість труб, - число Рейнольдса)? в) При турбулентному режимі в зоні змішаного тертя.

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою (де - відносна шорсткість труб)? г) При турбулентному режимі в зоні гідравлічно шорстких труб.

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою (де - число Рейнольдса)? б) При турбулентному режимі в зоні гідравлічно гладких труб.

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою (де - число Рейнольдса)? б) При турбулентному режимі в зоні гідравлічно гладких труб.

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою (де - число Рейнольдса)? а) При ламінарному режимі.

В якому випадку для визначення коефіцієнта гідравлічного опору користуються формулою (де - коефіцієнт, що залежить від діаметра труб, - число Рейнольдса)? в) При турбулентному режимі в зоні змішаного тертя.

В якому випадку найчастіше зустрічається ламінарний режим перекачування нафт і нафтопродуктів по магістральних нафтопроводах? а) При перекачуванні високов'язких і застигаючих нафт без підігріву.

В якому випадку найчастіше зустрічається турбулентний режим перекачування нафт і нафтопродуктів в зоні гідравлічно гладких труб по магістральних нафтопроводах? б) При перекачуванні нафт малої і середньої в'язкості та світлих нафтопродуктів типу дизельного палива літнього.

В якому випадку найчастіше зустрічається турбулентний режим перекачування нафт і нафтопродуктів в зоні змішаного тертя по магістральних нафтопроводах? д) При перекачуванні більшості світлих нафтопродуктів.

Від чого залежить коефіцієнт гідравлічного опору при ламінарному режимі руху а) Від числа Рейнольдса.

Від чого залежить коефіцієнт гідравлічного опору при турбулентному режимі в зоні гідравлічно гладких труб? а) Від числа Рейнольдса.

Від чого залежить коефіцієнт гідравлічного опору при турбулентному режимі в зоні змішаного тертя? г) Від числа Рейнольдса і шорсткості труб.

Від чого залежить коефіцієнт гідравлічного опору при турбулентному режимі в зоні гідравлічно шорстких труб? д) Від шорсткості труб.

Де в системі магістрального нафтопроводу передбачається резервуарний парк ємністю (0,3 0,5) - добових об'єми перекачування нафти? д) На проміжній НПС, що знаходиться на початку експлуатаційної ділянки.

Де повинні розміщатись лупінги на перегонах між нафтоперекачувальними станціями при спокійному рельєфі місцевості? д) У кінці перегону.

Для труб якого діаметра придатна сталь 17 ГС? в) 720 мм.

Для чого вводиться поняття еквівалентних нафтопроводів? д) Для спрощення гідравлічних розрахунків.

Для чого використовується формула Лейбензона?б) Для визначення втрат напору на тертя.

Для чого магістральні нафтопроводи поділяють на категорії? б) Для вибору розрахункових коефіцієнтів при визначенні товщини стінки труб.

Для чого найчастіше використовується рівняння балансу напорів? в) Для визначання проектної (фактичної) продуктивності трубопроводу.

Для чого необхідний поділ магістральних нафтопроводів на класи? в) Для вибору мінімальних відстаней від трубопроводу до населених пунктів, промислових підприємств і т.п.

Для чого необхідно відділяти механічні домішки від нафти перед транспортуванням її по магістральних нафтопроводах. б) Для запобігання абразивному зношуванню трубопроводу і нафтоперекачувального обладнання, усунення ускладнень в процесі переробки нафти.

Для якого випадку показники режиму руху у формулі Лейбензона і ? а) Для ламінарного режиму.

Для якого випадку показники режиму руху у формулі Лейбензона і ? в) Для турбулентного режиму в зоні змішаного тертя.

Для якого випадку показники режиму руху у формулі Лейбензона і ? б) Для турбулентного режиму в зоні гідравлічно гладких труб.

Для якого випадку показники режиму руху у формулі Лейбензона і ? г) Для турбулентного режиму в зоні гідравлічно шорстких труб.

До якого класу відносяться магістральні нафтопроводи діаметром 1220 мм? г) Першого.

До якого класу відносяться магістральні нафтопроводи діаметром 820 мм? б) Другого.

До якого класу відносяться магістральні нафтопроводи діаметром 426 мм? в) Третього.

До якого класу відносяться магістральні нафтопроводи діаметром 273 мм? а) Четвертого.

До якої категорії відносяться магістральні нафтопроводи діаметром 820 мм, що прокладаються у складних умовах? а) І, П або В.

До якої категорії відносяться магістральні нафтопроводи діаметром 820 мм, що прокладаються у нормальних умовах? б) Ш.

До якої категорії відносяться магістральні нафтопроводи діаметром 530 мм, що прокладаються в нормальних умовах? г) ІУ.

Довжина профілю нафтопроводу в масштабі є: в) Рівною довжині труб для його спорудження.

Довжина профілю нафтопроводу є: а) Більшою, ніж віддаль між пунктами по карті.

З яким інтервалом по трасі нафтопроводу повинні передбачатись аварійно-відновні пункти при проходженні траси у звичайних умовах згідно з ВНТП 2-86? д) 200 – 250 км.

З яким інтервалом повинна встановлюватись запірна арматура на лінійній частині магістральних нафтопроводів згідно з ВНТП 2-86? а) 15 – 20 км.

З яким інтервалом при складній трасі вздовж траси нафтопроводу повинні передбачатись садиби лінійних обхідників згідно з ВНТП 2-86? б) 15 – 20 км.

З якою метою зміщають проміжні нафтоперекачувальні станції на трасі магістральних нафтопроводів порівняно з розстановкою їх за методом Шухова. г) З метою наближення станцій до населених пунктів, джерел електропостачання, водопостачання, теплопостачання і т.д.

За рахунок чого забезпечується хороша всмоктувальна здатність підпірних насосів? б) Невеликої обертової частоти робочого колеса, робочого колеса з двостороннім входом рідини, наявності напередвключених коліс, близького розміщення до резервуарів, більшого діаметра всмоктувального патрубка, ніж нагнітального.

За яким граничним станом проводиться розрахунок трубопроводів на міцність? а) Першим.

За яким параметром підбираються насоси для перекачування нафти по магістральних нафтопроводах? д) За подачею.

За якими основними ознаками відрізняється головна нафтоперекачувальна станція магістрального нафтопроводу від проміжної? б) Наявністю резервуарного парку і підпірних насосів на головній нафтоперекачувальній станції і їх відсутність на проміжних станціях.

За якими показниками класифікуються нафтопроводи? г) За призначенням, за характером лінійної частини, за класами, за категоріями.

За якою формулою можна розраховувати ємність резервуарного парку магістрального нафтопроводу, якщо його довжина 1100 км? б) .

За якою формулою можна розраховувати ємність резервуарного парку магістрального нафтопроводу, якщо його довжина 550 км? в) .

Залежність густини нафти від температури виражається формулою: г) .

Залежність кінематичної в'язкості нафти від температури виражається формулою: б) .

Залежно від чого вибирається зона гідравлічного тертя при турбулентному режимі? б) Від перехідних чисел Рейнольдса.

Коли на магістральних нафтопроводах може застосовуватись транзитна система перекачування „з підключеним резервуаром”? б) При різнотипних насосах на різних проміжних нафтоперекачувальних станціях.

На скільки більшим приймається діаметр захисного патрона від діаметра трубопроводу на переходах через залізниці і великі автомобільні дороги? в) На 100 – 200 мм.

На що втрачається напір, що створюють насоси, які працюють на нафтоперекачувальних станціях магістральних нафтопроводів? б) На подолання втрат напору на тертя та в місцевих опорах, на подолання різниці геодезичних позначок кінця і початку трубопроводу і створення деякого залишкового напору в кінці трубопроводу.

На яких станціях не встановлюються підпірні насоси? в) На проміжних нафтоперекачувальних станціях без резервуарних парків.

На якій максимальній віддалі від кінців труб не допускаються розшарування металу згідно зі СНиП 2.05.06-85? а) 25 мм.

Необхідна кількість станцій на трубопроводі визначається за формулою (де - загальні втрати напору в трубопроводі, - напір однієї проміжної станції). Як визначається величина ? б) Якщо тиск на виході станцій перевищує допустиму величину, то.

Одиниця вимірювання кінематичної в'язкості нафти „1 Ст” дорівнює: б) 1 см2/с.

При якій системі перекачування виникають великі втрати від „великих дихань”? д) Постанційній.

Профілем траси нафтопроводу називається: в) Рисунок, на якому відкладені у масштабі координати найбільш характерних точок по трасі і з'єднані між собою ломаною лінією.

Скільки насосів марки НМ 1250-260 встановлюється на типових нафтоперекачувальних станціях г) Чотири.

Скільки насосів марки НМ 250-475 встановлюється на типових нафтоперекачувальних станціях? в) Три.

Співвідношення між гідравлічним нахилом вставки та гідравлічним нахилом основної магістралі має вигляд . В якому випадку ? в) При діаметрі вставки більшому, ніж діаметр основної магістралі.

Співвідношення між гідравлічним нахилом вставки та гідравлічним нахилом основної магістралі має вигляд . В якому випадку ? б) При діаметрі вставки меншому, ніж діаметр основної магістралі.

Співвідношення між гідравлічним нахилом лупінга та гідравлічним нахилом основної магістралі має вигляд . В якому випадку при однакових діаметрах лупінга і основної магістралі ? а) При ламінарному режимі.

Співвідношення між гідравлічним нахилом лупінга та гідравлічним нахилом основної магістралі має вигляд . В якому випадку при однакових діаметрах лупінга і основної магістралі ? д) При турбулентному режим в зоні гідравлічно шорстких труб.

Співвідношення між гідравлічним нахилом лупінга та гідравлічним нахилом основної магістралі має вигляд . В якому випадку при однакових діаметрах лупінга і основної магістралі ? в) При турбулентному режимі в зоні змішаного тертя.

Співвідношення між гідравлічним нахилом лупінга та гідравлічним нахилом основної магістралі має вигляд . В якому випадку при однакових діаметрах лупінга і основної магістралі ? в) При турбулентному режимі в зоні гідравлічно гладких труб.

Чим обмежується найближче розміщення проміжних нафтоперекачувальних станцій на трасі магістрального нафтопроводу?б) Максимально допустимим підпором на вході в станцію.

Чим обмежується найдальше розміщення проміжних нафтоперекачувальних станцій на трасі магістрального нафтопроводу? в) Мінімально допустимим підпором на вході в станцію.

Що виражає рівняння балансу напорів для магістрального нафтопроводу? б) Рівність напору, що створюють насоси, які працюють на трубопроводі, і загальних втрат напору у трубопроводі.

Що включають капітальні вкладення на спорудження магістрального нафтопроводу? в) Капітальні вкладення на спорудження нафтоперекачувальних станцій, лінійної частини і технологічну нафти для заповнення системи.

Що є продукцією нафтових свердловин? б) Нафта, вода з розчиненими в ній солями, попутний газ, механічні домішки. Чому необхідно відділяти воду від нафти перед транспортуванням нафти по магістральних трубопроводах? а) Для зменшення обсягів транспортованого середовища, зменшення впливу на процеси корозії трубопроводу і обладнання, полегшення процесів переробки нафти.

Що називають гідравлічним нахилом? д) Втрати напору на тертя віднесені до одиниці довжини трубопроводу.

Що називають гідравлічною характеристикою нафтопроводу? д) Залежність сумарних втрат напору в трубопроводі від витрати.

Що означає цифра 3600 у марці насоса НМ 3600-230? б) Номінальна подача, що відповідає роботі насоса з максимальним ККД.

Що представляє собою гідравлічний трикутник, що використовується при розстановці станцій на стислому профілі траси трубопроводу за методом Шухова? в) Це прямокутний трикутник, у якого по горизонталі у масштабі довжин профілю відкладається деяка ділянка трубопроводу, а по вертикалі у масштабі висот профілю – сумарні втрати напору на тертя та в місцевих опорах на цій довжині, гіпотенуза цього трикутника є гідравлічним нахилом для основної магістралі.

Що таке овальність труб? в) Відношення різниці максимального і мінімального розміру у будь-якому перерізі труби до номінального діаметра.

Що таке перевальна точка на магістральному нафтопроводі? в) Височина на трасі нафтопроводу, від якої нафта рухається в кінець трубопроводу самопливом з розрахунковою витратою.

Що часто є критерієм для вибору оптимального діаметра магістрального нафтопроводу? д) Мінімум приведених витрат.

Як вибирається зона гідравлічного тертя при турбулентному режимі згідно з нормами технологічного проектування магістральних нафтопроводів ВНТП 2-86? д) За перехідними числами Рейнольдса, що вибираються із таблиць залежно від діаметра трубопроводу.

Як впливає витрата рідини на загальні втрати напору в трубопроводі? а) При збільшенні витрати рідини втрати напору в трубопроводі зростають.

Як впливає температура на в'язкість нафти? в) Із зменшенням температури в'язкість нафти зростає.

Як впливає температура на густина нафти? а) Із збільшенням температури густина нафти зменшується.

Як враховуються втрати напору в місцевих опорах при розрахунку магістральних нафтопроводів? в) Приймається, як (1 – 2 ) % від втрат напору на тертя .

Як заокруглюється розрахункова кількість нафтоперекачувальних станцій? б) Якщо розрахункова кількість станцій 4,45, то приймається кількість станцій 5.

Як найчастіше використовується вода, що відділяється від нафти перед транспортуванням по магістральних трубопроводах? г) Кущовими насосними станціями під тиском біля 20 МПа закачується в пласт з метою підтримання пластового тиску.

Яка глибина укладання в грунт до верхньої твірної трубопроводу діаметром 720 мм при нормальних умовах проходження траси? в) 0,8 м.

Яка допустима кривизна труб на 1 м довжини згідно зі СНиП 2.05.06-85? в) 1,5 мм.

Яка допустима овальність труб із товщиною стінки більше 20 мм згідно зі СНиП 2.05.06-85? а) 0,8 %.

Яка допустима овальність труб із товщиною стінки труб до 20 мм згідно з СНиП 2.05.06-85? б) 1,0 %.

Яка ємність резервуарного парку передбачається на головній нафтоперекачувальній станції магістрального нафтопроводу ? в) (2 – 3 )- добових об'єми перекачування нафти.

Яка ємність резервуарного парку передбачається на початку експлуатаційної ділянки магістрального нафтопроводу? а) (0,3 – 0,5) - добового об'єму перекачування нафти.

Яка ємність резервуарного парку передбачається на проміжній нафтоперекачувальній магістрального нафтопроводу, де відбувається скидання або підкачування нафти? б) (1,0 – 1,5) – добових об'єми перекачування.

Яка із в'язкісно-температурних залежностей вважається найточнішою? в) Формула Фогеля – Фульчера – Таммана.

Яка із записаних формул носить назву формули Лейбензона? б) .

Яка із систем перекачування нафти по магістральних нафтопроводах дозволяє вести облік нафти за зміною рівня нафти в резервуарах? б) Постанційна.

Яка із формул використовується для визначення коефіцієнта гідравлічного опору згідно з нормами проектування магістральних нафтопроводів ВНТП 2-86? г) .

Яка кількість робочих днів магістрального нафтопроводу протягом року? б) Залежить від довжини трубопроводу, його діаметра і складності умов проходження траси трубопроводу.

Яка максимальна кількість насосів НМ 2500-230 може працювати на нафтоперекачувальній станції? в) Три.

Яка максимальна кількість насосів НМ 2500-710 може працювати на нафтоперекачувальній станції? а) Один.

Яка найбільша допустима довжина тріщин, розшарувань в тілі труби згідно зі СНиП 2.05.06-85? д) 80 мм.

Яка найчастіше середня віддаль між нафтоперекачувальними станціями на магістральних нафтопроводах? б) 100 – 150 км.

Яка послідовність технологічного розрахунку магістральних нафтопроводів? г) Вибір діаметрів декількох конкуруючих варіантів трубопроводу – визначення розрахункових значень густини, в'язкості і витрати нафти – підбір обладнання для перекачування нафти і вибір робочого тиску в трубопроводі – механічний розрахунок нафтопроводу - гідравлічний розрахунок нафтопроводу і визначення необхідної кількості нафтоперекачувальних станцій – техніко-економічний розрахунок і вибір оптимального діаметра трубопроводу – уточнений гідравлічний розрахунок нафтопроводу – розстановка станцій на трасі нафтопроводу.

Яка правильна розшифровка марки насоса 12НДсН? в) 12 – діаметр нагнітального патрубка в дюймах, Н – насос, Д - робоче колесо з двостороннім входом рідини, с – середньонапірний, Н – нафтовий.

Яка продуктивність нафтопроводу називається проектною? д) Продуктивність, яка встановлюється в трубопроводі при заокругленні кількості станцій до цілого числа..

Яка система перекачування нафти забезпечує найменші втрати нафти чи нафтопродуктів при їх транспортуванні? г) Транзитна „із насоса в насос”.

Яка система перекачування нафти найбільш поширена на сучасних магістральних нафтопроводах? а) Транзитна „із насоса в насос”.

Яка схема роботи насосів серії НМ на нафтоперекачувальних станціях? а) Послідовна.

Яка схема руху нафти від нафтового промислу до споживача? а) Свердловина – групові вимірні установки – центральний пункт збору нафти – підвідний трубопровід – головна нафтоперекачувальна станція – магістраль з проміжними перекачувальними станціями - нафтопереробний завод (НПЗ) – транспорт нафтопродуктів – споживач.

Яка температура нафти приймається за розрахункову? б) Найнижча середньомісячна температура грунту протягом року на рівні осі трубопроводу.

Яке із записаних рівнянь не можна вважати характеристикою магістрального нафтопроводу? в) .

Який вид запірної арматури застосовується на лінійній частині магістральних нафтопроводів? б) Засуви.

Який вузол в системі магістрального нафтопроводу називають дюкером? в) Перехід через велику водну перешкоду.

Який нафтопровід називається магістральним? д) Нафтопровід діаметром більше 50 км, діаметром від 219 до 1220 мм, перекачування нафти по якому здійснюється однією або декількома перекачувальними станціями.

Який спосіб збільшення пропускної здатності при рівнинному рельєфі треба рекомендувати, якщо необхідний коефіцієнт збільшення пропускної здатності (де - показник режиму руху у формулі Лейбензона)? б) Подвоєння кількості нафтоперекачувальних станцій.

Який спосіб збільшення пропускної здатності при рівнинному рельєфі треба рекомендувати, якщо необхідний коефіцієнт збільшення пропускної здатності (де - показник режиму руху у формулі Лейбензона)? а) Прокладання лупінгів.

Який спосіб збільшення пропускної здатності при рівнинному рельєфі треба рекомендувати, якщо необхідний коефіцієнт збільшення пропускної здатності (де - показник режиму руху у формулі Лейбензона)? в) Комбінований метод.

Яким нормативним документом регламентується поділ магістральних нафтопроводів на класи і категорії? б) СНиП 2.05.06-85.

Яким повинен передбачатись залишковий напір в кінці трубопроводу? б) 20 – 40 м.

Яким приймається масштаб при побудові профілю траси нафтопроводу? в) По вертикалі крупніший, ніж по горизонталі.

Якими способами можна досягнути рівності проектної і розрахункової продуктивностей при заокругленні кількості станцій в меншу сторону? а) Прокладанням лупінга або вставки більшого діаметра.

Якими способами можна досягнути рівності проектної і розрахункової продуктивності при заокругленні кількості станцій у більшу сторону? в) Прокладанням вставок меншого діаметра.

Які вимоги до рідин, що перекачуються насосами серії НМ? в) Температура нафти - від мінус 5 оС до плюс 80 оС, кінематична в'язкість нафти - до 3∙10-4 м2/с, вміст механічних домішок – до 0,06 %, максимальний розмір механічних домішок – до 0,5 мм.

Які дані необхідно знати для визначення еквівалентного діаметра нафтопроводу? г) Внутрішній діаметр трубопроводу, довжини ділянок складного нафтопроводу, показник режиму руху рідини.

Які дані необхідно мати для вибору діаметра магістрального нафтопроводу? д) Річний обсяг перекачування нафти.

Які дані необхідно мати для розстановки станцій на трасі магістральних нафтопроводів? б) Стислий профіль траси трубопроводу, напір головної нафтоперекачувальної станції, гідравлічний нахил для основної магістралі та для ділянок з лупінгами і вставками при проектній продуктивності трубопроводу, залишковий напір, що передається в кінець трубопроводу.

Які напруження не враховуються при розрахунку трубопроводів на міцність? в) Радіальні.

Які нафтопроводи називають еквівалентними? а) Нафтопроводи постійного діаметра на всій довжині, які замінюють трубопроводи, що складаються з ділянок з різними діаметрами або паралельні нафтопроводи, які забезпечують таку ж продуктивність, як і складні нафтопроводи.

Які нафтопроводи називаються підвідними? а) Трубопроводи, що з'єднують нафтопромисел з головною перекачувальною станцією магістрального нафтопроводу.

Які нафтопроводи розрізняють за призначенням? б) Внутрішні, місцеві, магістральні.

Які нафтопроводи розрізняють за характером лінійної частини? а) Однониткові прості, однониткові телескопічні, багатониткові, кільцеві.

Які орієнтовні значення тиску на виході нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів при їх повному завантаженні? д) 6,0 – 6,5 МПа.

Які початкові дані необхідно мати для виконання технологічного розрахунку магістрального нафтопроводу? б) Річний обсяг перекачування нафти, фізичні властивості нафти і їх залежність від температури, температуру грунту на глибині укладання трубопроводу, механічні властивості трубних сталей, стислий профіль траси трубопроводу, техніко-економічні показники.

Які статті затрат враховуються при визначенні експлуатаційних затрат при виборі оптимального діаметра нафтопроводу? а) Затрати на поточний ремонт нафтоперекачувальних станцій і лінійної частини нафтопроводу, амортизаційні відрахування, затрати на електроенергію, заробітна плата працівників магістрального нафтопроводу, затрати на паливо, воду, мастила та інші затрати.

Які чинники впливають на крутизну характеристики трубопроводу? б) В'язкість рідини, діаметр трубопроводу, довжина трубопроводу.

Якого об'єкту може не бути на головній нафтоперекачувальній станції магістрального нафтопроводу? в) Камери прийому очисних пристроїв.

Якої довжини труби повинні поставлятись для будівництва магістральних нафтопроводів згідно зі СНиП 2.05.06-85? а) 10,5 – 11,6 м.

Якою є характеристика трубопроводу при ламінарному режимі? а) Пряма лінія.

Якою є характеристика трубопроводу при турбулентному режимі в зоні гідравлічно гладких труб (зоні Блазіуса)? г) Крива, де витрата рідини в степені 1,75.

Якою є характеристика трубопроводу при турбулентному режимі в зоні гідравлічно шорстких труб? б) Парабола.

Яку витрату визначає робоча точка трубопровідної системи? в) Витрату, що відповідає пропускній здатності системи.

Яку із записаних формул не можна використати для визначення втрат напору на тертя? в) .

Яку продуктивність приймають до уваги при виборі насосів для перекачування нафти по магістральних нафтопроводах? а) Годинну.


Похожие:

В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconВ Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу
В чому полягає підготовка нафти до транспорту по магістральних нафтопроводах? в Відділенні механічних домішок, води з розчиненими...
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconПлан лекції Поняття «показники якості води». Загальні та сумарні показники якості води. Поняття «показники якості води»
Ознайомити слухачів з відомостями щодо показників якості води та підходів до їх класифікації
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу icon+ рідка вода, лід, пара води
Одним з важливих етапів у вивченні фізико-хімічних властивостей води є аналіз її діаграми стану. Перелічить фази, що будуть знаходитися...
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconДисципліна: Хірургія Спеціальність: 12010101 Лікувальна справа Семестр: V
Розділ 4 Лікування хворого в хірургічному відділенні. Діагностика хірургічних захворювань. Догляд за хворими в хірургічному відділенні....
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу icon1 Общие взр работы
Это взрывные работы в подземных выработках и на поверхности угольных и сланцевых шахт, опасных по газу и пыли, не опасных по газу...
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconОбласна влада взяла під контроль ліквідацію наслідків вибуху газу в Ужгороді
Бушка відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Єдине питання...
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconЛекція 3 підвищення ефективності отримання дифузійного соку
Величина відкачки та її вплив на техніко-економічні показники роботи заводу. Підготовка живильної води. Мікробіологічні процеси на...
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу icon1. Визначення розрахункових і похідних показників
Розрахункові показники фізико-механічних властивостей ґрунтів визначається для кожного шару
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconДисципліна: Хірургія Спеціальність: 12010101 Лікувальна справа Семестр: V
Розділ післяопераційний період. Лікування хворого у відділенні інтенсивної терапії
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconКрок м сестринська справа Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
У вагітної в терміні вагітності 36 тижнів, що знаходиться у відділенні патології вагітних
В Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу iconПриглашение. Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в авто-мото-велопробеге «Защити жизнь! Нет сланцевому газу в Украине», который состоится 19 мая 2013г.
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в авто-мото-велопробеге «Защити жизнь! Нет сланцевому газу в Украине», который состоится...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы